Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші

Полещук М.І.
Туризм і культурну спадщину.
Міжвузівський збірник наукових праць.

Економіко-географічні аспекти розвитку в'їзного туризму в Білорусі

Багата культурно-історична спадщина, унікальні природно-територіальні комплекси, вигідне транспортно-географічне положення Білорусі, розвиваються елементи інфраструктури туристської галузі є передумовами успішного формування і просування національного туристського продукту.

Згідно з Національною програмою розвитку туризму Республіки Білорусь 2001-2005 рр.1, одним з пріоритетних напрямів розвитку туризму в Білорусі є залучення в'їзних потоків відвідувачів. Республіка Білорусь має багатьма передумовами для розвитку в'їзного туризму: вигідну рекреаційно-географічне положення країни, наявність різноманітних природних і рекреаційних ресурсів, які є невід'ємною частиною національного туристського продукту і відіграють безпосередню роль у його формуванні та створення конкурентних переваг республіки порівняно з іншими країнами. Крім того, Білорусь володіє оригінальними і мають міжнародне значення культурно-історичними ресурсами, які здатні формувати високоякісний національний туристичний продукт при інноваційному підході до їх використання.

Незважаючи на вище перераховані позитивні сторони, з придбанням незалежності туристська привабливість Білорусі істотно знизилася. Серед негативних факторів слід зазначити деяку обмеженість природних рекреаційних ресурсів (відсутність моря, нетривалий комфортний період). Важливою проблемою є вкрай низька популярність національних пам'яток Білорусі за кордоном. Використання туристського потенціалу істотно ускладнюється і у зв'язку з радіаційним забрудненням 20% території республіки. Однак основною причиною відставання Білорусі в області міжнародного туризму є не низька якість ресурсів, а неефективне їх використання. Приміром, польська частину Біловезької пущі, значно поступаючись по площі білоруської, має в кілька разів більше туристів на своїй території.

Поряд з цим існує величезна кількість проблем, пов'язаних з найбільш слабким елементом туристського потенціалу Білорусі - інфраструктурою. Готельний сектор, підприємства громадського харчування, індустрія розваг не відповідають запитам іноземних туристів і вимагають значних капіталовкладень. Слід також відзначити відсутність сприятливого туристичного іміджу республіки і численні прикордонні формальності.

Комплексний характер туристського попиту пред'являє особливі вимоги до створення конкурентоспроможного сектору міжнародних туристських послуг. Прийняття на державному рівні рішення про необхідність розвитку індустрії міжнародного туризму повинно спричинити за собою проведення комплексу взаємопов'язаних заходів, об'єднаних метою розширення в'їзного потоку відвідувачів та підвищення економічної ефективності міжнародної туристської діяльності.

В цілях підвищення економічної ефективності туристської галузі в 1999 р. в республіці був прийнятий закон «Про туризм»2, який визначив принципи державної політики, спрямованої на встановлення правових основ туристського ринку і регулювання відносин, що виникають при реалізації прав громадянина на відпочинок, свободу пересування.

В практичній діяльності також досягнуті позитивні зрушення - створено Національний туристичний концерн «Белінтуріст»; створена Білоруська федерація туризму, Білоруська асоціація екскурсоводів та гідів-перекладачів; створено Національне агентство з туризму. 1 серпня 2000 року був створений Міжвідомчий експертно-координаційна рада з туризму при Раді міністрів Білорусі.

Важливим аспектом дослідження туристського ринку Білорусі є аналіз динаміки і структури міжнародних туристських потоків (рис.1).

Динамика въездных туристских потоков в Беларусь в 1992–2001 гг.
Рис.1. Динаміка в'їзних туристських потоків в Білорусь у 1992-2001 рр., к-ть чол., тис.

Статистичні матеріали, відображені на рис.1, свідчать про те, що туристський потік в Білорусь протягом останнього десятиле-тія не стабільним був. З 1992 р. по 1995 р. сталося зниження прибуттів з 41,4 тис. до 16,9 тис. відповідно, що склало за 3 роки близько 60% і було пов'язане зі складними політичними і економічними процесами в першій половині 1990-х років. З 1995 по 1997 р. спостерігається плавне збільшення кількості іноземних туристів, після чого в 1998 р. відбувся значний приріст, зумовлений більшою мірою змінами в методиці статистичного обліку (введення ваучера на прийом іноземних туристів). Вже в 1999 р. зменшення прибуттів у порівнянні з 1998 р. склало майже 17%, а в 2000 р. порівняно з 1999 року - 20,5%. Однією з причин цього стало підвищення транзитних зборів на території Білорусі, що призвело до переорієнтації транзитних потоків, проходили раніше з Білорусі, на магістралі країн Балтії.

Структура в'їзних туристських потоків в Білорусь в розрізі країн СНД і держав далекого зарубіжжя представлена в табл. 1 і на рис.2

Таблиця 1

Структура в'їзних туристських потоків в Білорусь
Рік Кількість організованих іноземних туристів відвідали Республіку Білорусь
Всього в тому числі
країни дальнього зарубіжжя країни СНД
тис. чол. % тис. чол. %
1992 41396 29877 72 11519 28
1993 23414 20920 89 2494 11
1994 25179 16823 67 8356 33
1995 16869 12518 74 4351 26
1996 18716 13965 75 4751 25
1997 26461 21145 80 5316 20
1998 91296 62430 68 28866 32
1999 75795 56064 74 19731 26
2000 60224 48050 80 12174 20
2001 61491 50757 83 10734 17

Примітка. Складено за даними Міністерства статистики та аналізу Республіки Білорусь.

