Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие

Закон України

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про спеціальну економічну зону "Яворів"

Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 7 лютого 2002 року № 3036-III, від 16 січня 2003 року № 429-IV

Цей Закон визначає порядок створення, ліквідації та особливості механізму функціонування спеціальної економічної зони "Яворів".

Стаття 1. Створення спеціальної економічної зони "Яворів"

Спеціальна економічна зона "Яворів" (далі - СЕЗ "Яворів") створюється на період до 1 січня 2020 року в адміністративно-територіальних межах Яворівського району Львівської області, за винятком територій військового полігону та військових частин.

СЕЗ "Яворів" поєднує в собі функції комплексної виробничої зони, вільної митної зони та технологічного парку.

СЕЗ "Яворів" створюється з метою залучення інвестицій для:

- створення нових робочих місць та забезпечення працевлаштування працівників Яворівського державного гірничо-хімічного підприємства "Сірка", що вивільняються у зв'язку із скороченням виробництва, перепрофілювання вільних виробничих потужностей, вирішення екологічних проблем у Яворівському районі шляхом створення умов для відновлення земель, порушених техногенним впливом гірничо-хімічного виробництва, активізації підприємницької діяльності, збільшення обсягів виробництва товарів (робіт, послуг), поставок на внутрішній та зовнішній ринки високоякісної конкурентоспроможної продукції (послуг), а також впровадження нових технологій, ринкових методів господарювання та розвитку інфраструктури спеціальної економічної зони;
- розвитку експедиційно-складської, транспортно-сервісної та виробничої сфер на території автопорту "Краковець".

На території СЕЗ "Яворів" установлюється та діє спеціальний правовий режим економічної діяльності, визначений Законом України "Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних  зон", з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.

Стаття 2. Особливості дії законодавства України на території СЕЗ "Яворів"

Законодавство України на території СЕЗ "Яворів" діє з урахуванням особливостей, передбачених Законом України "Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон" та цим Законом.

У разі зміни законодавства України з питань оподаткування до суб'єктів СЕЗ "Яворів" на їх вимогу протягом періоду функціонування СЕЗ "Яворів" застосовуються особливості оподаткування, передбачені цим Законом, та податкові пільги, встановлені іншими законами України на день їх реєстрації як суб'єктів СЕЗ "Яворів".

Стаття 3. Органи управління СЕЗ "Яворів"

Органами управління СЕЗ "Яворів" є Яворівська районна рада та Яворівська районна державна адміністрація.

Для облаштування території СЕЗ "Яворів", будівництва об'єктів виробничої і невиробничої інфраструктури та залучення інвестицій створюється орган господарського розвитку і управління СЕЗ "Яворів".

Стаття 4. Повноваження Яворівської районної ради та Яворівської  районної державної адміністрації щодо управління СЕЗ "Яворів"

Яворівська районна рада та Яворівська районна державна адміністрація здійснюють свої повноваження на території зони "Яворів" відповідно до Конституції України, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", цього Закону та інших нормативно-правових актів.

До повноважень Яворівської районної державної адміністрації щодо управління СЕЗ "Яворів" також належать:

- затвердження та реєстрація в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, інвестиційних проектів, що реалізуються на території СЕЗ "Яворів";
- розроблення комплексу організаційних заходів щодо забезпечення фінансування інвестиційних проектів, у тому числі за рахунок власних коштів підприємств та організацій, бюджетних коштів, позабюджетних фондів, а також коштів благодійних фондів, громадських організацій і фізичних осіб;
- розроблення і забезпечення реалізації стратегічних та поточних програм розвитку СЕЗ "Яворів";
- сприяння отриманню суб'єктами СЕЗ "Яворів" інвестицій, кредитів, а також технічної допомоги;
- організація підготовки (перепідготовки) кадрів;
- проведення торгів (тендерів), у тому числі міжнародних, для відбору інвестиційних проектів та їх учасників;
- регулювання ставок орендної плати, розмірів плати за комунальні послуги і тарифів у межах своєї компетенції відповідно до законодавства України;
- здійснення разом з відповідними органами заходів щодо забезпечення законності і правопорядку, економічної та екологічної безпеки на території СЕЗ "Яворів";
- регулювання залучення до роботи у СЕЗ "Яворів" іноземних працівників;
- складання та подання статистичної звітності про діяльність СЕЗ "Яворів" відповідно до законодавства України;
- прийняття у межах своєї компетенції рішень, обов'язкових для виконання на території СЕЗ "Яворів";
- реалізація інших повноважень, передбачених цим Законом.

