Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші

Сапожнікова І.А., Єрмоленко Р.Р.
Культура народів Причорномор'я. - 2010. - №179. - С.117-121.

Аналіз фінансових результатів діяльності установ санаторно-курортного і туристичного комплексу АР Криму

Постановка проблеми. Рекреація і туризм вносять істотний внесок у розвиток регіону, а також сприяє активізації видів діяльності, що сприяють подальшому розвитку економіки Криму і України в цілому. На сучасному етапі розвитку дедалі вагомішого значення набуває саме управління фінансовою системою санаторно-курортного і туристичного комплексу (СКТК) підприємств АР Криму, оскільки фінансові ресурси є базисним ресурсом, без якого неможливе функціонування й розвиток підприємства.

Від ефективності управління фінансовими ресурсами СКТК АР Криму залежить його здатність досягти успіху на ринку. Правильно організоване управління є необхідною складовою для його успішної роботи в умовах жорсткої ділової конкуренції.

Дослідженню аспектів розвитку рекреаційної сфери присвячено досить багато глибоких за змістом і різнобічних по спрямованості робіт як зарубіжних, так і вітчизняних вчених.

Так, у дослідженнях професора Багрова Н.В., визначена пріоритетність рекреаційно-туристичного комплексу [3, с.230-241]. У роботах Бережний І.В. розглянуто умови формування організаційної структури рекреаційно-економічного комплексу [6, с.38]. «Одним з найбільш важливих аспектів соціально-економічного розвитку АР Крим, - вважає Самарцев Є.В,- є сталий, збалансований розвиток санаторної та курортно-рекреаційної сфери» [7, с.3-5].

Метою статті є: проведення фінансово-економічного аналізу установ СКТК, за результатами якого пропонуються заходи з поліпшення фінансово-економічної діяльності.

Основна частина. Аналіз сучасних процесів фінансово-економічної діяльності СКТК Криму.

В даний час, за даними Міністерства курортів і туризму, у Криму функціонує 654 здравниці місткістю 61665 цілорічних місць і 150530 максимально розгорнутих. З 629 підприємств комплексу тільки 245 призначені для цілорічного функціонування, 384 підприємства є сезонними, що становить 61,1% від їх загального числа.

СКТК є одним з основних складових туристично-рекреаційної галузі АР Крим і в 2008 році включав 654 об'єкта розміщення різного функціонального призначення, з яких лікувальний напрямок мають 19,0%, загальнооздоровча - 36,4%, інші напрямки - 44,%. Динаміка функціональної структури санаторно-курортного комплексу АР Крим представлена на рис. 1

Динамика функциональной структуры санаторно-курортного комплекса АР Крым
Рис. 1. Динаміка функціональної структури санаторно-курортного комплексу АР Крим (%)

Із загальної кількості оздоровниць і закладів відпочинку, розташованих на території АР Крим, більшість (288) є колективними, у приватній власності перебуває 42 установи. У власності інших держав перебувало 45 установ, з них 42 - належало Російської Федерації, 2 - Білорусі та 1 - Казахстану. До приватної форми власності належать тільки пансіонати та бази відпочинку (див. рис. 2.).

Распределение санаторно-курортных учреждений по формам собственности
Рис. 2. Розподіл санаторно-курортних закладів за формами власності, (%).

Рекреаційні підприємства АР Крим у місяць максимального розгортання мають понад 120 тис. місць і 63 тисячі місць функціонують цілорічно.

Разом з тим, потенціал підприємств СКТК використовується не повною мірою. Середньорічний коефіцієнт заповнюваності підприємств СКТК за 2009 рік склав 63,2%. Основною причиною недостатньо ефективної експлуатації природних і матеріальних ресурсів курортної і туристичної сфери є короткий курортний сезон і непристосованість частини оздоровниць до цілорічної експлуатації.

Розглянемо діяльність санаторно-курортних закладів в АР Крим, які являють собою складний комплекс, і в 2009 р. нараховує 554 санаторно-курортних (оздоровчих) закладів із загальним ліжковим фондом 119,6 тис. ліжок (місць) у місяць максимального розгортання.

Порівняно з 2000 р. кількість установ, які призначені для санаторного лікування та відпочинку, збільшилася на 35 одиниць, а порівняно з 2008 р. їх кількість майже не змінилася. Ємність існуючої мережі санаторно-курортних закладів у місяць максимального розгортання проти 2000 р. і 2008 р. зменшилася - відповідно на 1,7% і 1,3%.

Кількість відпочиваючих (розрахована за методикою НАПКБ) склало 5020,9 тис. осіб, що на 12,4% нижче рівня минулого року (2008 р. - 5731,0 тис. чол.).

Організовано в санаторно-курортних закладах відпочили (за даними виконкомів і райдержадміністрацій курортних регіонів) 1041,6 тис. осіб, що на 17,6% нижче, ніж за аналогічний період 2008 р. (1263,9 тис. чол.).

Число працюючих санаторно-курортних установ і туристських підприємств - 132 (2008 р. - 134), коефіцієнт заповнюваності працюючих санаторно-курортних установ і туристських підприємств -21,5% (2008 р. - 29,2%).

