Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші

<<< назад | зміст | вперед >>>

Романчук О.В. Музейний туризм

Введення

Туризм є невід'ємною частиною життя людей на нашій планеті. Цей складний, високоприбутковий міжгалузевий комплекс являє собою один з основних секторів світової економіки, сприяє забезпеченню високого рівня зайнятості, соціального добробуту і якості життя людей, а також економічної єдності і культурного розмаїття держав і регіонів світу.

У відповідності зі всесвітньої хартії культурного туризму (1974) культурний туризм - це той, який серед інших завдань має головну мету ознайомлення з пам'ятками та визначними місцями. Визначення культурного туризму багаторазово трансформувалося, уточнювалося і доповнювався. За визначенням ВТО (Всесвітньої туристичної організації), культурний туризм - це переміщення людей з виключно культурної мотивацією у формі: навчальних турів; турів з метою огляду культурних пам'яток; відвідування фестивалів та інших культурних подій; подорожі з метою вивчення фольклору, мистецтва, національних традицій. З розвитком туризму, виникненням нових його видів, поняття культурного туризму конкретизувалося. Сьогодні під культурним туризмом розуміються будь-які переміщення людей, здійснювані з метою задоволення людської потреби до зміни, пов'язаної з підвищенням культурного рівня індивіда, і в свою чергу, дають можливість для отримання нових знань, досвіду і знайомств». Одну з важливих ролей у розвитку культурного туризму відіграють ЮНЕСКО та СОТ. Вони ведуть облік об'єктів всесвітньої культурної спадщини, беруть участь у розробці спільних програм культурного туризму. Потенційно будь-який, навіть невеликий музей при правильній постановці справи - безпрограшний об'єкт показу в культурному туризмі.

Музейний туризм не був спочатку традиційним напрямком діяльності музеїв. Це явище виникло порівняно недавно - в середині 1990-х рр. в Росії, в 1970-х рр. на Заході, в той час, коли музеї були поставлені в ситуацію граничного самовизначення, пошуку нових шляхів розвитку та нових позабюджетних джерел залучення коштів, у тому числі участі в туристської діяльності. «Мінливий музей у мінливому світі» - це вираз міцно увійшла в сучасне життя в останній чверті XX століття. Раніше головним у визначенні статусу музею були його колекції. Сьогодні ця точка зору змінюється: в центрі діяльності музею - відвідувач. Виробляється новий підхід до розуміння сутності музею і його суспільного призначення. В главу кута поставлений не музейний предмет з його властивостями та функціями, а залучений у сферу діяльності музею людина з властивими йому соціокультурними, психологічними та віковими особливостями (так званий антропологічний підхід). Глобалізація економіки і специфіка постіндустріального суспільства з превалюванням сфери послуг над сферою виробництва вплинули і на туризм, надавши йому ринковий характер.

Музейний туризм став засобом внутрішньої мобілізації та адаптації до умов ринку, способом формування ділової політики, прояснення цілей діяльності та визначення стратегії, можливістю збудувати зовнішні відносини, виробити особливу політику музею, відкритого навколишнього світу. У системі музейної роботи туризм не другорядна, а структурообразующая діяльність. Одна із стратегічних завдань сьогоднішнього музею трансформація його в своєрідну туристичну фірму. Одна з кардинальних проблем, яка пов'язана з цілим комплексом організаційних і психологічних факторів, що полягає у зміні концепції музею, довгі десятиліття представляла його модель як соціально-обслуговуючу, тепер же спрямовану до ринково-сервісної моделі. Особливість музею полягає в тому, що він включений одночасно у дві системи - держави, де він відає частиною національного надбання, і ринку послуг, де він збуває свою продукцію. У цьому таїться серйозна суперечність, оскільки держустанова реалізує свою функцію «зверху вниз», а фірма, навпаки, відштовхується від споживача. дозвіл цього протиріччя, створення комфортного для обох сторін балансу є однією з задач музейного туризму.

Об'єктом наукового вивчення в музейному туризмі слід вважати музеї та туристичні дестинації, пов'язані з ними.

Предметом дослідження музейного туризму є управління та структура музеїв (інституціональний підхід), ринок збуту музейної продукції (інтелектуальної, інформативною, поліграфічної, сувенірної, книжкової та ін), і в цьому напрямку музейний туризм спирається на дослідження інших дисциплін: менеджменту і маркетингу. Предмет дослідження в музейному туризмі - і аудиторія музеїв (цільова, реальна, потенційна), що вивчається з допомогою досягнень соціології і психології. Музеї керують значними фінансовими активами, мають у своєму штаті функціональними спеціалістами - людьми, пов'язаними з продажем, купівлею, продукцією, фінансами (куратори, охоронці тощо), що є також предметом вивчення музейного туризму. Туризм користується економічною парадигмою, залишається його основною теоретичною базою. Музейний туризм в даному випадку не становить винятку. Економічні фактори - пріоритетна галузь дослідження в музеї. Однак підтримка правильного музейного іміджу - завдання більш важлива, ніж будь-миттєвий прибуток.

