Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие

Русина Наталія
Збірник тез Форуму молодих науковців Львівщини 22.05.2011.
Частина 2. – Львів: Тріада Плюс, 2011. – 135 с. – С.93-95.

Проблеми та перспективи розвитку малих підприємств туристичної індустрії Львова

місто Львів Славетні мандрівники з усього світу стверджували, що Львів – одне з найгарніших міст Європи, не подібне на жодне інше, зі своїм неповторним обличчям, і називали його поемою-симфонією у камені, а ще – українським Парижем, українською Флоренцією... [1]

Одна з галузей, які можуть успішно розвиватись у Львові – туристична. Багато людей висловлюють бажання поїхати до Львова, подивитися на місто, пожити в ньому. Львів у 2004 році став одним із найвідвідуваніших міст України і посів четверте місце за динамікою обслуговування туристів. За цією ознакою, Львів поступається лише Києву, Одесі та Криму. Унікальність та оригінальність пам’яток архітектури, археології, історії та мистецтва стали основою рішення ICOMOS про включення Львова до списку світових пам’яток ЮНЕСКО. На сьогоднішній день у місті офіційно зареєстровано 2007 споруд – пам’яток архітектури, історії, культури (із них – 366 пам’яток різних стилів під захистом ЮНЕСКО, 75 церков основних конфесій ). У цілому на 1 км2 території Львова приблизно припадає 12,5 пам'ятних об'єктів, тоді як на території України - 0,08. Розвиток туризму у Львові за останні роки набув позитивних тенденцій. Зокрема, з 2002 по 2007 рік частка зростання туристів, що проживають у готелях Львова, зросла на 16% [2].

Теоретично туризм – це взаємовигідна справа. Але який зиск має місто, надаючи такі послуги? Перш за все, туризм – це джерело грошових надходжень, які можуть спрямовуватись на забезпечення вищого рівня освіти, покращення сфери послуг, транспорту, охорони здоров’я, збереження, відновлення та розвиток культури та мистецтва, котрі є складовими туристичної індустрії. Певну частину доходу від туризму необхідно спрямовувати на покращення туристичної інфраструктури. Приїзд іноземних туристів до міста Львова сприяє збільшенню надходжень іноземної валюти, яка вкрай необхідна. При сприятливій ситуації валютні надходження можуть перевищити доходи від експорту деяких товарів чи послуг. Необхідно зазначити, що розвиток туристичної індустрії сприяє відновленню, реконструкції та модернізації пам’яток архітектури, витворів мистецтва.

В основному можна виділити такі сильні сторони туристичної діяльності у Львові:

- вигідне географічне розташування;
- близькість до Європейських кордонів;
- привабливі та добре збережені культурні та історичні цінності;
- екологічно чистий регіон;
- центр культурного розвитку Західної України [1].

До слабких сторін туристичної галузі можна віднести:

- низький рівень розвитку індустрії відпочинку;
- недосконале економіко-правове середовище функціонування підприємств;
- низький рівень розвитку сфери послуг;
- низький рівень розвитку діючої інфраструктури малого підприємництва;
- неефективне використання наявних ресурсів;
- низький рівень фінансування;
- вища вартість в’їздної візи та страхового поліса, ніж в ЄС.

Поряд з цими слабкими сторонами, слід указати на проблеми в’їздного туризму, низького рівня готельного обслуговування. Показник місткості готельних місць для іноземних туристів становить всього 1,1 місця на 1 тис. населення, тоді як для країн активного туризму цей показник становить: в Австрії – 86, Іспанії – 78, Італії – 29 місць на 1 тис. населення [1].

Не дивлячись на значний потенціал туристичної галузі Львова, існує і ряд проблем. Серед основних чинників, які заважають розвитку малих підприємств туристичної індустрії є [3]:

- загальна економічна криза в державі;
- запровадження візового режиму;
- відсутність чітко сформульованої державної політики у сфері підтримки туристичного підприємництва зокрема, реальних та дієвих механізмів фінансово-кредитної підтримки;
- велика кількість необґрунтованих адміністративних бар'єрів (реєстрація, ліцензування, сертифікація, системи контролю і дозвільної практики, регулювання в інвестиційній діяльності тощо);
- надмірний податковий тиск і обтяжлива система звітності та надмірне втручання органів державної влади у діяльність суб'єктів господарювання;
- недосконала організація системи підтримки малого підприємництва через відсутність координаційного центру, здатного об'єднати поодинокі зусилля структур, які працюють на ринку послуг з підтримки малого підприємництва;
- відсутність узагальненої, достовірної та повної інформаційно-довідкової бази даних з питань розвитку туристичної індустрії у Львові.

Початком створення правового поля в туристичній індустрії Львова можна вважати 1995 рік. Тоді було прийнято рішення щодо розвитку міського комітету туризму, розвитку туризму у Львові, основних напрямків інвестиційної політики у місті Львові на 1999-2002 роки.

Ухвалою Львівської міської ради [3] у 2 рази знижено готельний збір (з 20% до 10%), причому 20% надходжень від готельного збору повинні скеровуватись на інформаційно-рекламне забезпечення туристично-готельної діяльності. Звільнено від сплати готельного збору протягом трьох років новозбудовані та повністю реконструйовані готелі. Рішенням виконавчого комітету Львівської міської ради схвалені Стратегія розвитку туризму у Львові і план заходів щодо її реалізації, які розроблені і успішно реалізовуються в рамках спільного з Міністерством Великобританії у справах міжнародного розвитку проекту «Розвиток туризму у Львові».

Джерела

1. Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Статистичне оцінювання соціально-економічних явищ у регіоні: методологічні підходи (щорічник наукових праць). Випуск 4’2004. – Львів, 2004.
2. Кобзарев О., Шепітяк С., Пундор А. та інші, Львів’яни починають і перемагають / Інститут мііста – м. Львів, 2010.
3. Про затвердження Програми сприяння розвитку малого підприємництва у м. Львові / Рішення від 01.06.2001 № 248.
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.