Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші

Попов О.Д.
Культура народів Причорномор'я. - 2008. - №147. - С.9-12.

Інформаційно-пропагандистська робота з іноземними туристами в Криму (1960-1980-і рр..)

Питання ідеологічної складової іноземного в'їзного туризму в СРСР вперше знайшли системне та неупереджене висвітлення в монографії «Радянське задзеркаллі», написаної колективом московських істориків та опублікованої в 2007 р. [1]. Однак при підготовці цього дослідження використовувалися виключно матеріали московських архівів, що не дало можливості простежити специфіку інформаційно-пропагандистської роботи з інтуристами в окремих регіонах Радянського Союзу. Питання ідеологічної «спеціалізації» Криму під час його відвідин вояжерами з-за кордону в довоєнний період вже розглядалися в низці публікацій автора даної статті [2; 3].

Логічним продовженням цієї теми стане спроба на основі матеріалів кримських архівів простежити деякі етапи ідеологічної «обробки» іноземних гостей Кримського півострова в післявоєнний період, що і є метою даної роботи. Що ж стосується завдань дослідження, найважливішими серед них є наступні:

1) простежити вплив ідеологічної складової на зміст програми обслуговування іноземців в Криму;
2) проаналізувати характер інформаційно-пропагандистської діяльності кримських гідів-перекладачів при виконанні ними професійних обов'язків;
3) виявити логічні основи критичного сприйняття іноземними туристами радянської дійсності.

Упродовж повоєнного періоду іноземний в'їзний туризм в Криму розвивався досить динамічно. Якщо у 1959 р. на території Кримської області побувало менше 17 тис. іноземних туристів, то в 1985 р. їх число вже перевищило 123 тис. чол. [4, л. 1-2; 5, л-7]. Всього ж за післявоєнний період Крим відвідало понад 2 млн. вояжерів з-за кордону [6]. Для їх обслуговування в середині 1950-х рр. була відновлена діяльність закритого в червні 1941 р. Кримського відділення Всесоюзного акціонерного товариства (ВАТ) «Інтурист». У 1983 р. воно було перетворене у Кримське об'єднання Державного комітету СРСР по іноземному туризму (Госкоминтурист СРСР).

Интурист Протягом усього радянського періоду своєї діяльності «Інтурист» повинен був не тільки поповнювати валютою державний бюджет, але й створювати в очах іноземців сприятливий імідж СРСР. Метою ідеологічної роботи з туристами із зарубіжних країн називалось «створення правильного уявлення про радянську дійсність, ... конкретний показ переваг нашого суспільно-політичного ладу, соціалістичного господарства, радянського способу життя, відсіч спробам антирадянської пропаганди та протягування елементів буржуазної ідеології ...» [7, л. 12].

Основною формою інформаційно-пропагандистської роботи серед іноземних туристів були різноманітні екскурсії, а також культурно-масові заходи. Наприклад, у 1966 р. кількість проведених для вояжерів з-за кордону екскурсій склало 2,8 тис., а участь у них взяло понад 63 тис. інтуристів. Враховуючи, що за той рік у Криму було прийнято близько 21,5 тис. іноземних туристів, кожен з них прийняв участь приблизно в трьох екскурсіях [8, л. 5]. У 1974 р. гідами-перекладачами «Інтуриста» було проведено вже понад 8 тис. екскурсій для іноземців з відвідуванням 132 об'єктів показу. Найбільше популярними серед них були: піонерський табір «Артек», Державний Нікітський ботанічний сад, Алупкінський державний архітектурно-художній музей, курортне містечко «Донбас», радгосп «Виноградний», виноробні комплекси «Масандра» і «Магарач» [7, л. 19].

Зрозуміло, підбір об'єктів показу найчастіше здійснювався виходячи з ідеологічної кон'юнктури, так і зміст екскурсійних текстів було відповідним. Особливо характерним це було для екскурсій «Ялта - всесоюзна здравниця трудящих» і «Ялта міжнародна». Остання включала в себе відвідування Лівадійського палацу, яке супроводжувалося дуже тенденційним розповіддю про Кримської конференції 1945 р. і миролюбної міжнародній політиці СРСР. Архівні документи свідчать, що дана інформація часто викликала неоднозначну реакцію іноземців, але особливо болісно реагували на неї туристи з ФРН. Один із них прямо заявив гіду-перекладачу: «Радянський Союз постійно звинувачує нас, німців, в захопленні територій інших народів. А що робите Ви, росіяни? Хіба Ви не ввели війська в Афганістан? А як Ви вчинили з прибалтійськими республіками. Адже до Другої Світової війни вони були суверенними державами, а тепер підпорядковані російським і не можуть розвиватися самостійно» [9, л. 34]. Згідно з діючими інструкціями, почувши такого роду критичні зауваження, гіди-перекладачі повинні були відразу вступати в полеміку, аргументовано пояснюючи «помилковість і тенденційність таких поглядів» [9, л. 35].

