Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші

Полещук М.І.
Матеріали XI Міжнародної наукової конференції
"Білорусь в сучасному світі". - Мінськ, 30 жовтня 2012 р. - С.253-256.

Проблеми та напрями підвищення привабливості Республіки Білорусь на міжнародному туристичному ринку

Беловежская Пуща Сучасний стан сфери міжнародного туризму в Республіці Білорусь свідчить про те, що вона ще не посідає такого положення в економіці, як у розвинених країнах. Незважаючи на наявний туристичний потенціал, вигідне геополітичне становище, наявність багатої природної та культурної спадщини, республіка займає дуже скромне місце на світовому туристичному ринку та істотно відстає від сусідніх держав.

Необхідно особливо підкреслити, що основною причиною відставання Білорусі в області міжнародного туризму є не низька якість туристичних ресурсів, а їх неефективне використання. Також перешкоджають розвитку туризму в країні відсутність рекламно-інформаційного забезпечення, недостатній розвиток туристичної інфраструктури, невисокі стандарти якості туристичного обслуговування в окремих містах і регіонах, недосконалість інформаційно-статистичної бази - все це суттєво обмежує можливості аналізу сучасного стану туристичного комплексу і вироблення практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності його функціонування і розвитку.

В даний час відносно висока вартість в'їзної візи і тривалі процедури, пов'язані з митними формальностями, надають негативний вплив на можливості використання наявних конкурентних переваг туристичного потенціалу. Паритетний принцип встановлення розміру консульського збору за видачу в'їзної візи в умовах низької туристичної привабливості Білорусі на міжнародній арені не стимулює розширення в'їзних потоків.

Геополітичне становище Білорусі в цілому є вигідним і характеризується сусідством з європейським ринком, акумулюючим 58% світового попиту на послуги міжнародного туризму; відсутністю яскраво виражених соціально-політичних конфліктів і природних лих всередині країни та на суміжних територіях. За трансъевропейскому коридору №2 (Париж - Берлін - Варшава - Брест - Мінськ - Москва) територію Білорусі щорічно перетинають близько 10 млн. осіб, у тому числі 5,5 млн. - на автотранспорті та 4,5 млн. - по залізниці, що свідчить про значний потенціал транзитного туризму (до 2,5 млн. чол. щороку).

Однак існує проблема з об'єктами пришляхового сервісу. Незважаючи на те, що їх кількість постійно збільшується, рівень розвитку мережі все ще залишається низьким. Близько 20 % об'єктів придорожнього сервісу припадає на трасу Брест - Москва, причому переважна їх частина розташована в безпосередній близькості від Мінська, що призводить до нерівномірного розвитку ринку придорожніх послуг в країні.

Крім того, фактично відсутня інформаційно-туристичне оформлення міст. Закордонні гості, що відвідують Білорусь, в цілому отримують сприятливе враження від республіки, але відзначають слабкий розвиток туристичної інфраструктури. Так, залишає бажати кращого система інформаційно-туристичних центрів, що функціонують у країні. Наприклад, при вкрай вигідному розташуванні інформаційно-туристичного центру міста Гродно (200 м від залізничного вокзалу по одній з найцікавіших вулиць міста - вулиці Ожешко) відвідування її туристами знаходиться на невисокому рівні. Для залучення туристів у такі центри нам здається доцільним оформлення інформаційних кіосків в місцях концентрації туристів (на вокзалах, станціях, в найбільш людних і цікавих місцях).

Що ж стосується природних комплексів та історико-культурної спадщини Білорусі, то дані туристичні ресурси по своїй цінності, запасами і іншими характеристиками дозволяють розробити диверсифікований конкурентоспроможний туристичний продукт, що включає різні види турів для іноземних відвідувачів: екологічні, мисливські, етнічні, сільські, фольклорно-етнографічні, програми короткочасного обслуговування транзитних та транскордонних потоків, різні види спеціалізованих програм (для любителів балету, спорту, навчально-освітні програми для студентів, відвідування радіаційно-екологічного заповідника та ін).

Білорусь має конкурентні переваги в потенціалі розвитку екологічного туризму. Окремі природні комплекси країни (національні парки «Біловезька пуща», «Нарочанский», «Браславські озера», Березинський біосферний і Поліського радіаційно-екологічний заповідники) унікальні і мають міжнародне значення. Сусідство з Західною Європою - одним з найбільших у світі центрів формування попиту на послуги екотуризму, а також висока ступінь збереженості природних комплексів країни, дозволяють розглядати екотуризм як привабливого напряму розвитку в'їзного туризму і пов'язувати з ним розширення експорту туристичних послуг Білорусі.

У республіці є понад 40 підприємств, що випускають сувенірну продукцію, однак відсутні єдині технологічні ланцюжки, які з'єднують виробників сувенірної продукції, організаторів подорожей та іноземних туристів. Сфера супутніх туризму послуг (торгівля, зв'язок, страховий і банківський сектори, рекламні служби тощо) представлена лише у Мінську та обласних центрах. У сфері торгівлі слід відзначити відсутність поширеною в розвинених країнах системи «tax-free».

