Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші

Рогаченко А.С., Карлова А.І.
Культура народів Причорномор'я. - 2012. - №220. - С.90-93.

Аналіз діяльності санаторно-курортного комплексу АР Крим та перспективи його розвитку

Аналіз діяльності санаторно-курортного комплексу АР Крим є актуальним і своєчасним, оскільки Крим не займає лідируючих позицій серед туристських регіонів України за ступенем розвитку туристичної інфраструктури, так і за відвідуваністю туристами, незважаючи на те, що туристична галузь розглядається в якості пріоритетною для економіки республіки, як сфера, що підвищує рівень її фінансової самодостатності. Отже, для ефективного розвитку України та АР Крим, зокрема, необхідно дослідження проблеми розвитку курортно-рекреаційних територій.

Метою даної статті є аналіз стану і розвитку санаторно-курортного, туристичного та рекреаційного комплексу АР Крим.

Природні ресурси півострова, багату історичну спадщину, багаторічний досвід в сфері лікування та оздоровлення в поєднанні з високим рівнем сервісу та відповідністю очікувань споживача здатні вивести регіон на передові позиції. У досягненні мети розвитку АР Криму як туристичного та рекреаційного комплексу основоположною завданням є вивчення споживача курортних послуг. Грунтуючись на маркетингових дослідженнях «Асоціації курортів Криму» [1], розглянемо аналіз споживчої бази курортних послуг у різних розрізах.

Дослідження показали, що 61.62% рекреантів відвідали АР Крим з метою пляжного туризму, 17,39% назвали основною причиною приїзду - відпочинок. У порівнянні з минулими роками, кількість відпочиваючих, які переслідували метою відпочинок, значно знизилося. Також спостерігається тенденція зниження показника кількості гостей, що прибувають з метою лікування. У 2011 році з метою лікування прибуло лише 7,44% гостей півострова. Тільки 0,89% від кількості опитаних приїхало, щоб ознайомитися з визначними пам'ятками Криму і помандрувати. За службової необхідності в Криму побували 0,87% гостей або з інших причин. Цей показник зріс у порівнянні з минулими роками. Мотивація приїжджають в Крим наведена на рис. 1.

Мотивация туристов, приезжающих в Крым
Рис. 1. Мотивація туристів, що приїжджають в Крим

Незважаючи на те, що в АР Крим безліч природних лікувальних факторів, структура оздоровлення потребує розвитку і його динаміка залишається незадовільною. З метою визначення перспективності вдосконалення даного комплексу було проведено опитування серед відпочиваючих щодо оцінки за п'ятибальною шкалою свого здоров'я. Відповіді респондентів розподілилися наступним чином: 56% вважають себе здоровими, 29% хворіють рідко, у 10,6% є хронічні захворювання, 3,23% часто хворіють і відчувають себе хворими, 0,31% вважають себе хворими. Якщо підсумувати негативні відповіді, можна сказати, що лікування потрібно 14,14% респондентів, а отримали його 11,79%. Крім того, навіть ті, хто відповів, що вони здорові, з задоволенням пройшли б курс оздоровлення.

Аналіз анкетних даних за кілька років показує стійку динаміку уподобань туристів купувати путівки безпосередньо в оздоровниці/готелі, таким чином, скорочуючи витрати часу і коштів, а також маючи можливість бути в контакті з реальними представниками об'єкта розміщення, у якого рекреант може уточнити всю інформацію про відпочинок і його особливості. На рис.2 наведено дані по місцях придбання путівок.

Места приобретения путевок
Рис. 2. Місця придбання путівок

Далі розглянемо стратифікацію відпочиваючих за ознакою «Основна складова при виборі місця відпочинку». Аналіз цих досліджень показує, що одним з головних критеріїв при виборі місця відпочинку є розташування готель/здравниці. На рис.3 наведено фактори, що впливають на вибір місця відпочинку.

Факторы, влияющие на выбор места отдыха
Рис. 3. Фактори, що впливають на вибір місця відпочинку

Дані аналізу дослідження щодо загальної оцінки задоволеності відпочинком і лікуванням в кримських здравницях і готелях показали, що в сезоні 2011 року на відмінно оцінили відпочинок і лікування 82,68% респондентів. Добре провели відпустку 15,17% відпочиваючих, а задовільно і погано менше 3%. Можна відзначити деяку позитивну тенденцію: на відмінно і добре відпочинок в 2011 році оцінили 97,85% респондентів, а в 2010 і 2009 роках - 94,56% і 94,97% відповідно.

Тенденції зміни показника кількості респондентів, які планують знову повернутися в кримські здравниці наведено на рис.4.

Количество туристов, планирующих вернуться вновь в Крым
Рис. 4. Кількість туристів, які планують повернутися знову в Крим

В ході проведення досліджень туристам також було поставлено питання про те, який регіон вони вважають найбільш привабливим для відпочинку. Результати відповідей на це питання наведено на рис.5

Предпочтения туристов по регионам АР Крым
Рис. 5. Переваги туристів по регіонам АР Крим

В Алушту воліють їхати відпочивати 28,12%, в Ялті 23,4%, в Євпаторії 12,77%, у Севастополі 8,13%, в Миколаївці 5,46%, в Саки 3,61%.

Пляжний туризм є метою приїзду для основної маси туристів. Але даний вид відпочинку є актуальним лише в літній сезон. Необхідно розробляти заходи по залученню туристів у міжсезоння. Збільшувати кількість цілорічних місць відпочинку в санаторіях і пансіонатах, знижувати ціни в міжсезоння, проводити змагання та фестивалі.

