Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші

Рутковський В.В.
III Загальноросійська студентська електронна наукова конференція
«Студентський науковий форум». - 15-20 лютого 2011 р.

Туристичний ринок та перспективи його розвитку

Туристичний бізнес - це один з головних джерел доходів для більшості країн світу (один з 5 основних джерел доходу для 83% країн, головне джерело доходу для 38% держав). Туризм лідирує серед усіх галузей економіки за кількістю утворених робочих місць, кількість яких постійно зростає. У 1998 році у сфері туризму зайнято 115 млн. людина, а до 2020 р. передбачається зростання цього показника до 550 млн.

На сьогоднішній день туристичний бізнес дуже нерівномірно розвинений в різних країнах. Як правило, туристи виїжджають з економічно розвинутих країн, які є, по термінології ВТО (Всесвітньої Туристичної Організації) постачальниками туристів. До них належать ті держави, де частка тих, що виїжджають за кордон громадян перевищує 10%. Таких країн не багато (приблизно 16-20), але їх список планомірно збільшується. До кризи у їх числі, окрім держав Західної Європи, Північної Америки і Японії були і деякі східноєвропейські країни, району країни Перської затоки. Тепер їх місце займають нові лідери, що досягли хороших темпів розвитку, - Китай, Республіка Корея, Сінгапур та ін

Основні країни-постачальники туристів, як правило, є також і основними країнами, приймаючими туристів. Тобто основний потік туристів відвідують ті країни, звідки приїжджає найбільша кількість туристів. Певна частина цього потоку спрямовується і у країни, що розвиваються, тоді як туристи з країн, що розвиваються, напроти, нечисленні.

Як правило, фахівці приходять до висновку, що розвиток туризму залежить на пряму від економічного та соціального розвитку. При більш уважному розгляді можна виділити декілька чинників, що впливають на розвиток туристичної галузі.

Політичні фактори.

Стабільність політичного фону в державі - це одне з найголовніших умов для розвитку туризму. Також для функціонування туристичної галузі мають значення відносини, що склалися з іншими країнами, співвідношення розвитку економік країни і її партнерів, міжнародна обстановка і становище в конкретних регіонах.

Економічні фактори.

Високий рівень життя в розвинених країнах дозволяє громадянам цих країн виділяти великі кошти на туристичні поїздки. Аналізуючи доходи туристів західноєвропейських держав можна визначити, що в туристичному потоці по достатку середній клас переважає майже у всіх країнах (від 40% в Нідерландах до 59% в Італії), а так само широко представлена категорія осіб з достатком вище середнього, що мають підвищені вимоги до комфорту і обслуговування.

Для громадян держав з високим рівнем достатку характерні високі витрати на туризм. За таких витрат усі держави можна поділити на три групи:

1) витрати більше $500 на одного жителя;
2) витрати від $150 до $500 на одного жителя;
3) витрати менше $150 на одного жителя.

Великий вплив на туристичний бізнес робить зовнішньоекономічна діяльність держав, інтеграційні та глобалізаційні процеси, що протікають на всіх рівнях світової економіки. Такі процеси сприяють зростанню ділової активності населення планети і збільшення масштабів бізнес-туризму.

Такі ж явища, як ускладнення формальностей на митниці, нестабільність фінансових показників, страйки, можуть багато в чому стримувати розвиток туризму.

Соціально-демократичні чинники.

На розвиток туристичного бізнесу впливає зростання населення, і в першу чергу в містах. Стиль життя в місті відрізняє стресовість, обмежена кількість близьких контактів з людьми, відхід від природи. У зв'язку з цим туризм для міських жителів може стати способом знайти душевну рівновагу.

Для великої кількості держав характерні тенденції зміни відношення часу, що йде на роботу до часу, виділеного на відпочинок. Робочий час скорочується при одночасному підвищенні інтенсивності праці. Це призводить до збільшенню стресових ситуацій. Туризм - це один зі способів підтримання працездатності. З збільшення тривалості вільного часу позначилися дві головні тенденції в житті населення: поділ відпустки на кілька частин і зменшення тривалості подорожей, тобто поїздки стають менш довгими, але відбуваються частіше.

На розвиток туризму великий вплив надає старіння населення, збільшення віку вступу в шлюб, збільшення частки людей поза шлюбу, збільшення частки працюючих жінок, збільшення віку молодих матерів, зростання числа пар, які не мають дітей.

