Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші

Решетніков Д.Г., Траскевич А.Г.
Матеріали VII Міжнародної наукової конференції
"Білорусь в сучасному світі". - Мінськ, 30 жовтня 2008 р. - С.207-209.

Роль санаторно-курортного господарства в розвитку в'їзного міжнародного туризму Білорусі

санаторно-курортное хозяйство Беларуси Санаторно-курортне господарство є найважливішою галуззю туристського комплексу Білорусі, концентруючи двох третин ліжкового фонду засобів розміщення і приймаючи щорічно понад 590 тис. відпочиваючих. Ліжковий фонд 303 санаторно-курортних установ Білорусі більш ніж в 2 рази перевищує загальну одноразову місткість готелів. Попит на послуги санаторно-курортних установ на світовому туристському ринку постійно зростає. Тому у відповідності з Національною програмою розвитку туризму на 2006-2010 рр. перед санаторно-курортним господарством Білорусі стоїть завдання активного розвитку в'їзного лікувально-оздоровчого туризму

Білоруські здравниці поступово інтегруються в систему міжнародного туристського ринку, здійснюючи експорт санаторно-курортного турпродукту на ринки країн-сусідів і, насамперед, на російський ринок. Спостерігається стійка позитивна динаміка кількості іноземних туристів, прийнятих в білоруських здравницях: 2003 р. - 1,3 тис. осіб, 2006 р. - 28,5 тис., 2007 р - більш 35 тис., перше півріччя 2008 р. - 31,5 тис. Кількість прийнятих у білоруських здравницях іноземних туристів в період з 2003 по 2007 рр. зросла майже в 27 разів Конкурентоспроможність санаторно-курортного турпродукту Білорусі на російському ринку визначається поєднанням прийнятних цін і високої якості надаваних медичних послуг, а також привабливістю ландшафтно-кліматичних умов країни чинником безпеки відсутністю мовного та візового бар'єру.

Зарубіжні ринки формують все більш важливий сегмент попиту на білоруський санаторно-курортне турпродукт: питома вага іноземних туристів в структурі споживачів білоруського санаторно-курортного турпродукту: у 2003 р. не перевищував 0,2%, а в 2006 р. досяг 5% (в провідних санаторіях - понад 50%). Питома вага іноземних туристів в санаторії «Юність» становить близько 80%, в санаторії «Борове» - 50% серед інтуристів значно переважають громадяни Росії, меншою мірою інших країн СНД і Балтії.

В реалізації маркетингових стратегій передових білоруських здравниць простежується орієнтація на російський ринок, активізація співпраці з російськими туроператорами: ТП «Дороги» (партнерські зв'язки з 47 провідними здравницями Білорусі), «Синій птах» (32 здравниці), «Весела подорож» (31 здравниця), «Евробалттур» (23 здравниці та ін. Для просування санаторно-курортного турпродукту білоруський туроператор ГУ «ЦентрКурорт» перед початком літнього сезону 2008 р відкрив представництво в Москві

Білоруські здравниці починають співпрацю з російськими туристичними Інтернет-порталами: банерна Інтернет-реклама санаторію «Сосни» і пансіонату «Журавушка» у літній сезон 2008 р. на великому російському порталі «Travelforlife.ru». Про активізації такої співпраці свідчить присутність каталогів білоруських санаторіїв на сторінках провідних туристичних Інтернет-порталів Росії («Отзыв.ги», «Svali.ru» «2R» та ін)

Серед різних типів здравниць республіки експортна орієнтація турпослуг характерна в першу чергу для санаторіїв: у 2006 р вони взяли майже 80% турпотоку іноземних споживачів санаторно-курортного турпродукту. Це пояснюється більш високим рівнем обслуговування та інфраструктури санаторіїв Білорусі в порівнянні з іншими типами здравниць, а також їх більш активної рекламно-інформаційною діяльністю на ринках країн-сусідів Орієнтація на експорт викликана не недостатнім обсягом внутрішнього попиту а більш високою рентабельністю залучення іноземних туристів обумовленої як існуванням у більшості білоруських здравниць підвищує цінового коефіцієнта для іноземних туристів, так і більш вытким платоспроможним попитом останніх на додаткові платні послуги. Однак процес експортної орієнтації у просуванні санаторно-курортного турпродукту розвивається нерівномірно, охоплюючи переважно найбільш успішні здравниці республіки.

Слід зазначити односторонню експортну орієнтацію санаторно-курортних закладів переважно на російський ринок. Російські туристи формують близько 70% турпотоку іноземних туристів, у той час як питома вага представників інших країн (Литва, Латвія, Польща, Німеччина) невисокий. Незважаючи на те, що російський ринок володіє значною ємністю, що склалася моноспециализация експорту може призвести до сильної залежності індустрії від коливань кон'юнктури і цільового ринку.

Найважливішою причиною географічної моноструктури експорту санаторно-курортного турпродукту Білорусі є низька конкурентоспроможність на туристських ринках країн Євросоюзу, що визначається недостатньо високим рівнем сервісу, інфраструктури, медичного обслуговування, рекламно-інформаційної діяльності, неефективною ціновою політикою (80% номерного фонду білоруських здравниць має підвищувальний коефіцієнт цінової для іноземних туристів), візовими формальностями, мовним бар'єром та ін. Лише після вирішення зазначених проблем є можливим досягти інтенсифікації та географічної диверсифікації структури експорту національного санаторно-курортного турпродукту.

Необхідна також активізація діяльності здравниць Білорусі з прийому та обслуговування нецільових категорій туристів (учасники конференцій і семінарів, святкові програми, програми вихідного дня та ін).


Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.