Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие

Редін В.І.

Програма курсу "Економіка міжнародного туризму"

Мета курсу: вивчення особливостей туризму, його форм і видів, а також основ економіки туризму як галузі.

Головним завданням є комплексний розгляд усіх складових частин туристської системи та їх взаємовідносин. Внаслідок вивчення цього курсу студенти повинні оволодіти методами аналізу та оцінкою факторів важливих для розвитку міжнародного туризму.

Вступ

Розвиток туризму на сучасному етапі розвитку суспільства визначається тим, що в економічних зв'язках між країнами світу прослідковується тенденція, коли головним стає зростання соціальної якості людини через розвиток здібностей людини де велику роль відіграє розвиток туризму, як міжнародного, так і національного. В світовій економіці по прибутку туризм поступається тільки добутку і переробці нафти і на нього приходиться 6 % світового ВНП.

Модуль 1

Для визначення видів туризму використовують характерні ознаки сучасного періоду, його розвитку в світі. Серед головних видів визначається внутрішній - мандрівки людей, які проживають постійно в якій-небудь країні, та міжнародний. Внутрішній туризм є основою світового туризму і являється необхідною базою для закордонного туризму. На внутрішній туризм приходиться до 80 % від загального об'єму туризму в світі.

Міжнародний туризм постійно розширюється і він відіграє велику роль при рішенні політичних, економічних питань.

Міжнародний туризм можна розділити на внутрішньоконтинентальний, міжконтинентальний і кругосвітний. Термін кругосвітних турів від до 20 до 30 днів.

В залежності від характеру організації туризм буває організований і неорганізований, а по терміну мандрівки можна розділити на короткочасний і довгочасний ( короткочасний 5-7 днів).

З урахуванням часу подорожі туризм ділиться на сезонний і несезонний, а по складу групи і віку - дитячий, молодіжний і для дорослих людей. В залежності від способу руху види туризму діляться на: авіаційний, автомобільний, морський, залізничний, а також пішохідний і велосипедний.

Туризм класифікується по його меті: оздоровлюючий, пляжно-курортний, гірський, культурно-пізнавальний або екскурсійний, діловий, науковий, комерційний.

Студенти повинні знати: головні види туризму, їх значення при рішенні економічних питань.

Студенти повинні вміти: визначити мотиви, які збуджують потреби певної групи людей до туризму.

Модуль 2

Головні фактори, які впливають на розвиток туризму - статистичні і динамічні, зовнішні і внутрішні, екстенсивні, інтенсивні і негативні.

Студенти повинні знати: головні фактори, які впливають на розвиток туризму.

Студенти повинні вміти: аналізувати, які саме фактори забезпечують абсолютну і відносну перевагу країні при експорті туристських послуг.

Модуль 3

Велику роль на розвиток туризму мають туристські ресурси і в першу чергу рекреаційні, до яких відносять природні і антропогенні явища. Високий потенціал розвитку туризму характеризується різноманітністю таких ресурсів: природні умови, особливості географічного положення, рівень розвитку матеріально-технічної бази туризму, ступінь привабливості для основної частини туристів.

Економічна ефективність туризму означає одержання виграшу від організації туризму в масштабах держави, туристського обслуговування населення регіону.

Серед економічних показників розвитку туризму виділяють: об'єм турпотоку, стан і розвиток матеріально-технічної бази, показники фінансово-економічної діяльності турфірм.

Міжнародний туризм є активним генератором міжнародних торгівельних потоків товарів і послуг у сфері економіки. Доля надходжень від міжнародного туризму складає - усіх

надходжень світового експорту. В структурі міжнародної торгівлі зростає роль обміну туристськими послугами.

Міжнародний туризм в країнах незалежно від рівня їх розвитку створює багато робочих місць і тому такий вплив на зайнятість може бути визначальним для багатьох невеликих країн. В

світі приблизно 100 млн. чоловік зайняті у сфері туризму і половина з них працює в готельному господарстві.

Студенти повинні знати: економічні показники розвитку туризму.

Студенти повинні вміти: визначити функції, які виконує туристський ринок.

Модуль 4

Географія міжнародного туризму. Географія туризму з метою відпочинку і розваг: особливості цього виду туризму в тому, що він є найбільш масовим і визначає географічну структуру міжнародного туризму в цілому. Потоки туристів зароджуються в країнах Європи, Північної Америки, Азіатсько-Тихоокеанському регіоні і одночасно тяжіють до них.

Особливість цього виду туризму також у тому, що внутрішніх подорожей більш, ніж межрегіональних. Прогнозування ВТО на майбутнє з розвитку туризму та головних напрямків туристських потоків. Значення обміну туристами між колишніми метрополіями та їх колоніями.

Туризм з метою відпочинку і розваг у Європі. Головні субрегіони, на які виділяються по інтенсивності обміну туристами, на які приходиться 60 відсотків усього туристського прибуття. Фактори, які впливають на інтенсивний туристський зв'язок між країнами Європи. Країни, які являються головними і найбільше відвідуються туристами. Особливості їх природних і економіко-культурних об'єктів.

