Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие

Закон України

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про спеціальні економічні зони та спеціальний режим інвестиційної діяльності в Донецькій області

(Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 15 липня 1999 року № 984-XIV, від 22 вересня 1999 року № 1097-XIV, від 7 лютого 2002 року № 3036-III)

Цей Закон визначає порядок утворення і функціонування в Донецькій області спеціальних економічних зон та запровадження на територіях пріоритетного розвитку спеціального режиму інвестиційної діяльності.

Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

- територія пріоритетного розвитку - це територія в межах міста, району, на якій склалися несприятливі соціально-економічні умови та на якій запроваджується спеціальний режим інвестиційної діяльності з метою створення нових робочих місць;
- спеціальний режим інвестиційної діяльності - це режим, який передбачає введення податкових, митних та інших пільг, передбачених цим Законом, для суб'єктів підприємницької діяльності, що реалізують інвестиційні проекти, схвалені Радою з питань спеціальних економічних зон та спеціального режиму інвестиційної діяльності в Донецькій області;
- реструктуризація підприємств - це здійснення організаційно-економічних, правових, технічних заходів, спрямованих на зміну структури підприємства, його управління, форми власності, організаційно-правової форми, з метою фінансового оздоровлення підприємства, збільшення обсягів випуску конкурентоспроможної продукції, підвищення ефективності виробництва;
- перепрофілювання підприємства - зміна технології виробничого процесу для випуску нової продукції (виконання робіт, надання послуг) або модернізація виробництва продукції, яка раніше вироблялася на цьому підприємстві.

Стаття 2. Мета створення спеціальних економічних зон і запровадження на територіях пріоритетного розвитку спеціального режиму інвестиційної діяльності

Метою створення в Донецькій області спеціальних економічних зон та запровадження на територіях пріоритетного розвитку спеціального режиму інвестиційної діяльності є залучення інвестицій у пріоритетні галузі виробництва для створення нових робочих місць та працевлаштування працівників, що вивільняються у зв'язку із закриттям, реструктуризацією гірничодобувних та інших підприємств, впровадження нових технологій, модернізація діючих виробництв, розвиток зовнішньоекономічних зв'язків, збільшення поставок на внутрішній ринок високоякісних товарів та послуг, створення сучасної виробничої, транспортної та ринкової інфраструктури, ефективне використання природних ресурсів.

Стаття 3. Створення спеціальних економічних зон та запровадження на територіях пріоритетного розвитку спеціального режиму інвестиційної діяльності

Спеціальна економічна зона "Донецьк" та спеціальна економічна зона "Азов" створюються на строк 60 років у межах таких територій:

- спеціальна економічна зона "Донецьк" знаходиться на півдні міста Донецька і займає площу 466 гектарів;
- спеціальна економічна зона "Азов" знаходиться на півдні міста Маріуполя Донецької області і займає площу 314,8 гектара.

Карта територій спеціальних економічних зон є невід'ємною частиною цього Закону. Оригінал карти зберігається у Донецькій обласній раді.

Спеціальний режим інвестиційної діяльності запроваджується на територіях пріоритетного розвитку на строк 30 років і діє у пріоритетних видах економічної діяльності, перелік яких визначає Кабінет Міністрів України.

До територій пріоритетного розвитку належать у своїх адміністративно-територіальних межах міста Артемівськ, Вугледар, Горлівка, Дзержинськ, Димитров, Добропілля, Донецьк, Дружківка, Єнакієве, Жданівка, Зугрес, Іловайськ, Кіровське, Костянтинівка, Краматорськ, Красноармійськ, Красний Лиман, Макіївка, Маріуполь, Новогродівка, Селидове, Слов'янськ, Сніжне, Торез, Харцизьк, Шахтарськ, а також Амвросіївський, Волноваський, Костянтинівський, Мар'їнський, Слов'янський, Старобешівський та Шахтарський райони.