Стаття 5. Повноваження органу господарського розвитку і управління СЕЗ "Яворів"

Органом господарського розвитку і управління СЕЗ "Яворів" є юридична особа, створена Яворівською районною державною адміністрацією за участю суб'єктів підприємницької діяльності, які діють на території СЕЗ "Яворів".

Положення (статут) про орган господарського розвитку і управління СЕЗ "Яворів" затверджується Яворівською районною державною адміністрацією.

Орган господарського розвитку і управління СЕЗ "Яворів" забезпечує загальні умови її функціонування. До компетенції органу господарського розвитку і управління СЕЗ "Яворів" належать:

- визначення перспективних напрямів розвитку СЕЗ "Яворів";
- експлуатація та будівництво мереж транспорту, зв'язку, енергопостачання та інших об'єктів виробничої інфраструктури, що використовуються для загальних потреб;
- організація міжнародних торгів (тендерів) з метою розміщення на території СЕЗ "Яворів" нових виробництв;
- упорядкування та надання в межах повноважень, наданих місцевою радою, суб'єктам СЕЗ "Яворів" у користування земельних ділянок, об'єктів інфраструктури та передача їм у користування природних ресурсів місцевого значення відповідно до чинного законодавства України;
- видача дозволів суб'єктам СЕЗ "Яворів" на будівництво нових господарських об'єктів, реєстрація суб'єктів СЕЗ "Яворів", що реалізують на території СЕЗ "Яворів" інвестиційні проекти, затверджені Яворівською районною державною адміністрацією;
- здійснення інших повноважень, передбачених положенням (статутом).

Порядок видачі дозволів суб'єктам СЕЗ "Яворів" на будівництво нових господарських об'єктів та порядок реєстрації суб'єктів СЕЗ "Яворів" затверджуються Яворівською районною державною адміністрацією.

Стаття 6. Суб'єкти СЕЗ "Яворів"

Суб'єктами СЕЗ "Яворів" є суб'єкти підприємницької діяльності, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи, які розташовані та реалізують на території СЕЗ "Яворів" інвестиційні проекти кошторисною вартістю, еквівалентною не менше 500 тисяч доларів США (крім проектів технологічного парку), затверджені Яворівською районною державною адміністрацією та зареєстровані органом господарського розвитку і управління СЕЗ "Яворів" як суб'єкти СЕЗ "Яворів".

За реєстрацію суб'єктів СЕЗ "Яворів" справляється плата, розмір якої встановлюється Яворівською районною державною адміністрацією.

Кошти, отримані за реєстрацію суб'єктів СЕЗ "Яворів", спрямовуються на розвиток інфраструктури СЕЗ "Яворів" у порядку, визначеному Яворівською районною державною адміністрацією за погодженням з Міністерством фінансів України.

Стаття 7.  Умови провадження підприємницької діяльності на території СЕЗ "Яворів"

На території СЕЗ "Яворів" можуть провадитися всі види підприємницької діяльності, за винятком заборонених законами України.

Спеціальний правовий режим підприємницької діяльності, встановлений у СЕЗ "Яворів", поширюється на суб'єкти СЕЗ "Яворів" виключно при здійсненні ними підприємницької діяльності на території СЕЗ "Яворів".

Створення на території СЕЗ "Яворів" банківських установ, їх філій, аудиторських фірм, страхових та інших фінансових організацій, учасників фондового ринку, діяльність яких підлягає ліцензуванню, здійснюється в установленому законодавством порядку після попереднього погодження з Яворівською районною державною адміністрацією.

