Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші

Петрова І.В.
Матеріали міжнародної науково-практичної
конференції «Педагогічні та рекреаційні технології
в сучасній індустрії дозвілля». - К., 2004.

Стан та перспективи підготовки фахівців дозвіллєвої сфери в зарубіжних країнах

Київський національний університет культури і мистецтв, являючи собою відкриту соціально-культурну систему, якісно і гнучко адаптується до інноваційних змін у суспільстві, враховуючи сучасні науково-дослідні та освітні тенденції. Головною метою діяльності кафедри прикладної культурології є підготовка високопрофесійних фахівців для соціально-культурної сфери в цілому і дозвілля зокрема.

Реалізація цілей, завдань та напрямів кафедри прикладної культурології в напрямку підготовки кадрів дозвіллєвої сфери передбачає об'єктивне вивчення та аналіз вирішення кадрового питання в зарубіжних країнах. Це пояснюється орієнтацією сучасного суспільства на принципово нове розуміння соціально-культурної сфери та її роль в освітній системі. Як зазначив Хав'єр Перес де Куельяр у вступній промові на засіданні Всесвітньої комісії по культурі та розвитку (1993): «Освіта є ключовим ланкою, яка забезпечує зв'язок між культурою та розвитком. Розвиток може наповнитися культурою лише в тому випадку, якщо вона спочатку вбере в себе освіту і якщо в свою чергу освіта буде ефективно сприяти становленню особистості у її власної культури, а не тільки її соціального і професійного розвитку... Будь-яка діяльність повинна не тільки бути в гармонії з культурою, в межах якої вона проходить, але і ґрунтуватися на ній» [5].

Термін «спеціаліст дозвіллєвої сфери» охоплює різні концепції і характеризується в світовому просторі неоднозначністю. В Італії, Іспанії, Франції фахівців дозвіллєвої сфери називають социокультурними аніматорами, в Німеччині - соціальними працівниками, педагогами вільного часу, в США - терапевтами-рекреаторами, у Великобританії - соціальними працівниками.

Складність спеціаліста дозвіллєвої сфери полягає в тому, що характер діяльності вимагає від фахівця знань з широкого кола питань: від основ соціальної та культурної політики держави, загальної організації системи соціального забезпечення, специфіки функціонування дозвіллєвої інфраструктури, демографічних особливостей до конкретних методів роботи з представниками різних верств населення. Спеціаліст дозвіллєвої сфери повинен володіти багатьма професійними навичками, які вирішували б проблеми і в сфері соціології культури, педагогіки, психології та соціальної роботи.

Дефініція «аніматор» характеризується у Франції різноманітністю підходів. Аніматор розглядається як професійний працівник соціально-виховної анімації, функції якого полягають у розвитку виховного, культурного і спортивного потенціалу людини; як фахівець соціальної області, мета якого полягає в задоволенні потреб, бажань і запитів соціальних верств населення; як агент культурної та громадської діяльності, покликаний підвищувати суспільну свідомість, покращувати життя громади, розвивати культурну демократію. Аніматори займаються такими видами діяльності, як художня творчість (84%), фізичний розвиток і спорт (51%), економічні проекти (51%), громадська і політична робота (51%), психолого-педагогічна діяльність (46%), культурно-освітня робота (43%), туристика (36%), наукова діяльність (28%) [4, С.43].

Робота аніматора базується на принципах і цінностях активного ентузіазму і реалізується в інституційних межах, які можуть набувати різні форми (асоціації, соціально-культурні установи, локальні спільності, установи культури, міністерства). Анімаційна робота вимагає різних прийомів, які зобов'язують аніматора бути компетентним, кваліфікованим, здійснювати різноманітну практику культурній, мистецькій, громадській, спортивній, прикладної та інших видів діяльності.