(частина четверта статті 3 в редакції Законів України від 15.07.99 р. № 984-XIV, від 22.09.99 р. № 1097-XIV, від 07.02.2002 р. № 3036-III)

Спеціальні економічні зони "Донецьк" та "Азов" не включаються до територій пріоритетного розвитку.

Інвестиційні проекти, що реалізуються на територіях пріоритетного розвитку, є пріоритетними для залучення кредитів, які надаються під державні гарантії іноземними державами, міжнародними фінансовими організаціями, іноземними банками, іншими фінансово-кредитними установами.

На територіях спеціальних економічних зон і територіях пріоритетного розвитку встановлюються спеціальні митні, податкові режими та інші умови здійснення економічної діяльності згідно з цим Законом.

Стаття 4. Особливості дії законодавства України у спеціальних економічних зонах і на територіях пріоритетного розвитку

Законодавство України у спеціальних економічних зонах і на територіях пріоритетного розвитку діє з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.

Держава гарантує стабільність встановленого цим Законом правового режиму функціонування спеціальних економічних зон та територій пріоритетного розвитку на весь строк, визначений статтею 3 цього Закону.

Органи виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження відповідно до законодавства України з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.

Стаття 5. Органи управління спеціальними економічними зонами і територіями пріоритетного розвитку

Органами управління спеціальними економічними зонами і територіями пріоритетного розвитку є:

- Рада з питань спеціальних економічних зон та спеціального режиму інвестиційної діяльності в Донецькій області (далі - Рада);
- органи місцевого самоврядування та місцеві державні адміністрації;
- органи господарського розвитку спеціальних економічних зон.

Стаття 6. Повноваження органів місцевого самоврядування і місцевих державних адміністрацій щодо управління спеціальними економічними зонами і територіями пріоритетного розвитку

Органи місцевого самоврядування та місцеві державні адміністрації територій, на яких знаходиться спеціальна економічна зона або запроваджується спеціальний режим інвестиційної діяльності, здійснюють свої повноваження відповідно до законодавства України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

Крім того, до повноважень органу місцевого самоврядування також належить:

- укладення контракту з інвестором (інвесторами) про реалізацію інвестиційного проекту, схваленого Радою;
- прийняття рішення про надання в користування органу господарського розвитку спеціальної економічної зони земельних ділянок, об'єктів інфраструктури, розташованих на відповідній території, та природних ресурсів місцевого значення.

Стаття 7. Повноваження Ради з питань спеціальних економічних зон та спеціального режиму інвестиційної діяльності в Донецькій області

Рада є спеціально уповноваженим органом управління спеціальними економічними зонами та спеціальним режимом інвестиційної діяльності, що запроваджується на територіях пріоритетного розвитку.

Рада створюється Донецькою обласною радою.

До повноважень Ради належить:

- розроблення та забезпечення реалізації стратегії та поточних програм розвитку спеціальних економічних зон, що затверджуються відповідними місцевими радами;
- розгляд і схвалення інвестиційних проектів;
- розроблення та здійснення комплексу організаційних заходів щодо забезпечення залучення фінансових ресурсів, у тому числі власних коштів підприємств та організацій (включаючи іноземні), бюджетних коштів, коштів позабюджетних фондів, а також благодійних фондів, громадських організацій і фізичних осіб;
- організація підготовки та перепідготовки кадрів;
- проведення міжнародних тендерів для відбору інвестиційних проектів та їх учасників;
- видача суб'єктам підприємницької діяльності дозволу на провадження діяльності на території спеціальної економічної зони без створення юридичної особи;
- видача дозволу на проведення державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності на території спеціальної економічної зони;
- видача свідоцтва про схвалення інвестиційного проекту;
- здійснення відповідного контролю за інвестиційною діяльністю суб'єктів підприємницької діяльності спеціальних економічних зон та територій пріоритетного розвитку в межах своїх повноважень згідно з цим Законом;
- підготовка пропозицій відповідним радам щодо ставок орендної плати, плати за комунальні послуги, тарифів та інших платежів;
- розгляд у досудовому порядку спорів, що виникають між органом господарського розвитку спеціальної економічної зони, суб'єктами підприємницької діяльності та органами місцевого самоврядування;
- регулювання залучення до роботи у спеціальних економічних зонах іноземних працівників;
- прийняття у межах своєї компетенції рішень, обов'язкових до виконання на територіях спеціальних економічних зон, а також на територіях пріоритетного розвитку при реалізації інвестиційних проектів;
- реалізація інших повноважень, передбачених цим Законом.