Крім екскурсій для іноземних гостей регулярно організовувалися зустрічі з делегатами партійних з'їздів, громадськістю міста, передовиками виробництва, ветеранами Великої Вітчизняної війни, вченими, спортсменами, діячами культури і мистецтва [10]. Зазвичай такі заходи проводилися під різними девізами пропагандистського спрямування, наприклад «Захистити світ від загрози ядерної війни - вимога людства!». Віталося і всіляко стимулювалося участь іноземних туристів у святкових демонстраціях, маршах світу, комуністичних суботниках [11].

На «передовій» ідеологічного фронту зазвичай стояли гіди-перекладачі. У 1976 р. в Кримському відділенні ВАО «Інтурист» працювало 83 гіда-перекладача, для яких регулярно влаштовувалися різні лекції, методичні семінари і конференції [12, л. 24]. Особливо велика робота по підвищенню ідейно-пропагандистської кваліфікації серед гідів «Інтуриста» проводилася напередодні ювілейних дат, таких, наприклад, як 50-річчя Великої Жовтневої революції. Відомо, що у 1967 р., напередодні цієї знаменної події для кримських гідів-перекладачів інструкторами Ялтинського міськкому КПУ і лектори товариства «Знання» було проведено 22 лекції з марксистсько-ленінської теорії, 21 лекція про досягнення в будівництві комунізму і 21 лекція з питань методики пропаганди. Вони ж взяли участь у семінарах «Форми і зміст інформаційно-пропагандистської роботи серед інтуристів в ювілейний рік 50-річчя Радянської влади», «Основні ідеологічні напрямки в роботі з інтуристами в майбутньому сезоні», «Головні концепції імперіалістичної експансії США в зовнішній політиці» [13, л. 16].

Велике значення для забезпечення ефективної інформаційно-пропагандистської роботи з іноземцями мав аналіз питань, поставлених ними гідам-перекладачам «Інтуриста». Алгоритм їх обробки включав в себе наступні етапи:

1) реєстрація питань;
2) систематизація питань за тематикою в інформаційно-методичної групі;
3) аналіз змісту питань;
4) заняття з гідами-перекладачами за методикою «правильних» відповідей на найбільш поширені з цих питань [14, л. 40].

Завдяки цій роботі ми можемо отримати деяке уявлення про те, що ж цікавило іноземців під час подорожі по Кримській області. Значна частина питань стосувалася суспільно-політичного ладу СРСР, дотримання в країні прав і свобод громадян: «Обов'язково членство в КПРС для просування по службі?», «Чому обмежений виїзд радянських громадян за кордон в якості туристів?» «Які цілі атеїстичної пропаганди, чи не є вона порушенням демократії?» «Чому в Радянському Союзі не можна купити некомуністичні газети і журнали?» та ін [5, л. 85; 15, л. 5-7].

Не менш популярною була тема особливостей економічної моделі соціалізму, а також системи торгівлі і розподілу в Радянському Союзі: «Чому СРСР купує пшеницю в Канаді?», «Чому в літній час в магазинах немає овочів і фруктів?», «Контролює держава ціни на ринку?» та ін [14, л. 47; 15, л. 5-7]. Не залишилися без уваги іноземців та деякі тіньові сторони життя радянського суспільства, про що свідчать наступні питання: «Чому при офіційному заборону проституції до нас постійно пристають дівиці легкої поведінки?», «Як витрачають валюту ті, хто скуповує її нелегальним шляхом?» та ін [14, л. 17; 15, л. 5-7]. Щирий інтерес багатьох іноземців викликала соціальна політика в СРСР: «Як можна прожити на існуючу у Вас мінімальну пенсію в 58 крб.?», «Є в СРСР безробіття?», «Ефективна система безкоштовного медичного обслуговування?» та ін [5, л. 88; 14, л. 35, 46].

Досить гострі питання традиційно стосувалися зовнішньої політики Радянського Союзу: «Чому СРСР ввів війська в Чехословаччину?», «Чому радянським військам було вчинено збройний опір з боку афганського народу?» та ін [15, л. 5-7; 16, л. 26]. Серед питань, що відбивають специфіку Кримського регіону, можна назвати такі: «чи Залишилися в Криму татарські поселення?», «Чому Ви не протестуєте проти будівництва атомної станції в Криму?», «Є в Ялті дачі і кому вони належать?» та ін [14, л. 20, 35; 15, л. 5-7].

