Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие

Собко А.Б.
Материалы международной научно-практической конференции
«Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте,
производстве и образовании». - 2011. - Выпуск 4. Том 25.

Основні напрями покращення якості надання послуг харчування у шкільних турах

шкільний автобус Досвід розвинених зарубіжних країн щодо організації подорожей для дітей та підлітків є надзвичайно великим і корисним для вивчення вітчизняними надавачами туристичних послуг. Основною складовою успішної діяльності зарубіжних туристичних фірм є безумовне виконання вимог відповідних угод про надання туристичних послуг. Систему контролю за якістю туристичних послуг, що надаються можна умовно поділити на 3 категорії: «Держава» - «Репутація та партнерство» - «Громадськість» [1].

Державними органами, спеціалізованими агентствами та іншими органами країн Європи, США, інших розвинених країн здійснюється постійний дієвий контроль, як за належною роботою туроператорів, так і продуцентів окремих туристичних послуг (в тому числі й закладів ресторанного харчування) на внутрішньому туристичному ринку.

Питання дотримання прав і свобод, забезпечення здоров’я та правовий захист своїх громадян є пріоритетними задачами кожної держави. Уряди розвинених зарубіжних країн ведуть сталу політику щодо безумовної підтримки і захисту своїх громадян під час туристичних подорожей за межі країни посередництвом дипломатичних та інших органів.

На користь якості надання послуг харчування туристам позитивно вливає досвід та практика роботи зарубіжних туроператорів у даному напрямку, сталість партнерських відносин і напрацьований сегмент (постійні клієнти) на ринках розвинених країн.

Основними аспектами, що визначають категорію контролю «Репутація та партнерство» є: формування і підтримка позитивної репутації, професіоналізм, взаємне виконання партнерських домовленостей.

У зарубіжних країнах ринки туристичних послуг мають значно давнішу за Україну історію та досить сталу структуру. Тому, досить важливою складовою успішної діяльності є позитивна репутація, що склалася серед визначеного кола постійних клієнтів та безпосередньо на ринку послуг. А отже, у контролі за належною якістю послуг зацікавлений і сам туроператор.

При формуванні меню та з інших питань організації харчування дітей більшість успішних туристичних фірм користуються послугами кваліфікованих дієтологів, фізіологів та інших професіоналів, що мають сертифіковану практику із означених питань, або вимагають такі висновки від надавачів (продуцентів) відповідних послуг. При цьому, великими туроператорами створюються власні підрозділи, до яких залучаються професіонали високого рівня.

З метою забезпечення формування якісних пакетів туристичних послуг туроператорами формується коло вимог до продуцентів окремих туристичних послуг (особливо з питання харчування), що оформлюються цивільно-правовими угодами, контроль за безумовним виконанням останніх також є колом інтересів туроператорів.

Отже, чи не найголовнішою складовою системи контролю за якістю туристичних послуг є безпосередня робота туроператора, що стає визначальним критерієм ефективної діяльності на ринку туристичних послуг.

Крім того, громадяни розвинених країн більше юридично «підковані» з питань оформлення договірних відносин, відстоювання своїх прав в судових та державних установах, користуються послугами різноманітних консультантів з економічних питань, питань юриспруденції, не заощаджують на страхуванні життя, здоров’я та інших ризиків, що не є характерним для громадян України. Але водночас, ставить перед туроператорами та безпосередніми продуцентами туристичних послуг високі стандарти роботи і відповідальності.

З огляду на вищеозначене, слід зауважити, що сформована система надання туристичних послуг на сталих ринках розвинутих країн дозволяє говорити про високий рівень якості надання таких послуг та беззаперечно є прикладом для наслідування у нашій державі.

Що стосується безпосередньо організації шкільних турів, то найбільш поширеними у розвинених ринкових країнах є екскурсійно-пізнавальні та навчальні тури, тури до парків розваг [2]. Харчування в таких турах забезпечують готелі, ресторани, кафе та інші заклади ресторанного господарства, як такі, що належать туроператору, так і ті, що працюють з ним на умовах партнерських відносин. При цьому, такі заклади харчування мають усю необхідну нормативну документацію для здійснення діяльності в сфері харчування дітей, що підтверджується постійним контролем державних органів. Також свої вимоги та рівень надання послуг перед такими закладами ставить і туроператор, що зацікавлений в отриманні якісних послуг через необхідність повного виконання своїх зобов’язань перед туристами.