Положення про Раду затверджується Донецькою обласною радою.

Порядок розгляду та схвалення інвестиційних проектів, видачі суб'єкту підприємницької діяльності дозволу на провадження діяльності на території спеціальної економічної зони і свідоцтва про схвалення інвестиційного проекту на території пріоритетного розвитку визначається Кабінетом Міністрів України.

Стаття 8. Орган господарського розвитку спеціальної економічної зони

Органом господарського розвитку спеціальної економічної зони є юридична особа, уповноважена або спеціально створена Донецькою обласною державною адміністрацією спільно з відповідними органами місцевого самоврядування.

До повноважень органу господарського розвитку спеціальної економічної зони належить:

- облаштування території спеціальної економічної зони;
- будівництво об'єктів виробничої та невиробничої інфраструктури;
- розвиток мережі комунікаційних зв'язків;
- укладення договорів про виконання підрядних робіт щодо облаштування території спеціальної економічної зони, будівництва об'єктів виробничої та невиробничої інфраструктури, розвитку мережі комунікаційних зв'язків;
- укладення договорів про експлуатацію об'єктів інфраструктури;
- укладення у межах повноважень, наданих органами місцевого самоврядування, договорів із суб'єктами підприємницької діяльності про надання в оренду земельних ділянок, використання природних ресурсів місцевого значення та об'єктів інфраструктури у спеціальній економічній зоні;
- участь у реалізації інвестиційних проектів;
- провадження іншої, визначеної в статуті, діяльності та виконання функцій, переданих органу господарського розвитку іншими органами управління.

Стаття 9. Особливості провадження підприємницької діяльності на територіях спеціальних економічних зон і територіях пріоритетного розвитку

На територіях спеціальних економічних зон всі види підприємницької діяльності, крім прямо заборонених законодавством України, провадяться відповідно до цього Закону.

Суб'єкти підприємницької діяльності на територіях спеціальних економічних зон провадять підприємницьку діяльність на підставі відповідного дозволу Ради.

На території спеціальної економічної зони "Донецьк" розміщуються підприємства, які застосовують новітні технології з метою виробництва товарів для експорту та поставок їх на внутрішній ринок.

На території спеціальної економічної зони "Азов" розміщуються підприємства, які здійснюють операції з обслуговування транзитних вантажів, їх зберігання, дороблення, сортування, пакування, надання транспортно-агентських та експедиторських послуг, торгівлі, а також підприємства, які застосовують новітні технології з метою виробництва товарів для експорту та частково на внутрішній ринок.

На територіях спеціальних економічних зон можуть розміщуватися об'єкти виробничої та невиробничої інфраструктури, у тому числі офісні будівлі, готелі, жилі будинки тощо.

На територіях спеціальних економічних зон забороняється створення казино, гральних домів та інших місць грального бізнесу.

Свідоцтво Ради про схвалення інвестиційного проекту є підставою для укладення органом місцевого самоврядування контракту з інвестором та державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності, укладення органом господарського розвитку спеціальної економічної зони договорів оренди землі, приміщень тощо. Порядок укладення контракту визначається Радою.

У разі провадження суб'єктом підприємницької діяльності діяльності, яка підлягає ліцензуванню, відповідні дозволи (ліцензії) видаються згідно із законодавством.

Створення на територіях спеціальних економічних зон банківських установ, аудиторських фірм, страхових, фондових та інших фінансових організацій, діяльність яких підлягає ліцензуванню, здійснюється у встановленому порядку після попереднього погодження з Радою.

