Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші

<<< тому | зміст | вперед >>>

Соколова М.В. Історія туризму

Словник термінів

АБРЕВІАТУРА - складноскорочені слова, утворене з початкових літер або з початкових елементів словосполучення.

АБОРИГЕН - корінні жителі країни, якій-небудь місцевості, що мешкають там з давніх пір.

АВТАРКІЯ - політика, спрямована на створення самообеспечивающейся економіки.

АВТОКРАТ - правитель з необмеженою верховною владою, самодержець.

АВТОКРАТІЯ - система управління, за якої одній особі належить необмежена верховна влада, самодержавство.

АВТОРИТАРИЗМ - самовладдя, державний лад, що характеризується режимом особистої влади, диктаторськими методами правління.

АВТОХТОНИ - первісне, споконвічне населення країни; інакше аборигени.

АГІОГРАФІЯ - церковно-житійна література.

АНАХОРЕТ - відлюдник, пустельник, скитник.

АНІМІЗМ - віра в надприродні істоти, укладені в матеріальні тіла (душі) або існують самі по собі (духи).

АНКЛАВ - територія або частина території однієї держави, оточена з усіх боків територією іншої держави.

АННАЛИ - річні зведення (вид хроніки), що відрізняються стислою формою викладу подій.

АНЕКСІЯ - загарбання і утримання чужих територій.

АНТРОПОГЕННИЙ - виник за участю людини.

АНТРОПОЛОГІЯ - біологічна наука про походження та еволюцію фізичної організації людини і її рас.

АНТРОПОМОРФІЗМ - наділення людськими властивостями явищ природи, тварин, предметів, а також уявлення богів в людському образі.

АПАРТЕЇД - політика расової дискримінації та сегрегації, що проводиться урядом Південно-Африканської Республіки щодо корінного африканського населення і значною мірою проти переселенців з Індії. Апартеїд полягав у позбавленні африканців цивільних прав, приміщенні їх у резерватах або особливих міських кварталах, обмеження свободи їхнього пересування і т.д. Порушення законів апартеїду в ПАР переслідувалося в кримінальному порядку.

АПОГЕЙ - точка орбіти небесних тіл, найбільш віддалена від Землі; вища точка розвитку чого-небудь; вершина; розквіт.

АРЕОПАГ - рада старійшин в стародавніх Афінах, оплот родової аристократії.

АРИСТОКРАТІЯ - одна з форм державної влади в Стародавній Греції, панування знаті.

АРТЕФАКТ - штучно, спеціально створений предмет (людиною).

АРХОНТ - вища, спочатку спадкова, потім довічна і нарешті виборна посада в полісах Еллади.

АСКЕТ - релігійний подвижник, пустельник, умерщвляющий свою плоть шляхом всіляких поневірянь.

АСИМІЛЯЦІЯ - злиття одного народу (або його частини) з іншим шляхом засвоєння його мови, звичаїв і т.п. і втрати своєї мови, культури та національної самосвідомості. Розрізняють природну і насильницьку асиміляцію.

БАР - підприємство громадського харчування, де здійснюється виготовлення та реалізація широкого асортименту змішаних, міцних алкогольних, слабоалкогольних і безалкогольних напоїв, закусок, десертів, кондитерських і булочних виробів; створення умов для їх споживання біля барної стійки або в залі.

БІЛІНГВА - двомовний напис.

ВАСАЛІТЕТ - система відносин особистої залежності одних феодалів (васалів) від інших (сеньйорів).

ВІАДУК - міст, по якому проходить ділянка дороги в місці перетину її з яром, ущелиною, долиною ріки, іншою дорогою і т.п.

ГЕГЕМОНІЯ - панування, перевага, першість.

ГЕМАТОЛОГІЯ - розділ медицини, що вивчає склад і властивості крові, а також її хвороби.

ГЕНЕЗИС - походження, виникнення, процес утворення і становлення розвивається явища.

ГЕНОКРАТИЯ - спадкова форма влади, заснована на родинних відносинах.

ГЕНОТЕИЗМ - форма політеїзму, що визнає багатьох богів, і виділяє серед них головного, навколо якого зосереджено релігійний культ.

ГЕНОФОНД - сукупність генів, які є у особин, що складають дану популяцію.

ГОМОГЕННІСТЬ - однорідність.

ДЕМАРКАЦІЙНА ЛІНІЯ - смуга, що відокремлює дві армії, які уклали перемир'я.

ДЕМОКРАТІЯ - народовладдя.

