Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші

Петросян Р.А.
Матеріали I міжнародної наукової конференції
«Глобалізація і туризм: проблеми взаємодії»
Саратов, 15-16 квітня 2009 р.

Просування туристичних послуг в мережі Інтернет

Продвижение туристических услуг в сети Интернет Розвиток сучасних інформаційних технологій значно впливає на методи та форми роботи підприємств як у сфері промислового виробництва, так і у сфері послуг. В останнє десятиліття одне з перших місць в питаннях обміну інформацією зайняло використання можливостей глобальної комп'ютерної мережі Інтернет. В даний час феномен Інтернет відіграє одну з основних ролей успішного функціонування сучасного бізнес-спільноти, будучи наймогутнішим комунікаційним каналом, що сприяє зручності і швидкості управління інформацією.

Всесвітня комп'ютерна мережа Інтернет розвивається стрімкими темпами. У жовтні 2000 року кількість користувачів Інтернет у Росії склало 3 млн. чоловік, до кінця 2002 року - 10 млн., за підсумками 2004 року число активних користувачів мережі склало 18,5 млн. чоловік, до 2006 року вже налічується 24,4 млн. користувачів мережі Інтернет. В даний час послугами мережі Інтернет регулярно користуються більше 10% населення, більше 20% користуються час від часу, а потенційна аудиторія наблизилася до 40%. Причому слід зазначити, що користувачі мережі Інтернет - найактивніша частина населення1.

Багато зміни, пов'язані з появою мережі Інтернет, були описані в соціологічних теоріях інформаційного суспільства задовго до появи мережі. На думку професора Мартіна У., «інформаційне суспільство можна визначити як суспільство, в якому якість життя в зростаючій мірі залежить від інформації і її експлуатації, широкого розповсюдження інформаційної технології2». Обширний аналіз існуючих теорій інформаційного суспільства представлений в роботі британського професора Вебстера Ф. «Теорії інформаційного суспільства». Автор вважає, що «концепції, що пояснюють явище інформатизації сучасного суспільства, дозволяють нам краще зрозуміти роль інформації в сьогоднішньому світі»3. Незважаючи на те, що в усіх теоріях, в основному, описувалися соціальні зміни, важливо відзначити, що всі ці зміни розглядалися у зв'язку зі змінами економічного характеру. Свій внесок у розвиток концепції інформаційного суспільства внесли такі дослідники, як Маклюэен М., Белл Д., Тоффлер О., Кастельс М., Пайор М., Сейбл С., Хіршхорна Л., Бодріяр Ж., Постер М., Шиллер Р., Альетта М., Липиц А., Харві Д., Гідденс Е.., Габермас Ю, Гарнэм Н. Всі автори відзначають вирішальний вплив інформації на суспільство і зміна комунікативних механізмів в економіці, зокрема в бізнес-діяльності. Описуючи передбачувані соціальні зміни, автори теорій інформаційного суспільства наводять приклади перших змін, які стосуються бізнес-діяльності - виникнення нових технологій спілкування, поширення комп'ютерів і т.п. Комп'ютеризація повсякденному житті не тільки підтверджує гіпотезу про формування «інформаційного суспільства», але і вводить в ужиток віртуальну реальність як симуляції реальних речей і вчинків4. В умовах стрімкого розвитку комп'ютерних технологій нова віртуальна реальність являє собою яскраву характеристику повсякденного життя людини та виступає важливим фактором змін, у тому числі і в сфері туризму5. Сьогодні здійснення туристичної діяльності практично неможливо без застосування Інтернет-технологій. Грамотне PR-просування послуг в мережі Інтернет є запорукою успішного існування будь-якої туристичної компанії.

В даній роботі нам хотілося б виявити необхідність та специфіку використання мережі Інтернет в туристичному бізнесі, подати класифікацію сайтів комерційних організацій, визначити роль сайту в діяльності туристичних компаній, проаналізувати специфіку сучасних туристичних порталів і сайтів туристичних компаній як на загальноукраїнському, так і на саратовському рівнях.

