Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие

Постанова Кабінету міністрів України
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Про спеціальну економічну зону
туристсько-рекреаційного типу "Курортополіс Трускавець"

від 9 серпня 1999 р. N 1441 Київ

Відповідно до статей 1 та 4 Закону України "Про спеціальну економічну зону туристсько-рекреаційного типу "Курортополіс Трускавець" (514-14) Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Положення про спеціальну економічну зону туристсько-рекреаційного типу "Курортополіс Трускавець" та Порядок затвердження та реєстрації інвестиційних проектів, що реалізуються на території спеціальної економічної зони туристсько-рекреаційного типу "Курортополіс Трускавець" (додаються).

Прем'єр-міністр України В. ПУСТОВОЙТЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 серпня 1999 р. N 1441
 

ПОЛОЖЕННЯ
про спеціальну економічну зону
туристсько-рекреаційного типу "Курортополіс Трускавець"
 

1. Це Положення визначає статус, систему управління спеціальної економічної зони туристсько-рекреаційного типу "Курортополіс Трускавець".

2. Спеціальна економічна зона туристсько-рекреаційного типу "Курортополіс Трускавець" (далі - СЕЗ "Курортополіс Трускавець") створюється з метою стимулювання інвестиційної та інноваційної діяльності, спрямованої на збереження та ефективне використання природних лікувальних ресурсів курорту Трускавець, прискорення реформування лікувально-оздоровчої галузі та розвиток туризму.

СЕЗ "Курортополіс Трускавець" створюється на 20 років в адміністративно-територіальних межах м. Трускавця Львівської області, затверджених постановою Верховної Ради України.

3. Органами управління СЕЗ "Курортополіс Трускавець" є:

Трускавецька міська рада та її виконавчий комітет;

орган господарського розвитку і управління СЕЗ "Курортополіс Трускавець", утворений Трускавецькою міською радою за участю суб'єктів підприємницької діяльності, які діють на території цієї економічної зони.

4. Виконавчий комітет Трускавецької міської ради здійснює повноваження на території СЕЗ "Курортополіс Трускавець" згідно із своїми (самоврядними) повноваженнями та делегованими повноваженнями відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ).

5. До сфери повноважень Трускавецької міської ради та її виконавчого комітету належить:

- внесення до Мінекономіки пропозицій про зміни в статусі СЕЗ "Курортополіс Трускавець" відповідно до порядку, встановленого законодавством;
- затвердження стратегічних і поточних програм розвитку СЕЗ "Курортополіс Трускавець";
- забезпечення належних умов функціонування державних органів, розташованих на території цієї економічної зони;
- розгляд і затвердження в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, інвестиційних проектів, що реалізуються на зазначеній території;
- укладення договору (контракту) з суб'єктом СЕЗ "Курортополіс Трускавець" про умови реалізації інвестиційного проекту в порядку, встановленому Трускавецькою міською радою;
- утворення, реорганізація, ліквідація органу господарського розвитку і управління СЕЗ "Курортополіс Трускавець";
- укладення з органом господарського розвитку і управління СЕЗ "Курортополіс Трускавець" генеральної угоди про передачу в його користування земельних ділянок, об'єктів інфраструктури, розташованих на території цієї економічної зони, та природних ресурсів місцевого значення;
- здійснення інших повноважень, передбачених Законом України "Про спеціальну економічну зону туристсько-рекреаційного типу "Курортополіс Трускавець" ( 514-14 ).

6. Орган господарського розвитку і управління СЕЗ "Курортополіс Трускавець" є юридичною особою, утвореною Трускавецькою міською радою за участю суб'єктів підприємницької діяльності, які діють на території цієї економічної зони.

