Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші

Перзеке Н.Б., Казаріна О.А.
Культура народів Причорномор'я. - 2011. - №201. - С.36-38.

Використання банківського інвестиційного кредитування в рекреаційно-туристичній сфері

Использование банковского инвестиционного кредитоваия в рекреационно-туристической сфере Постановка проблеми. В умовах Криму з його унікальними природними ресурсами рекреаційно-туристичний комплекс є провідною галуззю економіки. Темпи розвитку цієї сфери галузі в значній мірі визначаються рівнем розвитку інфраструктури. Бізнес сприймає інфраструктуру як «суспільні блага» і на практиці відмовляється нести витрати на її розвиток. Це є серйозним гальмом у розвитку рекреаційно-туристичного бізнесу в Автономній Республіці Крим. Тому ці витрати цілком лягають на місцеві та центральний бюджет.

Але часто виникають проблеми при кредитуванні державних структур, які пов'язані з їх можливостями обслуговувати борг. Для місцевих бюджетів обслуговувати борг іноді може бути дуже складно, що в окремі періоди призводить до прострочення виплат в рахунок погашення боргу і виплати відсотків. Тому це іноді є стримуючим фактором для банків при ухваленні рішень про кредитування державних структур.

У регіонах, природні умови яких сприяють розвитку туризму та рекреаційної сфери економіки, ситуація повністю змінюється. Удосконалення та створення нових об'єктів інфраструктури сприяє бурхливому розвитку туризму, створює умови для розширення масштабів і підвищення якості рекреаційних послуг, створення нових підприємств. Все це є потужним стимулом для масштабних інвестицій в санаторно-курортний комплекс, готельне господарство, підприємства громадського харчування, торгівлю, транспорт та інші галузі господарства, притаманні даному регіону. У перспективі ці інвестиції повинні привести до зростання доходів господарюючих суб'єктів і відповідному збільшенню податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів. Ці додаткові податкові надходження повинні дозволити місцевим органам влади обслуговувати кредитний борг без серйозних скорочень витрат за іншими статтями бюджету. Таким чином, кредити, надані місцевим органам влади на розвиток інфраструктури, в регіонах з рекреаційно-туристичною спеціалізацією економіки призводять до створення додаткових бюджетних доходів, тобто такі кредити самі створюють джерела свого погашення.

Комерційні банки, надаючи подібні кредити, отримують додаткову вигоду, пов'язану з виникненням додаткового попиту на кредити з боку підприємств рекреаційно-туристичної галузі. Тому, якщо місцеві органи влади будуть відповідально ставитися до своїх боргових зобов'язаннях, включати у видаткову частину бюджетів майбутніх періодів витрати на обслуговування боргу, то у банків, кредитні ресурси яких в останні роки мають стійку динаміку зростання, не буде підстав відмовлятися від надання таких кредитів. Це є додатковим стимулом для державних структур до залучення банківських кредитів для інвестиційних вкладень в інфраструктуру при відсутності інших реальних джерел фінансування.

Дана ідея вимагає докази на конкретних прикладах з конкретними розрахунками, для чого був обраний проект газифікації курортного селища Коктебель, який діє з 2008 року. Якщо б він фінансувався за рахунок інвестиційного кредиту в бюджет, то можна було б окупити цей проект і отримати додатковий дохід в бюджет за рахунок додаткових бюджетних надходжень на подальший розвиток рекреаційно-туристичної сфери?

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми розвитку інвестиційного кредитування приділялася достатня увага вченими і фахівцями. Однак інвестиційне кредитування в регіонах з рекреаційно-туристичною спеціалізацією економіки має свою специфіку, яка практично не досліджувалася.

Мета статті. На підставі даних по конкретному інвестиційному проекту перевірити ідею про те, що інвестиції в розвиток інфраструктури курортів створюють додаткові надходження в місцевий бюджет, достатні для обслуговування кредиту на фінансування цього інвестиційного проекту.

