Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші
одяг з туреччини

Полещук М.І., Чудовський А.С.
Матеріали VII Міжнародної наукової конференції
"Білорусь в сучасному світі". - Мінськ, 30 жовтня 2008 р. - С.205-207.

Економетричний аналіз факторів розвитку в'їзного туризму Республіки Білорусь

Беларусь Діяльність у будь-якій галузі економіки (управлінні, фінансово-кредитній сфері, маркетингу, обліку, аудиті, менеджменті) вимагає від фахівця застосування сучасних методів і технологій. Більшість нових методів засновано на економетричних моделях, концепціях і прийомах.

Економетрика - це наука, яка дає кількісне вираження взаємозв'язків економічних явищ і процесів на базі економічної теорії, економічної статистики та математико-статистичного інструментарію.

Проведене дослідження передбачало аналіз статистичних показників розвитку в'їзного туризму Білорусі, побудова економетричних моделей і, зокрема, прогнозування чисельності іноземних туристів, що приїжджають в Білорусь. У результаті регресійного аналізу зібраної інформації була отримана наступна загальна математична формула:

у = -528646 + 6,796∙х1 - 187,789∙х2 - 605,181∙х3

де у - прогнозоване значення чисельності прийнятих іноземних туристів;
х1 - значення ВВП на душу населення;
х2 - чисельність зайнятих в економіці країни;
х3 - число організацій, що займаються туристичною діяльністю.

Вона дозволяє з великою точністю розрахувати прогнозовану чисельність інтуристів на підставі обраних факторів. Дана формула була перевірена на статистичну значимість, для чого були розраховані t-статистики для коефіцієнтів регресії, визначено коефіцієнт детермінації (R2) і його статистична значущість на основі значення розподілу Фішера, здійснені тести на виявлення гетероскедастичності, мультиколлинераности і автокореляції. Були використані тести Голфилда-Куандта Бреуша-Пагана Дарбіна-Уотсона Уайта методи графічного аналізу залишків і т.д. В результаті проведених досліджень з'ясувалося, що побудована багатофакторна економетрична модель є статистично значущою і отже може бути застосована для прогнозування чисельності в'їзного потоку туристів в країну

В результаті було складено 2 варіанти прогнозів розвитку в'їзного туризму Білорусі. Прогнозована чисельність в'їзного потоку туристів в обох випадках становила 180 000 чоловік, що майже в 1,8 рази перевищує показник 2007 р. Концепція першого прогнозу полягає в наступному. Змінюється тільки один параметр моделі при фіксованих інших. В результаті було отримано 3 варіанти розвитку, кожен їх яких дозволяє визначити величину параметра, необхідну для досягнення объясняемой змінної необхідного значення

Другий прогноз ґрунтувався на припущенні, що змінюються всі три параметри економетричної моделі. Їх значення розраховувалися, виходячи з розрахованої на основі стандартних помилок (відхилень) тенденції. Таким чином, був визначений розрахунковий план розвитку в'їзного потоку туристів в Республіку Білорусь.

Крім того, були побудовані економічні моделі «інтурист - заполняемоести готелів» (дозволяє визначити оптимальну кількість інтуристів для підтримки високого рівня заповнюваності вітчизняних готелів та аналогічних засобів розміщення) та модель «випускники - зайнято в туризмі» (визначає якість підготовки туристських кадрів і рівень існуючих соціально-економічних умов розвитку туристського сектора економіки).

Необхідно відзначити, що побудовані економетричні моделі унікальні і не можуть бути застосовані для інших країн, так як для їх розрахунку були використані статистичні дані Білорусі.

В якості методичного забезпечення проведених розрахунків було використано цілий комплекс статистичних програм. Серед таких продуктів можна виділити пакет аналізу MS EXCEL, програми Statistica, Aura Expert і деякі інші. Застосування в розрахунках комп'ютерних технологій робить розрахунки більш точними і ефективними.

Перспектива використання розроблених економетричних моделей очевидна. Вони дозволяють скорегувати показники соціально-економічного розвитку Білорусі для досягнення максимальних результатів в туристичній сфері, зокрема, створити додатковий приплив капіталу в країну за рахунок прийнятих іноземних туристів.


Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.