Щорічні зміни у мережі та місткості санаторно-курортних (оздоровчих) закладів, що частково, обумовлені формуванням конкурентоспроможності СКТК.

Слід зазначити, що проти 2008 р. у 2009 р. зменшилася на 10,5% кількість санаторно-курортних установ республіки, які не працювали протягом всього року.

Із загальної кількості санаторно-курортних закладів республіки кожен восьмий, або 68 закладів на 6,5 тис. ліжок (місць), не працювали протягом всього року. Переважна більшість зазначених санаторно-курортних установ (72,1%) - бази відпочинку.

В оздоровчому сезоні 2009 р. через відсутність коштів на експлуатацію не працював кожний четвертий із загального числа непрацюючих закладів, що на 11,8% більше 2008 р.

Оздоровчий сезон 2009 р. проходив в умовах світової фінансово-економічної кризи. Органами виконавчої влади АР Крим були прийняті заходи, які дозволяли послабити її вплив на проведення курортного сезону. Але, порівняно з попередніми роками у 2009 р. спостерігалося зменшення деяких показників діяльності.

Всього з жовтня 2008 р. по вересень 2009 р. санаторно-курортні заклади АР Крим з метою санаторного лікування та відпочинку відвідало 907,4 тис. осіб.

Чисельність рекреантів у 2009 р. проти 2000 р. збільшилась на 16,0%, а порівняно з попереднім роком зменшилася на 173,8 тис. осіб, або 16,1%.

Всі оздоровлені у санаторно-курортних (оздоровчих) закладах провели 12,5 млн. ліжко-днів, що на 1,9 млн. менше, ніж у попередньому році.

Разом з тим, середня тривалість перебування одного оздоровленого в здравницях і закладах відпочинку автономії у 2009 р. незначно збільшилася і склала 14 днів (у 2008 році - 13 днів).

Максимальна кількість днів перебування оздоровлених спостерігалася в Кіровському районі і р. в Сімферополі (28 днів і 21 день відповідно), що пов'язано з функціонуванням на їх території тільки санаторних установ. Також займають провідні місця за кількістю днів перебування одного оздоровленого міста Євпаторія і Саки (17 днів) і Ялта (14 днів), що також пов'язано з перевагою лікувального профілю цих курортних регіонів.

Найменшу кількість днів перебування одного оздоровленого спостерігається в Роздольненському районі і р. Керчі - відповідно 7 і 9 днів.

Протягом 1-2 днів у санаторно-курортних (оздоровчих) закладах автономії у 2009 р. відпочили 26,5 тис. осіб, що у 2,1 рази більше порівняно з 2000 р. порівняно з попереднім роком чисельність рекреантів цієї категорії зменшилась на 28,4%.

Питома вага відпочили протягом 1-2 днів у порівнянні з 2000 р. збільшився майже вдвічі, а порівняно з 2008 р. зменшилася з 3,4% до 2,9% громадського кількості оздоровлених в 2009 р, дані представлені на рис.3.

Количество коек в санаторно-курортных учреждениях, по регионам
Рис. 3. Кількість ліжок (місць) у санаторно-курортних (оздоровчих) закладах, за регіонами (у місяць максимального розгортання; одиниць)

Основні фінансові результати діяльності СКТК Криму представлені в табл. 1.

Таблиця 1.

Фінансова діяльність установ СКТК Крим (тис. грн.)
  Санаторно-Курортні заклади Пансионати, будинки і бази відпочинку Готелі Туристичні агентства та бюро подорожей
Дохід (виручка) від реалізації робіт, послуг і товарів
9 місяців 2008 794663,8 258847,4 217186,6 504816,9
9 місяців 2009 877848,6 333233,4 262301,8 396735,1
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування
9 місяців 2008 54764,7 -83,7 1158,8 21522,8
9 місяців 2009 83218,0 -4895,3 -1065,4 -34929,9
Прибуток
9 місяців 2008 75727,1 13290,8 17755,4 33086,7
9 місяців 2009 108406,0 32093,0 25888,6 19980,4
Збиток
9 місяців 2008 20962,4 13374,5 16596,6 11563,9
9 місяців 2009 25188,0 36988,3 26954,0 54910,3
Дебіторська заборгованість
9 місяців 2008 365768,9 79446,4 37119,4 67362,3
9 місяців 2009 205767,2 87886,0 160633,0 51474,6
за товари, роботи, послуги
9 місяців 2008 142442,9 16970,7 11137,7 23150,6
9 місяців 2009 91208,2 10988,5 10453,3 14641,5
за розрахунками з бюджетом
9 місяців 2008 31930,4 17709,4 3556,6 6113,3
9 місяців 2009 28625,6 23327,5 8101,0 9351,5
Кредиторська заборгованість
9 місяців 2008 366960,7 184509,9 110406,6 124738,4
9 місяців 2009 259300,3 143927,1 165664,9 100659,7
за товари, роботи, послуги
9 місяців 2008 100733,2 60109,1 65045,2 46437,7
9 місяців 2009 131979,5 56024,6 23590,6 50526,1
за розрахунками з бюджетом
9 місяців 2008 15307,9 3960,7 4162,5 5617,7
9 місяців 2009 15321,7 3597,0 2082,4 7322,5
Рентабельність від операційної діяльності, %
9 місяців 2008 4,7 2,6 10,5 4,0
9 місяців 2009 10,3 3,3 5,9 4,0

