Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие

Пендерецький О.В.
Вісник Львівського національного університету ім.І. Франка. - 2013. - вип.43, ч.2.

Перспективи розвитку промислового туризму у Львівській області

Приведені основні складові розроблення промислового туру Львівської області. Доведено, що для повної інформованості туристів основну роль відіграє створення паспорта промислового туру, до якого входить екологічний, технічний, та кадастровий паспорт промислових об’єктів. Основою, при цьому, є карта осередків промислового туризму.

Ключові слова: промисловий туризм, об’єкти, бізнес-мандрівники, територія, кадастр, підприємства, тури.

Постановка проблеми. Розвиток промислового туризму [1] у Львівській області може бути напрямлений на вирішення багатьох соціально-економічних задач місцевих громад. Найважливішими з них є збільшення зайнятості населення, зростання його добробуту, наповнення місцевих бюджетів, забезпечення соціокультурного розвитку людей та поліпшення якості життя.

В Карпатському суспільно-географічному районі, поряд з курортними і рекреаційними об’єктами, є значна їх кількість, що відноситься до промислових, військових та народних промислів, які в своїй сукупності становлять об’єкти промислового туризму [2]. Запровадження туристичних маршрутів на промислові об’єкти, наукові центри, відвідування виробничих підприємств з метою ознайомлення з результатами досягнень даного регіону в науково-технічній сфері, вивчення досвіду, технологій, підвищення професійного рівня та кваліфікації є основною задачею для подорожей бізнесменів, промисловців та державних діячів (VIP туристів). Організація промислового туризму на теренах Львівщини покликана вирішувати вказані задачі задачі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед останніх досліджень і публікацій щодо розробки туру необхідно назвати навчальний посібник О. О. Любіцевої «Методика розробки турів» [4], навчальний посібник М. Г. Ступеня [5], де розкриті складові частини державного земельного кадастру, а також авторські дослідження [1, 2, 3].

Визначення невирішених сторін проблеми. Промислові підприємства запровадивши в себе туристичні маршрути та екскурсій мають можливість представити свою продукцію, поліпшити імідж компанії і галузі в цілому, а для туристів – це можливість побачити своїми очима виробничі потужності, познайомитися з історією промисловості, налагодити нові партнерські стосунки.

Деякі туристи - це бізнес-мандрівники. Багатьом з них було б цікаво зазирнути у виробничий процес значно глибше. У зв’язку із цим постає питання про розвиток промислового туризму на теренах краю, оцінки його перспективності, ресурсної бази й напрямків. Дана пропозиція здатна закласти основи розвитку даного туризму в регіоні, при чому, як внутрішнього, так й зовнішнього. Слід зазначити, що в останній час мешканці інших регіонів України й іноземці все більше цікавляться екскурсіями нашими підприємствами, тож цей напрям відкриває нові можливості для туристичних фірм.

Багатьом студентам технічних, економічних, природничих спеціальностей екскурс на виробництво не просто цікавий, але й корисний для майбутньої роботи. Особливо корисними будуть такі екскурсії для студентів геолого-географічних спеціальностей в цілях ознайомлення зі структурою, особливостями діяльності підприємств, виявлення виробничих зв’язків підприємств із постачання сировини та збуту продукції, встановлення основних напрямів діяльності підприємств в галузі охорони навколишнього середовища, комплексного вивчення територіальних природо-антропогенно-географічних комплексів тощо.

Проте через вузькоспеціалізований розвиток і розуміння ролі туристичної індустрії, не використання резервів для становлення промислового туризму у науковому, діловому, навчальному, культурно-пізнавальному напрямках, а також не повне використання місцевого природного потенціалу, ефективність туристичної галузі в Україні значно менша порівняно з розвиненими країнами світу.

Мета та завдання статті. Сформулювати принципи розроблення промислових турів, а також побудувати карту територіального розміщення осередків промислового туризму Львівської області.

Основний виклад матеріалу. Площа Львівщини становить 3,6 % території України. За розмірами вона займає 17-те місце серед областей держави. Густота населення – 127 осіб на км2 – Львівщина посідає четверте місце у країні (після Донецької, Луганської та Дніпропетровської областей). За розміром Львівська область прирівнюється до таких держав як Ізраїль або Кувейт. Це найбільша й економічно найрозвинутіша область Карпатського реґіону. Львівщина – це один з найбільших туристичних регіонів України, який має унікальні пам'ятки історико-культурної спадщини. В області зосереджено 1/4 всієї історико-культурної спадщини України. На території області знаходяться близько 4000 пам'яток історії та культури під охороною держави (понад 2 тис. охоронних об'єктів розташовано у Львові; історико-архітектурний ансамбль його центральної частини у 1998 р. внесено до списку світової спадщини ЮНЕСКО). Такою кількістю й розмаїттям пам'яток історії, археології, архітектури та монументального мистецтва не може похвалитися жодна інша область України [3].

