Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші

Руденко Тетяна Олександрівна
Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції
"Індустрія гостинності у країнах Європи". - 4-6 грудня 2009 р.
Сімферополь: ВіТроПринт, 2009. - 176 с. - С.54-56.

Особливості розвитку туризму в Республіці Киргизстан

Кыргызстан Згідно з прогнозами Всесвітньої туристичної організації та ЮНЕСКО на період до 2020 року, маршрут «Великий Шовковий Шлях» визнаний одним з найбільш перспективних туристичних напрямків, здатних залучити третину мандрівників з усього світу. За оцінками експертів, тури Великого Шовкового Шляху складуть близько 60% в'їзного туризму. Так як Киргизстан є частиною Великої дороги, розвиток індустрії туризму в даній країні стає особливо актуальним.

Державним агентством з туризму Киргизстану особлива увага приділяється питанню про введення інституту «Віза Шовкового Шляху» для туристів з далекого зарубіжжя за принципом Шенгенської угоди щодо застосування комплексу заходів по забезпеченню безпеки, протидії незаконній міграції, а також проявів тероризму і сепаратизму. «Віза Шовкового Шляху» допоможе створити сприятливі умови для збільшення туристських потоків в країну.

Сектор туризму має можливість надати роботу великій кількості людей, що стосується і гірських регіонів країни, де зайнятість населення невисока, зважаючи на вузькість сфери прикладання праці. Доцільною є підтримка та розвиток малого та середнього бізнесу саме в цій галузі шляхом створення «здорового» податкового клімату, надання певних пільг компаніям, що ведуть бізнес у сфері туризму.

В даний час в Республіці Киргизстан не здійснюється ліцензування туристичної діяльності, яке було скасовано на прохання самих турагентств. Ця політика ускладнила контроль над діяльністю турфірм. Різко зросла кількість фірм без юридичного статусу і кваліфікації. Погіршилася якість туристичного сервісу, втрачені важелі контролю за діяльністю у сфері туризму, порушений механізм безпеки здійснення туристичних поїздок. Виріс тіньовий ринок туристичних послуг.

Також в країні назріла гостра необхідність прийняття нового базового закону, перегляду чинної нормативно-правової бази, яка повинна бути спрямована на створення сприятливих умов для розвитку внутрішнього та в'їзного туризму. У Республіці Киргизстан доцільно розробити комплекс заходів щодо посилення ролі виконавчих органів державної влади і місцевого самоврядування у формуванні дієвого механізму функціонування туристичного ринку. Разом з тим, необхідно надати певну підтримку і свободу дій підприємцям у справі організації туристичних подорожей.

Згідно нових законопроектів у сфері туризму Киргизстану держава планує встановити обов'язкову сертифікацію туристичного сервісу, акредитацію екскурсоводів та єдину систему туристичних формулярів.

За підсумками 2008 року в Киргизстан прибуло з країн далекого і ближнього зарубіжжя 2,3 млн. осіб, причому основна частка туристичних прибуттів припадає на Іссик-Кульську область в пік літнього сезону. Так, з 2,3 млн. чоловік близько 94% відпочиваючих довелося на туристів з країн СНД, у тому числі з Казахстану (56%), з Росії (8%), Узбекистану (26%), частка громадян з країн далекого зарубіжжя склала близько 6 %. При цьому доходи від туристичного обслуговування збільшилися на 40,4% у порівнянні з попереднім роком і склали $314 млн. Відзначено також зростання інвестицій в основний капітал туристичної індустрії на рівні 132%.

Продовжуючи зіставлення результатів у сфері туризму за період з 2007 по 2008 роки, слід відзначити, що за даними Державного агентства з туризму Киргизстану відбувалося збільшення значень показників за такими напрямами - з надання туристсько-екскурсійних послуг - на 3,5%, санаторно - курортних послуг - на 0,2%, готельних послуг - на 19%.

Туристична галузь Киргизстану у зв'язку з світовою кризою переживає важку ситуацію. Незважаючи на зростання надходжень від неї і числа прибувають в республіку іноземних мандрівників, відзначено зниження ряду показників. Разом з тим в Киргизстані зростає кількість зареєстрованих підприємств, що надають послуги у галузі рекреації і відпочинку. Так, у першому півріччі 2009 року в республіці налічувалося 5 518 таких фірм, в той час як в 2006 році - 5036, тобто на 10% менше.

Згідно з проведеним дослідженням ситуації, що склалася на туристичному ринку Киргизстану, можна виділити ряд проблем, що гальмують розвиток туризму в даному державі:

1. Відсутність комплексного підходу до розробки системи туристичних маршрутів, в результаті чого немає достатньої можливості для організації подорожей по гірських районах, мають велике рекреаційне значення.
2. Слабо розвинена інфраструктура і слабка матеріально-технічна база.
3. Недостатній обсяг інвестицій для будівництва об'єктів туристичної індустрії.
4. Неефективна професійна підготовка фахівців з туризму.
5. Недосконалість нормативно-правових актів та чинного законодавства з питань приватизації, інвестування, оподаткування, стимулювання залучення іноземного та вітчизняного капіталу в розвиток туристської інфраструктури і спрощення митних та візових формальностей.
6. Недосконала система рекламно-інформаційного забезпечення просування національного туристичного продукту на внутрішньому і зовнішньому ринках.
7. Відсутність прямого повітряного сполучення з рядом зарубіжних країн і недостатній сервіс на наявних авіалініях, в результаті чого всі потенційні іноземні туристи воліють користуватися послугами підприємств індустрії туризму Казахстану і Узбекистану.

Перспективними напрямами вирішення наявних у сфері туризму Киргизстану проблем є наступні:

- удосконалення законодавчої бази та неухильне її дотримання;
- запровадження механізму ліцензування турагентської і туроператорської діяльності з метою забезпечення захисту прав споживачів туристичних послуг;
- спрощення процедури в'їзду та перебування іноземних туристів;
- лібералізація прикордонних і митних вимог і правил;
- підтримка та поширення іміджу Киргизстану як країни, сприятливої для розвитку туризму і бізнесу;
- участь у туристичних ярмарках (розширення туристичних зв'язків);
- проведення реконструкції наявних і будівництва нових засобів розміщення
- проведення класифікації та сертифікації готелів, турбаз, пансіонатів і будинків відпочинку;
- реформування системи управління готелями;
- створення кемпінгів, сімейних та приватних пансіонатів;
- підготовка і підвищення кваліфікації персоналу готелів та інших підприємств індустрії туризму;
- реконструкція автомагістралей Бішкек-Ош, Бішкек-Нарин-Торугарт, Бішкек-Баликчі-Каракол, Зш-Иркештам, а також автомобільних доріг, що ведуть до історико-архітектурним та історичним пам'яткам країни.

В результаті прийняття комплексу перерахованих вище заходів з розвитку туризму в Республіці Киргизстан дана країна зможе стати більш активним учасником світового туристичного ринку.


Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.