Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші

Полещук М.І.
Матеріали VII Міжнародної наукової конференції
"Білорусь в сучасному світі". - Мінськ, 30 жовтня 2008 р. - С.204-205.

Динаміка та інтенсивність туристських потоків Республіки Білорусь

Беларусь Фундаментальною основою створення конкурентоспроможного національного туристичного комплексу є становлення в 1990-е рр. системи ринкових відносин на основі різноманіття форм власності, формування ринку туристських послуг з появою конкуренції між виробниками, стимулює підвищення якості обслуговування і розвиток інноваційного процесу.

В цілому, умови функціонування національного туристичного комплексу в період становлення білоруської державності можна охарактеризувати як досить складні. Республіка, яка прийняла на себе 70% радіоактивних викидів після Чорнобильської катастрофи і має соціально-економічний криза, в значній мірі втратила свою туристичну привабливість. У той же час лібералізація процедури виїзду громадян за кордон призвела до збільшення кількості закордонних поїздок.

У структурі міжнародних туристських потоків Білорусі відбулися суттєві зрушення. Якщо у 1970-1980-ті рр., міжнародний в'їзний туризм розвивався більш високими темпами, ніж виїзний, то з початком 1990-х рр. картина істотно змінилася: виїзний потік в кілька десятків разів перевищував в'їзний. На даний час в Білорусь приїжджає менше туристів, ніж виїжджає з неї, проте в останні роки помітна тенденція до скорочення такого величезного розриву між розглянутими показниками, чому сприяє посилену увагу держави до питання розвитку в'їзного туризму в Білорусь. У результаті співвідношення між обсягами відправлень і прибуттів туристів змінилося у Білорусі з 8:1 у 1992 р 37:1 у 1997 р 23:1 у 2002 р до 8:1 у 2004 і 5:1 в 2007 рр. (див. таблицю 1)

Таблиця 1

Динаміка зовнішніх туристських потоків Білорусі, чол.
  1996 1997 1998 1999 2000 2002 2004 2006 2007
В'їзд 18716 26461 91296 75795 60224 63484 67517 89524 105410
У тому числі:
Країни СНД 4751 5316 28866 19731 12174 8307 13012 26734 38887
Країни поза СНД 13965 21145 62430 56064 48050 55177 54505 62790 66523
Виїзд 703122 969004 900554 934205 1289034 1436483 514593 525430 516796
У тому числі:
Країни СНД 57231 99761 84538 103430 107464 237814 306467 247159 233111
Країни поза СНД 645981 869243 816016 811245 1163627 1171339 208126 215216 228521

Складено автором за даними Міністерства статистики та аналізу Республіки Білорусь, 2007 р.

Що стосується цільової структури в'їзного і виїзного потоків Республіки Білорусь, то у 2007 р. вона виглядала наступним чином: найбільшу частку в'їзного потоку складають прибуття з приватною метою (50%) і транзит по території нашої країни (32%), прибуття з туристськими цілями займають лише 6% загального обсягу відвідувань. В обсязі виїзного потоку також лідирують поїздки з приватною метою (61%), але частка поїздок з метою туризму тут досягає показника дорівнює 31%.

Виїзний туристичний потік відрізняється досить стабільним зростанням. Якщо в 1992 р. число туристів з Білорусі склало 315,816 тис. осіб, то в 2000 р. їх число перевищило 1,2 млн. осіб, а в 2002 р. - склало 1436,483 тис. осіб. Після невеликого скорочення з-за введення візового контролю для громадян, які бажають відвідати територію Польщі, знову бачимо зростання: 514 593 чол. у 2004 р. 516 796 чол. - у 2007 р.

Співвідношення в'їзного і виїзного туризму в 2007 р. склало 1:5. Тому домінування виїзного туризму - актуальна проблема туристського комплексу Республіки Білорусь, яка посилюється витоком грошових коштів. У зв'язку з цим одним з пріоритетних завдань повинно стати розвиток в'їзного туризму, в тому числі з метою активізації платіжного балансу країни.


Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.