Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие

Закон України

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про спеціальну економічну зону "Закарпаття"

Цей Закон визначає порядок створення, функціонування та ліквідації спеціальної економічної зони "Закарпаття".

Стаття 1. Створення спеціальної економічної зони "Закарпаття"

Метою створення спеціальної економічної зони "Закарпаття" є залучення інвестицій, сприяння розвитку зовнішньоекономічних зв'язків, збільшення поставок високоякісних товарів і послуг, створення сучасної виробничої, транспортної і ринкової інфраструктури.

Спеціальна економічна зона "Закарпаття" створюється на території Закарпатської області на строк 30 років площею 737,9 гектара згідно з картою території, яка є невід'ємною частиною цього Закону.

На території спеціальної економічної зони "Закарпаття" на строк, зазначений у частині другій цієї статті, встановлюються спеціальний митний, податковий та інші режими економічної діяльності згідно з цим Законом.

Стаття 2. Особливості дії законодавства України у спеціальній економічній зоні "Закарпаття"

Законодавство України у спеціальній економічній зоні "Закарпаття" діє з урахуванням особливостей, передбачених Законом України "Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон" і цим Законом.

Якщо внаслідок зміни законодавства України змінюється режим, передбачений цим Законом, на вимогу платника податку застосовуються умови, що діяли на момент його державної реєстрації на території спеціальної економічної зони "Закарпаття".

Стаття 3. Органи управління спеціальною економічною зоною "Закарпаття"

Органами управління спеціальною економічною зоною "Закарпаття" є:

Закарпатська обласна рада та Закарпатська обласна державна адміністрація;

орган господарського розвитку спеціальної економічної зони "Закарпаття".

Стаття 4. Повноваження Закарпатської обласної ради та Закарпатської обласної державної адміністрації щодо управління спеціальною економічною зоною "Закарпаття"

Закарпатська обласна рада та Закарпатська обласна державна адміністрація здійснюють свої повноваження відповідно до законодавства України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

До повноважень Закарпатської обласної ради, крім повноважень, передбачених іншим законодавством, також належать:

внесення пропозицій щодо змін режиму економічної діяльності на території спеціальної економічної зони "Закарпаття" в порядку, встановленому законодавством України;

укладення з органом господарського розвитку спеціальної економічної зони "Закарпаття" угод про передачу в його користування земельних ділянок, об'єктів інфраструктури, розташованих на території зони, та природних ресурсів місцевого значення.

Стаття 5. Орган господарського розвитку спеціальної економічної зони "Закарпаття"

Органом господарського розвитку спеціальної економічної зони "Закарпаття" (далі - орган господарського розвитку) є юридична особа, уповноважена або спеціально створена Закарпатською обласною державною адміністрацією в організаційно-правовій формі відповідно до законодавства України.

До повноважень органу господарського розвитку належать:

розроблення і забезпечення реалізації стратегії та поточних програм розвитку спеціальної економічної зони "Закарпаття";

укладення договору (контракту) з інвестором (інвесторами);

розроблення та здійснення комплексу організаційних заходів по залученню фінансових ресурсів, у тому числі власних коштів підприємств та організацій (включаючи іноземні), а також благодійних фондів, громадських організацій і фізичних осіб;

організація підготовки та перепідготовки кадрів;

здійснення разом з відповідними органами заходів щодо забезпечення законності, правопорядку, економічної та екологічної безпеки на території зони;

облаштування території спеціальної економічної зони "Закарпаття";

будівництво об'єктів виробничої та невиробничої інфраструктури;

розвиток мережі комунікаційних зв'язків;

укладення договорів на виконання підрядних робіт, пов'язаних з облаштуванням території спеціальної економічної зони "Закарпаття", будівництвом об'єктів виробничої та невиробничої інфраструктури, розвитком мережі комунікаційних зв'язків;

укладення договорів на експлуатацію об'єктів інфраструктури;

укладення договорів оренди земельних ділянок та об'єктів інфраструктури в спеціальній економічній зоні "Закарпаття" із суб'єктами підприємницької діяльності у межах повноважень, наданих органами місцевого самоврядування;

реалізація інших повноважень, передбачених цим Законом та делегованих органами місцевого самоврядування.

Стаття 6. Особливості провадження підприємницької діяльності на території спеціальної економічної зони "Закарпаття"

На території спеціальної економічної зони "Закарпаття" провадяться всі види підприємницької діяльності, крім прямо заборонених законодавством України.

Створення суб'єктів підприємницької діяльності на території спеціальної економічної зони "Закарпаття" проводиться за погодженням з органом господарського розвитку.

Суб'єкти підприємницької діяльності, зареєстровані на території спеціальної економічної зони "Закарпаття", не можуть мати філій, відділень, інших відокремлених підрозділів за межами зони.

На території спеціальної економічної зони "Закарпаття" розміщуються підприємства, які здійснюють операції з обслуговування транзитних вантажів, їх зберігання, доробки, сортування, пакування, надання транспортно-агентських та експедиторських послуг, торгівлі, а також підприємства, які застосовують новітні технології з метою виробництва товарів для експорту та поставок на внутрішній ринок.