Суб'єкти підприємницької діяльності (інвестори), які провадять свою діяльність на територіях спеціальних економічних зон без створення юридичної особи через філії, відділення, інші відокремлені підрозділи, а також реалізують інвестиційні проекти у пріоритетних видах економічної діяльності, складають відокремлений баланс фінансово-господарської діяльності у порядку, встановленому Державною податковою адміністрацією України.

За державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, за винятком банківських установ, на території спеціальної економічної зони та видачу дозволу на провадження підприємницької діяльності без створення юридичної особи справляється плата, розмір якої встановлюється Радою за погодженням з Міністерством фінансів України. Розмір зазначеної плати є однаковим для всіх суб'єктів підприємницької діяльності одного виду діяльності. Кошти від внесення плати спрямовуються на розвиток інфраструктури відповідної спеціальної економічної зони у порядку, визначеному Радою за погодженням з Міністерством фінансів України.

У разі порушення суб'єктами підприємницької діяльності (інвесторами) законодавства України та установчих документів, умов контракту, укладеного з органом місцевого самоврядування, Рада має право скасувати виданий дозвіл на провадження підприємницької діяльності на території спеціальної економічної зони або свідоцтво про схвалення інвестиційного проекту на території пріоритетного розвитку.

Скасування державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності, його ліквідація та анулювання спеціального дозволу (ліцензії) на провадження окремих видів підприємницької діяльності здійснюється в установленому законодавством порядку.

Стаття 10. Ресурсний потенціал спеціальних економічних зон

Органи місцевого самоврядування можуть передавати органу господарського розвитку спеціальної економічної зони у користування земельні ділянки, об'єкти інфраструктури та природні ресурси місцевого значення за укладеною між ними угодою.

Підставою для передачі у користування органу господарського розвитку спеціальної економічної зони земельних ділянок є схвалений Радою інвестиційний проект.

Орган господарського розвитку спеціальної економічної зони може передавати ці земельні ділянки в оренду на строк до 60 років, але не більше ніж до кінця строку існування спеціальної економічної зони.

Стаття 11. Плата за використання природних ресурсів на територіях спеціальних економічних зон

За користування землею та іншими природними ресурсами, переданими за угодою органу господарського розвитку, справляється плата відповідно до законодавства України.

На визначений інвестиційним проектом період освоєння земельної ділянки, а саме - планування території, будівництва об'єктів інфраструктури спеціальної економічної зони тощо плата за землю не справляється.

Стаття 12. Порядок ввезення товарів та інших предметів на території спеціальних економічних зон "Донецьк" та "Азов" та вивезення товарів та інших предметів з цих територій

1. У спеціальних економічних зонах "Азов" та "Донецьк" запроваджується режим спеціальної митної зони.

2. У спеціальній економічній зоні "Азов" застосовується такий порядок ввезення товарів та інших предметів на територію цієї спеціальної економічної зони та вивезення товарів та інших предметів з території цієї зони:

а) у разі ввезення товарів та інших предметів (крім підакцизних товарів) з-за меж митної території України на територію спеціальної економічної зони для використання в межах цієї зони ввізне мито та податок на додану вартість не справляються;
б) у разі ввезення на митну територію України з території спеціальної економічної зони товарів та інших предметів, що попередньо були ввезені з-за меж митної території України на територію цієї зони, податки сплачуються в порядку, встановленому законодавством України для оподаткування товарів, що імпортуються;
в) у разі ввезення на митну територію України з території спеціальної економічної зони товарів та інших предметів, повністю вироблених або достатньо перероблених чи оброблених у спеціальній економічній зоні, податок на додану вартість і акцизний збір справляються як для вільного використання в Україні;
г) у разі вивезення з території спеціальної економічної зони за межі митної території України товарів та інших предметів, вироблених, у тому числі повністю, або достатньо перероблених чи оброблених у спеціальній економічній зоні, вивізне мито і акцизний збір не справляються, а податок на додану вартість справляється за нульовою ставкою;
д) у разі вивезення за межі митної території України з території спеціальної економічної зони товарів та інших предметів, попередньо ввезених з-за меж митної території України на територію спеціальної економічної зони, вивізне мито, податок на додану вартість і акцизний збір не справляються;
е) у разі вивезення товарів та інших предметів (крім підакцизних товарів) з митної території України на територію спеціальної економічної зони вивізне мито не справляється, а податок на додану вартість справляється за нульовою ставкою;
є) у разі ввезення товарів та інших предметів на територію спеціальної економічної зони з метою транзиту через територію цієї зони митні збори справляються відповідно до законодавства України;
ж) в інших випадках оподаткування здійснюється відповідно до законодавства України.