ДЕТЕРМІНУВАТИ - визначати, обумовлювати.

ДЕФІНІЦІЯ - коротке визначення поняття, що відображає суттєві ознаки предмета або явища.

ДИНАСТ - монарх.

ДИСКРИМІНАЦІЯ - обмеження або позбавлення прав певної категорії громадян за ознакою расової чи національної приналежності, за ознакою статі, релігійних і політичних переконань і т.п.

ДОМЕСТИКАЦИЯ - одомашнення рослин і тварин.

ДРУЇДИ - жерці в стародавніх кельтів Галії, Британії та Ірландії, які виконували також і судові функції.

ЗІККУРАТИ - ступінчасті піраміди, побудовані в Стародавньому Дворіччі.

ЗООМОРФИЗМ - уявлення богів у вигляді тварин, що передувала, а іноді і супутнє антропоморфизму.

ІДАЛЬГО і КАБАЛЬЄРО - категорії дворянства в середньовічній Іспанії. Ідальго (ісп. - «син має щось») - представники дрібного лицарства, які становили більшу частину конкістадорів. Кабальєро (ісп. - «вершник») - представники середнього дворянства.

ІМІДЖ - образ, зображення.

ІМАНЕНТНИЙ - властивий, внутрішньо притаманний.

ІММІГРАЦІЯ - (вселення) в'їзд іноземців в яку-небудь країну на постійне місце проживання.

ІМУНІТЕТ - у феодальному праві Західної Європи сукупність прав феодала здійснювати у своїх володіннях деякі державні функції (суд, збір податків та інших) без втручання центральної влади.

ІМПОРТ - ввезення в країну іноземних товарів для їх продажу або використання в цій країні.

ІНВАЗІЯ - навала, напад.

ІНВЕСТИЦІЯ - довгострокове вкладення капіталу в яке-небудь підприємство або справа.

ІНЕРЦІЯ - нерухомість, бездіяльність, відсутність активності, ініціативи, підприємливості.

ІНТЕРАКТИВНІСТЬ - здатність сприймати, включати в себе елементи інших культур, взаємодіяти з ними.

ІНТЕРАКЦІЯ - взаємодія.

ІНТРУЗІЯ - впровадження.

ІРИГАЦІЯ - штучне зрошення полів.

КАБАК - питний заклад для простого люду, де подавалася тільки випивка (горілка, пиво, медовуха). Кабак представляв собою велику кімнату з простою обстановкою.

КАБОТАЖНЕ ПЛАВАННЯ - судноплавство поблизу берега або між портами однієї держави.

КАСІК - племінний вождь індіанців.

КАТОЛИЦИЗМ (від грец. katholikos - загальний, пізніше вселенський) - один із основних, поряд із православ'ям і протестантизмом, напрямів у християнстві.

КАФЕ - підприємство громадського харчування, де здійснюється виготовлення та реалізація різноманітних виробів і напоїв обмеженим у порівнянні з рестораном асортимент і з урахуванням спеціалізації; створення умов для їх споживання.

КЛАССОГЕНЕЗ - поява і розвиток класів у суспільстві.

КОНВЕРГЕНЦІЯ - сходження, зближення.

КОНКІСТАДОРИ - учасники іспанських завоювань у Центральній і Південній Америці наприкінці XV, XVI ст.

КОНСОЛІДАЦІЯ - зміцнення, згуртування, об'єднання яких-небудь груп, організацій для посилення боротьби за спільні цілі.

КОНФЕСІЙНИЙ - церковний, віросповідний.

КОНЦЕСІЯ - дозвіл, поступка; договір на здачу державою в експлуатацію приватним підприємцям, іноземним фірмам, промислових підприємств або ділянок землі з правом видобутку корисних копалин, будівництва різноманітних споруд тощо; саме підприємство, організоване на підставі такого договору.

КСИЛОГРАФІЯ - гравюра на дереві, відбиток з такої гравюри.

ЛЕГІТИМНИЙ - законний.

ЛЕНДЛОРД - у феодальній Англії великий землевласник; пізніше - великий земельний власник.

ЛОЯЛЬНИЙ - вірний, тримається в межах законності.

МАРГІНАЛ (що знаходиться на краю) - людина, що не має чітких характеристик приналежності до якого-небудь класу або соціального прошарку, групи.

МЕНТАЛЬНІСТЬ - світосприйняття.

МЕСІЯ - в іудаїзмі і християнстві спаситель, посланець небес, який повинен з'явитися для встановлення «царства Божого».