На особливу увагу заслуговує такий вид подорожі, як похід. Цей спектр туристичних послуг досить часто за кордоном надається не спеціалізованими туристичними фірмами та туроператорами (за виключенням екстрім туризму), а навчальними закладами, закладами культури та громадськими організаціями.

Оскільки вітчизняні туроператори також працюють на міжнародних ринках туристичних послуг, то по суті формування таких пакетів послуг не відрізняється від роботи зарубіжних туроператорів, за виключенням рівня вимог до сервісу і якості туристичних послуг. Підвищеними вимогами до якості туристичних послуг на ринку виїзного туризму вітчизняний споживач поступається заради зниження вартості послуг. Водночас, недостатній рівень розвитку внутрішньої інфраструктури ринку туристичних послуг в нашій державі не дозволяє забезпечити високий рівень внутрішнього туристичного продукту.

Отже, основним напрямком розвитку туристичних послуг на внутрішньому ринку є підвищення вимог до якості послуг, що формують туристичний продукт, який може бути конкурентоспроможнім в порівнянні з зарубіжними аналогами.

З метою надання рекомендацій щодо покращення якості надання послуг харчування вітчизняними туроператорами, проаналізовано харчування, що надавалося під час похідного туру у Карпати і похідного туру до Туреччини, організованих туристичною фірмою «Міраж ОЛГ». Маршрути та програми турів розроблені для дітей віком від 11 до 14 років.

За юридичним статусом фірма «Міраж ОЛГ» є товариством з обмеженою відповідальністю (ТОВ). Фірма здійснює туроператорську діяльність - займається комплектацією турів і формуванням комплексу послуг для туристів у м. Черкаси. «Міраж ОЛГ» розробляє туристичні маршрути, насичує їх різноманітними послугами через взаємодію із постачальниками та продуцентами таких послуг, забезпечує функціонування турів і надання послуг, здійснює рекламно - інформаційну діяльність по відношенню до своїх турів, розраховує ціни на тури, здійснює безпосередній продаж готових продуктів споживачам або передає турагентам для їхньої наступної реалізації туристам. Також фірма, як тур агент, займається реалізацією готових турів інших туроператорских фірм, надаючи туристам найрізноманітніші послуги (тури, екскурсії) по всьому світу у вигляді комплектів (інклюзив-тури), додає до придбаного тура послуг - проїзд туристів від місця їх проживання до першого по маршруту пункту розміщення та від останнього на маршруті пункту розміщення і назад. Таким туром і є пішохідний тур до Туреччини. Туристична фірма «Міраж ОЛГ» виступає турагентом і купує у турецького туроператора пакет послуг (в тому числі і надання послуг харчування) без внесення змін.

Пріоритетним напрямком для туристичної фірми «Міраж ОЛГ» є внутрішній туризм. Подорожі мають дуже велике значення для повноцінного фізіологічного та інтелектуального розвитку дітей, тому фірма приділяє велику увагу організації шкільних турів по Україні. Одним з найбільш популярних продуктів серед пропозицій підприємства є похідний тур у Карпати.

Оцінювали якість послуг харчування, які надаються в межах розглядуваних турів ТОВ «Міраж ОЛГ», шляхом порівняльного аналізу добових раціонів харчування з фізіологічними нормами споживання основних харчових речовин і енергії (таблиця 1) [3-5].

Аналіз хімічного складу добового раціону харчування туру у Карпати виявив збільшення кількості білків від норми на 11.6% і зменшення ліпідів рослинного походження на 66.6, вуглеводів на 22.8, пектинових речовин на 38.5 %.

Аналіз хімічного складу добового раціону харчування туру до Туреччини виявив зменшення лише кількості ліпідів рослинного походження від норми на 33.3% і пектинових речовин на 23.1 %.

