Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие

<<< назад | зміст | вперед >>>

Федорченко В.К., Фоменко Н.А., Скрипник М.І., Цехмістрова Г.С.

Педагогіка туризму

Передмова

Дослідження туризму в Україні наприкінці минулого століття у теоретичному (туризмологія) і практичному (праксеологія) планах викликало живий, неослабний інтерес до численних проблем туризму у філософському, соціологічному, економічному, педагогічному, психологічному аспектах.

Особливе місце серед цих напрямів дослідження туризму займає розробка блоку соціогуманітарних розвідок. Необхідно, за можливістю, достатньо чітко і визначено обґрунтувати предметне поле досліджень педагогіки тризму. Складність завдання розробки пе-дагогіки туризму обумовлено об'єктивними труднощами, пов'язаними із появою нового напряму підготовки "Туризм". Однак, існує багато й інших, ускладнюючих процес розробки галузевої педагогіки, обставин, до яких, перш за все, відносимо нагальну потребу у міждисциплінарному дослідженні, яке б забезпечувало головне - системність у вивченні педагогіки туризму. Першим кроком до розв'язання цієї трудоємної задачі є розробка авторським науковим колективом предметного поля педагогіки туризму.

Щоб розробити галузеву педагогіку, дослідникам необхідно визначити її предмет і завдання, функції, обґрунтувати категорійний апарат, міжпредметні зв'язки, розкрити теоретичні основи виховання і навчання в туризмі. Зазначимо, вітчизняних підручників, навчальних посібників, де б системно описувалося предметне поле педагогіки туризму, немає. Тому авторський колектив вважає, що даний навчальний посібник зможе в деякій мірі ліквідувати дане упущення. В той же час необхідно відмітити, що, хоча навчальний посібник має новизну і оригінальність у подачі матеріалу, від нього не потрібно очікувати всебічної відповіді на означену проблему. Адже необхідна організація системного дослідження з педагогіки туризму, розробка як теоретичних, так і практичних засад. Це дозволило б вносити у моделі підготовки фахівців для сфери туризму необхідні корективи глобального та оперативно-тактичного характеру.

Основна мета навчального посібника - надати відомості з педагогіки туризму найбільш комплексно, максимально структурувати їх.

Авторський колектив сподівається, що навчальний посібник допоможе як теоретикам, так і практикам, які працюють у сфері туризму. Неоціненну допомогу в підготовці даного навчального посібника надали рецензенти - провідні вітчизняні вчені. Матеріали семінарів, що проводилися на базі Київського університету туризму, економіки і права, в рамках даного дослідження, використано у підготовці навчального посібника.

<<< назад | зміст | вперед >>>
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.