Структура въездного туристского потока в Беларусь в 1992–2001 гг.
Рис. 2. Структура в'їзного туристичного потоку в Білорусь у 1992-2001 рр.

Необхідно враховувати, що основний туристський потік в Білорусь з СНД формують Росія і Україна, питома вага яких непорівнянний з одиничними відвідуваннями Білорусі громадянами інших країн СНД протягом останніх 10 років.

Як показано на рис. 2, співвідношення країн СНД і країн далекого зарубіжжя формування в'їзних потоків в Білорусь протягом 1990-х рр. практично не зазнавало змін і становила в середньому 1:3.

Аналіз структури в'їзних потоків в Білорусь в розрізі виділяються СОТ туристських макрорегіонів представлений в табл. 2.

Таблиця 2

Регіональна структура в'їзних потоків в Республіці Білорусь у 1993-1999 рр.
Рік Кількість в'їжджають туристів
тис. чол. Європа Америка Африка Сх. Азія і Тихий океан Близький Схід Південна Азія
% тис. чол. % тис. чол. % тис. чол. % тис. чол. % тис. чол. %
1993 17654 75,4 4058 17,3 26 0,1 473 2 1196 5,1 7 0,03
1994 22917 91 2048 8,1 1 0,04 143 0,6 67 0,3 3 0,01
1995 14434 85,6 2280 13,5 7 0,04 77 0,6 47 0,3 24 0,1
1996 15408 82,3 3012 16,1 43 0,2 217 1,2 15 0,08 21 0,1
1997 21863 82,7 4199 15,9 51 0,2 158 0,6 80 0,3 80 0,3
1998 87787 96,2 2987 3,3 145 0,2 274 0,3 64 0,07 39 0,04
1999 72309 95,4 2452 3,2 135 0,2 461 0,6 355 0,5 82 0,1

Примітка. Упоряд. за даними Міністерства статистики та аналізу Республіки Білорусь.

У формуванні в'їзних потоків в Республіці Білорусь за розглянутий період домінує сусідський європейський макрорегіон (1999 рік - 95,4%). На частку країн Америки припадає 3,2% в'їзних потоків, тоді як питома вага інших макрорегіонів вкрай незначний. Африка, Близький Схід, Східна Азія і Тихоокеанський регіон, Південна Азія в сумі в 1999 р. сформували лише 1,4% прибуттів іноземних туристів в Білорусь. Це природно в силу їх географічної віддаленості, а також того, що вони переважно є приймаючими туристів регіонами.

Передумови для успішного функціонування і перспективи в'їзного туризму в Білорусі є, але говорити про різкий стрибок у його розвитку на даний момент складно, так як кількість туристів, які відвідують Білорусь, має загальну тенденцію до зниження. Пов'язано це з низкою проблем, що стосуються більшою мірою економіки і політики країни в цілому.

Для збільшення обсягів в'їзного туризму доцільна активізація міжнародного співробітництва у даній сфері:

- створення нових спільних маршрутів з сусідніми країнами (Росія, Польща, Україна, Литва). Наприклад, маршрут «По трьом Софійським соборам» (Новгород - Полоцьк - Київ);
- організація спільних міжнародних акцій (фестивалі, ярмарки, дні культур, національні свята тощо), грунтуючись на тісній співпраці з туристськими фірмами;
- Серпневий канал з'єднує Віслу і Німан і тим самим дає можливість здійснювати водні подорожі з Західної Європи в Росію або навколо північних країн Європи (Німеччини через Польщу, Білорусь і Литву, Балтійське море). За оцінками СОТ, в Європі захоплюються водним туризмом понад 5 млн. осіб, що говорить про велику кількість потенційних туристів. Однак частина цього каналу, яка проходить через Гродненську область, не працездатна і вимагає реконструкції. У той же час у 1999 р. послугами Серпневого каналу Білостоцькому воєводстві Польщі скористалися більше 40 тис. туристів, а воєводство отримало дохід більше мільйона дол. США. За оцінками експертів, при умови реконструкції каналу і організації його туристського використання Гродненська область щорічно могла б отримувати як мінімум 250-300 тис. дол. США.

Білорусь може залучати іноземних туристів своєю природою, етнографічними особливостями, розвивати етнічний туризм і інші його види, особливо у формі транзитного та транскордонного.

Підвищення конкурентоспроможності туристського комплексу Республіки Білорусь можна забезпечити наступним чином:

- шляхом залучення інвестицій у розвиток туристичної інфраструктури;
- шляхом розвитку корпоративних зв'язків білоруських турфірм з провідними туроператорами зарубіжних країн та участі в реалізації міжнародних туристських проектів;
- шляхом вдосконалення податкової політики та системи ціноутворення в туризмі;
- шляхом забезпечення державної підтримки турфірм рекламної діяльності;
- шляхом покращення якості та оперативності управління, в тому числі шляхом створення нових більш ефективних організаційних структур і пошуку ефективного власника для приватизації об'єктів туризму державної власності;
- шляхом розширення участі туристських фірм у виставках, зустрічах, конференціях з метою просування білоруського туристського продукту на закордонні ринки;
- шляхом збільшення частки фахівців у галузі туризму в міжнародних представництвах, дипломатичних та торговельно-економічних службах у Білорусі зарубіжних країнах.

Література

1. Національна програма розвитку туризму Республіки Білорусь на 2001-2005 роки / Міністерство спорту і туризму Республіки Білорусь. Мінськ, 2000.
2. Див.: Закон Республіки Білорусь «Про туризм» від 25 листопада 1999 року №326-3 http://www.touragency.by/ru/tourbusiness/law/tourism-law/


Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.