Гідам-перекладачам «Інтуриста» іноді коштувало великих зусиль піти від прямих відповідей на конкретні запитання іноземних туристів, що стосуються приховуваних сторін радянської дійсності. Наприклад, влітку 1980 р. перебуває в Ялті турист з ФРН прямо поставив гіду-перекладачу питання про те, чи пише він звіти для свого керівництва і КДБ про політичних поглядах, що ним обслуговуються іноземних туристів. У відповідь він почув, що гіди-перекладачі дійсно пишуть звіти своєму керівництву, але лише потім, щоб відзвітувати за витрачені кошти, а також зафіксувати зауваження та пропозиції іноземців про якість сервісу. Характерно, що про це ми дізнаємося з документа під назвою «Інформація про політичних висловлюваннях іноземних туристів», який потрапив на стіл вищому партійному керівництву Кримської області і до розпаду Радянського Союзу мав гриф «Секретно» [16, л. 46-47].

Як справедливо зазначають автори монографії «Радянське задзеркаллі», після подій «Празької весни» 1968 р. обслуговування туристів з соціалістичних країн вимагало особливої ідеологічної пильності [1, с. 169-175]. Говорячи про цю проблему, перш за все, слід скласти деяке уявлення про співвідношення туристів з капіталістичних та соціалістичних країн, що подорожували по Кримській області. На жаль, в нашому розпорядженні є точні кількісні дані з цього питання лише за окремі роки. Однак вони дозволяють виявити тенденцію, за якою до середини 1970-х рр. більше половини гостей Криму перебувало з капіталістичних країн, а в наступні півтора десятиліття - з країн «соціалістичного табору» (див. Таблицю 1.).

Таблиця 1.

Кількість туристів з капіталістичних та соціалістичних країн, які відвідали Кримську область [5, л. 7; 7, л. 8-9; 13, л. 2; 17, л. 38-39]
Рік Загальна кількість інтуристів
(тис.чол.)
%%

 
В т.ч. з кап. країн
(тис.чол.)
%% В т.ч. з соц. країн
(тис.чол.)
%%
1966 21,5 100,0 12,0 55,8 9,5 44,2
1973 44,4 100,0 28,9 65,1 15,5 34,9
1977 68,3 100,0 27,1 39,7 41,2 60,3
1980 90,2 100,0 39,3 43,6 50,9 56,4
1985 123,5 100,0 59,8 48,4 63,7 51,6

Саме від туристів з «братських» соціалістичних країн гіди-перекладачі інтуриста нерідко чули різкі критичні заяви, що стосуються оцінки соціалістичного ладу і зовнішньої політики Радянського Союзу. Наприклад, у звіті Кримського об'єднання Держкомінтуристу СРСР за 1985 р. повідомлялося, що «для туристів з соціалістичних країн характерна тенденція порівняння способу життя в країнах Заходу і в Радянському Союзі, спроби звинувачення СРСР в зниженні рівня економічного розвитку у своїх країнах ...» [5, л. 9]. У другій половині 1980-х рр. висловлювання туристів з країн соціалізму часто стали набувати ще більш недружній характер. Їх невдоволення ускладнювалося тим, що вони нерідко опинилися в становищі людей «другого сорту» в порівнянні з гостями з капіталістичних країн. Наприклад, в мережі магазинів «Каштан», а також у валютних кафе і барах Кримського об'єднання Держкомінтуристу СРСР, обслуговувались лише володарі вільно конвертованої валюти, яка зазвичай була відсутня у гостей з Польщі, Угорщини, Румунії [18, л. 5].

В історії іноземного туризму на кримській землі відомі випадки, коли місцеві гіди-перекладачі грубо порушували офіційні приписи, недостатньо ефективно виконували свою ідеологічну місію. Так, в 1966 р. Кримським обкомом КПУ було прийнято постанову «Про недоліки в роботі Кримського відділення ВАО «Інтурист». Основною причиною появи цього документа став, здавалося б, приватний випадок - офіційна реєстрація шлюбу між гідом-перекладачем Відділення І. та громадянином Великобританії Б.

З'ясувалося, що в період з 1962 по 1966 рр. англієць щорічно відвідував Південний берег Криму в якості туриста, підтримуючи інтимні зв'язки з В., про що знали і в «Інтуристі», і в Ялтинському міськкомі КПУ, і в міському управлінні КДБ. Однак, незважаючи на це, І. не тільки продовжувала працювати в «інтуристівськім» системі, але й залучали до обслуговування членів офіційних іноземних делегацій, дипломатів. Коли після заміжжя вона висловила бажання виїхати на постійне місце проживання у Великобританії, Кримський обком КПУ зайнявся пошуком винних у цій ситуації. Партійні функціонери стверджували, що виїзд В. за кордон може призвести до «...розголошенню ряду секретних даних про використання «Інтуриста» для проведення контрпропаганди, роботі органів державної безпеки, а також повідомленням нею докладних відомостей про слабкі сторони у поводженні і характерах працівників відділення «Інтуриста», які можуть бути використані розвідками при вивченні можливих кандидатів на вербування агентури» [19, л. 2-5].

