Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші

Степанова Є.В.
Матеріали доповідей ІІ науково-практичної конференції
"Інформаційні технології в управлінні туристичною та курортно-рекреаційної
економікою". - 15-16 вересня 2006 року, р. Бердянськ.

Інформаційний базис розвитку рекреаційно-туристичного бізнесу (економіко-екологічний аспект)

У доповіді поставлено завдання розглянути деякі методологічні та науково-організаційні аспекти інформатизації рекреаційно-туристичної господарської діяльності в контексті її економіко-екологічної ефективності та стійкості розвитку.

У методологічному плані великий теоретичний і прикладний інтерес представляють такі напрями дослідження.

1. Формування рекреаційно-туристичної (РТ) інформатики з вивченням інформаційних процесів і систем в РТ-сфері, їх ролі, методів побудови, механізмів впливу на соціально-економічну ефективність РТ-бізнесу, посилення цього впливу з допомогою обчислювальної техніки і засобів зв'язку.

2. Розробка методологічних, методичних та прикладних питань економіко-екологічної (ЕЕ) інформатизації рекреаційно-туристичної діяльності (РТД). В даному випадку, ЕЕ-інформатизацію слід розглядати як процес: по-перше, розширення застосування і поширення інформаційно-комунікаційних технологій в РТ-сфері; по-друге, підвищення ролі фактора інформатизації всіх сфер РТД і підвищення ефективності використання ЕЕ-інформації та знань для задоволення потреб підвищення конкурентоспроможності РТ-бізнесу і РТ-господарства.

3. Формування понятійно-категоріального базису ЕЕ-інформатизації РТД. Ключовими категоріями РТД, розглянутої в ЕЕ-контексті, є: ЕЕ-інформація, ЕЕ-інформаційні ресурси РТД, ЕЕ-інформаційне забезпечення РТД (обслуговування ЕЕ-інформацією в сфері РТД), інформаційно-комунікаційні технології в сфері РТД та ін.

Формування понятійно-категоріального базису ЕЕ-інформатизації РТД має передбачати вирішення питань стандартизації науково-технічної термінології у цій сфері. Одним з важливих напрямків цієї роботи слід вважати розробку української науково-технічної термінології.

4. Одним із істотних питань формування інформаційного базису розвитку РТ-бізнесу слід розглядати проблему підвищення якості ЕЕ-інформації, яка пов'язується зі здатністю її правильно і повно відображати процеси в системі РТД - навколишнє середовище. При цьому особливе значення має питання зниження рівня невизначеності інформації (низька якість - висока невизначеність) необхідної при підготовці управлінських рішень. Якість ЕЕ-інформації залежить від великого числа факторів впливу і обумовлюється критеріями їх оцінки, які, в свою чергу, визначаються тими чи іншими методологічними і методичними підходами до збирання, відбору та опрацювання інформації.

5. На нашу думку, ключовим питанням прикладної РТ-інформатики є вдосконалення системи організації інформаційної підтримки розвитку конкурентоспроможного РТ-комплексу не тільки в плані забезпечення його ефективності на внутрішніх і зовнішніх ринках, але і в плані довгострокової ЕЕ-ефективність РТ-комплексу. В якості можливих напрямків науково-організаційного забезпечення інформаційної підтримки РТД можна розглядати такі, як: створення спеціалізованих регіональних геоінформаційних моніторингових систем (ГІМС); зміцнення і розвиток існуючих регіональних і локальних центрів інформації, зокрема Мінприроди України; використання наявних в регіонах відомчих і корпоративних інформаційних підрозділів, які могли б взяти на себе вирішення завдань з інформаційного та телекоммуникацинному забезпечення стійкої РТ-діяльності.


Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.