Повністю виробленими або достатньо переробленими чи обробленими у спеціальній економічній зоні вважаються товари, які відповідають критеріям, викладеним у статті 18 Закону України "Про Єдиний митний тариф".

Строк перебування товарів та інших предметів на території спеціальної економічної зони не обмежується, крім випадків, коли товари та інші предмети мають обмежений строк зберігання.

До митної вартості товарів та інших предметів, зазначених у підпункті "б" частини другої цієї статті, не включається вартість послуг щодо зберігання товарів та інших предметів, їх дороблення, сортування, пакетування тощо, здійснюваних на території спеціальної економічної зони. Зазначені послуги не підлягають обкладенню податком на додану вартість.

3. У спеціальній економічній зоні "Донецьк" застосовується такий порядок ввезення товарів та інших предметів на територію цієї спеціальної економічної зони та вивезення товарів та інших предметів з території цієї зони:

а) у разі ввезення товарів та інших предметів (крім підакцизних товарів) з-за меж митної території України на територію спеціальної економічної зони для використання в межах цієї зони ввізне мито та податок на додану вартість не справляються;
б) у разі ввезення на митну територію України з території спеціальної економічної зони товарів та інших предметів, що попередньо були ввезені з-за меж митної території України на територію цієї зони, податки сплачуються в порядку, встановленому законодавством України для оподаткування товарів, що імпортуються;
в) у разі ввезення на митну територію України з території спеціальної економічної зони товарів та інших предметів, повністю вироблених або достатньо перероблених чи оброблених у спеціальній економічній зоні, податок на додану вартість і акцизний збір справляються як для вільного використання в Україні;
г) у разі вивезення з території спеціальної економічної зони за межі митної території України товарів та інших предметів, вироблених, у тому числі повністю, або достатньо перероблених чи оброблених у спеціальній економічній зоні, вивізне мито і акцизний збір не справляються, а податок на додану вартість справляється за нульовою ставкою;
д) у разі вивезення за межі митної території України з території спеціальної економічної зони товарів та інших предметів, попередньо ввезених з-за меж митної території України на територію спеціальної економічної зони, вивізне мито, податок на додану вартість і акцизний збір не справляються;
е) у разі вивезення товарів та інших предметів (крім підакцизних товарів) з митної території України на територію спеціальної економічної зони вивізне мито не справляється, а податок на додану вартість справляється за нульовою ставкою;
є) у разі ввезення товарів та інших предметів на територію спеціальної економічної зони з метою транзиту через територію цієї зони митні збори справляються відповідно до законодавства України;
ж) в інших випадках оподаткування здійснюється відповідно до законодавства України.

Повністю виробленими або достатньо переробленими чи обробленими у спеціальній економічній зоні вважаються товари, які відповідають критеріям, викладеним у статті 18 Закону України "Про Єдиний митний тариф".

4. Положення частин другої і третьої цієї статті не застосовуються до товарообмінних (бартерних) операцій.

5. Митний контроль за переміщенням товарів та інших предметів через межі спеціальних економічних зон "Азов" та "Донецьк" здійснюється з метою забезпечення дотримання державними органами, підприємствами, установами, організаціями та їх посадовими особами, а також громадянами порядку переміщення товарів та інших предметів, відповідно до законодавства України, з урахуванням норм, визначених цим Законом.