Гіди-перекладачі найбільш тісно спілкувалися з вояжерами з-за кордону, але в кількісному відношенні, складали невелику частину персоналу з їх обслуговування. До 1985 р. в Кримському об'єднання Держкомінтуристу СРСР працювало близько 3 тис. фахівців різних професій [5, л. 24]. Вимоги, що пред'являються до системи, були такі, що певний рівень ідеологічної підготовки був потрібний від кожного, хто за родом своєї діяльності міг зіткнутися з іноземними туристами. Однак на посади вантажників, носильників, покоївок, офіціантів іноді приймалися люди малограмотні, не мали навіть середньої (!) освіти, що в цілому було властиве для такої авторитетної організації, як «Інтурист». Ця обставина пояснювалася курортної специфікою Південного берега Криму, куди крім значної кількості іноземців на відпочинок і лікування щорічно прибувало декілька мільйонів рекреантів з числа радянських громадян, що обумовлювало гострий брак кваліфікованих працівників сервісних спеціальностей [20, с. 13].

Контроль над ідеологічною підготовкою молодих співробітників системи (не тільки комсомольців) був покладений на комсомольську організацію Кримського об'єднання Держкомінтуристу СРСР. На комсомольських зборах неодноразово піднімалося питання про те, що деякі працюють в «Інтуристі» молоді люди проводять вільний час у валютних барах і кафе, носять золоті хрестики та футболки імпортного виробництва, слухають музику іноземних виконавців [21, л. 20-22; 22, л. 33]. З такими «рабами західного способу життя» велася виховна робота, однак в умовах системної кризи радянського суспільства 1980-х рр. особливого успіху вона вже не мала.

Таким чином, після реформ періоду «відлиги», нагодою безпосередньо познайомитися з Радянським Союзом, в тому числі з Кримською областю, скористалися мільйони туристів з капіталістичних і соціалістичних країн. Однак вплив «холодної війни» на міжнародний туризм виражалося в яскраво вираженому ідеологічному протистоянні. При обслуговуванні гостей з-за кордону була широко організована пропаганда ідей соціалізму, яка велася спеціально підготовленими кадрами і суттєво впливала на програму подорожі, визначаючи як об'єкти показу, так і характер інформації, одержуваної при їх відвідуванні. У цьому сенсі система прийому іноземних туристів у Криму не була унікальною і діяла в рамках загальносоюзних правил. При цьому деякі з наведених вище фактів змушує серйозно засумніватися у великій ефективності інформаційно-пропагандистської роботи з іноземними гостями Криму.

Джерела та література

1. Багдасарян В.Э., Орлов І.Б., Шнайдген Й.Й., Федулин А.А., Мазін К.А. Радянських задзеркалля: Іноземний туризм в СРСР 1930-1980-ті рр. - М, 2007. - 256 с.
2. Попов О.Д Край стародавніх руїн і нових санаторіїв: діяльність «Інтуриста» в Кримській АРСР (1931-1941 рр..) / / Вісник Московського державного університету сервісу. Серія «Гуманітарні науки». - 2007. - №2. - С.111-115.
3. Його ж. Маршрути «Інтуриста» по Кримській АРСР // Історична спадщина Криму. - 2007. - №20. - С.202-208.
4. Державний архів в Автономній Республіці Крим (ГААРК). - Ф. П-1. - Оп. 1. - Д. 4169. - 32 л.
5. Там же. - Оп. 11. - Д. 119. - 95 к.
6. Кримська правда. - 1989. - 12 лютого.
7. ГААРК. - Ф. П-1. - Оп. 4. - Д. 1295. - 64 к.
8. Там же. - Ф. П-84. - Оп. 1. - Д. 423. - 109 к.
9. Там же. - Ф. П-1. - Оп. 12. - Д. 98. - 35 л.
10. Кримська правда. - 1982. - 24 лютого.
11. Там же. - 1984. - 25 квітня.
12. ГААРК. - Ф. П-1. - Оп. 4. - Д. 1422. - 174 к.
13. Там же. - Д. 273. - 28 л.
14. Там же. - Д. 2527. - 66 к.
15. Там же. - Д. 2002. - 15 л.
16. Там же. - Д. 2106. - 64 к.
17. Там же. - Д. 2305. - 123 к.
18. Там же. - Оп. 14. - Д. 102. - 9 л.
19. Там же. - Оп. 4. - Д. 162. - 8 л.
20. Курортно-рекреаційне господарство Криму: сезонність, зайнятість населення: Інформаційний матеріал. - Сімферополь, 1990. - 100 с.
21. ГААРК. - Ф. П-8298. - Оп. 1. - Д. 28. - 57 к.
22. Там же. - Д. 32. - 35 л.


Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.