Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші

Оксана Охріменко
Журнал «Страхова справа». - 28.07.2009.

Класифікації страхування туристів в Україні

страхование туристов Ще на початку минулого століття німецький дослідник А. Манеса відзначав, що серед особливостей страхування майна від вогню слід зауважити надану свободу переміщень, під якою слід розуміти дозвіл перевозити застраховані предмети в інше місце, без особливого заяви про це і без підвищення премій.

Як приклад, науковець наводить випадок, коли вчений, застрахувавши свою рухомість на 30 тис. марок, уклав також страхову угоду на 3 тис. марок на час наукових поїздок. Таким чином, у Німеччині ще на початку ХХ ст. були передбачені варіанти страхування багажу, який, з одного боку, є частиною приватного майна громадян, а з іншого - міститься поза місцем їх постійного проживання. Остання характеристика і є тією особливістю, яка відокремлює багаж від іншого майна.

Таким чином, враховуючи велику кількість підходів щодо класифікації страхування, все розмаїття його різновидів, призначених для страхового захисту туризму, можна згрупувати у три галузі: особисте, майнове та страхування відповідальності, яка відповідає загальноприйнятим підходам щодо класифікації страхування в залежності від предметів страхування. Крім того, може мати місце класифікація страхування залежно від:

- видів договорів страхування (колективні, індивідуальні);
- способи відшкодування збитків (асистанс, компенсаційне);
- кількості видів страхування в страховій програмі (моно - і полі-страхові продукти);
- території дії полісу (на території однієї країни, на території регіону, весь світ).

В Україні ліцензування страхової діяльності на основі видів і форм страхування. У рамках кожного виду страхування можуть виділятися його різновиди, які уточнюють об'єкт страхування (страхування від нещасних випадків, медичне страхування, страхування відповідальності перед третіми особами). У деяких країнах окремо виділяють страхування туристів (Естонія), страхування надання допомоги особам, які потрапили у скрутне становище під час подорожі або під час відсутності на місці постійного проживання (Польща). В більшості країн страхування туристів не виділяється в окрему різновид страхування, а здійснюється в рамках медичного страхування, страхування від нещасного випадку, або включається у поліси так званого домашнього страхування (home insurance). В європейському законодавстві окремо виділяється страхування надання допомоги особам, які потрапили у скрутну ситуацію під час подорожі, знаходячись поза домівкою або поза постійного місця проживання. Даний вид страхування покриває ризики, які відсутні в базовому покритті в рамках обов'язкового медичного страхування.

В Україні не існує окремого виду ліцензій на здійснення страхування туристів. Страхові компанії отримують ліцензії на основі розроблених правил страхування медичних витрат та нещасного випадку. Кожна страхова компанія, яка отримує ліцензію згідно з чинним законодавством, подає в органи нагляду за страховою діяльністю правила страхування, які розроблені в рамках одного або кількох різновидів страхування: Правила страхування відповідальності за оплату наданих медичних та інших послуг під час поїздки за кордон (страхування відповідальності); Правила страхування від нещасних випадків (особисте страхування); Правила страхування багажу пасажирів повітряного транспорту (майнове страхування) тощо.

Страхова компанія в рамках ліцензії "Страхування вантажів та багажу" може розробляти правила страхування різноманітних вантажів, багажу пасажирів усіх видів транспорту.

Планується привести класифікацію страхування в Україні у відповідність із законодавством країн ЄС. Так в проекті Закону України "Про страхування" (ст. 5) передбачено запровадження страхування надання допомоги (асістанс) особам, які зіткнулися з труднощами під час подорожей або поза місця проживання. Особлива ситуація склалася при страхуванні анулювання подорожі або її перериванні і при страхуванні цивільної відповідальності туристів. Тут відсутній єдиний підхід щодо ліцензування.

Правила страхування в розрізі видів страхування, які застосовуються в сфері туризму

Медичне страхування туристів:

- Правила добровільного страхування медичних витрат
- Правила страхування відповідальності громадян перед третіми особами за оплату медичних та інших послуг під час їх перебування за кордоном
- Правила добровільного медичного страхування
- Правила добровільного страхування відповідальності за оплату наданих послуг під час поїздки за кордон

Страхування на випадок анулювання або переривання подорожі:

- Правила добровільного страхування фінансових ризиків, пов'язаних з відмовою від туристичного подорожі
- Правила добровільного страхування фінансових ризиків
- "Правила добровільного страхування відповідальності перед третіми особами (іншої, ніж передбачена п.п. 12-14 ст. 6 Закону України ""Про страхування"")"
- Правила добровільного страхування фінансових ризиків, пов'язаних зі збитками через неможливість здійснення туристичної подорожі

Страхування професійної відповідальності турфірм:

- Правила добровільного страхування відповідальності перед третіми особами (іншої, ніж передбачена п.п. 12-14 ст.6 Закону України "Про страхування")
- Правила страхування професійної відповідальності

Страхування банківської гарантії для турфірм:

- Правила добровільного страхування фінансових ризиків
- Правила добровільного страхування відповідальності перед третіми особами (іншої, ніж передбачено п.п. 12-14 ст. 6 Закону України «Про страхування»)
- Правила добровільного страхування виданих гарантій та прийнятих гарантій

Якщо проаналізувати вплив видів і форм туризму на різновиди страхових продуктів, то можна виявити певну закономірність. Відповідно до офіційної статистичної звітності, за видами мотивації виділяють такі види подорожей з метою туризму: службову поїздку, організований туризм, приватну поїздку. Ст. 4 Закону України "Про внесення змін в Закон України "Про туризм" за організаційними формами розрізняє міжнародний і внутрішній туризм. Залежно від категорій осіб, які здійснюють туристичні подорожі, їх цілей, об'єктів, які відвідуються, чи інших ознак виділяють такі види туризму: дитячий, молодіжний, сімейний, для осіб похилого віку, для інвалідів, культурно-пізнавальний, лікувально-оздоровчий, спортивний, релігійний, екологічний (зелений), сільський, підводний, гірський, пригодницький, мисливський, автомобільний, самодіяльний тощо.

Кожен з представлених форм і видів туризму потребує специфічного страховому покритті, яке відрізняється лімітом відшкодування, переліком ризиків та обмеженнями страхового покриття. Типові страхові програми, як правило, не діють для громадян, які виїжджають за кордон з метою працевлаштування, а також для спортсменів та осіб, які планують займатися активним відпочинком. Для осіб, які здійснюють багаторазові поїздки за кордон протягом року, призначені спеціальні програми.

В залежності від вартості страхових програм, вони можуть передбачати додаткові послуги:

- розшук і повернення загубленого багажу,
- юридичну допомогу,
- забезпечення послуг з оренди автомобіля і бронювання місця в готелі,
- замовлення проїзних квитків і багато інших.


Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.