Термін «педагог вільного часу» формується в Німеччині в 30-ті роки ХХ століття. Однак спеціальна підготовка педагогів вільного часу в Німеччині здійснюється у вищих навчальних закладах і на курсах педагогіки, вільного часу і туристики починаючи з 70-х років ХХ століття. Педагог вільного часу розглядається німецькими вченими і практиками як працівник сфери послуг високої кваліфікації. Його пріоритетне завдання полягає у організації дозвілля і спілкування населення. А тому, педагог вільного часу повинен вміти налагоджувати стосунки з представниками різних соціально-демографічних верств населення, розпізнавати та аналізувати потреби відвідувачів дозвіллєвих закладів, сприяти задоволенню інтересів населення, допомагати вирішувати різноманітні проблеми підлітків та молоді, направляти клієнта на прийняття самостійних рішень, що не суперечать педагогічним основам; систематично і цілеспрямовано залучати до соціально-культурної творчості самотніх людей, створювати в колективі дружню, доброзичливу атмосферу, здійснюючи при виконанні своїх функціональних обов'язків педагогічний вплив. Педагог вільного часу повинен координувати соціально-культурні ініціативи, розробляти і реалізовувати соціально-культурні проекти, здійснювати стратегію дозвілля.

Педагог вільного часу повинен бути комунікабельним, здатним до співчуття та розуміння, проявляти ініціативу і творчий підхід у вирішенні соціально-культурних проблем особистості. Педагог вільного часу повинен володіти організаторськими якостями і вміти координувати і спрямовувати діяльність своєї команди, співпрацювати з іншими соціально-культурними, освітніми, виконавчими структурами, орієнтуватися в соціальній структурі регіону, зміцнювати відносини з населенням, політичними і громадськими діячами, представниками засобів масової інформації. Для ефективного виконання своєї роботи, педагог вільного часу повинен знати соціальну політику, законодавчу базу, основи юриспруденції та економіки, психолого-педагогічні закони розвитку особистості.

Німецькі вчені В.Нарштедт і Ю.Зандерманн відзначають, що, не дивлячись на суспільну потребу у висококваліфікованих фахівцях соціально-культурної сфери, професія педагога вільного часу ще повністю не сформувалася.

Незважаючи на розбіжності в кадровій політиці зарубіжних держав, загальним є те, що на чолі кута профессиональнойподготовки фахівців соціально-культурної сфери лежать дві фундаментальних концепції:ідея професіоналізму і ідея прав людини.

Освіта в галузі дозвіллєвої роботи можна отримати в навчальних закладах або на відповідних курсах за умови наявного вищої освіти та практичного досвіду соціально-культурної роботи. Вищі навчальні заклади зарубіжних країн проходять акредитацію, яка передбачає всі процедурні та організаційні критерії, необхідні для ефективного здійснення навчального процесу. Акредитація - це статус, наданий академічному інститутові або програмою, що відповідає встановленим критеріям якості освіти. Метою акредитації є гарантована якість програм і допомогу в їх удосконаленні. Програми, які подаються на акредитацію, підлягають суворій оцінці та вивчення рецензій. Наприклад, кожні п'ять років Консульством акредитації США переглядаються навчальні програми на їх відповідність сертифікату якості. Консульство з акредитації, що виникла в країні в 1974 році, двічі на рік здійснює і оцінює програми акредитації, оновлює і розвиває освітні стандарти та процедури. Наприклад, в Аризонском державному університеті (США) акредитовані навчальні програми на факультеті рекреаційного менеджменту і туризму, у Каліфорнійському державному університеті - рекреаційного адміністрування і дозвілля, в Державному університеті Сан-Франциско - рекреації та дозвілля, у Флоридському міжнародному університеті - дозвіллєвого обслуговування, Нью-Хемпширском університеті - рекреаційного менеджменту та політики.

Вагома частина навчального процесу в зарубіжних програмах належить практичного навчання: наприклад, у Франції обсяг практичного навчання становить 55-65 відсотків усього навчального процесу, у Великобританії - 50 відсотків, в Італії - 40, у Німеччині - 35-40, у Бельгії - 30, у Польщі та Данії - 25 і 20 відсотків відповідно. Викладачів навчальних закладів, які надають допомогу студентам під час проходження практики в організаціях та агентствах називають тъюторами (tutor).