Якість вражень іноземних відвідувачів багато в чому визначається рівнем кваліфікації туристичних кадрів. Слід відзначити явний брак досвіду залучення та прийому іноземних туристів, брак фахівців, які володіють іноземними мовами в регіонах, недостатнє знання туристичних можливостей республіки і кон'юнктури зарубіжних ринків працівниками туристичних підприємств. У зв'язку з цим, основним центрам підготовки туристичних кадрів в країні (БДУ, БГЭУ, ІТ БГУФК в Мінську, Грду в Гродно, ПГУ в Новополоцьку, ПолесГУ в Пінську, Брду в Бресті, ВДУ у Вітебську) слід приділити увагу вдосконаленню своїх програм підготовки і перепідготовки кадрів, а також проблемам підвищення якості підготовки майбутніх працівників сфери туризму і гостинності.

Також до стримуючих факторів слід віднести гостру проблему нестачі готелів, особливо в обласних і районних центрах. Наприклад, одноразова місткість готелів у польському Augustow з населенням в 30 тис. осіб перевищує 4 тис. місць. Для порівняння, готелі всій Гродненській області можуть вмістити лише 2,5 тис. чоловік. Невеликий чеський містечко Глибоко, з населенням усього в 3,5 тис. осіб налічує 26 готелів різного класу, тоді як Полоцьк, Слонім, Несвіж і інші невеликі, але популярні серед туристів міста Білорусі мають в кращому разі по одному готелі.

Виходячи з аналізу факторів, що стримують розвиток міжнародного туризму в Республіці Білорусь, можна визначити наступні напрями підвищення міжнародної привабливості країни:

- удосконалення діючого законодавства, що регулює діяльність суб'єктів ринку туристичних послуг, а також враховує міжнародний досвід і рекомендації галузевих організацій;
- розробка ефективної маркетингової програми просування Республіки Білорусь на міжнародний ринок туристичних послуг для підвищення попиту з боку іноземних туристів шляхом їх належного інформування про туристичні можливості країни;
- формування комплексних програм прийому туристів, включаючи надання повного пакету обслуговування туристів в країні з мінімальними для споживача витратами часу і з максимальною зручністю без зайвих бюрократичних формальностей, диверсифікацію турпродукту, згладжування сезонних коливань турпотоків за допомогою гнучкої цінової політики;
- вироблення нових інвестиційних проектів, які передбачають розвиток об'єктів інфраструктури туризму з залученням як державних, так і іноземних інвесторів;
- зниження вартості в'їзної візи для організованих туристичних груп, а також максимальне спрощення процедури її отримання для громадян з розвинених країн з низьким ступенем ризику нелегальної міграції;
- створення нових маршрутів для збільшення турпотоків з одночасним зниженням вартості авіаперевезень шляхом залучення «low-cost» авіакомпаній, що пропонують низькі ціни на авіаквитки регулярних рейсів;
- удосконалення системи страхування іноземних туристів, а також забезпечення найбільш оптимальних умов для безпечної реалізації національних туристичних програм;
- впровадження нових інформаційних технологій, наприклад, туристичних терміналів, за допомогою яких іноземні туристи, що подорожують по країні, зможуть знайти потрібну інформацію і замовити ту чи іншу послугу;
- підвищення ефективності інформаційного забезпечення іноземних туристів шляхом встановлення інформаційних центрів та кіосків на вокзалах, в центрі міста, в людних місцях, в районі найбільш значимих пам'яток;
- підвищення рівня кваліфікації кадрів, знання іноземних мов, а також реалізація практики організації навчання та перепідготовки кадрів у сфері туризму і гостинності із залученням іноземних фахівців і за допомогою стажувань за кордоном;
- поліпшення матеріально-технічної бази готелів і санаторіїв у відповідності з категорією «ціна-якість», будівництво невеликих бюджетних готелів-хостелів, а також туристичних комплексів на регіональному та обласному рівнях, що відповідають світовим стандартам.

Реалізація даних заходів дозволить інтегруватися у світові туристично-інформаційні мережі і підвищити якість рекламно-інформаційного супроводу туристичного потенціалу республіки, сформувати сприятливий імідж країни та найбільш повно інтегруватися у світову туристичну спільноту. Суб'єктам туристичної індустрії, в свою чергу, необхідно вживати заходів щодо активізації міжнародного співробітництва з зарубіжними колегами, що дозволить підвищити ефективність діяльності, спрямованої на просування турпродукту за кордоном та сприятиме створенню сприятливого іміджу Білорусі як туристичної дестинації.

Таким чином, першочерговим напрямком розвитку міжнародного туризму в Республіці Білорусь є створення ефективної національної туристичної політики, яка сприятиме розвитку міжнародного туризму та діяльності вітчизняних та іноземних туристичних компаній. Пропонований перелік заходів може стати основною для розробки комплексних національних і регіональних програм розвитку туризму на короткостроковий і середньостроковий періоди, а також базисом для реалізації головної мети - формування цивілізованого і ефективно функціонуючого туристичного ринку, здатного запропонувати іноземним туристам якісний, недорогий і безпечне туристичне обслуговування.


Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.