Львів зазвичай називають "містом музеїв". Численних туристів приваблюють у це стародавнє гостинне місто історико-архітектурні комплекси різноманітних архітектурних стилів XII-XIX ст., унікальні зібрання й колекції, що зберігаються в Національному та Історичному музеях, Картинній галереї, Музеї історії релігії та Арсеналі – музеї старовинної зброї. З унікальними колекціями порцеляни і фаянсу, меблів і ткацтва, прикладного та декоративного мистецтва можна ознайомитися в Музеї етнографії та художнього промислу.

Промисловий туризм, як складова загальнодержавного туристичного процесу, є одним з напрямків розвитку постіндустріального суспільства, що дозволяє вирішувати широкий спектр найважливіших соціально-економічних завдань. До них слід віднести вирішення проблем розширеного відтворення трудових ресурсів, збільшення зайнятості населення, зростання добробуту і поліпшення якості життя суспільства, забезпечення соціокультурного розвитку населення. На сьогоднішній день у світі багато великих і малих виробництв тісно співпрацюють з туристичними фірмами, тим самим рекламуючи власну продукцію та розширюючи ринки збуту.

Львівщина має значні індустріальні та природні об’єкти промислового туризму, найперше це паливно-енергетичні ресурси, до яких відносяться родовища газу, нафти, кам’яного вугілля, що розробляється в частині Львівсько-Волинського вугільного басейну. Область має родовища паливних сланців, калійної солі, сірки, гіпсу, будівельних і вогнетривких глин, мергелю, вапняків. Обличчям господарського комплексу області завжди було машинобудування, представлене виробництвом приладів, верстатів і устаткування для металообробки (Львівський завод фрезерних верстатів), нафтопромислового устаткування (Дрогобицький машинобудівний завод), сільськогосподарських машин («Львівсільгоспмаш»), автобусів (Львівський автобусний завод), автонавантажувачів і автомобільних кранів (Дрогобицький завод автомобільних кранів), поліграфічного устаткування (Ходорівський завод поліграфічних машин), конвеєрів («Конвеєр» – м. Львів), телевізорів, ізоляторів (Львівський ізоляторний завод), апаратури зв’язку (Львівське ВО факсимільно-телеграфної апаратури). Серед підприємств інших галузей варто виділити «Нафтопереробний комплекс «Галичина» (Дрогобицький НПЗ).

Організація турів на виробничі підприємства відповідає загальноприйнятій програмі, в межах якої реалізується мета перебування людини поза постійним місцем проживання, складена з урахуванням індивідуальних побажань і комплекс заходів по її реалізації на відповідному якісному рівні [4].

Тури поділяються на види відповідно до мети подорожі та форми щодо організаційних заходів. Залежно від мотивації туристів до подорожі, визначаються з напрямом промислового туру. Складовими туру є маршрут, програма та комплекс послуг по життєзабезпеченню туриста, в межах яких реалізується на відповідному якісному рівні мета подорожування. Маршрут і програма забезпечують мету подорожування, а заходи з життєзабезпечення туриста під час подорожування – безпеку та комфортність при реалізації цієї мети.

Для промислового туру характерним є дотримання туристами правил охорони праці, техногенної та екологічної безпеки, безпеки життєдіяльності. Тому дуже важливим є надати туристам всебічну інформацію про маршрут та об’єкти туру. Іншими словами – розробити туристичний паспорт туру, який буде поєднувати кадастровий, технічний і екологічний паспорт об’єктів маршруту. Вирішення цього питання полегшується створенням кадастру об’єктів промислового туризму.

Вирішення проблем сталого розвитку регіонів, екологічної безпеки довкілля, охорони земель та їх раціонального використання, оптимізація землеустрою, визначення правових відносин щодо землі та іншого нерухомого майна потребують всебічного кадастрового забезпечення. Як свідчить світовий досвід, кадастрово-реєстраційні системи відіграють важливу роль у сфері управління нерухомістю, оподаткування та іпотечного кредитування, інформаційного та правового забезпечення ринку нерухомого майна, тощо.

Важливим положенням системи є єдиний кадастр земельних ділянок та об’єктів нерухомого майна, коли в єдиній базі даних зосереджена інформація як про земельні ділянки, так і про будівлі та споруди (їх частини), що на ній розташовані. Тоді вони являють собою єдиний майновий комплекс, який у багатьох випадках розглядається як єдиний об’єкт нерухомого майна і єдиний об’єкт права, що дає можливість оперативно отримати необхідну інформацію.

Кадастрові системи є важливим правовим елементом, захистом прав власності. Юридична сила реєстрації полягає в тому, що держава несе відповідальність за правильність реєстраційних процесів. Незареєстровані права вважаються неіснуючими, а зареєстровані – правильними. Складовою частиною реєстру є кадастрові плани та карти. При визначенні прав володіння чи користування кадастровими об'єктами вказують на певні обмеження чи обтяження, які можуть зустрічатися. У кадастрових системах важлива роль відводиться концепції меж земельних ділянок. Як правило межі земельної ділянки, що реєструються в реєстрі, повинні бути зафіксовані в натурі [5, 6].