На території спеціальної економічної зони "Закарпаття" можуть розміщуватись об'єкти виробничої та невиробничої інфраструктури.

На території спеціальної економічної зони "Закарпаття" забороняються створення казино, інших гральних домів (місць) та гральний бізнес.

Провадження на території спеціальної економічної зони "Закарпаття" підприємницької діяльності, яка підлягає ліцензуванню, здійснюється на підставі відповідних дозволів (ліцензій), що видаються згідно із законодавством України.

За державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності на території спеціальної економічної зони "Закарпаття" вноситься плата, розмір якої встановлюється Закарпатською обласною державною адміністрацією за погодженням з Міністерством фінансів України. Розмір зазначеної плати є однаковим для всіх суб'єктів підприємницької діяльності одного виду діяльності.

Стаття 7. Митне регулювання та умови сплати податку на додану вартість і акцизного збору у спеціальній економічній зоні "Закарпаття"

У спеціальній економічній зоні "Закарпаття" встановлюється режим спеціальної митної зони.

У спеціальній економічній зоні "Закарпаття" встановлюється такий порядок ввезення (вивезення) товарів та інших предметів:

а) у разі ввезення товарів та інших предметів (крім підакцизних товарів) з-за меж митної території України на територію спеціальної економічної зони "Закарпаття" для використання в межах зони ввізне мито та податок на додану вартість не справляються;

б) у разі ввезення товарів та інших предметів, що попередньо були ввезені з-за меж митної території України на територію спеціальної економічної зони "Закарпаття", на митну територію України з цієї зони оподаткування здійснюється відповідно до законодавства України як при імпорті товарів в Україну;

в) у разі ввезення товарів та інших предметів, повністю вироблених або достатньо перероблених у спеціальній економічній зоні "Закарпаття", на митну територію України з території спеціальної економічної зони "Закарпаття" податок на додану вартість і акцизний збір справляються як для внутрішнього споживання в Україні;

г) у разі вивезення товарів та інших предметів, вироблених, у тому числі повністю, або достатньо перероблених у спеціальній економічній зоні "Закарпаття", з території спеціальної економічної зони "Закарпаття" за межі митної території України вивізне мито і акцизний збір з цих товарів не справляються, а податок на додану вартість справляється за нульовою ставкою;

д) у разі вивезення з території спеціальної економічної зони "Закарпаття" за межі митної території України товарів та інших предметів, попередньо ввезених з-за меж митної території України на територію спеціальної економічної зони "Закарпаття", вивізне мито, податок на додану вартість і акцизний збір не справляються;

е) у разі вивезення товарів та інших предметів з митної території України на територію спеціальної економічної зони "Закарпаття" вивізне мито не справляється, а податок на додану вартість справляється за нульовою ставкою;

є) у разі ввезення товарів та інших предметів на територію спеціальної економічної зони "Закарпаття" з метою транзиту оподаткування здійснюється відповідно до законодавства України;

ж) в інших випадках оподаткування здійснюється відповідно до законодавства України.

Повністю виробленими або достатньо переробленими у спеціальній економічній зоні "Закарпаття" вважаються товари, які відповідають критеріям, викладеним у статті 18 Закону України "Про Єдиний митний тариф".

Строк перебування товарів та інших предметів на території спеціальної економічної зони "Закарпаття" не обмежується, крім випадків перебування товарів та інших предметів з обмеженим строком зберігання.

До митної вартості товарів та інших предметів, зазначених у пункті "б" частини другої цієї статті, не включається вартість послуг щодо перевантаження, зберігання товарів, їх доробки, сортування, пакетування тощо, здійснюваних на території спеціальної економічної зони "Закарпаття". Зазначені послуги не підлягають обкладенню податком на додану вартість.

Дія цієї статті не поширюється на товарообмінні (бартерні) операції.

Митний контроль за переміщенням товарів та інших предметів через межі спеціальної економічної зони "Закарпаття" повинен забезпечувати дотримання державними органами, підприємствами, установами, організаціями та їх посадовими особами, а також громадянами порядку переміщення товарів та інших предметів відповідно до законодавства, що діє при перетинанні митного кордону України, з урахуванням пільг, визначених цим Законом.

Для запобігання несанкціонованому і неконтрольованому проникненню на територію спеціальної митної зони або за її межі фізичних осіб, транспортних засобів, а також ввезенню і вивезенню товарів та інших предметів територія спеціальної митної зони повинна бути огороджена по периметру і облаштована відповідно до вимог Державної митної служби України.

Території зон митного контролю для спеціальної економічної зони "Закарпаття", їх межі та режим переміщення товарів, транспортних засобів, громадян встановлюються Державною митною службою України.

У спеціальній економічній зоні "Закарпаття" митні збори справляються відповідно до законодавства України.

Організація робіт з облаштування митної інфраструктури та огородження спеціальної митної зони і фінансування відповідних робіт здійснюються органом господарського розвитку.