Питання зміни власності рекреаційних підприємств є дуже важливими, так як «Закон про курорти» [2], заборонив приватизацію спеціалізованих санаторіїв. Ці проблеми піднімаються в ряді наукових публікацій [4, 5], в яких пропонується внести ряд додаткових пропозицій до стратегії розвитку курортів України. Проте аспекти реорганізації рекреаційного комплексу в умовах формування ринкових відносин вимагають спеціальних глибоких досліджень з позицій впливу на прибутковість сфери діяльності, а також впливу на соціальний клімат у регіоні.

Висновки. Узагальнюючи поданий матеріал, слід констатувати наявність динаміки процесів реструктуризації СКТК Криму. При цьому виникають нові завдання державного управління рекреаційною сферою для забезпечення зростання ефективності її діяльності Можна зазначити, що вирішення зазначених проблем вимагає:

- розробки і затвердження номенклатури санаторно-курортних установ і положення про кожного з
- виявлення потреби в установах різного типу: лікувальних за видами захворювань; відпочинку; дитячих оздоровчих і лікувальних;
- визначення кількості санаторіїв та ліжко-місць, необхідних для лікування туберкульозу, забезпечення їх 100% бюджетним фінансуванням з урахуванням цілорічної роботи виходячи з рівня захворюваності населення і відповідно з державними цільовими програмами в Україні;
- вирішення питання про використання об'єктів санаторно-курортного призначення з незавершеним будівництвом, що перебувають у державній власності для чого необхідно визначити граничні строки завершення будівництва, по закінченню яких недобудовані об'єкти приватизувати шляхом продажу з аукціону.

За результатами проведених досліджень можна зробити наступні висновки, що рекреаційна діяльність, означає відновлення здоров'я, розвивається як важлива необхідність у задоволенні рекреаційних потреб населення.

Аналізуючи рекреацію, рекреаційну діяльність та рекреаційний комплекс, необхідно відзначити, що рекреація - це усвідомлений відпочинок, рекреаційна діяльність - поведінка людини, спрямоване на реалізацію своїх потреб, рекреаційний комплекс - невиробнича сфера, що складається з підприємств, установ лікування, відпочинку, організацій, мета яких - надання якісних рекреаційних слуг задовольняють наявні рекреаційні потреби.

Економічна характеристика рекреаційного комплексу виражається системою кількісних та якісних показників (кількість днів перебування, витрата лікувальних ресурсів на 1 відпочиваючого, вартість путівки, рівень комфортності тощо). Для організації рекреаційної діяльності і поліпшення умов відпочинку величезне значення мають дослідження з найбільш повного використання рекреаційних ресурсів, необхідних для задоволення потреби населення у відпочинку і профілактичному лікуванні.

Перспективи подальшого розвитку проблеми - для досягнення основної мети розвитку СКТК необхідна система державної підтримки підприємств рекреаційного комплексу, а також пов'язаних з рекреаційною сферою підприємств інших видів діяльності на основі забезпечення оптимальності внутрішньогалузевих пропорцій. Залучення позикових коштів, освоювати нові методи та техніку керування , самовдосконалюватися і навчати персонал , продумувати і ретельно планувати політику ціноутворення , вишукувати резерви по зниженню витрат на підприємстві , активно займатися плануванням і прогнозуванням управління фінансів підприємства Необхідно створення комплексних фінансових програм щодо вирішення проблем галузі та зміна режиму функціонування господарського комплексу.

В цілому проведений аналіз сучасного стану СКТК АР Криму та перспектив його розвитку дозволяє зробити висновок про те, що зміна форм власності та доведення характеристик рекреаційних підприємств до рівня міжнародних стандартів суттєво будуть впливати на соціально-економічний стан та розвиток економіки автономії.

Джерела та література

1. Статистичний збірник «Санаторно-курортне лікування, організований відпочинок та туризм в АР Крим у 2008/2009 році».
2. Закон України "Про курорти" від 0510.00. № 2026 - III. Відомості Верховної Ради. - №50. - Ст. 435.
3. Багров Н.В. Регіональна геополітика сталого розвитку/ Багров Н.В. - К: Либідь, 2002.-256 с.
4. Дриневский Н.П. Обґрунтування необхідності та додаткові пропозиції до концепції розвитку курортів України // Вісник фізіотерапії і курортології. - 2004. - №2. - С. 4-8.
5. Калитюк В.А. Рекреаційно-туристичний комплекс в умовах ринку / Калитюк В.А. - Львів: 1999. -161 с.
6. Бережна І.В. Структура економіки АР Крим у питаннях регіоналістики / Бережна І.В. - Львів: ІРІ НАНУ, 2004.- 152 с.
7. Самарцев Є.В. Кримська туріндустрія: кількість туристів зростає, проблеми залишаються // Готельний і ресторанний бізнес. - 2004. - №3. - С.3-5.


Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.