Гості АР Криму для поліпшення діяльності рекреаційного комплексу півострова рекомендують наступне:

- вдосконалення культури обслуговування;
- збільшення різноманітних культурних програм, видів розваг;
- поліпшення стану пляжів;
- поліпшення транспортного обслуговування;
- розвиток інфраструктури для дитячого відпочинку;
- спрощення системи бронювання місця для відпочинку;
- надання обов'язкових та додаткових послуг;
- розширення асортименту надаваних оздоровчих і лікувальних послуг [2].

Верховна Рада АР Крим 21.12.2011 затвердила Програму розвитку та реформування рекреаційного комплексу АР Криму на 2012-2013 роки. Дана Програма розроблена на підставі Стратегії економічного та соціального розвитку АР Крим на 2011-2020 роки, затвердженої постановою Верховної Ради Автономної Республіки Крим від 22 грудня 2010 року № 121-6/10.

Програма спрямована на вирішення основної задачі I-го етапу реалізації Стратегії подолання кризових тенденцій та формування передумов структурних зрушень шляхом комплексного реформування рекреаційного комплексу АР Крим. Основне завдання Програми спрямована на вирішення основної проблеми рекреаційного комплексу АР Крим - перехід з пострадянської економічної системи до сучасної ринкової, конкурентоспроможної моделі економіки. Досягнення мети Програми буде забезпечено шляхом реалізації наступного комплексу завдань:

1) розробка і впровадження науково-обґрунтованої цілісної системи регулювання, що забезпечує реформування і розвиток санаторно-курортного і туристського сектора економіки АР Крим;
2) розвиток інфраструктури;
3) здійснення ефективної іміджевої та маркетингової політики, спрямованої на популяризацію кримського курорту і збільшення тривалості сезону;
4) підвищення рівня професійної підготовки кадрів у галузі.

Фінансування заходів Програми буде здійснюватися у межах коштів бюджету АР Крим, коштів місцевих бюджетів, коштів інвесторів, які залучаються для реалізації конкретних інвестиційних проектів, а також інших джерел, не заборонених законодавством України.

В рамках реалізації заходів Програми передбачено залучення коштів міжнародної технічної допомоги. Основна частина заходів, пов'язаних з міжнародною технічною допомогою, спрямована на гармонізацію стандартів у сфері курортів і туризму з загальноприйнятими міжнародними нормами.

В період реалізації Програми буде розроблено пакет законодавчих ініціатив, що забезпечують комплексне реформування рекреаційного комплексу АР Крим.

Програма націлена на розвиток і популяризацію санаторно-курортного лікування та оздоровлення. За два роки кількість туристів, які приїхали в АР Крим на курортне лікування, оздоровлення та реабілітацію, повинна збільшитися на 50%, буде подолана тенденція заміни санаторно-курортного лікування та оздоровлення пляжним відпочинком, збільшиться частка платоспроможних туристів. До 2014 року буде проведена повна легалізація приватних домоволодінь, що надають послуги з тимчасового розміщення.

За рахунок розширення рамок курортного сезону і збільшення частки оздоровчого туризму в загальному потоці, а також за рахунок впровадження сучасних методів управління об'єктами курортної індустрії валова реалізація суб'єктів туристичної діяльності зросте з 4,7 млрд. грн. до 7,1 млрд. грн.

Буде сформована стійка система навчання та підвищення кваліфікації менеджменту і персоналу туріндустрії. Це стане можливим за рахунок створення єдиного кримського центру навчання і стимулювання існуючих освітніх установ АР Крим.

Будуть удосконалені методики галузевого аналізу і збирання статистичної звітності, впроваджені технології стратегічного планування і сталого програмно-цільового розвитку.

В результаті розширення рамок сезону, зміцнення позицій АР Крим на перспективних ринках до 2014 року кількість туристів збільшиться до 6,5 млн. в рік, на 70% збільшаться податкові надходження від галузі до зведеного бюджету АР Крим.

Основний акцент у позиціонування і просування рекреаційного комплексу АР Крим буде зміщений з пляжного відпочинку на курортне лікування та оздоровлення. В результаті диверсифікації видів туризму, стимулювання розвитку екотуризму, культурно-пізнавального туризму, подієвого туризму, екстремальних видів туризму будуть розширені рамки активного курортного сезону, розширено мережу туристичних маршрутів, зросте кількість організованих туристів [3].

Зіставляючи результати маркетингових досліджень щодо діяльності за 2011 рік та поставлені цілі впроваджуваної програми розвитку і реформування на 2012-2013 роки, можна зробити висновок, що даний стратегічний проект повинен вирішити основні проблеми рекреаційний сфери АР Крим та задовольнити всі основні запити споживчої боку.

Джерела та література

1. Про Основні напрямки розвитку санаторно-курортного і туристичного рекреаційного комплексу Автономної Республіки Крим до 2010 року: Постанова Верховної Ради Автономної Республіки Крим від 17 березня 2004 року № 849-3/04 // Збірник нормативно-правових актів АР Крим. - 2004. - № 3. - Ст. 149.
2. Кращі відпочинок і лікування. Україна: аналітичний матеріал маркетингових дослідж. в рекреаційній сфері Криму з вивчення споживчого попиту і якості обслуговування в курортних закладах, проведених Асоціацією курортів Криму в період літнього сезону: щорічне вид. - 2011. - С. 319-330.
3. Ради міністрів Автономної Республіки Крим: [Електронний ресурс]: офіційний сайт. - Режим доступу: http://www.ark.gov.ua/blog/.


Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.