Сучасний турпродукт стає більш гнучким і індивідуальним, більш привабливим і доступним для споживача за рахунок подання його у новій інформаційної середовищі. Поширення інформації про свою діяльність і продаж турів через глобальну мережу Інтернет в тій чи іншій мірі приділяють увагу всі провідні російські туроператори і великі агентства. Туристичні компанії є міжнародними лідерами в застосуванні сучасних інформаційних технологій, активно використовуючи комп'ютерні системи бронювання і резервування квитків на авіатранспорт і залізничне сполучення, номерів у готелях різних країн світу і т.д. Середа, в якій функціонує туристське підприємство, пронизана складною системою комунікацій. Фірма взаємодіє з клієнтами, банками, страховими компаніями, виробниками туристських послуг, контактними аудиторіями. Своєчасне реагування туристських компаній на нові технологічні зміни в різних областях діяльності, суміжних з туризмом, здатність до створення нових методів роботи і вдосконалення результатів діяльності була визнана необхідною умовою виживання компаній. Розвиток інформаційних і комп'ютерних технологій якісно змінює характер маркетингової діяльності практично кожної фірми соціально-культурної сфери. Завдання туристського підприємства полягає у формуванні та підтримці в очах громадськості, наявної та потенційної клієнтури, не тільки образу пропонованої продукції, але і власного образу як організації в цілому. Останнім часом наявність сайту в мережі Інтернет найчастіше стає одним з елементів грамотної інформаційної політики компанії, засобом формування позитивного іміджу, оперативної комунікації з потенційними клієнтами, постачальниками і діловими партнерами, методом успішного просування послуг, найважливішою інформаційної складової діяльності фірми, свідчить про успішність і процвітання компанії. Отже, можна зробити висновок про те, що сайт є одним з найважливіших компонентів PR-політики організації, сприяючи формуванню сприятливого ставлення з боку громадськості, підвищенню конкурентоспроможності компанії.

За даними рейтингового ресурсу Rambler's top 1006, щорічно кількість сайтів туристичної спрямованості збільшується на 25%. Спочатку веб-сайти представляли собою сукупність статичних документів. В даний час більшості з них властиві динамічність та інтерактивність. Веб-сайт (від англ. Website, від web - павутина і site - «місце») - в комп'ютерній мережі об'єднана під однією адресою (доменним ім'ям або IP-адресою) сукупність документів приватної особи або організації7. Сайт - це певний, логічно узагальнений набір інформаційних даних, організований сторінки, пов'язані між собою навігацією (меню). Це спрощене, але досить точне уявлення реальності8. Сайт - це група сторінок, що належать одній і тій же фірмі, організації або приватній особі і пов'язаних між собою за змістом9. Корпоративний сайт - це потужний засіб інформації. На сайті розміщується інформація для споживачів, оголошення про поточні вакансії, повідомляється про нові семінарах, програмах і події компанії, її нових розробках, публікуються спеціальні теми10. Таким чином, веб-сайт може бути не тільки візитівкою туристичної компанії, але і тонким маркетинговим інструментом, потужним засобом інформації, що дозволяє з'ясовувати інтереси цільової аудиторії, зміцнювати імідж фірми, просувати торгову марку, залучати потенційних клієнтів і партнерів.

До сайтів, що характеризують діяльність комерційних організацій, належать:

1) сайт-представництво - інформаційний сайт, який описує діяльність компанії, перелік товарів і послуг, що пропонує для вивчення прайс-листи, торгові пропозиції або послуги, плюс інформацію додаткового характеру;
2) корпоративний сайт, що описує напрямок корпорації, загальні додаткові розділи, що описують суть або нюанси діяльності корпорації в цілому;
3) промо-сайт, що містить інформацію рекламного характеру, яка просуває певну марку, бренд, компанію. Для подібних сайтів характерна невелика смислове навантаження. Часто має ігрові моменти або сервіси, а також акцент на зворотний зв'язок. Використовується великими виробниками для просування певного бренду;
4) сайт-магазин, який представляє каталог товарів, організований за розділами та підрозділами, з можливістю сформувати корзину покупок і оформити замовлення;
5) сайт-візитка - коротка, але необхідна інформація, що повністю описує суть діяльності компанії, або представляє одне, але найважливіше напрям компанії;
6) сайт-маркетингові дослідження - різновид промо-сайту, спрямована на збір маркетингових досліджень11.

