Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші

Овсепян І.А.
Матеріали доповідей ІІІ науково-практичної конференції
"Інформаційні технології в управлінні туристичною та курортно-рекреаційної
економікою". - Бердянськ: АУІТ "АРІУ", 2007.

Моделювання прийняття рішень з інвестування у розвиток регіонального туризму

Дуже часто в реальній господарській практиці туристичне підприємство (фірма) стикається з необхідністю вибрати найкращий варіант інвестування вільних грошових коштів. Зазвичай така задача виникає в тому випадку, коли є значна кількість інвестиційних проектів.

Можливі варіанти інвестиційних рішень в області індустрії туризму можна звести до спектру моделей, і кожну з них модифікувати і конкретизувати стосовно до даної ситуації, особливості розв'язуваної проблеми. Крім того, на вибір моделі впливає специфіка механізму регулювання економічних процесів, ступінь лібералізації ринку і рівень державного участі.

Приступаючи до розробки і прийняття рішень щодо інвестування в конкретну програму підприємства (фірми) індустрії туризму, можна використовувати різні моделі. До розглянутих автором моделей належать моделі: модель організаційної модернізації, раціональна модель, модель «дерево рішень» і т.д.

Для вибору варіанта рішень щодо інвестування необхідно оцінювати очікуваний результат кожного з аналізованих варіантів, оцінювати їх ефективність. І на підставі проведеного аналізу з використанням зазначених моделей можна буде прийняти обґрунтоване рішення щодо переваг того чи іншого виду туризму (або видів туризму).

Іншими словами, мова йде про прийняття складного рішення при виборі напрямків інвестування (вибір ринків туристичних послуг, спорудження нових об'єктів або оренда діючих, придбання у власність фірми транспортних засобів для обслуговування туристів або укладати угоду з транспортною компанією, тощо

В цілому, слід зазначити, що використання підприємством (фірмою) моделювання в процесі розробки та прийняття рішень щодо інвестицій дозволяє йому більш об'єктивно, системно підійти до даного питання, прийняти раціональне рішення, що відповідає меті та завданням функціонування підприємства. Віддаючи перевагу тій чи іншій моделі, менеджери повинні виходити з переконання, що моделі відображають найбільш суттєві риси аналізованої ситуації чи об'єкта. Вона не може відображати дрібні деталі явища, особливо тих, які не мають вирішального впливу на прийняття рішень.

При цьому необхідно враховувати, що якість прийнятих інвестиційних рішень самим безпосереднім чином відбивається на всіх показниках ефективності реалізації проекту: на тривалості інвестиційного циклу та всіх його фазах, відповідно оцінок фінансової спроможності проекту й ефективності інвестицій, отриманих у результаті передінвестиційних оцінок, фактичним показникам, отриманим у процесі реалізації інвестиційного рішення; на прибутковості діяльності підприємства в період після інвестиційної експлуатації об'єкта.

Література

1. Бланк І.А. Управління інвестиціями підприємства. - К: Ніка-Центр, Ельга. 2003.- 480 с.
2. Віленський П.Л., Ливинец В.М., Смоляк С.А. Оцінка ефективності інвестиційних проектів. Теорія і практика. - М: Річ, 2001. - 247 с.
3. Свірідова Н.Д. Прямі іноземні інвестиції: Світовий досвід та стратегія залучення в економіку України: Монографія. - Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2004. - 164 с.


Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.