Для запобігання несанкціонованому і неконтрольованому проникненню на територію, на якій запроваджено режим спеціальної митної зони, або за її межі фізичних осіб, транспортних засобів, а також ввезенню і вивезенню товарів та інших предметів ця територія повинна бути огороджена по периметру і облаштована згідно з вимогами Державної митної служби України.

Території зон митного контролю для кожної спеціальної економічної зони, їх межі та режим переміщення через їх територію товарів, транспортних засобів, громадян встановлюються Державною митною службою України.

За митне оформлення товарів та інших предметів, а також перебування їх під митним контролем у спеціальних економічних зонах справляються митні збори відповідно до законодавства України.

Організація робіт з облаштування митної інфраструктури і огородження території спеціальної митної зони та фінансування відповідних робіт здійснюються органом господарського розвитку спеціальної економічної зони.

Режим спеціальної митної зони запроваджується з дня затвердження Державною митною службою України акта прийому-передачі в експлуатацію об'єктів митної інфраструктури.

6. Імпорт на територію спеціальної економічної зони суб'єктами підприємницької діяльності товарів та інших предметів для потреб власного виробництва та експорт товарів та інших предметів, повністю вироблених або достатньо перероблених чи оброблених у цій зоні, не підлягає ліцензуванню та квотуванню, якщо інше не встановлено міжнародними договорами України.

На зовнішньоекономічні операції, що здійснюються у спеціальній економічній зоні, поширюється режим експорту (імпорту) товарів та інші заходи нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності відповідно до законодавства України.

7. Кабінет Міністрів України може встановлювати обмеження на ввезення на митну територію України з території спеціальної економічної зони та вивезення з митної території України у цю зону окремих видів товарів.

Стаття 13. Особливості оподаткування та валютного регулювання в спеціальних економічних зонах "Донецьк" та "Азов"

У спеціальних економічних зонах встановлюється спеціальний пільговий режим оподаткування:

а) прибуток платників податку на прибуток на території спеціальної економічної зони оподатковується за ставкою 20 відсотків до об'єкта оподаткування;
б) доходи, отримані нерезидентами з джерелом походження з території спеціальної економічної зони, від провадження господарської діяльності оподатковуються у розмірі 2/3 ставок оподаткування, визначених статтею 13 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств". Ця норма не поширюється на доходи від здійснення інвестицій у цінні папери, випущені за рішенням уповноваженого державного органу чи органу місцевого самоврядування, та доходи, визначені пунктом 13.6 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств";
в) не справляються збори до Державного інноваційного фонду та до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення;
г) валютне регулювання на територіях спеціальних економічних зон здійснюється відповідно до законодавства України з урахуванням норм, визначених цим Законом.

Надходження в іноземній валюті від реалізації продукції, товарів (робіт, послуг), вироблених або наданих у спеціальній економічній зоні, звільняються від обов'язкового продажу;

д) до валового доходу підприємства, розташованого у спеціальній економічній зоні, з метою оподаткування не включається одержана згідно з інвестиційним проектом сума інвестиції у вигляді:

- коштів;
- матеріальних цінностей;
- нематеріальних активів, вартість яких у конвертованій валюті підтверджена згідно з законами (процедурами) країни інвестора або міжнародними торговельними звичаями, а також експертною оцінкою в Україні, включаючи легалізовані на території України авторські права, права на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів і послуг, ноу-хау тощо.

У разі, якщо протягом звітного (податкового) періоду відбувається часткове або повне відчуження інвестиції, передбаченої цим пунктом, суб'єкт підприємницької діяльності, який отримав інвестицію, зобов'язаний сплатити податок з прибутку, одержаного в такому звітному (податковому) періоді.

Стаття 14. Спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку

Спеціальний режим інвестиційної діяльності застосовується до суб'єктів підприємницької діяльності, які реалізують схвалені Радою інвестиційні проекти у пріоритетних видах економічної діяльності на територіях пріоритетного розвитку згідно з укладеним контрактом.

