Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші
Всі study ua відгуки залишають про стажування в Португалії.

Ревін С.Ф., Шадрін Н.В.
Культура народів Причорномор'я. - 2000. - N12. - С. 66-67.

Перехід до сталого розвитку туризму: проблеми і фахівці для їх вирішення

Ключові слова: економіка Криму, туризм Криму, розвиток туризму, Україна, туристська галузь, транспортування туристів.

Природне різноманіття Криму [1], його історія, пам'ятки культури створюють унікальну можливість для розвитку туризму, стійке процвітання якого може стати наріжним каменем у вирішенні соціально-екологічних проблем всього Криму. Тому туризм визначено як один з основних пріоритетів розвитку не тільки Криму, але і всієї прибережної зони Чорного моря [4, 5].

Незважаючи на це, туризм в Криму розвивається дуже повільно, підриваючи при цьому природну базу свого існування. Нестійкий розвиток туризму не є проблемою суто кримської. Суперечливість взаємозв'язків у системі “навколишнє середа - туризм" - глобальне протиріччя. Розвиваючи туризм в Криму, ми повинні, вивчивши і проаналізувавши світовий досвід, уникнути ситуації, коли ще не організувавши по-справжньому в Криму туризм, ми вже знищимо саму основу для його розвитку. Розглянемо існуючу суперечність.

Туризм - величезна і швидко розвивається індустрія. Близько 10,7% всього валового продукту всіх країн світу дає туризм. З 1971 р. по 1997 р. число туристів, відвідують чужі країни, майже потроїлася з 179 млн. до 613 млн. чоловік. Прогнозоване зростання становить 6-7% щорічно. У туристичному бізнесі в світі зайнято більше 255 млн. чоловік. Туризм у світовому розвитку відіграє важливу соціо-культурну роль. У той же час навряд чи зараз хтось не розуміє того, що розвиток туризму надає негативний вплив на навколишнє середовище.

Нестійке інтенсивний розвиток туризму нерідко призводить до локальних екологічних катастроф. Одночасно розвиток туризму залежить насамперед від якості середовища і природної різноманітності. Якість води і повітря, естетичність ландшафту і біологічна різноманітність - природні складові туристського продукту, що відтворюються в результаті функціонування природних екосистем. Навряд чи існує вид бізнесу, більш зацікавленої в збереженні всіх компонентів навколишнього середовища, ніж туризм. Руйнуючи навколишнє середовище, туризм знижує можливості свого власного розвитку. У наявності протиріччя - як його дозволяти? Чи готові сучасні фахівці турбізнесу шукати шляхи його дозволи? Швидше ні, ніж так, але цього ми торкнемося нижче. Розглянемо основні моменти впливу туризму на навколишнє середовище.

Транспортування туристів (тільки міжнародних) здійснюється зараз в основному літаками. На це щорічно витрачається величезна кількість гасу. У 1990 р. на це було витрачено 176 млн. тонн гасу, при цьому було виділено 550 млн. тонн СО2 і більше 3 млн. тонн NO2 (внесок в «парниковий ефект та кислотні дощі). Другий за важливістю - автотранспорт. А це - спалений бензин і ті ж самі сумні ефекти. Однак автотранспорт - це ще й дороги. Екологічні наслідки їх будівництва і експлуатації досить добре вивчені. Буває, що ці наслідки катастрофічні. Берегова смуга Криму дає нам безліч таких сумних прикладів [2].

Будівництво інфраструктури туристичної галузі призвело до майже повної втрати туристсько-рекреаційної привабливості в ряді місць: у Малайзії, на Карибах і т.д. На жаль, і в Росії, і на Україні будівництво великих і дрібних об'єктів туріндустрії йде без належної ОВНС (оцінки впливу на навколишнє середовище). Якщо ОВНС і робиться, то без кількісного обліку більшості, особливо довготривалих негативних впливів об'єкта на навколишнє середовище. Прикладів негативних наслідків такої практики будівництва рекреаційних об'єктів багато і в Криму.

Самі туристи і їх поведінка є також потужним фактором негативного впливу на природу. Це також може призводити до локальних екологічних катастроф: катастрофічної деградації рослинності, ерозії, зсувів, зникнення пляжів і т. д. Всі сумні приклади цього в Криму можна перераховувати довго.

Задоволення фізіологічних потреб - харчування з подальшим виділенням сечі і фекалій в умовах відсутності належних очисних споруд часто веде до локального эвтрофированию, погіршення санітарно-гігієнічного стану акваторії і територій, які активно використовуються туристами.

