Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші

Шаталова Ю.Г.
Культура народів Причорномор'я. - 2012. - №232. - С.88-90.

Застосування інформаційних технологій в туризмі: інтерактивна інформаційна система-екскурсовод

Актуальність. Тяга сучасної людини до подорожей дещо зменшилася порівняно з минулим і особливо позаминулим століттям. Причин тому безліч, не останньою є інертність сучасних людей, їх залежність від досягнень цивілізації, в тому числі, звичайно, і від комп'ютерів. Між тим бажання пізнавати нове, як і раніше жваво. Тому створення всіляких освітніх і пізнавальних комп'ютерних програм є досить актуальним завданням.

Наукова новизна статті полягає в аналізі можливих методів створення інтерактивної програми-екскурсовода, заснованої на базі даних складної організації, що маніпулює даними різної структури.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання створення інтерактивної системи розпадається на два: функціональність майбутньої системи та методологічні основи цієї системи. Функціональність можна оцінити, провівши аналіз існуючих систем аналогічного призначення. Але, як показало вивчення джерел, у тому числі пропозиції Інтернет, повною мірою аналогічних систем немає. Методологічну основу інтерактивної програми-екскурсовода повинна становити база даних, вибір конкретної моделі представлення даних і особливостей організації інтерфейсу системи. Цим питанням присвячено чимало наукових статей та монографій таких вчених, як К.Дж. Дейт, Дж. Ульман, Дж. Уидом, С.Д. Кузнєцов та інших. Проте саме таке застосування баз даних описано недостатньо.

Мета роботи: проаналізувати достатній набір функцій інтерактивної програми-екскурсовода і знайти можливі методи її реалізації.

Пропонується інтерактивна система, призначення якої замінити реальні екскурсії віртуальними, надаючи користувачеві такий же обсяг інформації, що і при «живій» екскурсії. Застосування такої системи може бути наступним:

- по-перше, охочі побувати на екскурсії, не виходячи з дому, можуть використовувати таку систему за прямим призначенням, тобто пройти екскурсію, переглядаючи фото та фільми на комп'ютері і слухаючи роз'яснення електронного гіда;
- по-друге, туристи можуть використовувати подібну систему в якості додаткового джерела інформації, наприклад, при реальному проходження туру без гіда-людини;
- по-третє, вибіркові варіанти системи можуть використовуватися туристичними компаніями в якості рекламних засобів при пропозиції клієнтам певних маршрутів;
- по-четверте, система може використовуватися в якості навчальної підготовки нових екскурсоводів та/або підвищення кваліфікації вже досвідчених.

Всі перераховані застосування можуть змінюватись турфірмою по мірі необхідності.

Таким чином, з вищесказаного можна вивести функції, які повинна виконувати інтерактивна система, і вимоги, яким вона повинна відповідати:

1) Система повинна володіти зручним і зрозумілим інтерфейсом для забезпечення максимально комфортного спілкування користувача з системою.
2) Система повинна грунтуватися на базі даних, що містить як можна більшу кількість інформації про предметної області.
3) Система повинна легко перебудовуватися у відповідності з виконуваними функціями.
4) Система повинна мати можливість масштабування.
5) Система повинна містити дані складної структури, включаючи ролики, кліпи, фотографії, і володіти мультимедійними можливостями.
6) Система повинна мати можливість змінювати вміст використовуваної бази даних без додаткових зусиль.
7) Система повинна бути навченою, тобто повинна бути передбачена можливість поповнювати збережені дані відповідно до нової інформації про об'єкти.
8) Система повинна забезпечувати можливість діалогу з користувачем.

Схема системи наведена на малюнку 1.

Схема интерактивной системы
Рис. 1. Схема інтерактивної системи

Основу інтерактивної системи становить база даних. В якості моделі представлення даних будемо використовувати реляційну модель. Вибір саме цієї моделі пояснюється її традиційністю, наявністю в моделі необхідних коштів для підключення мультимедійних засобів і простотою масштабування.

При створенні бази даних однієї з найбільш складних завдань є збір повних даних про екскурсійних маршрутах. Важливо правильно підібрати ілюстративний матеріал і супроводжуючий текст. Не завжди для цього годиться текст звичайних екскурсій. Інформація повинна бути повніше, оскільки система декларована як інтерактивна і клієнт може задавати системі питання і розраховує отримати відповідь. І якщо гід-людина може відповісти на будь-яке питання, не передбачений текстом екскурсії, базуючись на своїх знаннях та досвіді, то для такого ж ефекту при електронній екскурсії всі наявні про відвідуваному об'єкті дані повинні бути заздалегідь внесені в базу. При цьому необхідно реалізувати навчальну функцію системи і вносити поповнення і зміни в базу даних, як тільки виникає необхідність.

Керуюча програма призначена для забезпечення зв'язку розрізнених даних та їх подання через інтерфейс. Особлива увага приділяється проблемі відповідності тексту, відео - і звукових даних. Крім того, управляюча програма повинна забезпечити узгодженість тексту: в базі даних інформація зберігається у називному відмінку, у той час як при складанні пропозиції необхідно відмінювати слова.

Структура програми приведена на малюнку 2.

Структура управляющей программы
Рис. 2. Структура керуючої програми

Висновки. У статті проаналізовано одне із можливих доповнень до послуг туристичного бізнесу. Зазначені потенційні шляхи застосування інтерактивної системи-екскурсовода. Виявлено основні функції цієї системи і вимоги, яким система повинна задовольняти. Наведена структура системи, заснована на реляційній базі даних, і структура керуючої програми, що передбачає обмін даними з базою і обробку отриманих даних. Можна припустити, що використання таких систем дозволить туристичним фірмам розширити комплекс послуг, що надаються.

Джерела та література

1. Дейт К.Дж. Введення в системи баз даних / К.Дж. Дейт. - 7-е изд. - М.: Вільямс, 2001. - 1072 с.
2. Оліфер Н.А. Мережеві операційні системи / Н.А. Оліфер, В. Р. Оліфер. - СПб.: Пітер, 2007. - 544 с.
3. Кузнєцов С.Д. Основи баз даних / С.Д. Кузнєцов. - 2-е вид. - М.: Інтернет-Ун-т інформ. технол., 2007. - 342 с.
4. Конноллі Т. Бази даних. Проектування, реалізація і супровід. Теорія і практика / Т. Конноллі, К. Бегг. - 3-е изд. - М.: Вільямс, 2003. - 1436 с.


Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.