Зростання тривалості життя, а так само зменшення народжуваності ведуть до збільшення питомої ваги людей похилого до загального числа людей. Цей сегмент ринку дуже важливий для туристичних фірм, так як люди, що вийшли на пенсію володіють величезним запасом вільного часу і, в розвинутих країнах, досить високу купівельну спроможність. Важливість даного сегмента ринку спонукала Всесвітню Туристську Організацію присвятити одну з своїх конференцій питань розвитку туристичних послуг для осіб третього віку», в ході якої були вироблені деякі рекомендації для представників туристичної сфери, а саме: у програмах для таких туристів посилити заходи безпеки; поставити на більш високий рівень медичного обслуговування; ввести в раціон туристів дієтичне харчування; скоригувати культурні заходи; скоригувати фізичні навантаження туристів, зробивши їх відповідними віком; організувати надання найбільш чіткої і повної інформації про послуги.

Серед важливих змін, що впливають на туристичний бізнес, необхідно виділити збільшення залучення жінок у сферу суспільної праці. Багато представників жіночої статі прагнуть зробити кар'єру, що призводить до того, що вони відкладають на другий план шлюб і народження дітей. Ці події відкладаються на більш пізній вік. Налаштованість на отримання матеріальної незалежності жінками веде до зростання числа жінок, задіяних у ділових поїздках. Туристичні компанії намагаються враховувати вимоги цієї групи споживачів.

Зростання населення мегаполісів збільшує кількість самотніх людей, яких можна характеризувати високим рівнем освіти, прагнення до зростання у професійній сфері, високою мобільністю, підвищеними вимогами до якості життя. Такі туристи - це одна з найбільш перспективних цільових груп туристичного бізнесу, що характеризується стійким зростанням. Більшість великих туристичних компаній намагаються створювати для цієї групи спеціалізовані туристичні продукти.

Доультурные фактори.

До таких факторів можна віднести задоволення культурних, освітніх та естетичних потреб, що виражається у людей у пізнанні, дослідженні життя, традицій, культури та історії інших держав і народів. Прихильність до різних форм організації дозвілля та задоволення культурних потреб досить сильно відрізняються в різних країнах. Наприклад, для більшості британців (46%), бельгійців (35%), німців (32%) кращий відпочинок біля моря, відпочинок в містах залучає громадян Японії (51%), Іспанії (33%), Франції (25%), подорожувати по різних країнах воліють італійці (41%) і французи (32%).

Науково-технічний прогрес.

Завдяки науково-технічному прогресу швидкими темпами скорочується час переїздів на великі відстані; рівень сервісного обслуговування постійно зростає. Транспорт стає більш комфортабельним для туристів. Постійно з'являються нові магістралі, що полегшують переміщення.

Не можна оминути увагу і стрімкий розвиток комп'ютерних технологій, які охоплюють все більше сторін життя з кожним днем. Великі можливості глобальних комп'ютерних мереж дають можливість сформувати туристичні продукти в найкоротші терміни і враховувати широкий спектр тарифів і систем заохочення. Подальший розвиток туристичної галузі неможливо собі уявити без будівництва нових і реконструкції старих туристичних об'єктів з урахуванням останніх наукових досягнень.

Розвиток туристичного бізнесу нерозривно пов'язано з розвитком засобів масової інформації. Інформованість населення про можливі місця відпочинку значно збільшує кількість туристів. Засоби масової інформації дозволяють рекламувати не тільки конкретні туристичні продукти, але і туризм в цілому.

У цілому ряді країн світу туристичний бізнес в найближчі десятиліття буде продовжувати залишатися найбільшим джерелом робочих місць. Дослідники припускають продовження тенденції розділяти туристичні продукти по різним групам споживачів. Прогнозується виявлення нових груп. Триватиме процес укрупнення і глобалізації туристичного бізнесу, збільшення кількості інтернаціональних компаній.

При розгляді перспектив Російської Федерації як туристичного центру, фахівці Всесвітньої Туристської Організації виділили кілька факторів розвитку: встановлення політичної стабільності, економічне зростання. Привабливість пропонованого туристичного продукту в Росії постійно зростає. Наша країна планомірно прийде до лідируючих позицій у цьому бізнесі, за певних умов, а саме: нормалізації цін на послуги, розвитку інфраструктури та виваженої маркетингової політики на різних рівнях управління індустрії туризму.






Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.