Музеї мають відмінностями від бізнес-фірм. Хоча вони цілеспрямовані, але їх метою не є отримання прибутку. Музейна першочергова мета унікальна: збирати, зберігати та інтерпретувати пам'ятники мистецтва, науки та історії. Подібні цілі музею можуть здаватися невідчутними, але вони дуже реальні. Вони - більш суспільно-культурні, ніж економічні, а, отже, оцінки музею повинні бути ув'язані з розумінням цих правильно визначених цілей. Багато соціальні чинники повинні бути розглянуті в таких оцінках:

- кількість відвідувачів у музеї;
- кількість і якість виставок;
- кількість студентів і дослідників, що використовують пільги;
- кількість нових членів клубів і товариств друзів музеїв;
- збереження членства;
- утримання волонтерів;
- вибір штату працівників;
- визнання професійних товариств;
- визнання суспільством.

Атмосфера, створювана в музеї, є частиною пропонованого ним туристичного продукту, так само, як дизайн і якість музейної середовища: експозиційних і не експозиційних приміщень; будівель, території, реклами, друкованої продукції - всього, що знаходиться в музеї або асоціюється з ним. У певному сенсі, музей продає простір, оскільки простір музею володіє властивістю наділяти речі ціннісними смислами і значеннями.

Музей пропонує:

1) експозиції та виставки;
2) екскурсії та лекції;
3) спеціальні програми;
4) послуги, асортимент яких визначається можливостями його колективу та інфраструктури;
5) авторські права на відтворення предметів, що входять у його збори;
6) сувеніри - якісні і невипадкові, забезпечені фірмовою маркою музею, або сертифікатом, що засвідчує точність їх відтворення;
7) книги, каталоги, буклети та іншу поліграфічну продукцію, відеофільми, слайди, CD-ROM та інші видання, що використовують сучасні інформаційні технології.

Отже, музей може запропонувати туристу безліч продуктів - матеріальних та нематеріальних, створення яких передує дослідницька робота. Таким чином, предметом музейного туризму можна вважати широке коло об'єктивних закономірностей, що відносяться до процесів отримання та аналізу інформації про туристичному ринку і споживача музейної продукції, до створення умов для підготовки і продажу музейного продукту, а також правових та економічних основ для його реклами і збуту.

Музейний туризм, будучи новій розвивається дисципліною, прикладної по відношенню до всеосяжної науки музеології, використовує різні методи гуманітарних, суспільних та економічних наук, залежно від вирішення конкретних завдань. Музейний туризм активно користується методами маркетингу і менеджменту, у той же час на більш високому рівні звертається до методів дисциплін, загальним зрізом яких є культурологія - міждисциплінарне знання, використовує парадигми історичної, соціологічної, психологічної та інших наук.

Музейний туризм являє собою об'єктну форму міжкультурної комунікації, під якою розуміється комунікація (взаємодія) між суб'єктом і «предметами» культури і мистецтва, часто у процесі невербальної комунікації. У цьому випадку можна говорити про передачу інформації через архітектуру, музейні експонати. Своєрідність міжкультурної комунікації у сфері музейного туризму проявляється в тому, що обсяг сприйнятої невербальної інформації часто перевищує обсяг сприйнятої вербальної інформації.

Серед головних завдань музейного туризму умовно можна виділити загальнотеоретичні та прикладні. до загальнотеоретичним завдань можуть бути віднесені:

1) вивчення музею як соціокультурного феномену, громадського призначення та ролі музею в залежності від історичних умов;
2) вивчення інституційної основи музею, організаційної структури, функцій;
3) розробка теорії музейної комунікації та методів її застосування в музейному туризмі;
4) створення та розвиток наукової мови музейного туризму, спеціальної термінології і понятійного апарату;

До прикладних задач відносяться:

1) вивчення колекцій музеїв та «виведення» їх у сучасний культурний простір;
2) інтерпретація музейних колекцій як специфічної форми інтелектуального і художнього спадщини;
3) інтеграція музейного туризму в міжнародну туристичну діяльність;
4) розумне поєднання просвітницької орієнтації музею та розважальної складової туризму;
5) залучення при підготовці спеціальних туристичних програм різноманітних форм художньої діяльності різних видів мистецтва, що дозволяє з нової точки зору показати музейну колекцію.

<<< назад | зміст | вперед >>>


Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.