Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші

Сорока С.В.
Проблеми інформатизації рекреаційної та туристичної діяльності в Україні:
перспективи культурного та економічного розвитку. - Трускавець, 2000. - 275 с. - С.235-237.

Значення інформаційних систем управління для готельно-туристських комплексів

Значение информационных систем управления для гостинично-туристских комплексов У статті досліджуються практичні результати використання сучасних інформаційних технологій в туризмі та їх вплив на процеси управління готельними комплексами. Проведені соціологічні дослідження виявили невисокий рівень інформаційного забезпечення у сфері ділового туризму. Вивчення світового досвіду інформаційних технологій та їх впровадження у туристському секторі економіки України дозволить значно розширити ринок туристичних послуг в цілому.

Пристрій туристичної галузі схоже на організацію будь-якої іншої економічної сфери діяльності. Проте, виділяється одна особливість - сполучною центром утримує різних виробників у рамках туристичної галузі, є інформація. Інформаційні потоки забезпечують зв'язки між виробниками туристичних послуг, а також зв'язку між виробниками і споживачами цих послуг, причому вони йдуть не тільки у вигляді потоків даних, але виступають також у формі послуг і платежів.

Про зростаюче застосування інформаційних технологій говорить той факт, що туризм входить до п'ятірки, а за деякими даними вже в трійку галузей з найбільшою реалізацією товарів і послуг через Internet. У перспективі ж, за оцінками провідних світових експертів, він стане першим. Переваги використання даної мережі для суб'єктів туристичного ринку України очевидні: вона дає необмежений доступ до інформації, дозволяє економити кошти при міжміських та міжнародних переговорах, надає інформацію про передові технології, що дозволяє обмінюватися думками з колегами. Необхідно також відзначити, що реклама в мережі Internet дешевше звичайної, але в більшості випадків ефективніше, оскільки спрямована на цільову аудиторію. Цей факт важливий для виробників туристичних послуг в Україні, що займаються в'їзним міжнародним туризмом, оскільки дає не тільки економію коштів, але і дозволяє ознайомити іноземних громадян з туристичними програмами про найбільш цікавих місцях і містах України.

Купуючи корпоративну кредитну картку будь-яка туристична фірма може комплектувати свої тури з допомогою глобальної мережі. Інформація про конкретну фірму в мережі Internet може бути представлена на web-сторінці, сайті-візитці або полномерном сайті, виходячи з бажання і фінансових можливостей фірми (наприклад, вартість web-сторінки на сьогоднішній день становить 100 грн.).

Значним кроком вперед в області інформаційних технологій в Україні є створення Української Туристичної Інформаційної Системи (UTIS), яка почала працювати з 1999 року. Створення бази даних про туристичні послуги і компаніях України з подальшим продажем їх продукту на внутрішньому і зовнішньому ринках, а також широка реклама у всесвітніх туристичних системах (наприклад, як це зроблено тут: The Planet of Hotels) будуть сприяти просуванню туристичного продукту, пропонованого туроператорами України. Тим більше, що суспільна система буде доступна по каналах Internet.

Інформаційні системи в туризмі створюються як для загального, так і професійного користувача. Системи загального користування надають інформацію про підприємства, які працюють у даній системі з описом видів і напрямків їх діяльності, рекламні матеріали, можливість покупки послуг конкретної компанії, нормативно-правові норми в галузі туризму. Професійні системи доступні тільки туристичним компаніям, великим корпоративним клієнтам, постачальникам туристичних послуг (готелям, транспортним компаніям, підприємствам сфери послуг тощо). За професійним каналах забезпечується необхідна швидкість доступу, обміну і захисту інформації.

Складовими системи інформаційних технологій у туристському секторі є комп'ютерні системи резервування, відеосистеми, комп'ютери, інформаційні системи управління, електронні інформаційні системи авіаліній, електронна пересилання грошей, телефонні мережі, системи проведення телеконференцій і т.д. найбільш активно інформаційні технології використовуються турагентами та туроператорами. Їх діяльність неможливо уявити без використання комп'ютерних систем резервування (CSR), відеосистем, систем взаємодії видеотекстов. На міжнародному ринку туризму в даний час діє чотирьох глобальні системи резервування. В Україні офіційно представлена тільки одна - AMADEUS. Цією системою користуються 44 000 турагенств планети. На європейському ринку комп'ютерних резервувань вона є безумовним лідером. Через AMADEUS замовляються послуги 490 авіакомпаній, 51 000 готелів, 50 автопрокатних фірм і величезного числа організацій інших профілів [1]. Однак, функціонування і ефективність цієї та інших систем вимагають, щоб постачальники туристичних послуг мали хоча б мінімальний рівень технологій, для того, щоб отримувати доступ до таких систем і бути на них представленими.

Наші дослідження інформаційних технологій звернені, зокрема, до готельним комплексам, які повинні задовольняти життєво важливі потреби туристів під час перебування поза межами постійного місця проживання та відповідати певному рівню обслуговування, матеріально-технічного забезпечення, номенклатури та якості наданих послуг.

Головним завданням при управлінні готельним комплексом є координація дій різних його частин. Рішення цієї задачі можна здійснити шляхом впровадження сучасних управлінських систем і технологій, використання сучасної обчислювальної техніки, застосування автоматизованих систем управління.

Практично здійснювати управління резервуванням у готелі, вести облік відвідувачів і розподіл кімнат, облік інвентарю доцільно за допомогою комп'ютерів. Спеціальне програмне забезпечення дозволяє вести бухгалтерський облік готельного комплексу, включаючи необхідну підсумкову звітність для державних органів, табельний облік робочого часу, розрахунок податків і заробітної плати персоналу.