У процесі проходження студентами практики педагоги-наставники не просто фіксують результати діяльності студентів, але й оцінюють ефективність засвоєння ними знань, професійну майстерність практиканта, рівень задоволення студентом свого професійного вибору, психологічне відповідність обраної спеціальності. Практична діяльність педагога-наставника - складний процес, який полягає в постійному пошуку неординарних творчих рішень виховних завдань. Педагог-наставник здійснює навчання професії, контроль над професійною підготовкою фахівця, визначає пріоритетні завдання в практичній діяльності студента, контролює ведення творчих щоденників та звітів.

Практичне навчання є суттєвою складовою процесу професійної адаптації і сприяє виявленню одержаних у навчальному закладі знань, умінь і навичок з урахуванням умов самостійної діяльності студента; формує професійну готовність студента до вирішення реальних практичних завдань.

На думку зарубіжних фахівців, студент, який пройшов професійну практичну підготовку, досить швидко адаптується в професійному середовищі, вільно орієнтується в наукових концепціях та професійних інформаційних течіях, здатний чітко формулювати мету і завдання своєї діяльності, прогнозувати її результати; володіє фаховою інтуїцією і навичками ділового творчого спілкування в соціально-культурній сфері. Тому в освітньому просторі соціально-культурної сфери зарубіжжя пріоритет належить, перш за все, практичної підготовки кадрів.

Отримати дозвіллєвий освіта можливо і на курсах, які функціонують при вищих навчальних закладах. Наприклад, у Німеччині при університетах міст Трір і Білефельд функціонують курси педагогів вільного часу, австралійська система освіти передбачає надання дозвіллєвих знань шляхом організації літніх шкіл і проведення семінарів. В Інституті управління сферою дозвілля і розваг Великобританії (Institute of leisure and amenity management) здійснюються семінари та курси підвищення кваліфікації в парковій справі та дозвіллєвої сфери; в програмі діяльності Нідерландської Асоціації керівників муніципальних парків і садів (Association of heads of municipal parks and gardens) - підготовка фахівців парковій індустрії.

У Великобританії діють жіночі і чоловічі курси, специфіка яких полягає в тому, що на курсах проходять підготовку керівників для роботи з дівчатками і керівники для роботи у клубах з хлопчиками. Навчання на курсах триває 1-2 роки (повні курси) і від 3 до 9 місяців (короткострокові курси). Подібні курси створюються дитячими та молодіжними організаціями, наприклад, Національною асоціацією клубів хлопчиків, асоціаціями герлскаутов і бойскаутів. Теоретичні заняття на курсах проводяться паралельно з практичною роботою в молодіжних організаціях. Необхідно підкреслити, що навчальний процес на курсах досить щільний, тому не дозволяє особистості одержати знання в повному обсязі.

Інтерес для нас можуть представляти навчальні програми, розроблені університетами Великобританії для керівництва молодіжних об'єднань. Програми таких курсів складаються з наступних розділів: вивчення психолого-педагогічних, медичних, соціальних основ розвитку молоді; вивчення закономірностей і тенденцій розвитку сучасного суспільства; оволодіння основами молодіжного керівництва.

У першому розділі відвідувачі курсів знайомляться з психологією і педагогікою дитячого, підліткового та молодіжного віку; теорією і методикою молодіжного руху; історією Служби молоді країни. Другий розділ передбачає вивчення розвитку громадських об'єднань, законодавчо-правової бази, яка регулює їх діяльність, соціальних і економічних умов життя молоді, впливу соціальних інститутів на молодь, молодіжної політики країни. Мета третього розділу полягає у використанні та апробації отриманих знань на практиці під безпосереднім наглядом викладача університету. Студенти працюють в різноманітних соціально-культурних установах, громадських центрах, дитячих і молодіжних об'єднаннях.