Відповідно до цього режиму:

а) звільняються на період реалізації інвестиційного проекту, але не більше ніж на п'ять років, від обкладення ввізним митом сировина, матеріали, предмети, устаткування (обладнання), крім підакцизних товарів, і податком на додану вартість - устаткування (обладнання) під час їх ввезення в Україну.

Перелік та обсяги ввезення на митну територію України зазначених сировини, матеріалів, предметів, устаткування (обладнання) є невід'ємною частиною інвестиційного проекту.

Під терміном устаткування (обладнання) слід розуміти машини (крім транспортних засобів), механізми, прилади, пристрої, призначені для використання у технологічному процесі, що здійснюється під час реалізації інвестиційного проекту;

(пункт "а" частини другої статті 14 у редакції Закону України від 07.02.2002 р. № 3036-III)

б) звільняється на три роки від оподаткування прибуток, одержаний від реалізації інвестиційних проектів, схвалених Радою, на новостворених підприємствах, діючих підприємствах, їх філіях та інших структурних підрозділах - платниках податку, на яких відбувалася реструктуризація, реконструкція, модернізація, перепрофілювання, в частині, одержаній від освоєння інвестицій, на підставі документів окремого (бухгалтерського, податкового) обліку, якщо інвестиції в них еквівалентні не менш як 1 мільйону доларів США, для малих підприємств - не менш як 250 тисячам доларів США.

Порядок обчислення прибутку, одержаного від здійснення інвестицій на діючих підприємствах, встановлюється Державною податковою адміністрацією України.

Прибуток таких підприємств з інвестицією в них, еквівалентною не менш як 1 мільйону доларів США, одержаний з четвертого по шостий рік, оподатковується за ставкою в розмірі 50 відсотків діючої ставки оподаткування.

Дивіденди, що сплачуються інвестору суб'єктом підприємницької діяльності, який реалізує інвестиційний проект, оподатковуються за ставкою 10 відсотків.

Доходи нерезидентів України, отримані від реалізації інвестиційних проектів, схвалених Радою, на територіях пріоритетного розвитку, оподатковуються у розмірі 2/3 ставок оподаткування, визначених статтею 13 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств". Ця норма не поширюється на доходи від здійснення інвестицій у цінні папери, випущені за рішенням уповноваженого державного органу чи органу місцевого самоврядування, та доходи, визначені пунктом 13.6 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств".

Зазначені пільги застосовуються з моменту отримання першого прибутку;

(пункт "б" частини другої статті 14 у редакції Закону України від 07.02.2002 р. № 3036-III)

в) звільняється від сплати збору до Державного інноваційного фонду та сплачує 50 відсотків встановленої норми збору до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення на період до 2009 року новостворені або діючі підприємства, на яких відбулася реструктуризація, реконструкція, модернізація, перепрофілювання, в якому чисельність працівників, вивільнених з гірничодобувних та інших підприємств, що закриваються, становить у звітному (податковому) періоді не менше 50 відсотків середньоспискової чисельності працюючих;

г) до валового доходу підприємства, розташованого на території пріоритетного розвитку, з метою оподаткування не включається одержана згідно з інвестиційним проектом сума інвестиції у вигляді:

- коштів;
- матеріальних цінностей;
- нематеріальних активів, вартість яких у конвертованій валюті підтверджена згідно з законами (процедурами) країни інвестора або міжнародними торговельними звичаями, а також експертною оцінкою в Україні, включаючи легалізовані на території України авторські права, права на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів і послуг, ноу-хау тощо.

У разі, якщо протягом звітного (податкового) періоду відбувається часткове або повне відчуження зазначеної інвестиції, суб'єкт підприємницької діяльності, який отримав інвестицію, зобов'язаний сплатити податок з прибутку, одержаного в такому звітному (податковому) періоді.

Стаття 15. Порядок в'їзду до спеціальних економічних зон та виїзду з них

Кабінет Міністрів України може встановлювати спеціальний порядок перетинання кордону України іноземцями та особами без громадянства, які прямують у спеціальну економічну зону, а також спеціальний порядок в'їзду у спеціальну економічну зону і виїзду з неї громадян України, іноземців та осіб без громадянства.