У разі провадження підприємницької діяльності, яка підлягає ліцензуванню, відповідні дозволи (ліцензії) видаються відповідно до законодавства України.

У разі порушення суб'єктами СЕЗ "Яворів" законодавства України та установчих документів Яворівська районна державна адміністрація має право скасовувати видані нею дозволи та розглядає в установленому порядку питання щодо внесення пропозицій органу господарського розвитку і управління СЕЗ "Яворів" про скасування реєстрації суб'єктів СЕЗ "Яворів" у встановленому законодавством порядку.

Стаття 8. Державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності

На території СЕЗ "Яворів" державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності здійснюється в установленому законодавством порядку.

Стаття 9. Спеціальний правовий режим підприємницької діяльності та особливості оподаткування на території СЕЗ "Яворів"

1. На території СЕЗ "Яворів" у районі пункту пропуску через державний кордон України "Краковець" створюється автопорт "Краковець".

Автопорт "Краковець" розміщується на території Краковецької селищної ради загальною площею 74,5 гектара. Територія автопорту "Краковець" обмежена з заходу ділянкою державного кордону України довжиною 1500 метрів, з півдня - ділянкою автомобільної дороги Краковець - Львів довжиною 1500 метрів, з півночі і сходу - адміністративно-територіальними межами селища міського типу Краковець.

На території автопорту "Краковець" запроваджується спеціальний митний режим.

Відповідно до цього спеціального митного режиму на території автопорту "Краковець" встановлюється такий порядок ввезення (вивезення) товарів та інших предметів:

а) у разі ввезення товарів та інших предметів (крім підакцизних товарів) з-за меж митної території України на територію автопорту "Краковець" для використання в межах території автопорту ввізне мито та податок на додану вартість не справляються;
б) у разі ввезення на митну територію України з території автопорту "Краковець" товарів та інших предметів, що попередньо були ввезені з-за меж митної території України на територію автопорту "Краковець", податки сплачуються в порядку, встановленому законодавством України для оподаткування товарів, що імпортуються;
в) у разі вивезення з території автопорту "Краковець" за межі митної території України товарів та інших предметів, вироблених, у тому числі повністю або достатньо перероблених чи оброблених, на території автопорту "Краковець", вивізне мито та акцизний збір не справляються, а податок на додану вартість справляється за нульовою ставкою;
г) у разі вивезення з території автопорту "Краковець" за межі митної території України товарів та інших предметів, попередньо ввезених з-за меж митної території України на територію автопорту "Краковець", вивізне мито, податок на додану вартість і акцизний збір не справляються;
д) у разі вивезення товарів та інших предметів (крім підакцизних товарів) з митної території України на територію автопорту "Краковець" вивізне мито не справляється, а податок на додану вартість справляється за нульовою ставкою;
е) у разі ввезення товарів та інших предметів на територію автопорту "Краковець" з метою транзиту через територію автопорту митні збори справляються відповідно до законодавства України;
є) в інших випадках оподаткування здійснюється відповідно до законодавства України.

Не звільняються від оподаткування операції з ввезення на митну територію України товарів та інших предметів повністю вироблених, достатньо перероблених або оброблених на території автопорту "Краковець".

Повністю виробленими або достатньо переробленими чи обробленими на території автопорту "Краковець" вважаються товари, які відповідають критеріям, викладеним у статті 18 Закону України "Про Єдиний митний тариф". 

Строк перебування товарів та інших предметів на території автопорту "Краковець" не обмежується, крім випадків, коли товари та інші предмети мають обмежений строк зберігання.

До митної вартості товарів та інших предметів, зазначених у пункті "б" частини першої цієї статті, не включається вартість послуг щодо зберігання товарів та інших предметів, їх дороблення, сортування, пакетування, здійснюваних на території автопорту "Краковець".

Операції з надання зазначених послуг не підлягають обкладенню податком на додану вартість.

Митний контроль за переміщенням товарів та інших предметів через межі території автопорту "Краковець" здійснюється відповідно до законодавства України з метою забезпечення дотримання державними органами, підприємствами, установами, організаціями та їх посадовими особами, а також громадянами порядку переміщення товарів та інших предметів через митний кордон України, з урахуванням норм цього Закону.

