Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші

<<< тому | зміст | вперед >>>

Пилипенко В.Є., Гансова Е.О., Козаків В.С. та ін Економічна соціологія

Розділ 1. Економічна соціологія як наука

1.3. Місце економічної соціології в системі соціологічної науки

Економічна соціологія - це міждисциплінарна наука, потреба в якій викликана наявністю проблем, не доступних для вирішення дисциплінарно обмеженим знанням.

Предметом економічної соціології є закони, категорії, методи, які формулюються за принципом взаємодоповнення. Основою такого взаємодоповнення повинна стати певна парадигма. Як зазначалося, у західній економічній соціології цьому сприяли методологія теорії організації і концепція соціальної дії.

Дослідник Р. Бергер, аналізуючи взаємодію наук, розрізняє такі його види: мультидисциплінарний, плюрадисциплинарный і трансдисциплінарний. Кожен з цих видів передбачає певні специфічні способи об'єднання наукових дисциплін починаючи з простого обміну ідеями і закінчуючи синтезом цілих концепцій, методологій, процедур, термінів, а також дослідницької діяльності [3, 5-20].

Економічної соціології часто приписується статус спеціальної соціологічної теорії. Такої думки дотримуються соціолог Р. Штольберг, відомий систематизатор і історик соціологічної науки Дж. Тернер і академік Т. Заславська. На думку Т. Заславської, економічна соціологія є однією з сорока гілок галузевих соціологічних теорій та її завдання полягає у відтворенні цілісної картини функціонування економіки в системі соціального процесу. Тому слід розрізняти чотири групи проблем [8]:

- розробку економіко-соціологічної моделі певного стану суспільства;
- обґрунтування соціальної стратегії і тактики держави з урахуванням інтересів різних соціальних груп;
- соціолого-економічне вивчення соціальної структури населення як суб'єкта економічної діяльності;
- системне дослідження соціальних регуляторів економіки, конкретних механізмів впливу на неї соціальних відносин.

Соціологічний підхід до суспільства дозволяє побудувати модель як цілісної суспільної системи, так і окремих її підсистем, зокрема соціальної сфери. Соціологічна наука включає в себе категорії та узагальнення, за допомогою яких можна описувати і визначати закономірності функціонування цієї галузі життя, її зв'язку з економікою, політикою і культурою.

<<< тому | зміст | вперед >>>


Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.