Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші

Широкова Е.А.
Культура народів Причорномор'я. - 2001. - №18, т.2. - С.206-209.

Шляхи удосконалення розвитку міжнародного туризму в Криму

Туризм на сучасному етапі розвитку економіки і культури стає все більш значущим явищем у соціальній та культурного життя людей, перетворюється в масовий процес міжнародного масштабу. Сьогоднішній туризм - це велика галузь суспільного виробництва, що надає вплив на розвиток і діяльність інших галузей господарського комплексу, розширює сферу прикладання праці. Туризм впливає на галузеву структуру зайнятості населення, сприяє формуванню високих моральних якостей, культурному вихованню людей.

На частку туризму припадає близько 10% світового валового продукту, 7% світових інвестицій, кожне 16-е робоче місце, 11% світових споживчих витрат, 5% всіх податкових надходжень.

Крим шукає шляхи виходу зі сформованого тяжкого соціального і економічного становища. Туризм може і повинен стати пріоритетним напрямом в економіці регіону, адже історія розвитку туризму в Криму налічує більше ста років.

Міністерством курортів і туризму Криму, згідно з виданими ліцензіями, надано право на здійснення туристичної діяльності близько 600 суб'єктів підприємницької діяльності.

Питань вивчення проблем розвитку міжнародного туризму присвячено багато наукових праць як вітчизняних, так і зарубіжних вчених праць М.П. Крачило, Б.Л. Финагеева, М.М. Городоцькій, П.Д. Подгородецького. Д. Байєр, С. Беккер, К. Клем, П. Бернеккер, М. Бейтель, Е. Бьювантер, А. Буркат, Р. Клевендон, Ст. Данц, Ст. Сміт, Ст. Мунте, С. Деккер-Хорц, А. Дреш, Р. Меттеус, С. Флохманн, Х. Хесслер, Н. Хинске, Р. Сигаух і т.д.

Тим не менш, пошук рішень успішного розвитку і функціонування міжнародного туризму в Кримському регіоні в умовах ринкової економіки є актуальним і сьогодні.

Мета дослідження полягає у визначення основних напрямків перспективного розвитку міжнародного туризму у Криму, адекватної розвиткові ринкової економіки в туристичному бізнесі, виявлення негативних факторів маркетингу туристичного бізнесу в регіоні, розробці рекомендацій з використання комплексу маркетингових досліджень.

Для досягнення поставленої мети в магістерської дисертації сформульовані і вирішені наступні завдання:

- обґрунтовано необхідність розвитку міжнародного туризму в регіоні;
- проаналізований природний і набутий потенціал, що сприяє успішному розвитку інфраструктури туризму;
- внесено пропозиції щодо раціональному використанню природних ресурсів в туристичному бізнесі;
- дана порівняльна оцінка використання туристичного маркетингу в Криму і за кордоном;
- визначено економічні, соціальні та організаційні чинники, що сприяють розвитку міжнародного туризму в регіоні.

Численне анкетування показало, що одним з мотивів туристичних подорожей є прагнення людей до спілкування з природою. Привабливий ландшафт, чисте повітря і вода, просторі пляжі, велика кількість лісонасаджень, дороги, які пролягають по мальовничих місцях, -- все це відноситься до туристичних ресурсів, яке здійснює Крим привабливим.

Крим має всі передумови для розвитку міжнародного туризму на півострові, так як володіє достатніми туристичними ресурсами різного характеру (табл. 1).

Таблиця 1

Перспективи використання туристичного потенціалу Криму
Категорія Всього Використовується В перспективі Найменування
Музеї: 343 всі краєзнавчі, історичні
в т. ч. філії 26 всі природничонаукові, літературні, художні
громадські 300 всі національні музеї, заповідні
Печери 850 4 50 Червона, Мармурова, Эминс-Баїр-Хосар і Триока
Стежки 16 4 11 Боткінська, Штангеєвська в Ялті, Галіцина в Новому Світлі, Карадагська в Коктебелі
Історичні пам'ятники 878 всі культовою, палацової світській архітектури (171 міжнародного значення)
Природного характеру 2070 1020 1570 унікальні природні ландшафти, природний клімат
Антропогенного характеру 1080 310 920 винятковість
Разом 5237 2559 2551