Для запобігання несанкціонованому і неконтрольованому проникненню на територію автопорту "Краковець" або за її межі фізичних осіб, транспортних засобів, а також ввезенню та вивезенню товарів та інших предметів, територія автопорту "Краковець" огороджується по периметру і облаштовується відповідно до вимог Державної митної служби України.

Митне оформлення товарів та інших предметів, що переміщуються через межі території автопорту "Краковець", здійснюється відповідно до законодавства України.

За митне оформлення товарів та інших предметів, а також перебування їх під митним контролем на території автопорту "Краковець" справляються митні збори відповідно до законодавства України.

Організація робіт з облаштування митної інфраструктури і огородження території автопорту "Краковець" та їх фінансування здійснюються органом господарського розвитку і управління СЕЗ "Яворів".

Спеціальний митний режим запроваджується на території автопорту "Краковець" після затвердження Державною митною службою України акта приймання-передачі в експлуатацію об'єктів митної інфраструктури.

2. Суб'єктам СЕЗ "Яворів" надаються передбачені цим Законом пільги щодо сплати податку на прибуток підприємств, сплати ввізного мита, податку на додану вартість, внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття, збору до Державного інноваційного фонду та плати за землю.

(частина друга статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 16.01.2003 р. № 429-IV)

3. Суб'єкти СЕЗ "Яворів", які ввозять на територію СЕЗ "Яворів" (крім території автопорту "Краковець") устаткування, обладнання та комплектуючі деталі до них (крім підакцизних товарів) для потреб власного виробництва, пов'язаного з реалізацією інвестиційних проектів, затверджених Яворівською районною державною адміністрацією, звільняються на період реалізації інвестиційного проекту, але не більше ніж на п'ять років, від сплати ввізного мита.

4. Звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з ввезення (пересилання) устаткування, обладнання та комплектуючих деталей до них (крім підакцизних товарів), які ввозяться (пересилаються) на територію СЕЗ "Яворів" суб'єктами СЕЗ "Яворів" для потреб власного виробництва, пов'язаного з реалізацією інвестиційних проектів, затверджених Яворівською районною державною адміністрацією.

У разі нецільового використання зазначеного устаткування, обладнання та комплектуючих деталей до них платник податку зобов'язаний збільшити податкові зобов'язання за наслідками податкового періоду, в якому відбулося таке порушення, на суму податку на додану вартість, що мала б бути сплачена при ввезенні (пересиланні) на митну територію України таких товарів, а також сплатити пеню, нараховану на таку суму податку, виходячи з 120 відсотків облікової ставки Національного банку України, що діяла на день збільшення податкового зобов'язання, за період від дати ввезення таких товарів до дати збільшення податкового зобов'язання.

5. Під терміном устаткування (обладнання) слід розуміти машини (крім транспортних засобів), механізми, прилади, пристрої, призначені для використання у технологічному процесі, що здійснюється під час реалізації інвестиційного проекту.

Під терміном комплектуючі деталі до устаткування (обладнання) слід розуміти частини, виготовлені згідно із самостійним комплектом документів і призначені для застосування у складі цього устаткування (обладнання).

Перелік та обсяги ввезення на митну територію України зазначених устаткування (обладнання) та комплектуючих деталей до них є невід'ємною частиною інвестиційного проекту.

(статтю 9 доповнено новою частиною п'ятою згідно із Законом України від 07.02.2002 р. № 3036-III, у зв'язку з цим частини п'яту - одинадцяту вважати відповідно частинами шостою - дванадцятою)

6. Імпорт суб'єктами підприємницької діяльності СЕЗ "Яворів" товарів та інших предметів для потреб власного виробництва на території СЕЗ "Яворів" та експорт товарів та інших предметів, повністю вироблених або достатньо перероблених чи оброблених на території СЕЗ "Яворів", не підлягають ліцензуванню та квотуванню, якщо інше не встановлено міжнародними договорами України.

