Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші

Понамарьов О.І.
Російське підприємництво. - 2009. - №6, вип.2(137). - С.144-148.

Санаторно-курортні організації: особливості, завдання, проблеми і їх рішення

Санаторно-курортные организации Анотація. У статті розглядаються особливості санаторно-курортних організацій, що підвищують їх затребуваність у туристів і відпочиваючих. Показано процеси державного регулювання ціноутворення, що дозволяють збільшити обсяг надаваних послуг і підвищити ліквідність та конкурентоспроможність санаторно-курортних організацій. Запропоновані заходи по розвитку вітчизняних курортів.

Ключові слова: санаторно-курортна організація; здравниця; санаторно-оздоровчі послуги; рекреація; рекреаційний продукт.

Санаторно-курортна організація (на практиці широко використовується термін «здравниця») являє собою підприємство з надання санаторно-курортних, оздоровчих заходів будь-якої відомчої приналежності і форми власності. Окрім послуг розміщення, такі структури надають послуги оздоровчо-лікувального характеру, санаторно-курортного обслуговування, туристичні, спортивні та ін., у відповідності зі своєю спрямованістю.

Підприємництво в сфері санаторно-курортних послуг відображає сукупність організаційних, економічних, особистісних, соціальних відносин, пов'язаних з виробництвом, організацією, просуванням послуг і отриманням прибутку. Воно нерозривно пов'язано з системою соціальних, економічних, фінансових, відносин, які об'єктивно виникають у організацій із споживачами, один з одним, постачальниками, банками та іншими суб'єктами ринку, з персоналом і, нарешті, з державою.

Підприємництво в сфері санаторно-курортних послуг має товарний характер. Ще однією специфічною рисою є те, що не продукт доставляється до споживача, а навпаки - споживач до продукту.

Залучення відпочиваючих

Споживач санаторно-курортних послуг вносить власний внесок у досягнення кінцевих результатів, він безпосередньо залучений в процес їх формування. Таким чином, споживання санаторно-курортних послуг у більшою мірою є процесом впливу, а взаємодії, а комплекс природних та антропогенних ресурсів, як джерело відпочинку та головного мотиву до придбання послуг поєднуються з діяльністю здравниць.

Організації санаторно-курортної сфери можуть розглядати практично все населення в якості своїх потенційних клієнтів, так як можуть запропонувати будь свої послуги як оздоровлюючого, так і загальнозміцнюючої дії (в цьому і полягає основа високого рівня конкуренції між ними на ринку) [1].

Основним завданням діяльності санаторно-курортної організації є залучення як можна більшої кількості відпочиваючих.

Діяльність цих організацій характеризується високим рівнем фондомісткості, низькими термінами окупності капіталовкладень, високою часткою основних засобів у структурі активів, високою часткою витрат у структурі собівартості. Це посилюється сезонністю завантаження засобів розміщення, притаманною не тільки процесу споживання, але і процесу виробництва санаторно-курортних послуг.

З сезонністю також пов'язана і зайнятість. Для сфери характерно залучення в великих масштабах низькокваліфікованої праці та обмежені можливості його автоматизації. Істотною проблемою є проблема «прихованого безробіття» (переведення на неповний робочий день, система застосування тривалих відпусток без збереження заробітної плати).

Супутні економічні результати діяльності обліковуються за межами санаторно-курортного комплексу і полягають у зростанні обсягу виробництва і національного доходу завдяки збільшенню фонду робочого часу, пов'язаного зі зниженням захворюваності і підвищенням продуктивності праці. У даній сфері відбувається значне державне регулювання ціноутворення через фіксовані розміри дотацій на санаторні путівки, зміна умов закупівлі Фонду соціального страхування, коливання податкових пільг.

Цінність послуг

Існує розрив у часі між моментом встановлення цін, моментом купівлі-продажу і фактичним споживанням рекреаційного продукту. У зв'язку з цим посередники і покупці не поділяють з виробниками ризиків, пов'язаних з коливаннями цін на ринку. Водночас збігається в часі і просторі виробництво і споживання санаторно-курортних послуг, що обумовлює залежність стану ринку від попиту на них, що склалися на даний момент часу.

Комплексний характер послуг не дозволяє безпосередньо відчувати їх цінність в очах споживача і визначити грошовий еквівалент частки праці, затраченої на її надання. На відміну від звичайних товарів, ці послуги не можуть бути вироблені в запас (пусте місце, а санаторій ставати для організації безоплатно втраченим на весь термін простою) [3].

Для більш перспективного розвитку в санаторно-курортні організації слід впроваджувати сучасні технології. Це необхідно для більш зручного розселення відпочиваючих, так і їх перебування в цілому (комфортабельні, затишні номери, умови для повноцінного відпочинку, наближеність до територій пляжів, розважальні і екскурсійні програми, місця для надійної паркування транспортних засобів, якісне та висококваліфіковане медичне обслуговування тощо).

Сьогодні має місце впровадження нової цінової політики, системи знижок, розселення відпочиваючих за графіком (бронювання номерів, бронювання квитків на зворотній від'їзд), підприємцям - укладення договорів з здравницями і санаторіями на проходження курсу лікування відпочиваючих.

Розвиток

Для ефективного розвитку санаторно-курортних організацій важливо не тільки залучення приватних капіталів та інвестицій (зокрема іноземних), але і втручання урядових органів. Це може вплинути на утримання у відповідному вигляді та чистоті населених пунктів, морських пляжів і моря в цілому. Втілення в реальність цих заходів призведе до процвітання та залученню відпочиваючих на Чорноморське узбережжя Росії, а не в Туреччину, Болгарію та інші відомі і популярні іноземні курорти [2].

Таким чином, підприємницька діяльність в санаторно-курортній сфері пов'язана з виробництвом і продажем комплексу санаторно-оздоровчих послуг, а також будь-яких інших супутніх послуг, на основі ринкових принципів господарювання шляхом реалізації організаційної, загальноекономічної, інноваційної, ресурсної та соціальної функцій з метою отримання різного роду вигоди.

Хочеться відзначити, що діяльність санаторно-курортних організацій є невід'ємною частиною розвитку економіки регіону та джерелом доходів місцевого і регіонального бюджетів.

За рахунок функціонування санаторно-курортних організацій зменшується безробіття, так як для даної галузі потрібно не тільки висококваліфікований персонал, але і працівники без високої професійної кваліфікації. А найголовніше, процвітання санаторно-курортного бізнесу тягне за собою залучення зовнішніх та внутрішніх інвестицій для розширення і поліпшення даної галузі, що призведе до процвітання та покращення регіону в цілому.

Література

1. Боголюбов В.С. Економіка туризму. - М: Академія, 2007. - 192 с.
2. Інтернет-портал Краснодарського краю [Електронний ресурс]. - Електрон. дан. - Режим доступу: http://www.yuga.ru/. - Загл. з екрану.
3. Російська Федерація. Закони. Про природних лікувальних ресурсах, лікувально-оздоровчих місцевостях і курортах: федеральний закон від 23 лютого 1995 року 26-ФЗ.

Ponamarev O.I. Sanatorium resort and organization: features, challenges, problems and solutions

Abstract. This article discusses the features of sanatorium organizations increasing their demand among tourists and holidaymakers. Showed the processes of state regulation of prices, allowing for increased service delivery and enhance the liquidity and competitiveness of sanatorium organizations. We propose measures to promote domestic resorts.

Keywords: health resort organization; health-resort; recreation; recreational products.


Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.