Туризм з метою відпочинку і розваг у Америці. Місце цього регіону по прибутку туристів у світі. Розподіл турпотоків між чотирма субрегіонами: Північна Америка, островні держави, Південна Америка і Центральна Америка. Значення головного субрегіону та особливостей його привабливості.

Туризм з метою відпочинку і розваг в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Відносно недавнє походження цього виду у країнах регіону. Структура ринку в межах країн. Значення Китаю в розвитку туристського ринку регіону. Характерні привабливі міста туризму. Розвиток туризму в інших країнах. Туризм з метою відпочинку і розваг в Африці, Близькому Сході і Північній Азії. Зв'язки з іншими регіонами світу. Особливості розвитку туризму. Найбільш розвинуті країни на міжнародному ринку туризму. Спеціалізація країн в зв'язку з природними особливостями.

Географія ділового туризму: географія бізнес-подорожей, географія конгресно-виставочного туризму.

Географія релігійного туризму. Історія його розвитку. Єрусалим - головний релігійний центр світу. Центри християнського туризму (Рим, Париж, Фатіма (Португалія), Монсерат (Іспанія), Варшава) та ін. Центри релігійного туризму мусульман (Мекка в Саудівській Аравії, Медина (Саудівська Аравія). Центри буддійського туризму (Лхаса в Китаї, Канді в Шрі-Ланка, Нара в Японії) . Географія наукового туризму з релігійною метою.

Географія лікувально-оздоровчого туризму: особливості цього виду туризму та головні типи курортів, характеристика лікувально-оздоровчого туризму по регіонах світу.

Студенти повинні знати: туристські регіони і субрегіони світу

Студенти повинні вміти: визначити причини, з яких в більшості туристських макрорегіонів світу внутрірегіональний туристський обмін переважає над міжрегіональним.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

1. Які головні завдання менеджменту у туризмі?
2. У чому специфіка туристського продукту?
3. У чому суть комплексності туристської пропозиції?
4. Що ви розумієте під суб'єктом і об'єктом туризму?
5. Привести три приклади, коли туризм негативно впливає на довкілля.
6. Як може держава, використовуючи туристські заходи політичного характеру, добутися захисту довкілля? Привести приклади.
7. Як туризм міняється під впливом удосконалення техніки?
8. Як туризм впливає на розвиток техніки? Привести приклади.
9. Дати визначення туристського регіону.
10. Признаки класифікації туристських організацій.
11. Чим відрізняються туорганізації федерального (національного) рівня від обласного рівня?
12. Специфіка приватних турорганізацій.
13. Який головний критерій знаходиться в основі класифікації на підприємствах первинних і другорядних послуг?
14. Показати значення в бізнесі туризму первинних послуг.
15. Назвати і пояснити елементи організаційної структури організації.
16. Дати аналіз таких функцій управління, як планування і організація. У чому роль кожної з них?
17. Знайти і описати ситуацію, де контроль негативно впливає на людей
18. Дати характеристику організаційно-адміністративному методу управління
19. Поясніть роль економічних методів управління.
20. Що ви розумієте під самоврядуванням?
21. Дати визначення ефективності менеджменту в туризмі.
22. Визначити витрати відвідувачів в країні, де вони перебувають.
23. Дати характеристику витрат, які зв'язані з туризмом.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Александрова А.Ю. Экономика и территориальная организация международного туризма. М., 1996.
2. Биржаков М.Б. Введение в туризм. М.,2000.
3. Гуляев В.Г. Организация туристской деятельности. М., 1996.
4. Папирян Г.А. Международные экономические отношения: экономика туризма. М., 1998.
5. И.Т.Балабанов и др. Экономика туризма. М., 1999.
6. Пузакова Е.П. и др. Международный туристский бизнес. М., 1997.
7. Свободные экономические зоны и развитие международного туризма. М., 1991.

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

1. Азар В.И. Экономика и организация туризма. М., 1993.
2. Александрова А.Ю. География мировой индустрии туризма. М., 1998.
3. Байгат С.А. Основы менеджмента. М., 1997.
4. Веснин В.Р.Менеджмент для всех. М.. 1994.
5. Зайцева О.А. Основы менеджмента. М., 1997
6. Краткий словарь технологических терминов международного туризма. М., 1994.
7. Немоляева М.Э. и др. Международный туризм: вчера, сегодня, завтра. М., 1985.
8. Менеджмент в сфере услуг: Учебник для вузов. М., 1995.
9. Менеджмент туризма: Учебник для студентов. М., 1996.
10. Основы менеджмента туризма: Учеб.пособие. М., 1996.
11. Основы туристской деятельности. Учебник для учащихся туристских лицеев и колледжей. М., 1992.
12. Пирожник И.И. Международный туризм в мировом хозяйстве. Минск., 1996.
13. Экономика современного туризма. М., 1998.
14. Энциклопедия туриста. М., 1993.
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.