Підвищенні психофізичні навантаження у дітей що перебувають у поході, або здійснюють екскурсії, зумовлюють збільшення вмісту вітамінів у раціонах харчування на 10-15 % фізіологічної норми [6]. Для рибофлавіну, тіаміну такий рівень підвищення виконано в обох турах. Разом з тим зменшено споживання з продуктами харчування вітамінів (токоферолу, аскорбінової і фолієвої кислот) і мінеральних речовин (кальцію на 41.6%, йоду у 12.6, цинку у 1.8 рази) туром у Карпати. Зменшено норми споживання де - яких вітамінів і мінеральних речовин і в добовому раціоні туру до Туреччини, але не значно.

Таблиця 1

Порівняльний аналіз хімічного складу добових раціонів харчування для школярів похідних турів ( у Карпати*, до Туреччини**)
Харчові речовини Фізіологічна норма Фактичне споживання* Фактичне споживання** Відхилення від норми, %* Відхилення від норми, %**
Вміст, г
Білки 130 147.1 136.1 11.6 4.5
Білки тваринного походження 78 81 87 3.7 10.3
Ліпіди 119 168.0 145.37 29.2 18.1
Ліпіди рослинного походження 30 10 20 - 66.6 -33.3
Вуглеводи 527 406.7 535.0 - 22.8 1.5
Вуглеводи 87 79 81 - 9.1 -6.9
Моно- та дисахариди 327 244 307.5 - 25.3 -6.0
Крохмаль 10-15 10 12 - -
Клітковина 12-14 8 10 - 38.5 -23.1
Пектинові речовини          
Мінеральні речовини, мг
Кальцій 1100 642.7 800 - 41.6 27.3
Цинк 12 6.5 10 - 45.8 -16.7
Йод 0.120 0.0095 0.08 - 92.1 33.3
Вітаміни, мг
Каротиноїди 5.0 5.2 5.1 - -
Токоферол 10.0 3.7 8 - 63.0 -20
Тіамін 1.4 1.6 1.8 12.5 22.2
Рибофлавін 1.6 2.0 1.8 20.0 11.1
Фолієва кислота 200.0 158.6 185.0 - 20.7 - 7.5
Аскорбінова кислота 60-70 61.0 105.0 - 38.1
Енергетична цінність, ккал
Енергетична цінність 3699 3645.8 3680.0 - 1.4 -0.5

Отже, в результаті аналізу отриманих даних, можна зробити висновок, що добовий раціон туру у Карпати не відповідає фізіологічним нормам за вмістом ліпідів рослинного походження, вуглеводів, пектинових речовин. При складанні раціону не враховано потреби організму дитини 11-14 років під час подорожі у вітамінах (токоферолі і фолієвій кислоті) і мікроелементах (йоді, цинку). Тур до Туреччини має кращі показники задоволення потреб дітей в основних поживних речовинах, вітамінах та мікроелементах, що обумовлено використанням у меню місцевих закладів ресторанного господарства значної кількості зелених овочів, риби і морепродуктів, свіжих фруктів, твердих і м’яких сирів.

Залишає бажати кращого і рівень обслуговування дітей у вітчизняних закладах ресторанного господарства під час проведення туру до Карпат. На підставі внутрішньої звітності підприємства та медичних документів, щодо нещасних випадків та випадків захворювання дітей під час походу до Карпат, складено аналітичну таблицю 2.

Таблиця 2

Аналіз статистичних даних щодо захворювань дітей
Випадки 2008 рік 2009 рік 2010 рік
Кількість подорожей, од. Кількість випадків Кількість подорожей, од. Кількість випадків Кількість подорожей, од. Кількість випадків
Од. % Од. % Од. %
Харчові отруєння та інфекції 16 25 59,5 18 21 60,0 21 19 59,4
в т.ч. у підприємствах харчування 16 11 26,2 18 9 25,7 21 10 31,3
під час походу 16 14 33,3 18 11 31,4 21 9 28,1
Травматизм 16 5 11,9 18 6 17,1 21 5 15,6
Переохолодження і застуда 16 9 21,4 18 6 17,1 21 7 21,9
Інші недуги (алергії, ОРЗ, грип, акліматизація тощо 16 3 7,2 18 2 5,8 21 1 3,1
Разом 16 42 100 18 35 100 21 32 100

Відповідно до наведених даних, стало очевидним зростання популярності розглядуваного туру. Зазначений тур є власною розробкою ТОВ «Міраж ОЛГ» і його впроваджено на ринок турпослуг з 2005 року. Динаміка захворювань має наступний вигляд: у 2008 році це в 2-3 особи за одну подорож, у 2009 році - 2 особи, а в 2010 - 1-2 особи. Тобто, складається позитивна динаміка до скорочення захворюваності дітей. Але стабільно високі позиції мають харчові отруєння та інфекції, що в середньому складають 60 % усіх захворювань.