Режим спеціальної митної зони запроваджується з дня затвердження Державною митною службою України акта здавання-приймання в експлуатацію об'єктів митної інфраструктури.

Імпорт суб'єктами підприємницької діяльності товарів для потреб власного виробництва на території спеціальної економічної зони "Закарпаття" та експорт повністю вироблених або достатньо перероблених у спеціальній економічній зоні "Закарпаття" товарів не підлягає ліцензуванню та квотуванню, якщо інше не встановлено міжнародними договорами України.

На зовнішньоекономічні операції, що здійснюються у спеціальній економічній зоні "Закарпаття", поширюється спеціальний режим експорту (імпорту) товарів та інші заходи нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності відповідно до законодавства України.

Кабінет Міністрів України може встановлювати обмеження на ввезення на митну територію України з території спеціальної економічної зони "Закарпаття" та вивезення з митної території України у спеціальну економічну зону окремих видів товарів.

Стаття 8. Оподаткування та валютне регулювання у спеціальній економічній зоні "Закарпаття"

У спеціальній економічній зоні "Закарпаття" встановлюється спеціальний пільговий режим оподаткування:

а) прибуток платників податку на прибуток, зареєстрованих на території спеціальної економічної зони "Закарпаття", оподатковується за ставкою 20 відсотків до об'єкта оподаткування;

б) доходи, одержані нерезидентами з джерелом походження з території спеціальної економічної зони "Закарпаття" від провадження господарської діяльності, оподатковуються у розмірі 2/3 ставок оподаткування, визначених статтею 13 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств". Ця норма не поширюється на доходи від здійснення інвестицій у цінні папери, випущені за рішенням уповноваженого державного органу чи органу місцевого самоврядування, та доходи, визначені пунктом 13.6 статті 13 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств";

в) не справляються збори до Державного інноваційного фонду.

Передбачений цією статтею спеціальний пільговий режим оподаткування застосовується до суб'єктів підприємницької діяльності, зареєстрованих на території спеціальної економічної зони "Закарпаття", в обсягах господарської діяльності, що провадиться на цій території.

Надходження в іноземній валюті від реалізації продукції, товарів (робіт, послуг), вироблених або наданих у спеціальній економічній зоні "Закарпаття", звільняються від обов'язкового продажу.

Стаття 9. Порядок в'їзду у спеціальну економічну зону "Закарпаття" та виїзду з неї

Кабінет Міністрів України може встановлювати спеціальний порядок перетинання кордону України іноземцями та особами без громадянства, які прямують у спеціальну економічну зону "Закарпаття", а також спеціальний порядок в'їзду у спеціальну економічну зону "Закарпаття" і виїзду з неї громадян України, іноземців та осіб без громадянства.

Стаття 10. Відповідальність суб'єкта підприємницької діяльності у разі невиконання умов договору, укладеного з органом господарського розвитку

У разі неналежного виконання або невиконання інвестором чи суб'єктом підприємницької діяльності умов договору (контракту), укладеного з органом господарського розвитку, такий інвестор (суб'єкт підприємницької діяльності) несе відповідальність, передбачену законодавством України та відповідним договором (контрактом).

Стаття 11. Дострокова ліквідація підприємства

У разі ліквідації підприємства, створеного на території спеціальної економічної зони "Закарпаття", або його реорганізації (за рішенням власника або уповноваженого ним органу) до строку, зазначеного у договорі (контракті) між інвестором та органом господарського розвитку, інвестор (уповноважена ним особа) зобов'язаний у десятиденний строк після прийняття відповідного рішення повідомити органи управління спеціальної економічної зони про причини ліквідації (реорганізації) підприємства.

Стаття 12. Порядок ліквідації спеціальної економічної зони "Закарпаття"

Спеціальна економічна зона "Закарпаття" вважається ліквідованою із закінченням строку, на який її було створено, якщо його не буде продовжено в установленому порядку.

Спеціальна економічна зона "Закарпаття" може бути ліквідована до закінчення строку, на який її було створено, в порядку, передбаченому законодавством України.

Стаття 13. Гарантії забезпечення інтересів інвесторів та суб'єктів підприємницької діяльності у разі ліквідації спеціальної економічної зони "Закарпаття"

Держава відповідно до законодавства України гарантує збереження у повному обсязі всіх майнових і немайнових прав інвесторів та суб'єктів підприємницької діяльності, що діють у спеціальній економічній зоні "Закарпаття", у разі її ліквідації.

Спори між органами управління спеціальної економічної зони "Закарпаття", суб'єктами підприємницької діяльності, що діють у спеціальній економічній зоні "Закарпаття", інвесторами та ліквідаційною комісією, що можуть виникнути у зв'язку з ліквідацією зони, підлягають розгляду судами України, а спори за участю іноземного суб'єкта господарської діяльності - в судах за погодженням сторін, у тому числі за кордоном.

Президент України Л. КУЧМА
м. Київ
22 березня 2001 року
N 2322-III
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.