Повністю виробленими або достатньо переробленими чи обробленими у СЕЗ "Яворів" вважаються товари, що відповідають критеріям, викладеним у статті 18 Закону України "Про Єдиний митний тариф".

7. На зовнішньоекономічні операції, що здійснюються у СЕЗ "Яворів", поширюються режим експорту (імпорту) товарів та інші заходи нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності відповідно до законодавства України.

Кабінет Міністрів України може встановлювати обмеження щодо ввезення на митну територію України з території СЕЗ "Яворів" та вивезення з митної території України у СЕЗ "Яворів" окремих видів товарів.

8. Звільняється на п'ять років від оподаткування прибуток суб'єктів СЕЗ "Яворів", отриманий на території СЕЗ "Яворів" від реалізації інвестиційних проектів, затверджених Яворівською районною державною адміністрацією.

Прибуток таких платників податку, отриманий у наступні роки реалізації інвестиційних проектів, оподатковується за ставкою 50 відсотків діючої ставки оподаткування.

Ця норма застосовується з моменту одержання суб'єктом СЕЗ "Яворів" першого прибутку від реалізації інвестиційного проекту.

Порядок визначення прибутку, отриманого від реалізації інвестиційних проектів, установлюється Державною податковою адміністрацією України.

9. Суб'єкти СЕЗ "Яворів", які реалізують на території СЕЗ "Яворів" інвестиційні проекти, затверджені Яворівською районною державною адміністрацією, звільняються від сплати внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття.

(частина дев'ята статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 16.01.2003 р. № 429-IV)

10. Суб'єкти СЕЗ "Яворів", які реалізують на території СЕЗ "Яворів" інвестиційні проекти, затверджені Яворівською районною державною адміністрацією, звільняються від сплати збору до Державного інноваційного фонду.

11. Суб'єкти СЕЗ "Яворів" (власники земельних ділянок та землекористувачі на території СЕЗ "Яворів") повністю звільняються від сплати земельного податку в перші три роки реалізації на території СЕЗ "Яворів" інвестиційних проектів, затверджених Яворівською районною державною адміністрацією, а в наступні роки сплачують земельний податок за ставкою в розмірі 50 відсотків діючої ставки оподаткування. Суб'єкти СЕЗ "Яворів" (власники земельних ділянок та землекористувачі на території СЕЗ "Яворів"), які реалізують інвестиційні проекти на територіях земель, порушених від діяльності Яворівського державного гірничо-хімічного підприємства "Сірка", звільняються від сплати земельного податку.

12. Суб'єкти СЕЗ "Яворів", які проводять свою діяльність на території СЕЗ "Яворів" без створення юридичної особи (філії, відділення, відокремлені підрозділи тощо), складають відокремлений баланс фінансово-господарської діяльності у порядку, встановленому Державною податковою адміністрацією України.

Стаття 10. Порядок ліквідації СЕЗ "Яворів"

СЕЗ "Яворів" вважається ліквідованою з моменту закінчення строку, на який її було створено.

СЕЗ "Яворів" може бути ліквідована законом до закінчення строку, на який її було створено, відповідно до Закону України "Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон".

Стаття 11. Гарантії забезпечення інтересів суб'єктів СЕЗ "Яворів" у разі її ліквідації

Держава гарантує збереження у повному обсязі всіх майнових і немайнових прав суб'єктів СЕЗ "Яворів" у разі її ліквідації.

Спори між органами її управління, суб'єктами зони "Яворів" та ліквідаційною комісією, що можуть виникнути у зв'язку з ліквідацією СЕЗ "Яворів", підлягають розгляду в судах України, а спори за участю іноземних суб'єктів господарської діяльності - у судах за погодженням сторін, у тому числі за кордоном.

Стаття 12. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України:

- у місячний строк подати пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність із цим Законом;
- привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
- забезпечити в межах своїх повноважень видання нормативно-правових актів, передбачених цим Законом.

Президент України Л. КУЧМА
м. Київ
15 січня 1999 року
№ 402-XIV
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.