Разом з тим, дослідження, проведені в шести готельних комплексах з дванадцяти функціонують показали, що тільки 16 % обстежуваних готелів використовують комп'ютерну техніку при управлінні резервуванням, кожна третя готель веде бухгалтерський облік частково за допомогою комп'ютера, в основному за банківськими операціями. Застосування спеціальної програми для повного ведення бухгалтерського обліку і звітності в цих готелях неможливо із-за невідповідності комп'ютерної техніки необхідному рівню.

Системи автоматизованого управління готельними комплексами розраховані на те, щоб полегшити роботу його структурних підрозділів, підвищити рівень сервісу, усунути зловживання персоналу і т.д.

Установка комплексної системи автоматизації на підприємстві харчування при готельному комплексі також дозволяє вирішувати ряд завдань. Наприклад, швидку передачу замовлення на виробництво і в бар, передачу повідомлень офіціантам про готовність страв з виробничих цехів, корекцію замовлень можна здійснювати за допомогою спеціальних електронних засобів зв'язку. Засоби автоматизації дозволяють повністю контролювати стан ресторанного залу. Щоб вирішити проблему швидкого розміщення клієнтів, можна використовувати безшумну пейджинговую систему. Для кращої організації роботи офіціантів в автоматизованих системах передбачається функція розподілу замовлень (кожен офіціант, маючи персональний список замовлень, працює тільки з цим списком), а використання при цьому ще й настільної пейджингової системи дозволяє створити набагато більший комфорт для споживача [2].

Ще однією проблемою в готельному бізнесі, пов'язаної з використанням інформаційних технологій, є створення бізнес-готелів. Ця проблема актуальна для Донецької області, оскільки в регіоні переважає діловий туризм. Обов'язковою вимогою при створенні бізнес-готелю є наявність бізнес-центру, який в свою чергу передбачає електронні засоби зв'язку, копіювальну техніку, приміщення для переговорів, комп'ютерів, телефаксу. Серед вимог, що пред'являються до готелів усіх категорій - надання поштових і телеграфних послуг (відправлення і доставка замовленої кореспонденції, телексів, факсів), вручення кореспонденції гостям.

Проведені дослідження в готелях р. Донецька показали, що відправлення замовленої кореспонденції і телексів в них відсутня, послуги факсу надає одна третина і лише вручення кореспонденції гостям здійснюють дві третини готелів.

Для підприємств готельного господарства, що відповідають вимогам готелів високого класу, повинні передбачатися послуги машинопис, копіювання документів, послуги секретаря, стенографіста, перекладача (в т.ч. синхроніста), посильного та інші послуги бізнес-центру. З числа обстежуваних готелів у двох надаються послуги машинопису і в трьох здійснюється копіювання документів. Послуги секретаря, стенографіста, перекладача, посильного не надає жоден готель. Причому, керівники готельних комплексів зазначили, що попит на дані види послуг відсутня. Тільки в одному готелі з шести надаються в користування електронні засоби зв'язку, відео-, аудіообладнання.

Рівень технічного оснащення номерів обстежуваних готелів та наявність інформаційних матеріалів в них можна оцінити на основі даних опитування наведені в таблиці 1.

Таблиця 1

Технічне оснащення номерів готелів р. Донецька
Технічне обладнання Готелі
"Донбас" "Україна" "Прага" "Шахтар" "Київ" "Дружба"
Наявність супутникового телебачення + + + - + +
Телефонний зв'язок з номера:            
- з міською мережею + + + + + +
- з міжміського + + + + + +
- з міжнародною + + + + + +
Телефони колективного користування у громадських приміщеннях:            
- міський + + - + + +
- міжміський - + - - - +
- міжнародний + - - - + -
Наявність інформаційних матеріалів в номері:            
- на іноземних мовах - - + + - -
- рекламні матеріали з туристичною інформацією - - + + + -

Так, кабельне, супутникове телебачення присутній практично у всіх обстежуваних готельних комплексах, за винятком готелю "Шахтар". Проблеми з телефонним зв'язком з кімнати не виникає, а от телефони колективного користування (обов'язкова вимога стандарту для готелів усіх категорій) у готелі "Прага" не передбачені, міжміський та міжнародний зв'язок у громадських приміщеннях (вестибюлі) здійснюється в однієї третини готелів. Інформаційні матеріали у номерах із рекламної та туристської інформацією присутні в 50 % готельних комплексів.

Таким чином, узагальнюючи все вищевикладене, можна зробити наступні висновки:

- за останні роки світовий ринок туристичних послуг зазнав якісні і кількісні зміни, завдяки використання і подальшого вдосконалення інформаційних технологій;
- використання туристичними фірмами мережі Internet як каналу розповсюдження своїх послуг допомагає туристам отримувати необхідну інформацію про місце перебування і його привабливих особливості, що важливо для пропаганди і розвитку українського в'їзного туризму;
- використання кожним сегментом туризму системи інформаційних технологій має значення для всіх інших його частин;
- удосконалення організації управління готельним комплексом можна домогтися, використовуючи автоматизовані системи управління та комп'ютерну техніку, при цьому підвищується продуктивність праці, збільшується швидкість обслуговування і підвищується якість наданих послуг.

Література

1. Підключайтеся до лідера // Міжнародний туризм. - 1999. - №2. - С.56.
2. Автоматизація управління - крок до ідеального сервісу // Довідник БЕНКЕТ'99. - М.: A&C Group, 1999. - C.43.


Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.