Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие

<<< назад | зміст | вперед >>>

Панкова Є.В. Туристичне краєзнавство

Розділ V. Туристичні ресурси Слобожанщини

Слобожанщина - це історична область, яка включає те¬риторію сучасних областей України — Харківської, східної частини Сумської (до р. Сейм), північних районів Донець¬кої (до р. Бахмутка) та Луганської (до р. Айдар), а також частину Воронезької, Бєлгородської, Курської областей Росії. Регіон склався протягом XVII—XVIII ст. на роз¬доріжжі Дикого степу між неусталеними політичними кор¬донами трьох держав: Речі Посполитої, Московського цар¬ства і Кримського ханства.

Слобідська Україна отримала свою назву від типу посе¬лень, які засновували тут у XVII ст. втікачі з Придніпров'я. Жителі слобід тимчасово звільнялися від повинностей з ме¬тою інтенсифікації заселення цих територій. Але вже у XVIII ст. слободи втратили свої тимчасові привілеї, злив¬шись із містами або перетворившись на звичайні села і се¬лища.

Ландшафт цієї території горбкувато-рівнинний, із чис¬ленними річками, що течуть у південному напрямку серед широких долин, гаїв і дібров. Але в міру просування на південний схід ландшафт змінюється, переходячи з лісосте¬пового в степовий, із численними крутими ярами, а уздовж річкових русел — із скелястими крейдяними виступами. Всі річки мають крутий і високий правий берег, а лівий — по¬логий, низинний.

Люди селилися в цьому краю з давніх часів: тут вияв¬лено поселення періоду раннього палеоліту. Археологічні знахідки дають підстави для висновку про поширення на цій території кочової культури, носіями якої були скіфські, сарматські, аланські та інші племена.

В VI ст. край населяло слов'янське плем'я сіверян. Тери¬торія Слобожанщини в різні періоди входила до складу Київської держави, а також Чернігівського, Переяславського, Новгород-Сіверського князівств. Після татаро-монгольської навали спустошений регіон перетворився на дике поле.

М'який клімат, повноводні річки з великими рибними запасами, багата наземна фауна приваблювали в ці краї людей, даючи можливість займатися природними промисла¬ми — бортництвом, полюванням, рибальством тощо. З дру¬гої половини XVI ст. починається посилена колонізація те¬риторії, що здійснювалася двома потоками: з півночі, з російських земель, у зв'язку з будівництвом військових обо¬ронних ліній на кордонах із Кримом і Річчю Посполитою; з заходу, де основною масою були українські селяни і козаки, що йшли сюди в пошуку родючих земель, прибуткових при¬родних промислів, а також порятунку від гніту польської шляхти.

Першими були заселені північні райони Слобожанщи¬ни, де виникли засновані росіянами сторожові станиці -Орел, Ливни, Вороніж, Єлець, Бєлгород. За межами цих укріплень майже не було постійних поселень.

Колонізація цих земель українськими козаками відбува¬лась кількома хвилями протягом XVII—XVIII ст. Активне масове переселення в 1630-х роках було викликане приду¬шенням козацьких повстань у Речі Посполитій. Посилення потоку переселенців спостерігалося також під час національ¬но-визвольної війни і Руїни.

З середини XVII ст. Слобожанщина адміністративно поділялася на 5 полків: Ізюмський, Острогозький, Охтирський, Сумський, Харківський. До XVIII ст. слобідські ко¬зацькі полки підпорядковувалися спочатку Розрядному, а з 1688 р. — Посольському приказу. З 1708 р. вони були пере¬дані у відання азовського генерал-губернатора, з 1718 -

київського і воронезького, а з 1726 — Військової колегії. Ко¬зацькі полки підлягали також московському воєводі. На них покладався обов'язок охорони державних кордонів, що гарантувало козакам збереження їх внутрішнього полково¬го устрою і традиційних порядків.

Заселення Слобожанщини протягом одного століття розширило українську етнічну територію майже на 100 тис. кв. км, відсунувши її межі на схід на 120-200 км. На сере¬дину XVIII ст. Слобідська Україна становила майже чверть української етнічної території і близько 10% населення Ук¬раїни.

У 1796 р. в цей регіон було переселено 1,5 тис. кал¬миків, в 1711 р. — групу селян із Валахії чисельністю 4 тис. чол. на чолі з молдавським господарем князем Д. Кантеми¬ром. З часом населення цих територій поповнилося за ра¬хунок євреїв, греків, циган.

З середини XVIII ст. козацька автономія поступово об¬межувалася, поки не була остаточно ліквідована Катериною II. Козацькі полки були перетворені на регулярні, всі привілеї відібрані, козацька старшина урівняна в правах із російським дворянством. У 1765 р. створено Слобідсько-Українську губернію у складі Харківської, Ізюмської, Сумської, Охтирської, Острогозької провінцій. У 1780 р. гу¬бернію ліквідовано і включено до складу Харківського намісництва, за винятком Острогозької провінції. В 1796 р. Слобідсько-Українська губернія, була відновлена як адміністративна одиниця, а в 1835 р. перейменована на Харківську. В 1932 р. створено Харківську, а в 1939 р. -Сумську області.

<<< назад | зміст | вперед >>>
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.