Основними функціями органу господарського розвитку і управління СЕЗ "Курортополіс Трускавець" є:

- організація облаштування території СЕЗ "Курортополіс Трускавець";
- організація і контроль за будівництвом об'єктів виробничої та невиробничої інфраструктури та забезпечення розвитку мережі комунікаційних зв'язків;
- укладення договорів про виконання підрядних робіт, пов'язаних з облаштуванням території зазначеної економічної зони, будівництвом об'єктів виробничої та невиробничої інфраструктури, розвитком мережі комунікаційних зв'язків;
- укладення договорів про експлуатацію об'єктів інфраструктури;
- укладення з суб'єктами СЕЗ "Курортополіс Трускавець" у межах повноважень, наданих Трускавецькою міською радою, договорів оренди земельних ділянок, використання природних ресурсів місцевого значення та об'єктів інфраструктури СЕЗ "Курортополіс Трускавець";
- участь у реалізації інвестиційних проектів;
- реєстрація суб'єктів СЕЗ "Курортополіс Трускавець", що реалізують на території зазначеної економічної зони інвестиційні проекти, затверджені виконавчим комітетом Трускавецької міської ради;
- підготовка пропозицій Трускавецькій міській раді щодо ставок орендної плати, розмірів плати за комунальні послуги, за користування природними ресурсами, тарифів;
- здійснення разом з відповідними органами заходів, спрямованих на забезпечення законності і правопорядку, економічної та екологічної безпеки на території СЕЗ "Курортополіс Трускавець";
- регулювання процесу залучення іноземного персоналу до роботи у зазначеній економічній зоні;
- складання та подання статистичної звітності про функціонування СЕЗ "Курортополіс Трускавець" відповідно до законодавства;
- виконання інших функцій та повноважень, визначених у положенні (статуті) та переданих до його компетенції іншими органами управління СЕЗ "Курортополіс Трускавець".

Положення про орган господарського розвитку і управління СЕЗ "Курортополіс Трускавець" (статут) затверджується Трускавецькою міською радою.

7. За реєстрацію суб'єктів СЕЗ "Курортополіс Трускавець" справляється плата, розмір якої встановлюється Трускавецькою міською радою.

Кошти, одержані за реєстрацію суб'єктів СЕЗ "Курортополіс Трускавець", спрямовуються органом господарського розвитку і управління СЕЗ "Курортополіс Трускавець" на розвиток інфраструктури цієї економічної зони у порядку, визначеному виконавчим комітетом Трускавецької міської ради за погодженням з Мінфіном.
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 серпня 1999 р. N 1441
 

ПОРЯДОК
затвердження та реєстрації інвестиційних проектів, що
реалізуються на території спеціальної економічної зони
туристсько-рекреаційного типу "Курортополіс Трускавець"
 

1. Цим Порядком визначається процедура розгляду та затвердження інвестиційних проектів, що реалізуються на території спеціальної економічної зони туристсько-рекреаційного типу "Курортополіс Трускавець" (далі - СЕЗ "Курортополіс Трускавець") суб'єктами цієї зони з пріоритетних видів економічної діяльності, визначених виконавчим комітетом за погодженням з Мінекономіки.

2. Розгляд і затвердження інвестиційних проектів, що реалізуються на території СЕЗ "Курортополіс Трускавець", здійснюється виконавчим комітетом Трускавецької міської ради (далі - виконавчий комітет).

3. Рішення виконавчого комітету про затвердження інвестиційного проекту є підставою для реєстрації заявника як суб'єкта СЕЗ "Курортополіс Трускавець".

4. Суб'єкт підприємницької діяльності (інвестор), який має намір реалізувати інвестиційний проект, або уповноважена ним в установленому порядку особа (далі - заявник) подає до виконавчого комітету:

- заяву про розгляд інвестиційного проекту, складену за зразком згідно з додатком;
- інвестиційний проект (бізнес-план);
- нотаріально засвідчені копії свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності та засновницьких документів юридичної особи;
- у разі коли заявником є іноземна особа, - документи, що свідчать про реєстрацію (створення) іноземної юридичної особи (нерезидента) у країні її місцезнаходження (витяг з торговельного, банківського або судового реєстру тощо). Ці документи повинні бути засвідчені відповідно до законодавства країни, що їх видала, перекладені українською мовою та легалізовані у консульській установі України, якщо міжнародними договорами, в яких бере участь Україна, не передбачено інше. Зазначені документи можуть бути засвідчені також у посольстві відповідної держави в Україні та легалізовані в МЗС України;
- довідку відповідного органу державної податкової служби про стан розрахунків з бюджетом (для юридичних осіб, зареєстрованих в Україні);
- висновки експертизи інвестиційного проекту відповідно до законодавства України, в тому числі науково-технічної, екологічної експертизи тощо;
- проект договору (контракту) про реалізацію інвестиційного проекту на території СЕЗ "Курортополіс Трускавець", погоджений з виконавчим комітетом та органом господарського розвитку і управління спеціальної економічної зони;
- зобов'язання про подання виконавчому комітетові звітності про хід реалізації інвестиційного проекту за формою та у терміни, встановлені виконавчим комітетом.

У разі потреби виконавчий комітет має право вимагати від заявника інші документи, що підтверджують його спроможність реалізувати інвестиційний проект (аудиторський висновок, бухгалтерський баланс (баланси), копії угод, страхових полісів, пов'язаних з реалізацією інвестиційного проекту).

Заявник несе відповідальність за достовірність інформації, що міститься у поданих ним документах.

5. За наявності всіх документів, передбачених пунктом 4 цього Порядку, виконавчий комітет реєструє їх надходження у спеціальному журналі, з присвоєнням порядкового номера і видає заявникові письмове підтвердження факту одержання від нього документів. Форма ведення спеціального журналу встановлюється виконавчим комітетом.

6. Зареєстровані документи заявника розглядаються виконавчим комітетом для визначення доцільності впровадження інвестиційного проекту з урахуванням відповідних програм соціально-економічного розвитку.

Копія заяви про розгляд інвестиційного проекту надсилається Агентству з питань спеціальних (вільних) економічних зон, яке організовує та проводить виходячи із загальнодержавних інтересів експертизу окремих з них з метою запобігання негативним наслідкам реалізації інвестиційних проектів на виконання державних програм економічного, науково-технічного і соціального розвитку, зменшенню надходжень до бюджетів, а також для визначення джерел покриття можливих втрат. Відповідні висновки повинні бути надіслані виконавчому комітетові.

У разі неузгодженості висновків стосовно доцільності реалізації інвестиційного проекту між виконавчим комітетом та Агентством з питань спеціальних (вільних) економічних зон проект повертається заявникові на доопрацювання.

7. Рішення про затвердження інвестиційного проекту або відмову в його затвердженні приймається виконавчим комітетом у місячний термін. Копія відповідного рішення виконавчого комітету надається заявникові.

В окремих випадках термін прийняття рішення може бути продовжений виконавчим комітетом на два тижні, про що протягом двох днів повідомляється заявникові.

8. Про затвердження інвестиційного проекту виконавчий комітет інформує орган господарського розвитку і управління, відповідні органи державної податкової служби та митні органи.

9. Виконавчий комітет може відмовити заявникові у затвердженні інвестиційного проекту у разі, коли:

- інвестиційний проект не відповідає меті створення економічної зони та пріоритетним видам економічної діяльності;
- умови реалізації інвестиційного проекту не відповідають законодавству України;
- запроваджено обмеження на запропонований вид діяльності;
- виявлено недостовірні відомості у поданих заявником документах;
- мають місце негативні висновки експертизи;
- існує заборгованість перед бюджетом та державними цільовими фондами.

Рішення про відмову у затвердженні інвестиційного проекту надсилається у письмовій формі з обгрунтуванням причин.

Заявник має право після доопрацювання інвестиційного проекту та усунення недоліків знову подавати його на розгляд виконавчому комітетові.

10. Рішення про затвердження інвестиційного проекту є підставою для укладення виконавчим комітетом договору (контракту) із заявником, його реєстрації як суб'єкта СЕЗ "Курортополіс Трускавець" та укладення з ним органом господарського розвитку і управління спеціальної економічної зони відповідних договорів.