Кадастр нерухомості тісно пов'язаний з існуючими сьогодні топографічними планами і картами, топографо-геодезичні матеріали яких можуть бути основою створення кадастрових планів і карт.

Обов'язковим елементом інформаційного забезпечення розробки туру є карта території, оскільки розробка маршруту є результатом картографічного моделювання і обов'язково повинна спиратися на оцінку території: її туристично-географічне положення, адміністративно-територіальний поділ, протяжність, конфігурацію, систему розселення і транспорту (рис.1).

Осередки промислового туризму Львівської області
Рисунок 1. Осередки промислового туризму Львівської області

Об’єкти промислового туризму (рис.2), які становлять його ресурсний потенціал – споруди та явища видобувної і переробної промисловості, народні промисли, що відображають, відтворюють, імітують розвиток ландшафту, пов'язаного з промисловою діяльність людини, та мають ту чи іншу пізнавальну цінність.

Об’єкти промислового туризму
Рисунок 2. Об’єкти промислового туризму

За походженням об'єкти промислового туризму доволі різноманітні але основоположне значення мають: промислові будівлі та споруди; техногенні форми рельєфу; машинне устаткування та обладнання. Водночас об'єктами промислового туризму можуть бути лише ті, які становлять техногенну цінність, стали надбанням індустріальної цивілізації, до того ж всі ці об'єкти повинні бути безпосередньо включені до процесу виробництва.

Серед корисних копалин області найбільше значення мають паливно-енергетичні ресурси (родовища газу, нафти, кам'яного вугілля Львівсько-Волинського вугільного басейну на півночі області) [3]. Область володіє також родовищами горючих сланців, калійної і кам'яної солей, сірки, гіпсу, будівельних і вогнетривких глин, мергелю, вапняків.

У структурі промислового виробництва області найбільшу питому вагу мають харчова, паливна промисловості, машинобудування і металообробка, електроенергетика. У структурі виробництва товарів народного споживання частка продовольчих товарів становить 65%. Головні економічні центри області: Львів, Дрогобич, Стрий, Борислав, Новий Розділ, Червоноград, Сокаль. Для економіки області характерна складна галузева і територіальна структура.

Висновки та перспективи. Для покращення розвитку Львівської області промисловий туризм має всі прерогативи для того, щоб зайняти своє визначальне місце. Організація спеціальних турів на шахти видобутку солі, дорогоцінних металів; сірчані кар’єри; свердловини видобутку нафти, мінеральної води, озокериту; об’єкти колишнього військового комплексу – ракетні шахти, сховища, складські приміщення; підприємства перероблення сировини і матеріалів; народні промисли і т.д. ціняться дуже дорого і дають високі прибутки, тому що їх відвідують науковці, промисловці, громадські та державні діячі (VIP-туристи).

Побудова карти територіального розміщення осередків промислового туризму Львівської області значно спрощує на їх основі створення інформаційної кадастрової системи, що дає можливість розроблення промислових турів. В той же час удосконалення цієї системи потребує систематичного введення нових інформаційних показників, зміни структурних та функціональних зв'язків між різними відомствами, які наповнюють своїми даними кадастрову систему, а це завдання значно облегшується завдяки такої карти.

Список літератури

1. Пендерецький О.В. Промисловий туризм в Україні: стан, перспективи розвитку / О. В. Пендерецький // Український географічний журнал. – 2010. – № 3. – С. 48 – 51.
2. Пендерецький О.В. Концептуальна інформаційна кадастрова система об’єктів промислового туризму / О.В. Пендерецький// Науковий збірник київського національного університету ім. Тараса Шевченка. – №8. – 2010. – С.59-64.
3. Пендерецький О.В. Територіальна організація промислового туризму Карпатського суспільно-географічного району та основні напрямки її вдосконалення: Монографія / О.В. Пендерецький // Івано-Франківськ: ІФНТУНГ. – 2011. – 225 с.
4. Любіцева О.О. Методика розробки турів /О.О. Любіцева// – Навчальний посібник. – К.: Альтерпрес – 2003. – 104 с.
5. Перович Л.М. Кадастр нерухомості /Перович Л.М., Перович Л.Л., Губар Ю.П.//- Монографія - Львів: «Львівська політехніка». – 2003. – 120 с.
6. Ступень М.Г. Теоретичні основи державного земельного кадастру /М.Г. Ступень//- Навчальний посібник. – Львів: «Новий світ-2000». – 2003. – 336 с.

PROSPECTS OF INDUSTRIAL TOURISM IN LVIV REGION

Present the basic components of industrial development tour of Lviv region. It is proved that for complete awareness of tourists plays a major role creating passport industrial tour, which includes environmental, technical and cadastral passport industrial facilities. Basis, while there is a map of the industrial centers of tourism.

Keywords: industrial tourism facilities, business travelers, territory, inventory, enterprise tours.
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.