Щоб об'єкти природи стали туристичними ресурсами, створити на них попит. Для цього необхідно:

1. Використовувати цілеспрямовану рекламу для формування екскурсійного попиту. (Таблиця 2)
2. Забезпечити доступність природних комплексів з використанням живого праці по забезпеченню сучасного сервісу.
3. Виявити привабливість туристичного продукту, збільшення обсягів попиту за інтересами.
4. На сьогоднішній день на внутрішньому ринку Криму діє 535 суб'єктів туристичної діяльності, з них:
5. Підприємства різних форм власності - 477 суб'єктів.
6. Підприємці, які мають патент або ліцензію на здійснення туристичної діяльності - 58.
7. Іноземним туризмом займається - 307 суб'єктів.
8. Міжнародний туризм - 187 суб'єктів.

Засоби реклами можна уявити наступним чином:

Таблиця 2

Реклама в Криму
Види реклами Наявність Якість Примітка
Каталоги так середнє дизайн та зміст
Брошури, проспекти так різне залежить від виробника
Листи-продажу так, рідко низька видають самостійно
Реклама по телебаченню і радіо так, часто середнє впливає багато факторів
Вулична реклама так, часто низька погана впізнаваність і зміст
Реклама у пунктах продажу так, рідко низька погана організація і підготовка туроператорів

Природно, реклама дуже дорого обходиться не тільки підприємствам, але й регіону, а саме головне, що вона необхідна, і ми витрачаємо на неї дуже мало.

У 1998 році в бюджеті Криму на рекламу було виділено 2 млн. грн., а витратили 438,9 тис. грн. Можна тільки уявити, скільки потенційних клієнтів не почули про нашому півострові. У 2000 - заплановано витратити на рекламу 1 млн. грн. На такі гроші можна виготовляти реклами досить низької якості чи мало - високої якості. Не дивно, що іноземні туристи воліють нашого Криму Туреччину, Грецію, Болгарію, в цих країнах відповідно витрачають на рекламу 12 млн. дол., 80 млн. дол., 7 млн. дол.

Зазначу, що туризм - це велика галузь суспільного виробництва, що надає вплив на розвиток і діяльність інших галузей господарського комплексу. Для Криму туризм може і повинен стати пріоритетним напрямом в економіці регіону, як один із шляхів виходу з цього тяжкого соціального і економічного становища.

Шляхи удосконалення розвитку міжнародного туризму в Криму:

1. Законодавча база за своїм змістом сприятлива для розвитку туризму, але недосконалість податкової політики викликає деякі суперечності.
2. Дуже важливо для розвитку міжнародного туризму використовувати весь комплекс туристичного маркетингу, а не окремі його елементи, як це робимо ми сьогодні. Вибіркове використання маркетингової системи призводить до серйозних помилок і значно знижує конкурентоспроможність туристичного бізнесу в Криму.
3. Важливо також підсилити підтримку в просуванні Кримського туристичного продукту на міжнародному ринку в таких напрямках, як реклама, зв'язок із громадськістю та підтримка продажів.
4. Доступність туристичного продукту дозволить збільшити обсяги продажів, тим самим збільшити наповнюваність бюджету АРК.
5. Потрібні неординарні заходи на рівні Уряду України. З такою ініціативою зараз виступає Рада міністрів Автономної Республіки Крим. Сьогодні ми сформує нові ціни на наші путівки, намагаючись зробити їх конкурентоспроможними.
6. Необхідна єдина методика розрахунку собівартості, порога рентабельності (з урахуванням сезонності), комісійні для турагентств, яка допоможе визначити порядок в цінах. Тільки тоді держава зможе зі свого боку ці ціни регулювати, не перешкоджаючи госпрозрахункової діяльності підприємств.
7. Важливим є і підвищення сервісу в наданні турпослуг до європейського рівня, для цього необхідна організація шкіл турагентів.

Впровадження Інтернет в туристичний бізнес дозволить підвищити популярність регіону, збільшить число клієнтів і доступність інформації про суб'єктів туристичної діяльності в Криму.

Рада Туристичної бібліотеки: Якщо Ви вирішили відпочити в Затоці, дивіться інформацію про будинки відпочинку в Затоці на сайті otdyh.fm.


Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.