Список негативних впливів можна продовжувати і деталізувати, можна і потрібно все проаналізувати в Криму, але не в цьому зараз наше завдання. Сам туризм від усього цього зазнає гігантських збитків скрізь, і Крим - не виняток. Наведемо лише одну цифру. Експерти Міжнародної Чорноморської програми ООН [5] підрахували, що якщо зменшити забруднення Чорного моря та його берегів на 20%, то чорноморські країни могли б додатково щорічно отримувати від приморського туризму не менше 550 млн. доларів США [5]. Екологічна економіка дозволяє оцінити екосистемні послуги туризму. Використовуючи результати різних авторів, можна сказати, що різні екосистеми виробляють в рік таких послуг на суму від 70 до 3,5 тис. доларів США [7]. Зруйнувавши екосистеми, порушивши їх функціонування, зможемо ми забезпечувати ці послуги? Навряд чи. Та й чи варто чи намагатися це зробити? Не розумніше зберегти те, що маємо, що дає нам природа? Все це вирішується в рамках концепції переходу до сталого туризму розвитку, що, зокрема, у квітні 1999 р. обговорювала Комісія зі сталого розвитку при ООН. Це в центрі уваги і програми ЄС з комплексного управління прибережними зонами [3]. Цей перехід швидко не зробити, і головне, що зараз для його здійснення потрібно, - фахівці, які, як мінімум:

- розуміють необхідність переходу до сталого розвитку;
- уміють кількісно оцінити вплив на навколишнє середовище (функціонування природних екосистем) різноманітних форм та видів туризму, окремих об'єктів і турів, як оцінювати збиток туризму від інших форм господарської діяльності;
- вміють при плануванні сполучати соціальні, економічні та екологічні цілі.

Підготовка таких мислячих, відповідальних фахівців - завдання надзвичайно актуальна, а для Криму просто пріоритетна! У СПбГУП шукають шляхи її вирішення. В зокрема, у листопаді 1999 р. Севастопольська філія СПбГУП брав участь у проведення міжнародної конференції «Навколишнє середовище і туризм», де обговорювався і це питання. Один з підходів до підготовки таких фахівців - залучення майбутніх менеджерів туризму до вивчення негативних наслідків нестійкого розвитку туризму, що і розпочато в СФ СПбГУП у співпраці з Інститутом біології південних морів та іншими дослідними організаціями.

Розроблена також програма перепідготовки турменеджерів, які володіють екологічними знаннями і навичками, теорією і практикою сталого розвитку. Однак цього мало, необхідна загальнокримська програма екологізації туріндустрії і переходу її до сталого розвитку, до якої мають входити такі елементи:

- вдосконалення існуючої законодавчої бази та створення ефективних механізмів її реалізації;
- розвиток і впровадження комплексних стратегій планування сталого розвитку на всіх рівнях;
- підготовка кваліфікованих і відповідальних фахівців;
- розвиток і впровадження фінансово-економічних механізмів забезпечення сталого розвитку туризму як пріоритетного напряму;
- залучення всіх секторів суспільства у рішення завдань переходу Криму до сталого розвитку в цілому і туризму зокрема;
- розвиток і впровадження монетарного підходу до оцінки екосистемних послуг і збитків від різних видів господарської діяльності (роботи в цьому напрямі ведуться в Інбпм - СФ СПбГУП).

Основний ресурс, якого нам може не вистачити для переходу до сталого розвитку, - час. Тому ми не можемо зволікати з розробкою комплексного плану дій по здійсненню цього переходу і підготовкою фахівців для його здійснення.

Література

1. Біологічне і ландшафтне різноманіття Криму: проблеми та перспективи. - Сімферополь: Сонат, 1999.
2. Громадська участь у використанні і управлінні навколишнім середовищем. Ред. К. Дабски, Н. Шадрін. -Прага: Андо, 1997.
3. Lessons from the European Commission's Demonstration Programme on Integrated Coastal Zone Management. European Commission. - Luxembourg, 1999.
4. Black Sea Sustainable Tourism Initiative. - Istanbul: GEF-BSEP, 1996.
5. Black Sea Transboundary Diagnostic Analysis. - Istanbul: GEF-BSEP, 1997.
6. Шадрін Н.В. Функціонування екосистем і економіка: взаємозв'язок на глобальному і місцевому рівнях. // Акваторія і береги Севастополя: екосистемні процеси і послуги товариству.- Севастополь: Аквавіта, 1999.
7. Turner R.K., Adger W.W., Lorenzoni I. Towards Integrated Modeling and Analysis in Coastal Zones: Principles and Practices. - Texel: LOICZ IPO, 1998. 122 p.


Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.