Основний зміст. Коктебель - популярний приморський кліматичний курорт, населення якого в основному зайняте в обслуговуванні відпочиваючих. Інвестиційний проект як об'єкт реального інвестування, представлений у вигляді газифікація курортного селища Коктебель з метою його розвитку.

Проект почав здійснюватися в 2008 році і розрахований на п'ять років. Реальна вартість об'єкта інвестування становить 9105000 грн., куди входить вартість 8 км 333 м підземних труб діаметром 220 дюймів і всі витрати на їх комплектуючі та встановлення (вартість прокладки одного метра труби складає в сумі 1000 грн, включаючи підстанції), 333 м підземних шляхів були прокладені раніше на суму 125 000 грн., але газифікація була припинена на деякий час, а після відновлено, також 9,8 км надземних труб діаметром 20 дюймів та комплектуючі до них, загальною вартістю всіх шляхів 980000 грн., у вартість газифікації також входила газорозподільна мережа.

Припустимо, що кошти на цей проект взяті в кредит на суму 9107000 грн. терміном на 5 років під 20% річних. Погашення аннуитетное. Ануїтетний платіж, як відомо, це рівний сумі річний платіж по кредиту, який включає в себе суму нарахованих відсотків за кредит та виплату частини основного боргу (див. таблицю 1).

Таблиця 1.

План погашення боргу (грн.)
Рік Платіж, щорічно Виплата відсотків Виплата боргу Залишок боргу
1 2894721,72   1177824,86 7927175,12
2 2894721,72   1436229,16 6490945,96
3 2894721,72 1143396,7 1751325,03 4739620,93
4 2894721,72 759171,6   2604070,49
5 2894721,72 290650,96 2604070,49 0

Цей тип фінансування застосовується для інвестиційного проекту місцевого селищної ради, який здійснюється при його підтримці і під його гарантією.

Згідно таблиці 1 необхідна сума для погашення кредиту разом з відсотками за його використання становить 2894721,72 грн. у рік.

Як ми знаємо з теорії банківської справи, ануїтетний платіж не вигідний, якщо ми збираємося погашати кредит достроково, він був обраний для точного планування річних витрат бюджету, включаючи погашення боргу газифікації курортного селища. Разом по кредиту: 2894721,72 грн. * 5 років = 14 473 608,67 грн.

У перші два роки планується погашення кредиту за рахунок підключення громадянами своїх квартир і приватних будинків, а також комерційних проектів, які готові по закінченні прокладки основної підземної лінії відразу підключитися до неї, вартість матеріалів і роботи, оформлення документації та інших витрат складає, в середньому від 8500грн. до 350000 грн. з одного об'єкта. Вартість також залежить від віддаленості від основної магістралі, від масштабів самого об'єкта газифікації, будь то приватний будинок, готель, турбаза, міні-пансіонат, садиба, вілла, база відпочинку або багатоповерховий житловий будинок відповідно. Таким чином, за перший рік за рахунок підключення користувачів до місцевого бюджету надійде 3458000 грн., а в другий рік 1882000 грн. від підключення раніше існуючих об'єктів, а також 176000 грн. за рахунок підключення громадянами квартир у новому будинку. Також надходження в розмірі 321000 грн. і 20000 грн. відповідно відбудуться за рахунок збільшення вартості реалізованої землі з газовими комунікаціями, також збільшується орендна плата за таку землю, що також призводить до збільшення надходжень у бюджет від податку на землю (Таблиця 2).

Таблиця 2.

Додаткові надходження до місцевого бюджету від реалізації проекту газифікації
Джерела надходжень 1-й рік 2-й рік 3-й рік 4-й рік 5-й рік
Надходження за рахунок підключення раніше існуючих об'єктів інфраструктури, грн.

3520000

  1410000 637800 87000
Надходження за рахунок підключення нових об'єктів інфраструктури, грн.   176000 1023000 925200 2164000
Збільшення орендної плати за землю з проведеними газовими комунікаціями, грн.  