МІГРАЦІЯ - переселення, переміщення населення; всередині країни - внутрішні міграції населення; з однієї країни в іншу - зовнішні міграції населення: еміграція і імміграція.

МОНОТЕЇЗМ - єдинобожність, релігія, що визнає єдиного бога (протилежність політеїзму).

НОМІНАЛЬНИЙ - є яким-небудь тільки по назві; тільки назву, але не виконує свого призначення.

ОЙКУМЕНА - населена людиною частину землі.

ОЛІГАРХІЯ - політичне та економічне панування, правління невеликої групи найбільш багатих і впливових людей у державі.

ОЛИМПИОНИК - переможець на Олімпійських іграх.

ОРОГРАФІЯ - опис різних елементів рельєфу з точки зору їх конфігурації, розмірів і напрямку.

ПАРАДИГМА - приклад, зразок з історії, взятий для доказу або порівняння.

ПАРЦИПАЦИЯ - відділення, поділ на частини, складові.

ПІКТОГРАФІЯ - малюнковим лист, коли предмети, події і дії зображуються за допомогою умовних знаків - піктограм.

ПЛЮРАЛІЗМ - множинність партій, думок і т.п.

ПОЛІС - місто-держава в Стародавній Греції.

ПОЛІТЕЇЗМ - багатобожжя, релігія, заснована на вірі в багатьох богів (протилежність монотеїзму).

ПОЛИТОГЕНЕЗ - поява і становлення держави.

ПОЛІЕТНІЧНІСТЬ - багатонаціональність.

ПОПУЛІЗМ - «загравання» у політичних питаннях з народними масами.

ПОПУЛЯЦІЯ - сукупність особин одного виду, що населяють певну територію, і більшою чи меншою мірою ізольована від інших таких же сукупностей. Елементарна одиниця еволюційного процесу.

ПОСЕССИОННЫЙ - владельческий; посесійно селяни в Росії у XVIII - першій половині XIX ст. - кріпаки, які були закріплені за мануфактурами і не могли продаватися окремо від підприємства.

ПРИВАТИЗАЦІЯ - передача (продаж) належать державі, підприємств, засобів транспорту і т. п. в приватну власність.

ПРИВЛАСНЮЄ ГОСПОДАРСТВО в первісному суспільстві базується на полювання і збиральництво.

ВИРОБЛЯЮЧЕ ГОСПОДАРСТВО - виникає в доклассовом суспільстві у зв'язку з переходом до землеробства і скотарства.

ПРОМІСКУЇТЕТ (змішаний, спільний) - передбачувана стадія невпорядкованих статевих відносин у первісному суспільстві, що передувала виникненню шлюбу і сім'ї.

ПРОТОДЕРЖАВА - первинне, первісне суспільно-економічне утворення, що має ряд рис держави.

РАЦІОНАЛЬНИЙ - розумно обгрунтований, доцільний.

РЕЗЕРВАТИ (резервації) - у США, ПАР, Австралії, Канаді, Бразилії - території для насильницького поселення корінного населення (наприклад, індіанців), вид расової дискримінації.

РЕКРЕАЦІЙНИЙ - призначений для відпочинку, відновлення сил.

РЕПРЕЗЕНТАТИВНИЙ - представницький, характерний.

РЕСТОРАН - підприємство громадського харчування, де здійснюється виготовлення, реалізація та організація споживання широкого асортименту страв і виробів складного виготовлення всіх основних груп з різних продуктів і винно-горілчаних виробів. Послуги надаються кваліфікованим виробничим і обслуговуючим персоналом в умовах підвищеного комфорту та матеріально-технічного оснащення в поєднанні з організацією дозвілля.

РЕТРОСПЕКТИВНИЙ - звернений до минулого, присвячений розгляду минулого.

РУДИМЕНТ - пережиток зниклого явища.

САКРАЛІЗАЦІЯ - обожнення.

САПИЕНТНОСТЬ - розумність, приналежність до мислячим особинам.

САТЕЛІТ - держава, формально незалежна, але фактично підпорядкована іншій, більш сильній країні; в астрономії - супутник.

САТРАПИЯ - військово-адміністративний округ (провінція) у стародавньому Перському царстві, керований сатрапом.

СЕГМЕНТАЦІЯ - розподіл чого-небудь на ряд ділянок, сегментів.

СЕГРЕГАЦІЯ - проводиться в деяких країнах (наприклад, ПАР, США та ін) расистська політика відділення негрів та інших «кольорових» народів від білих: заборона жити в одних будинках і навіть одних частинах міста з білими, відвідувати ресторани і театри, в яких бувають білі; вид расової дискримінації.