11. Після одержання рішення виконавчого комітету про затвердження інвестиційного проекту заявник у місячний термін укладає з виконавчим комітетом договір (контракт) про реалізацію інвестиційного проекту на території СЕЗ "Курортополіс Трускавець".

12. Виконавчий комітет має право скасувати рішення про затвердження інвестиційного проекту у разі порушення суб'єктом СЕЗ "Курортополіс Трускавець" чи суб'єктом підприємницької діяльності (інвестором):

- законодавства України у зв'язку із здійсненням інвестиційного проекту;
- терміну укладення договору (контракту) та умов його виконання.

Про скасування такого рішення виконавчий комітет у триденний термін інформує суб'єкта СЕЗ "Курортополіс Трускавець" або суб'єкта підприємницької діяльності (інвестора), орган господарського розвитку і управління спеціальної економічної зони, органи державної податкової служби та митні органи.

Спори, пов'язані із скасуванням рішення про затвердження інвестиційного проекту, розв'язуються у судовому порядку відповідно до законодавства.

13. Затвердження інвестиційного проекту, для фінансування якого передбачається залучити під гарантії Кабінету Міністрів України кошти фінансових організацій, іноземних банків та інших фінансово-кредитних установ, здійснюється відповідно до законодавства.

14. У разі одночасного надходження кількох подібних пропозицій виконавчий комітет може прийняти рішення про проведення тендера для відбору інвестиційного проекту та його учасників. У таких випадках внесені матеріали повертаються заявникові, якого інформують про умови і терміни проведення тендера.

15. Виконавчий комітет до п'ятого числа місяця, що настає за звітним кварталом, подає Мінфіну, Мінекономіки та Агентству з питань спеціальних (вільних) економічних зон інформацію про схвалені інвестиційні проекти.

16. У разі потреби виконавчий комітет має право в установленому порядку ініціювати внесення змін до Порядку затвердження та реєстрації інвестиційних проектів.
 

Додаток
до Порядку

 

Зразок
 

ЗАЯВА
про розгляд інвестиційного проекту 
_________________________________________________________________
(назва проекту)

Заявник
_________________________________________________________________
(найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по
батькові фізичної особи, адреса,
_________________________________________________________________
ідентифікаційний код або номер ЄДРПОУ, номери телефонів, телефакс,
_________________________________________________________________
найменування, номер рахунка, телефони
_________________________________________________________________
установи банку, що обслуговує, паспортні дані - для фізичних осіб)
Місце реалізації ___________________________________________________
(підприємство)
Галузь (підгалузь), виробництво _______________________________________
(назва та код згідно з ДК "Класифікація
_________________________________________________________________
видів економічної діяльності")
Вид інвестицій _____________________________________________________

Розмір інвестицій __________________________________________________

Збереження робочих місць __________________________________________

Створення нових робочих місць ______________________________________

Термін реалізації проекту _________________________________, в тому числі

монтажу та наладки обладнання ________________________, функціонування

виробництва _____________________________________________________,

інше ____________________________________________________________
(розшифрування)
Найменування продукції (робіт, послуг) ________________________________

Річний обсяг виробництва ___________________________________________

Ринок збуту ______________________________________________________

Обсяг експорту ____________________________________________________

Потреба у виробничих площах ________________________________________

Потреба в енергоносіях _____________________________________________
(за видами)
Потреба у земельних ділянках _________________________________________

Потреба у використанні природних ресурсів _____________________________

Виконавці будівельно-монтажних робіт _________________________________

Постачальники:
устаткування, обладнання ___________________________________________

лікарських засобів __________________________________________________

Середньомісячна заробітна плата одного працівника ______________________

Заявник _________  ________________________________________________
                (підпис)      (розшифрування із зазначенням посади для юридичних осіб)
 

М. П. "____" ________________ р.

 
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.