42000
152700 374000 722000
Податкові надходження від 5-ти знову створених підприємств, грн.       790000 1100000
Збільшення вартості реалізованої землі з газовими комунікаціями, грн.

321000

 

76000

396000 250000
Всього, грн.  

2220000

  3123000 4323000

Наступні 3 роки джерела надходжень залишаться колишніми, але відкриється ще 2 бази відпочинку, 3 пансіонату, що, в свою чергу, забезпечить нове джерело надходжень до бюджету. Основні відрахування з одного пансіонату до місцевого бюджету становлять близько 850000 грн. у рік, що включають податок на землю (19000 грн. в місяць або 3% від вартості землі в рік), прибутковий податок із заробітної плати (172000 грн. в рік) і податок на прибуток (450000 грн. у рік).

Вартість землі та її оренди залежить від проведених комунікацій, відповідно з проведеним газом, вона збільшується.

Зростання відрахувань у місцевий бюджет був забезпечений появою газу в селищі, тому створені більш комфортні умови для відпочинку і туризму, відкриття нових міні-готелів, пансіонатів, кафе і ресторанів. Це обумовлює, насамперед, зростання фонду заробітної плати та відповідних відрахувань з нього в місцевий бюджет, які збільшилися за цей період на 20,9%, в подальшому очікується збільшення кількості власників та орендарів землі в курортному селищі Коктебель.

У зв'язку з проведеними газовими комунікаціями за 5 років будуть побудовані і відкриті нові об'єкти рекреаційно-туристичної інфраструктури, збільшиться обсяг і якість наданих послуг підприємствами громадського харчування, готелів, пансіонатів та інших об'єктів рекреаційно-туристичної сфери Коктебеля, що призведе до збільшення їх прибутку, а, отже, і дохідної частини бюджету.

Згідно з таблицею 3, додаткові податкові надходження дозволяють місцевим органам влади обслуговувати кредитний борг без серйозних скорочень видатків за іншими видатковими статтями бюджету. Брак виникає лише у другому році, але вона повністю перекривається доходом попереднього року.

Таблиця 3.

Доходи і витрати місцевого бюджету, пов'язані з реалізацією проекту газифікації за рахунок банківського кредиту
Рік Ануїтетний платіж,
сума щорічно, грн.
Надходження до бюджету
від газифікації, грн.
Кінцевий результат
Дохід, грн. Збиток, грн.
1 2894721,72 3980000 1085278,28 -
2 2894721,72 2220000 - 674721,72
3 2894721,72 3001700 106978,28 -
4 2894721,72 3123000 228278,28 -
5 2894721,72 4323000 1428278,28 -

Ми отримуємо, що по закінченні терміну кредитування органам місцевої влади вдалося повністю погасити 14 473 608,67 грн. кредиту за рахунок надходжень від газифікації селища, в результаті відбулося збільшення податкових надходжень до бюджету селища, тим самим за 5 років було отримано 2174091,4 грн. доходу.

Висновок. Проведені розрахунки показали, що при фінансуванні проекту газифікації з допомогою інвестиційного кредиту банку, місцевий бюджет отримує кошти, які повністю покривають витрати на обслуговування кредиту. Більше того, таке фінансування призводить до розвитку курортного селища Коктебель: збільшення кількості об'єктів рекреаційно-туристичної інфраструктури, підвищення ефективності існуючих підприємств, зростання надходжень до місцевого бюджету, а також бюджетів усіх рівнів. Таке кредитування може повторитися, оскільки це виправдано і доцільно, тому що інвестиції в розвиток інфраструктури курортів створюють додаткові надходження в місцевий бюджет, достатні для обслуговування кредиту на фінансування цього інвестиційного проекту.

Джерела та література

1. Перзеке Н.Б. Особливості банківського інвестиційного кредитування підприємств рекреаційно-туристичного комплексу / Н.Б. Перзеке // Проблеми i перспективи розвитку банківської системи України: зб. наук. праць. - Суми: УАБС НБУ, 2007. - Т.19. - С.282-287.


Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.