Стаття 16. Відповідальність інвестора та суб'єкта підприємницької діяльності у разі невиконання умов контракту (договору), укладеного з органами управління спеціальними економічними зонами та територіями пріоритетного розвитку

У разі неналежного виконання або невиконання інвестором чи суб'єктом підприємницької діяльності умов контракту (договору), укладеного з органом місцевого самоврядування, органом господарського розвитку спеціальної економічної зони, такий інвестор чи суб'єкт підприємницької діяльності несе майнову та іншу відповідальність, передбачену законодавством України та відповідним контрактом (договором).

Стаття 17. Дострокова ліквідація підприємства у спеціальній економічній зоні та на території пріоритетного розвитку

У разі ліквідації підприємства, створеного на території спеціальної економічної зони та на території пріоритетного розвитку, або його реорганізації (за рішенням власника або уповноваженого ним органу) до строку, зазначеного у контракті між інвестором та органом місцевого самоврядування, інвестор (уповноважена ним особа) зобов'язаний у десятиденний строк після прийняття відповідного рішення повідомити органи управління спеціальної економічної зони і території пріоритетного розвитку про причини ліквідації (реорганізації) підприємства.

Стаття 18. Порядок ліквідації спеціальної економічної зони

Спеціальна економічна зона вважається ліквідованою з моменту закінчення строку, на який її було створено, якщо його не буде продовжено законом України.

Спеціальна економічна зона може бути ліквідована законом України до закінчення строку, на який її було створено, відповідно до Закону України "Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон".

Стаття 19. Гарантії забезпечення інтересів інвесторів та суб'єктів підприємницької діяльності у разі ліквідації спеціальної економічної зони чи території пріоритетного розвитку

Держава відповідно до законодавства України у разі ліквідації спеціальної економічної зони чи території пріоритетного розвитку гарантує збереження у повному обсязі всіх майнових і немайнових прав інвесторів та суб'єктів підприємницької діяльності, що діють у спеціальній економічній зоні та на території пріоритетного розвитку.

Спори між органами управління спеціальними економічними зонами та територіями пріоритетного розвитку, суб'єктами підприємницької діяльності, які діють у спеціальній економічній зоні чи на території пріоритетного розвитку, інвесторами та ліквідаційною комісією, що можуть виникнути у зв'язку з ліквідацією спеціальної економічної зони чи території пріоритетного розвитку, підлягають розгляду судами України, а спори за участю іноземного суб'єкта господарської діяльності - в судах за погодженням сторін, у тому числі за кордоном.

Стаття 20. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім частини четвертої статті 3 цього Закону в частині віднесення до територій пріоритетного розвитку у своїх  адміністративно-територіальних межах міст Дружківка, Зугрес, Іловайськ, Харцизьк, Старобешівського та Шахтарського районів, а також пункту "б" частини другої статті 14 в частині розміру інвестиції для малих підприємств, які набирають чинності з 1 січня 2003 року.

(пункт 1 статті 20 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 07.02.2002 р. № 3036-III)

2. Кабінету Міністрів України:

- у місячний строк забезпечити розробку і впровадження системи контролю за цільовим використанням сировини, матеріалів, предметів, устаткування та обладнання, що ввозяться в Україну для реалізації інвестиційних проектів на територіях пріоритетного розвитку в Донецькій області;
- у місячний строк розробити форму типового контракту між органом місцевого самоврядування та інвестором щодо реалізації інвестиційних проектів у пріоритетних видах економічної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Донецькій області, передбачивши зобов'язання інвестора стосовно реінвестування звільненої від оподаткування частини доходів нерезидентів та дивідендів, що сплачуються інвесторам суб'єктами підприємницької діяльності, які реалізують інвестиційні проекти, у розвиток виробництва або соціальної інфраструктури території пріоритетного розвитку;
- у тримісячний строк подати пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність із цим Законом;
- привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

Президент України Л. КУЧМА

м. Київ
24 грудня 1998 року
№ 356-XIV
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.