Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші

Пожарицька І.М., Пилатова Т.ЗВ.
Матеріали доповідей ІІ науково-практичної конференції
"Інформаційні технології в управлінні туристичною та курортно-рекреаційної
економікою". - 15-16 вересня 2006 року, р. Бердянськ.

Способи організації аудиту доходів санаторно-курортних підприємств

Нині діючі в Україні нормативні стандарти в області аудиту не розкривають положень щодо його організації в сфері надання рекреаційних послуг. У науковій літературі розкриття поняття «організація аудиту» хоча й знайшло відображення, але не стосується рекреаційних підприємств (Н. Білуха, Ф. Бутинець). У роботах Т. Кисилевич, Т. Иваниенко, присвячених аудиту санаторно-курортних і туристичних організацій, розглядається методика аудиту, але не його організація.

Необхідно зазначити, що способи організації аудиту являють собою комплекс дій аудитора, здійснюваних у певній послідовності шляхом виконання аудиторських процедур для досягнення поставленої мети. Виділяють два способи організації здійснення аудиту: суцільна перевірка, вибіркове дослідження. При вибірковому дослідженні аудитор перевіряє не всю сукупність даних, а лише відібрану певним способом її частину і отримані результати перевірки поширює на всю сукупність інформації з подальшим висновком про достовірності облікових даних.

Безумовно, при організації аудиту доходів санаторно-курортних підприємств доцільно використовувати вибіркову перевірку. У свою чергу, аудиторська вибірка, яка є специфічним прийомом здійснення вибіркової перевірки, в санаторно-курортних підприємствах може включати такі організаційні етапи:

1) визначення мети вибіркової перевірки - перевірка достовірності відображення операцій з обліку доходів від реалізації путівок;
2) визначення величини вибірки - підготовка договору та накладних на передачу путівок покупцям, їх реєстрація;
3) визначення одиниці спостереження - типу операцій «Реалізація путівок», тобто кредитовий оборот по рахунку 703 «Дохід від надання послуг» або рух бланків путівок;
4) визначення одиниці відбору - підготовка бланків путівок, реєстрація відпочиваючих в готелі, в їдальні, під час отримання лікувальних процедур тощо;
5) визначення методів відбору даних - формальний підхід, наприклад метод випадкового відбору або систематичного вибору;
6) визначення обсягу вибірки - виходячи з рівня допустимої і очікуваної помилки, фактора надійності;
7) перевірка репрезентативності вибірки - оцінка ризику ефективності вибіркової перевірки, зокрема ризику неправомірної відмови, ризику помилкового підтвердження, ризику надмірної або недостатньої довіри;
8) визначення порядку розповсюдження даних на проверяемую сукупність - екстраполяція результатів вибірки на всю сукупність даних, при необхідності узагальнення висновків по кожній з подсовокупностей.

Таким чином, виділені етапи організації аудиторської вибірки впливають на формування плану і програми аудиту доходів санаторно-курортних організацій і відображають специфіку організації всього аудиторського процесу рекреаційних підприємств.


Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.