На наш погляд, для більшості туристичних компаній, що надають свої послуги в мережі Інтернет, найбільш характерні сайт-представництво, сайт-візитка, корпоративний сайт, що представляють основні напрямки діяльності організації.

Всі сайти туристичної спрямованості можна розділити на дві великі категорії: туристичні портали (журнали-путівники) та веб-сторінки туристичних фірм. Найпростішою формою подання інформації є веб-сторінка (web-page) - лаконічна довідка про компанії. Створення власної веб-сторінки включає грамотний підбір текстового та графічного матеріалу, професійне технічне виконання задуманого. Більш складною формою веб-сервера є рекламний сервер. Мета сервера - розміщення даних про фірмі в Інтернет, створення представництва в мережі. Зазвичай сервер містить загальні відомості про фірму, її історії, продукти поставляються та надаються компанією послуги, ціни на них, різного роду контактну інформацію.

Рекламний сервер здатний забезпечити:

- рекламу (потенційно аудиторія її одержувачів величезна);
- презентацію фірми: сучасні засоби мультимедіа дозволяють створити інтерактивну презентацію компанії, доступну в будь-який час.

На веб-серверах може бути розміщений практично будь-який обсяг інформації, що включає інтерактивні можливості, анімацію і звук; створення іміджу (наявність у фірми сервера в Інтернет), свидетельствуещее про процвітання і стабільності компанії.

Наступною щаблем у ієрархії веб-серверів можна вважати інформаційні сервери. З їх допомогою можна не лише продемонструвати повний перелік послуг фірми, але і вирішити проблему інформування своїх партнерів про зміни цін, призначення нового менеджера і т.д. Найбільш складними за виконанням, але перспективними є системи електронної комерції (системи попередніх замовлень) та інформаційні системи, що представляють собою великі та складні веб-сервери. До таких інформаційних систем можна віднести і великі туристичні портали, які містять максимум інформації про все, що пов'язано з туризмом і подорожами.

Основними критеріями оцінки туристичних серверів є:

- інформативність;
- навігація (структурованість інформації, зручність користування Веб-сайтом можливість отримання необхідної інформації найкоротшим шляхом);
- технічні можливості (наявність інформаційних довідників, можливості бронювання турів, авіаквитків, готелів);
- дизайн сайту (оригінальний логотип, ексклюзивне оформлення);
- швидкість завантаження сайту та його підрозділів (продуктивність, якість зв'язку);
- регулярність оновлення інформації12.

Прикладами успішних туристичних порталів загальноросійського рівня можуть служити популярні туристичні портали:

1) портал Travel.ru, отримав звання «сайту Галузевого року» на конкурсі «РОТОР», що приваблює потенційних туристів різноманіттям туристичних маршрутів по всьому світу, інформативністю, зручною навігацією;
2) портал «Сто доріг» (www.tours.ru), що включає саму необхідну інформацію туристу-початківцю, он-лайн бронювання авіа - і залізничних квитків, власні рейтинги популярності туристичних компаній, форум з відгуками і докладними звітами мандрівників;
3) туристичний портал Turizm.ru - потужний ресурс, що носить інформаційно-розважальний характер, корисний як для професіоналів туристичного бізнесу (форуми для профі, інформація про виставки), так і для початківця мандрівника (пошук попутника, пам'ятки).

Яскраве враження залишає професійний туристичний портал інформаційної служби «Банко» TourDom.ru, відрізняється «народністю», «простий оригінальністю назв. Замість звичайних розділів з'являються: форум - «курилка», реєстрація - «реєстратура», новини замінені на «бістро», відоме «про нас» - це «кухня» і т.д. На даному ресурсі регулярно проводяться експертні інтерв'ю з різними фахівцями у сфері туризму. В розділі «пекарня» представлений архів публікацій журналу «Гаряча лінія туризму», що є «професійним виданням з яскравою індивідуальністю, що забезпечує йому високий читацький інтерес», «вільною пресою, не має зобов'язань перед представниками владних структур, громадськими організаціями, туристичними олігархами або якимись іншими сверхсилами, що впливають на політику видання»13. У журналі публікуються статті про туризм, турбізнесі, аналітичні матеріали туристичних компаній.