Водночас, якщо порівнювати із статистикою захворювань по туру до Туреччини, то у 2008-2010 роках при загальній кількості подорожей на рівні 18, випадків захворювань - 4, з яких 3 - пов’язані із акліматизацією дітей після перельоту, а 1 випадок - травма, отримана в результаті недогляду керівника групи (перелом кінцівки).

Вартість туру до Карпат є на 20-25% нижчою у порівнянні з туром до Туреччини, в тому числі за рахунок вартості харчування. Крім того, про доступність такої подорожі свідчить досить простий (у порівнянні з туром до Туреччини) процес документального оформлення подорожі для клієнтів та час на його здійснення. Похід до Карпат поєднує у собі класичні риси екскурсійного туру, водночас містить ознаки туристичного походу, що не може не сподобатись дітям, особливу у віці 10-14 років.

Тому, не дивлячись на окремі недоліки в організації харчування туру до Карпат, це є досить конкурентоспроможний та цікавий продукт на внутрішньому туристичному ринку України.

Аналіз штатного розкладу ТОВ «Міраж ОЛГ» свідчить про відсутність посад - лікаря-дієтолога, фізіолога, медичної сестри з дієтологічного харчування. Тому відповідність складання раціонів харчування сучасним вимогам і надання рекомендацій щодо раціонального харчування під час подорожі покладається на працівників закладів ресторанного господарства, з якими укладено договір про забезпечення ними відповідних послуг. Цей фактор також негативно впливає на якість надання послуг харчування.

Враховуючи вищевикладене, при формуванні послуги харчування в межах похідного туру, слід звертати особливу увагу на набір, якість і кількість харчових продуктів з урахуванням харчової і енергетичної цінності. Використовувати у меню рибні і молочні консерви, сухарі з житнього хліба, зерновий хліб, овочі і фрукти, крупи (гречану, вівсяну, пшоняну). При виборі закладів ресторанного господарства, враховувати можливість останніх надавати харчування, яке б задовольняло добову потребу у поживних і ессенціальних речовинах туристів різних вікових категорій. Залучати фахівців до розробки раціонів харчування. Необхідно посилити контроль з боку туроператора за технологічними процесами виробництва та подачі страв і напоїв, а саме: дотримання санітарно-гігієнічних норм, вихід та якість готових страв, дотримання питного режиму та якості питної води та ін..

Література

1. Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг. [Електронний ресурс]. - Режим доступу до ресурсу: http://infotour.in.ua/books_ukr/lubiceva_rtp13.htm.
2. Детский тур Парки Развлечений: Диснейленд, Астерикс, Хайде .[Електронний ресурс] - Режим доступу до ресурсу: http://feerie.com.ua/parki.html.
3. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 р. №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах». [Електронний ресурс]. - Режим доступу до ресурсу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1591-2004-п
4. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 р. №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах». [Електронний ресурс]. - Режим доступу до ресурсу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1591-2004-п
5. Скурихина И.М. Химический состав пищевых продуктов/ Порд ред. И.М. Скурихина, М.Н. Волгарева // М.: ВО «Агропрмиздат», 1987. - 224 с.
6. Чаховский И.А. Культура питания: Энциклопедический справочник / Под ред. И.А. Чаховского// Мн.: БелЭн - 1993 - 290 с.

Аннотация. Приведены результаты анализа химического состава и енергетической ценности рационов питания детей школьного возраста в походном туре Карпатами и по Турции Обоснована необходимость существенной коррекции рационов с учетом потребности организма ребенка 11-14 лет во время путешествия.

Ключевые слова: анализ; рацион питания; дети школьного возраста; походный тур.

Annotation. The analysis results for chemical composition and energy values for school children ration in a hiking tour around the Carpathians have been given. The necessity for substantial ration correction, taking into account organism needs of 11-14 year old children during the trip, has been grounded.

Key words: the analysis results; for school children ration; the trip.
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.