Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші

Полещук М.І.
Матеріали I Республіканської наукової конференції
"Білорусь в сучасному світі". - Мінськ, 22-23 жовтня 2002 р. - С.288-291.

Економічне значення міжнародного туризму в епоху постіндустріального розвитку

Экономическое значение международного туризма Серед позитивних результатів туризму економічний фактор стоїть на першому місці. Туризм - економічно значуща складова ВНП багатьох країн, в яку інвестуються величезні фінансові кошти. У 2001 році, згідно з даними Всесвітньої туристської організації, кількість туристів становила 689 млн. чол. (+3,2% порівняно з попереднім роком), а доходи світового туризму (не включаючи транспорт) зросли на 3,1% до рівня 477 млрд. дол. США (або 685 дол. США в розрахунку на одного туриста).

Міжнародний туризм є частиною міжнародного обміну послугами. З розвитком міждержавних контактів сфера послуг вийшла за рамки певних країн і перетворилася в одну з найважливіших сторін зовнішньоекономічних зв'язків, фінансові результати якої мають значний вплив на підсумки платіжних балансів окремих країн.

Очевидно, що зростання туризму завжди був і буде пов'язаний з економічним добробутом основних напрямних туристів країн. Перше місце в списку цих країн займають США, туристські витрати цієї країни в 2000 році склали 65 млрд. до..л. США, далі йдуть Німеччина - 48 млрд. дол. США, Великобританія - 37 млрд. дол. США і Японія - 32 млрд. дол. США. (табл.1). Втім, база міжнародного туризму набагато ширше, так як ці чотири основних напрямних ринку складають трохи менше, ніж 1/3 загального обсягу міжнародних туристичних витрат в світі.

Таблиця 1

Провідні країни-лідери за міжнародним туристським витрат
Позиція Країна Міжнародні туристські витрати (млрд. дол. США) Зміни обсягу туристичних витрат в % Частка на ринку (%)
1999 2000 2000 / 1999 2000
1 Сполучені Штати Америки 59,4 65,0 9,6 13,7
2 Німеччина 48,5 47,6 -1,8 10,0
3 Великобританія 35,6 36,6 2,6 7,7
4 Японія 32,8 31,5 -4,0 6,6
5 Франція 18,6 17,2 -7,9 3,6
6 Італія 16,9 15,5 -8,6 3,2
7 Канада 11,3 12,4 9,4 2,6
8 Нідерланди 11,4 11,8 4,0 2,5
9 Китай 10,9 - - -
10 Бельгія / Люксембург 10,1 - - -

Джерело: Всесвітня туристська організація. СОТ, 2000.

Таким чином, міжнародний туризм має великий вплив на розвиток економіки держави, породжуючи фінансові потоки в іноземній валюті між країнами і регіонами. Експорт туристських послуг (обслуговування іноземних туристів в країні) є складовою частиною загального експорту товарів і послуг, а витрати на міжнародний туризм громадянами країни надають безпосереднє вплив на обсяг імпорту, пов'язаного з відтоком валютних коштів за кордон. Взаємозв'язок сальдо туристського обміну і загального платіжного балансу знаходять відображення у статті продажів і покупок міжнародних послуг. Загальний обсяг цих надходжень і платежів впливає на платіжний баланс країни.

Платіжний баланс - один з найважливіших зовнішньоекономічних показників господарського стану країни - представляє собою різницю між усіма доходами, що приходять з-за кордону, та витратами, що йдуть за кордон. Платіжний баланс може бути від'ємним (дефіцит) і позитивним. У разі великого дефіциту відбувається витік грошових ресурсів країни. Тому не тільки малі країни, але і такі промислово розвинуті держави, як США, Великобританія та Німеччина прагнуть до збільшення доходів від туризму і докладають зусиль для залучення в країну іноземних туристів.

Дані таблиці 2 відображають значні відмінності у формуванні сальдо туристських доходів і витрат в 1998 році.

Таблиця 2

Сальдо фінансових потоків міжнародного туризму в деяких країнах (в млн. дол. США)
Країна Доходи Витрати Оборот Сальдо
Німеччина 15788 49557 65345 -33769
Японія 4281 37977 42258 -33696
Бельгія / Люксембург 11738 20150 31888 -8412
Великобританія 20020 25046 45066 -5026
Росія 6875 10723 17598 -3848
Швеція 3674 6264 9938 -2590
Канада 8812 11168 19980 -2356
Норвегія 2342 4145 6487 -1803
Данія 3425 4142 7567 -717
Фінляндія 1674 2366 4040 -692
Іспанія 25892 4621 30513 +21271
Італія 28245 12682 40927 +15563
США 64374 52567 116941 +11807
Франція 28182 17505 45687 +10677
Туреччина 6000 1180 7180 +4820
Мексика 6897 3336 10233 +3561
Португалія 4325 2321 6646 +2004
Греція 3684 1177 4861 +2507
Австрія 13822 12105 25927 +1717
Угорщина 2260 930 3190 +1330
Швейцарія 8723 7790 16513 +933

Джерело: Туристські фірми / випуск 22. с.73.

Аналіз тенденцій загального туристичного обігу показав, що міжнародний туризм акумулює і контролює значну частину світової торгівлі (більше ніж 8% експорту). Посилюються процеси концентрації туристських надходжень у високо розвинутих країнах (понад 64%). Маючи негативне сальдо туристського балансу, деякі індустріально розвинені країни з високим рівнем виїзних туристичних потоків через високі витрати на міжнародний туризм формують потенційні ринки збуту для своїх товарів, створюючи шляхом відтоку власних конвертованих валютних коштів потенційний попит на міжнародному ринку. З іншого боку, не всі гроші, витрачені в країні перебування, можуть автоматично поліпшити її платіжний баланс.

Існує ряд витрат, які несе приймаюча туристів сторона. Збільшення прийому іноземних туристів створює додаткове навантаження на місцеву інфраструктуру, водо - і електропостачання, каналізації, прибирання сміття, дороги, транспорт, зв'язок та службу безпеки. Виявляється необхідність розширення і розвитку аеропортів, вокзалів, морських і річкових портів, готелів, доріг і т.д., для чого необхідно інвестувати величезні кошти. В країнах, що розвивають індустрію туризму, це робиться, як правило, за рахунок іноземних інвесторів.


Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.