Слід зазначити, що розвиток сучасних інформаційних технологій значно відбилося і на розвитку туристичного бізнесу р. Саратова. З'явилися перші туристичні портали нашого міста, завдяки яким підвищилася ступінь обізнаності саратовського туриста про спектр послуг в місті туристичних послуг. Нами було проведено пилотажное дослідження, яке полягало в аналізі саратовських туристичних порталів і корпоративних сайтів провідних туристичних організацій нашого міста. Серед популярних саратовських туристичних порталів слід виділити Turizmsaratov.ru, що є першою в Саратові туристичною системою, орієнтованої на туристів міста Саратова і призначеної для швидкого пошуку і замовлення турів. В основі сервісу даної системи лежить постійно оновлювана база даних по турам, що охоплює пропозиції всіх турфірм Саратова, а також найбільших туроператорів Москви, що містить більше 23 тисяч пропозицій по відпочинку14. Крім цін на тури, в системі широко представлена інформація по країнам світу і регіонам Росії: основна інформація, карти, схеми, готелі, екскурсії та визначні пам'ятки, фотогалереї, прогнози погоди по самим відомим курортам світу, курси 50 валют, багато іншої цінної та корисної інформації від усіх турфірм Саратова.

До найбільших туристичних ресурсів Саратова слід віднести і Саратовський туристичний сервер Travel64.ru, що містить відомості про останні тенденції туристичного бізнесу, перелік і характеристику підприємств туризму Саратовської області, розклад саратовських і московських авіарейсів. Travel64.ru надає можливість он-лайн бронювання турів і номерів готелів по всьому світу, покупки авіа - і залізничних квитків. Також на цьому сайті можна знайти довідник туриста, повну інформацію про оформлення закордонних паспортів, інтерактивне спілкування, форум, фотоальбоми, відео, розповіді та звіти туристів, інтерв'ю професіоналів саратовського туристичного бізнесу, курс валют, банерну рекламу популярних туристичних агентств р. Саратова, прогноз погоди на найближчі 10 днів. Даний сайт відповідає рівню загальноросійських туристичних порталів, виділяючись зручністю і простотою в навігації, інформативністю, актуальністю наданої інформації.

Саратовські туристичні компанії останнім часом також активно включилися в процес розвитку комп'ютерних технологій, усвідомивши необхідність присутності у всесвітній комп'ютерній мережі Інтернет з допомогою корпоративного веб-сайту. Хотілося б відзначити сайти наступних туристичних компаній нашого міста: «Ювента-тур», «Лагуна-тур», «PrimaVera». На наш погляд, дані сайти відрізняються інформативністю, грамотним дизайнерським рішенням і зручністю в навігації. На сайті туристичного агентства «Ювента-тур» (www.juventa.ruможна самостійно здійснити підбір туру в бажаному напрямку, дізнатися вартість цієї поїздки, отримати повну інформацію про діяльність, місії, співробітників організації, на сайті представлені всі туристичні напрямки, з якими працює агентство. Сайт туристичного агентства «Лагуна-тур» (www.lagunat.ru) виділяється креативним підходом до наданої інформації, можливістю оперативного зв'язку з менеджерами компанії з допомогою ICQ, наявністю рубрики «Профі», в якій можна дізнатися останні новини туристичного бізнесу, фотогалереї, де зібрана колекція фотографій, зроблених менеджерами компанії під час зарубіжних поїздок. Сайт туристичної компанії «PrimaVera» (www.primavera-tk.ru) лаконічним, чітко структурований, але в той же час змістовний. На даному сайті представлені: важливий перелік необхідних для туристів документів, розклад авіа - та залізничних рейсів, інформація про візовій політиці різних країн, гарячі тури за кращими цінами; можливі миттєвий замовлення турів, самостійний вибір морських, річкових круїзів, он-лайн бронювання номерів у готелях. Існує можливість ознайомлення з цим сайтом і для іноземних громадян (інформація представлена також англійською та німецькою мовами).