СЕКУЛЯРИЗАЦІЯ - звернення церковної та монастирської власності у власність світську. Вилучення чого-небудь з церковного відання (наприклад, освіти) і передача світським властям. Звільнення від церковного впливу.

СЕПАРАТИЗМ - прагнення до відокремлення, незалежності.

СИНОЛОГ - вчений, що займається китаеведением - синологией.

СОЦІУМ - суспільство.

СПОНТАННИЙ - мимовільний, спричинені не зовнішніми впливами, а внутрішніми причинами.

СТАГНАЦІЯ - застій.

ЇДАЛЬНЯ - це підприємство громадського харчування, де здійснюється виготовлення кулінарної продукції різноманітного по днях тижня або скомплектованной раціоном харчування (сніданки, обіди, вечері) для різних груп обслуговуваного контингенту (робітників, школярів, туристів та ін); створення умов для реалізації і організації їх споживання.

СТРАТА - суспільний прошарок, група людей, об'єднана яким-небудь загальним соціальним ознакою (майновими, професійними, освітніми тощо).

СТРАТИФІКАЦІЯ - поділ суспільства на численні соціальні верстви - страти.

СУВЕРЕНІТЕТ - повна незалежність держави від інших держав у її внутрішніх справах і зовнішніх відносинах.

СУВЕРЕННИЙ - здійснює верховну владу, володіє суверенітетом.

ТЕОГОНІЯ - міфи про походження богів.

ТЕОКРАТІЯ - форма правління, за якої політична влада належить духівництву, церкви.

ТОПОНІМ - географічну назву.

ТОТАЛЬНИЙ - загальний.

ТРАКТИР (від польського слова «тракт» - дорога)- підприємство харчування, що обслуговує офіціантами, розташоване біля дороги, з широким асортиментом закусок, гарячих перших і других страв та буфетною продукцією. Трактири були фешенебельні для багатих і дешеві - для бідних.

УНІФІКАЦІЯ - приведення чогось до єдиної системи, формі, до однаковості.

УНІЯ - єдність, об'єднання, союз.

УРБАНІЗАЦІЯ - будівництво та зростання міст.

УТОПІЗМ - нездійсненність, схильність до нездійсненних планів.

ФАКТОРІЯ - торговельна контора і поселення, організовувані купцями в колоніальних країнах або віддалених районах.

ФАТАЛІЗМ - віра у невідворотність долі, приречення, рок.

ФЕДЕРАЦІЯ - союзна держава, що складається з державних утворень (республік, штатів тощо), що володіють певною юридичною і політичною самостійністю.

ФЛОРИСТИКА - наука про рослини (найчастіше кольорах).

ФРАТРІЯ - підрозділ племені, що представляє собою сукупність декількох родів, які здебільшого походять від одного роду.

ХАДЖ - паломництво у Мекку до мусульманської святині Кааби або в Медіну до гроба Мухаммеда, яке вважається у мусульман подвигом благочестя.

ХАРЧЕВНЯ - підприємство харчування, де можна було скуштувати перші і другі страви, закуски, а також випити горілки.

ХРОНІКИ - запис історичних подій у хронологічній послідовності (на Русі - літописи).

ХРОНОЛОГІЯ - послідовність історичних подій у часі; перелік будь-яких подій в їх часовій послідовності.

ЦЕЛІБАТ - обов'язкова безшлюбність католицького духівництва і православного чернецтва.

ЧАЙНА - підприємство харчування, в якому торгували тільки другими стравами та буфетною продукцією (без алкогольних напоїв). Чай подавався зазвичай у двох чайниках: один - для окропу, а інший - для заварки.

ЕКСПАНСІОНІЗМ - розширення сфер впливу шляхом захоплення нових територій, дипломатичного тиску або економічними методами.

ЕКСПОРТ - вивезення товарів з країни для їх продажу або використання в інших країнах.

ЕЛЕКТРОН - природний сплав золота і срібла; елементарна частинка, грецька назва бурштину.

ЕМІГРАЦІЯ - переселення з якоїсь країни в іншу, що викликається різними причинами (економічними, політичними, релігійними тощо); сукупність емігрантів, що проживають в якій-небудь країні.

ЕНДЕМІЧНИЙ (ендемічний) - місцевий, властивий даній місцевості.

ЕНЕОЛІТ - мідно-кам'яний вік.

<<< тому | зміст | вперед >>>


Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.