Незважаючи на все розмаїття діяльності керівника молодіжних організацій, ця спеціальність має стержневу основу, яка об'єднує в собі комплекс професійних знань, умінь і навичок. Такою основою є дозвіллєва програма для молоді, яка втілює в собі всі види молодіжної діяльності - від творчого задуму до його практичної реалізації. Робота над створенням конкретного молодіжного проекту систематизує теоретичні і практичні знання, стимулює інтерес студентів до конкретного виду професійної діяльності, дає можливість розвивати театральне мистецтво, ораторська майстерність, організовувати змагання, налагоджувати роботу в гуртках, проводити ігрові конкурси.

Кожна закордонна країна має власну концепцію підготовки фахівців дозвіллєвої сфери. Її основні форми і методи відображають національну культуру, традиції, специфіку суспільно-історичного розвитку. Наприклад, якщо мова йде про освіта у Канаді і США - там діють певні вікові обмеження та вимоги навчального характеру; в Австралії - необхідність університетської освіти; в Індонезії, Новій Гвінеї, Швейцарії, США потрібно мати практичний досвід соціально-культурної роботи; в Австрії діє психологічний допуск.

Тому необхідно ще раз підкреслити, що сліпе копіювання зарубіжних технологій освіти недоречно і заздалегідь приречене на провал, адже освіта - це, насамперед, джерело власної культури, її унікальності і багатства.

Разом з тим, до системи фахівця соціально-культурної сфери пред'являються загальні вимоги, які визначають придатність людини до соціально-культурній роботі. Адже модель фахівця соціально-культурної сфери відрізняється від інших суміжних спеціалізацій своїм творчим характером. Так, важливим елементом у підготовці фахівця соціально-культурної сфери є не тільки глибина засвоєння навчального матеріалу, викладеного в аудиторії та підручниках, але і здатність використовувати набуті знання в практичній ситуації; синтезувати їх і творчо підходити до вирішення поставлених завдань. Спільним у підготовці зарубіжними країнами фахівців соціально-культурної сфери є те, що складні функції рекреаційного, дозвіллєвого, культуротворчого потенціалу реалізовуються лише тими фахівцями, які мають університетський рівень освіти, а також отримали додаткові знання в галузі соціальної роботи, соціальної педагогіки, інших суміжних дисциплін.

Проаналізувавши процес підготовки кадрів дозвіллєвої сфери в зарубіжних країнах, можна констатувати, що освітня система демократичних країн світу має культуротворческую модель, мета якої полягає не тільки в споживанні і трансляції знань, але і генерації здатності людини до відновлення знань в різних формах соціально-культурної практики, зокрема - дозвілля.

Наукове усвідомлення та аналіз суті, природи та специфіки підготовки фахівців дозвіллєвої сфери в зарубіжних країнах дозволить вдосконалити професиограмму фахівця соціально-культурної діяльності в Україні, сформулювати вимоги, які висуваються суспільством на сучасному етапі, визначити об'єктивні можливості і умови покращення підготовки фахівців соціально-культурної сфери.

Література

1. Der Freizeitpadagoge. Freizeitberatung-Animation-Freizeit-administration: Neue Auhgaben fur Sozialarbeiter, Erwachsen enbildner und Sportpadagogen. Nahrstedt W. u.a. - Lenderich: Westdeutscher Verlag, 1982.
2. Jeanne Houghton. Academic Accreditation: who, what, when, where, and why? // Parks and recreation. - 1996. - № 2.
3. Kulturpadagogik und Kulturarbeit: Grundlagen, Praxisfelder, Ausbildung / Hrsg. Miller-Rolli S. - Weinheim; Munchen: Juventa Verl., - 1988.
4. Кірсанов В.В. Класифікація функцій і підготовка кадрів соціокультуних аніматорів у французькій культурології дозвілля (60-90-ті роки // Вісник Книжкової палати. - 2000. - №5.
5. ЮНЕСКО: Діяльність у сфері освіти у всьому світі. - Париж, 1994.


Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.