В цілому, рівень просування послуг саратовських туристичних компаній в мережі Інтернет ми оцінюємо як досить високий. Останнім часом зросла кількість туристичних порталів, веб-сайтів турфірм, що сприяють підвищенню інформованості потенційного клієнта, що дають можливість здійснювати самостійний пошук турів, бронювання квитків, відстежувати тенденції, що відбуваються (отримувати новини) в сфері туризму як на загальноукраїнському, так і на регіональному рівнях. Практично кожна успішна саратовська туристична компанія представлена в мережі Інтернет, маючи в наявності власний веб-сайт або e-mail (електронну пошту). Це свідчить про усвідомлення саратовських туристичних компаній необхідності використання Інтернет-технологій, які є найважливішим елементом успішної інформаційної політики підприємства, засобом активного просування послуг.

Підводячи підсумки, слід зазначити, що туристичний сегмент в мережі Інтернет останнім часом характеризується різноманітністю і динамікою зростання. За останні роки з'явилася значна кількість спеціалізованих туристичних порталів і сайтів туристичних компаній, що підвищують інформованість туристів, які оптимізують пошук бажаної інформації. Для туроператора це виключно зручний канал зв'язку з агентствами, для турагента - швидкий вихід на клієнтів. В даний час використання власного сайту для будь-якого підприємства в сфері туризму є не просто бажаним, а обов'язковим елементом успішного ведення бізнесу, найважливішим компонентом PR-політики підприємства, ознакою високої конкурентоспроможності компанії. Сайт туристичної компанії повинен бути якісним, професійним, зручним у використанні і володіти всіма іншими властивостями, необхідними для партнерів фірми, клієнтів і постачальників послуг.

Список використаної літератури

1. Леонтьєв В.П. Новітня енциклопедія персонального комп'ютера / В.П. Леонтьєв. - М., 2003.
2. Лысикова О.В. Соціокультурні практики туризму: соціологічний аналіз: монографія/ О.В Лысикова. - Саратов, 2008.
3. Марконі Д. PR: повне керівництво / Д. Марконі. - М., 2007.
4. Биков І.А. Нові книги з соціальних наук. Анотація до книги Вебстера Ф. «Теорії інформаційного суспільства». - Режим доступу: http://www.ecsocman.edu.ru/images/pubs/2008/01/31/0000320147/013-Bykov.pdf
5. Трунов А.А., Чернікова О.І. Технології «паблік рілейшнз» в трансформується цивілізації модерну (досвід філософсько-культурологічного дослідження) / А.А. Трунов, О.І. Чернікова. - Спб., 2007.
6. http://www.devilstudio.net/
7. http://ru.wikipedia.org/wiki/Веб-сайт
8. http://ru.wikipedia.org/wiki/Информационное_общество
9. http://www.articles.excelion.ru/science/info/27532788.html
10. http://www.tourdom.ru/bakery/
11. http://www.turizmsaratov.ru/
12. http://top100.rambler.ru


1 http://www.devilstudio.net/
2 http://ru.wikipedia.org/wiki/Информационное_общество
3 Биків І.А. Нові книги з соціальних наук. Анотація до книги Вебстера Ф. «Теорії інформаційного суспільства». - Режим доступу: http://www.ecsocman.edu.ru/images/pubs/2008/01/31/0000320147/013-Bykov.pdf
4 Трунов А.А., Чернікова О.І. Технології «паблік рілейшнз» в трансформується цивілізації модерну (досвід філософсько-культурологічного дослідження) /А.А. Трунов, О.І. Чернікова. СПб., 2007. С. 120.
5 Лысикова О.В. Соціокультурні практики туризму: соціологічний аналіз: монографія / О.В Лысикова. - Саратов, 2008. - С.86.
6 http://top100.rambler.ru
7 http://ru.wikipedia.org/wiki/Веб-сайт
8 http://www.devilstudio.net/
9 Леонтьєв В.П. Новітня енциклопедія персонального комп'ютера / В.П. Леонтьєв. - М., 2003. - С.56.
10 Марконі Д. PR: повне керівництво / Д. Марконі. - М., 2007. - С.32.
11 http://www.devilstudio.net/
12 http://www.articles.excelion.ru/science/info/27532788.html
13 http://www.tourdom.ru/bakery/
14 http://www.turizmsaratov.ru/


Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.