Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші

Виробнича програма туроператора

26.06.2013

Производственная программа туроператора Створені на сьогоднішній день ринкові умови змушують підприємства туристичного бізнесу займатися плануванням діяльності своїх підприємств. Роль планування такої діяльності не втрачає своєї актуальності і постійно зростає. Планування діяльності туристичних підприємств дає можливість туристичним підприємствам узгоджувати свої ресурси для формування туристського продукту з можливостями його збуту. В цьому аспекті гостро стоїть проблема споживчого попиту. Головним завданням туристичних підприємств і його менеджерів, є знання поточного і перспективного попиту потенційних споживачів.

Планування виробничої діяльності туристичного підприємства є одним з головних завдань. Такі завдання повинні передбачати створення індивідуальних програм спрямованих на малу, середню і велику перспективи обсягу виробництв туристичних послуг. Також такі плани повинні передбачати результати реалізації самого туристичного продукту. Вихідним пунктом обґрунтування виробничої програми туристичного підприємства буде виступати ухвалений план реалізації, який буде спрямований на можливий варіант реалізації продукту, з урахуванням попиту або обсягу продажів, необхідних для отримання цільового прибутку з урахуванням забезпечення обсягу реалізації туристичного продукту. Незалежно від того, який вибраний план реалізації, планування створення туристичного продукту в кінцевому результаті неможливо без визначення потреби в ресурсному забезпеченні.

Виробнича програма туроператора - це документ, в якому чітко передбачені завдання на створення та комплектацію туристичного продукту певної кількості, асортименту, якості і номенклатури у встановлені терміни на замовлення потенційних клієнтів, а також для вільної реалізації на основі ринкового попиту.

Розробляючи програму виробництва туристичних послуг і подальшого комплектування туристичного продукту, прийнято застосовувати натуральні і вартісні показники.

У сферу туризму в натуральних його показниках відноситься кількість розроблених і реалізованих туристичних пакетів, турів, а також окремих туристичних послуг. У галузях, які служать для обслуговування туристів, застосовуються інші показники їх діяльності. Приміром, до натуральних показників діяльності суб'єктів розміщення туристів відноситься кількість наданих спальних місць, для підприємств харчування - кількість місць для прийому їжі, на транспорті - загальна кількість пасажиро-місць, а у видовищних установах - кількість місць для глядачів і т.д. Крім всіх натуральних показників, що робота туристичних підприємств оцінюється сумою виручки від продажу туристичних послуг і товарів у грошовому вираженні.

Виробнича програма підприємств туристичного бізнесу буде складатися з наступних розділів:

1. план надання туристичних послуг і комплектування туристичного продукту за асортиментом та номенклатурою,
2. план ресурсного забезпечення виробничої програми підприємств,
3. план кооперування туроператора з постачальниками туристичних ресурсів і послуг,
4. завдання по підвищенню якості надаваних послуг і самого продукту.

Плани комплектування туристичного продукту по відношенню передбачених обсягів його реалізації буде реальним лише за умови повного ресурсного забезпечення та наявності всіх необхідних виробничих потужностей турагентів і туроператорів. У зв'язку з цим, в плани комплектування туристичних продуктів необхідно встановлювати чіткі за термінами завдання по закупівлі конкретних видів туристичних послуг, які надалі будуть необхідними для створення планових обсягів туристичного продукту, а також при цьому визначаються обсяги робіт у взаємозв'язку з потребами в інших необхідних ресурсах.

Планування випуску турпродукту або розробка турів буде охоплювати програмування і прогнозування, які ґрунтуються на можливості його реалізації, детальних розрахунках потреби в туристичних ресурсах, та подальшого пошуку ефективних джерел ресурсного забезпечення.

Туроператор при формуванні туристичного пакету зобов'язаний орієнтуватися на послуги підприємств транспортування, розміщення, харчування, лікування, оздоровлення, екскурсій, розваг і спорту, а також на послуги зв'язку, торгівлі тощо Для туроператорів всі ці ресурси є покупними. Але при розробках виробничих програм необхідно враховувати і ресурси самого туристичного підприємства - грошові кошти, основні та оборотні фонди, нематеріальні активи, трудові ресурси.

Всі ресурси туристичних підприємств поділяються на відчутні (матеріальні) і невідчутні, куди будуть входити - торгова марка, досвід роботи, імідж, престиж, кваліфікація персоналу, ноу-хау, компетенція, мистецтво управління і т.п.

При розробці виробничої програми витрати ресурсів розраховуються на основі встановлених техніко-економічних нормативів на певну кількість туристів або на одного туриста. У процесі обґрунтування виробничої програми туристичного підприємства при використанні ресурсних нормативів слід враховувати особливості його діяльності, специфіку наданих їм туристичних послуг, кон'юктурні зміни, спрямованість туристичних потоків, та які в кінцевому результаті будуть безпосередньо стосуватися даного туристичного підприємства. Такі особливості необхідно враховувати при плануванні, коригуючи встановлені нормативи, при цьому, враховуючи наступні коефіцієнти: інтенсивність туристичного потоку, середня вартість туристичного продукту (сюди входить весь комплекс наданих послуг), підвищення якості ресурсного забезпечення та обслуговування потенційних клієнтів.

Але, як показує практика, застосування такого методу в туристичному бізнесі поки що обмежується відсутністю норм і нормативів, які обґрунтовані з боку наукових досліджень. Нормативи, які існують на сьогоднішній день, можуть стосуватися лише окремих видів надаваних туристичних послуг.

В умовах ринкової економіки, які склалися на сьогоднішній день, вихідними передумовами розробки виробничої програми туристичного підприємства будуть втілені в плани реалізації туристичного продукту, і плани її реалізації, а також результати маркетингових досліджень туристичного попиту. Такі результати зможуть сформувати весь банк потенційних клієнтів як базу для створення виробничої програми туристичного підприємства.

Розробка програми діяльності туристичного підприємства починається з формування банку потенційних клієнтів, які виявляються в результаті вивчення ринкового попиту. Така програма повністю охоплює обгрунтування обсягу комплектування туристичного продукту у вартісному та натуральному вираженні, а закінчується формуванням структури туристичного продукту цільового призначення, який визначається кількістю з виділенням номенклатури, якості та асортименту по кожному виду туристичного напряму (в'їзного, виїзного, внутрішнього).

З вищевикладеного можна зробити висновок, що обґрунтована виробнича програма діяльності туроператора буде виступати основою економічного управління всіма показниками туристичного підприємства та фундаментом для організації і створення конкретних і загальних стратегічних рішень.


Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.