Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші

Подсолонко Е.А., Михайлов Е.А.
Культура народів Причорномор'я. - 2001. - №18, т.2. - С.43-45.

Розвиток рекреаційного комплексу в Криму

Рекреаційний комплекс Криму є представницькою галуззю народного його господарства. Тому при розгляді будь-яких аспектів соціально-економічного розвитку Криму не обходиться без відповідних посилань на місце і роль цього комплексу як у стратегічних рішеннях так і в поточному положенні. Разом з тим у реальній політиці, в реальних процесах управління Кримом пріоритетність рекреаційного комплексу зникла.

Проблеми централізації і децентралізації управління, їх невирішеність раціонального співвідношення негативно позначаються і на процесах управління та ефективності розвитку рекреаційного комплексу. Багато в чому це залежить від розмитість концепції соціально-економічного розвитку Криму.

З метою створення однакових умов для оцінки впливу діяльності всіх галузей господарювання на рекреаційний потенціал, на усунення негативного впливу на нього, необхідна відповідна мотивація. Рішення складних завдань мотивації вимагає залучення великого кола економічних та правових важелів, нового підходу до їх використання.

Крім заходів з припинення руйнує рекреаційний потенціал регіону діяльності галузей господарювання, важливим для регіону є забезпечення ефективного розвитку самих організацій цього пріоритетного рекреаційного комплексу. Для цього потрібна розробка цільової системи управління комплексним розвитком всього курортного господарства Криму. Нижче наведені основні положення створення такої системи.

Цілі створення системи:

1) підвищення ефективності курортного господарства в напрямку досягнення світового рівня його розвитку в ринкових умовах;
2) підвищення зацікавленості місцевих органів влади, підприємств, організацій, населення та персоналу здравниць в розширенні курортної мережі і ефективності розвитку курорту;
3) підвищення зацікавленості відпочиваючих в ефективному розвитку санаторіїв і курортів;
4) максимальне задоволення потреб населення в комплексі послуг по відпочинку і лікування;
5) забезпечення відповідності ціни на путівку сукупності наданих послуг по відпочинку і лікуванню.

Основні принципи формування системи:

1) відповідність показників і критеріїв оцінки стану та розвитку курорту цілей створення системи;
2) підпорядкованість цілям створення системи всіх складових розвитку курортів;
3) рівна економічна відповідальність всіх функціонуючих підприємств і організацій, будь-якого проживає або відпочиваючого людини на території курорту за екологічну чистоту і ресурсозбереження в їх діяльності;
4) підпорядкованість структури управління розвитком курортів складом і змістом цілей створення системи і завдань, що вирішуються для їх досягнення;
5) економічна відповідальність усіх ланок управління курортами за стан і ступінь досягнення цілей системи.

Склад вирішуваних для досягнення цілей системи завдань:

- задоволення потреб максимальної чисельності населення нашої країни і зарубіжних гостей лікування та відпочинок у відповідності з їх інтересами та матеріальними (фінансовими) можливостями;
- організація послуг по відпочинку і лікуванню у відповідності з постійно зростаючими і мінливими матеріальними, соціальними і духовними потребами людини;
- забезпечення високої якості всіх видів послуг (обслуговування) по відпочинку і лікування з урахуванням їх трудомісткості;
- забезпечення екологічної чистоти всіх видів послуг з лікування та відпочинку;
- організація безвідходного надання всіх видів послуг (раціонального або повного використання вихідних матеріальних і паливно-енергетичних ресурсів);
- забезпечення максимального використання основних фондів, виробничих потужностей, капітальних і фінансових вкладень курортів,закріпленій території;
- організація раціонального і ефективного використання трудових ресурсів курортного господарства;
- забезпечення соціальної захищеності працівників курортного обслуговування;
- забезпечення комплексного гармонійного розвитку курортної зони та курортного обслуговування, що охоплює весь вищезгаданий склад завдань, на основі стимулювання жителів та обслуговуючого персоналу в максимальному задоволенні потреб відпочиваючих у лікуванні і відпочинку.

Структура розроблюваної системи:

- методика оцінки рівня розвитку курортної діяльності та курортного обслуговування з урахуванням рішення перелічених вище завдань системи (розробка загальних методичних положень по оцінці рівня розвитку;
- розробка класифікації факторів, що визначають рівень розвитку курортів і здравниць за групами завдань системи;
- розробка еталонних нормативів факторів розвитку курортів і здравниць;
- формування інформаційної бази для оцінки і порівняння рівня розвитку здравниць з кращими і гіршими умовами їх функціонування;
- контрольний приклад реалізації методики оцінки рівня розвитку здравниць, взятих для аналізу);
- методика обчислення ціни на курортні путівки в залежності від рівня розвитку курортної діяльності і курортного обслуговування (загальні положення про методології адекватності ціни на курортну путівку рівня пропонованого курортного обслуговування в екстремальних і нормальних умовах розвитку суспільства;
- методи вибору еталонної ціни на курортну путівку для вищого рівня курортного обслуговування;
- методи вибору нижньої межі ціни на курортну путівку; контрольний приклад розрахунку ціни на курортні путівки для аналізованих здравниць;
- контрольний приклад розрахунку обсягу фінансової виручки від реалізації путівок для аналізованих здравниць);
- методика організації територіального комерційного госпрозрахунку курортів на основі реалізації принципів формування системи (методи визначення залежності фондів економічного стимулювання здравниць (включаючи фонд оплати праці їх персоналу) від комерційних результатів їх діяльності;
- визначення комерційного доходу здравниць, взятих для прикладу, з урахуванням обов'язкових платежів у бюджет; визначення величин фондів економічного стимулювання здравниць, взятих для прикладу;
- імітаційне моделювання процесу встановлення взаємної зацікавленості відпочиваючих і обслуговуючого персоналу здравниць поліпшення курортного обслуговування і зростання комерційного доходу здравниць);
- функції з управління ефективністю діяльності курортів на основі перераховуються вище розроблених методик у системній ієрархії.


Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.