Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші

Несторенко Т.П.
Матеріали доповідей ІІІ науково-практичної конференції
"Інформаційні технології в управлінні туристичною та курортно-рекреаційної
економікою". - Бердянськ: АУІТ "АРІУ", 2007.

Удосконалення процесу ціноутворення в санаторно-курортних закладах

Аналіз існуючих методів ціноутворення санаторно-курортної сфери України показав, що вони потребують удосконалення і подальшого розвитку. Застосовуваний санаторно-курортними установами витратний метод ціноутворення не враховує рівень конкурентоспроможності послуг, що надаються ними. Разом з тим, якщо ціна відіграє суттєву роль при прийнятті покупцями рішень щодо доцільності придбання даного товару або послуги, використання підприємством затратного методу при визначенні ціни може дати непогані результати. Однак і в даному випадку від того, як класифікуються різні статті витрат, як визначається прийнятна ціна при різних рівнях завантаженості потужностей підприємства, багато в чому залежать фінансові результати діяльності господарюючого суб'єкта.

Тому в дослідженні на прикладі ЗАТ «Приазовкурорт» (р. Бердянськ) обґрунтовується необхідність вдосконалення процесу ціноутворення на основі використання маржинального аналізу.

Діюча в даний час система ціноутворення на санаторно-курортні путівки передбачає їх реалізацію за оптовими, роздрібними і пільговими цінами [1]. Основними покупцями послуг ЗАТ «Приазовкурорт» є соціальні фонди, в тому числі Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (ФСС з ТВП), Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань (ФСС від НВ та ПЗ). Так, наприклад, в 2006 р. соціальним фондам було реалізовано 64,5% загальної кількості путівок ЗАТ «Приазовкурорт» [2]. Однак, частка реалізованих соціальних фондів путівок протягом останніх років постійно знижується (2003 р. - 71,8%, 2004 р. - 69,8%, 2005 р. - 65,6%) [3]. Все це відбувається на тлі зниження з 2004 р. загальної кількості реалізованих санаторно-курортних путівок (таблиця 1).

Таблиця 1

Реалізація путівок ЗАТ «Приазовкурорт» у 2003-2006 рр.
Реалізація Роки
2003 2004 2005 2006
За договорами з соціальними фондами 16403 16624 15539 13230
Підприємствам і організаціям (за договорами та без договорів) 2786 2994 3174 2787
За готівкові кошти 3653 4207 5007 4522
Разом 22842 23825 23720 20539

Реалізація путівок соціальних фондів у 2006 р. здійснювалася за тендерними цінами, зниженими порівняно до розрахованої на основі витратного методу ціні на 10-12%. Для інших покупців (підприємствам, організаціям, туристичним фірмам, іншим суб'єктам підприємницької діяльності) застосовувалися сезонні знижки (10%) або ж бонусні і дилерські знижки. Приватним особам путівки продавалися за цінами з сезонними надбавками і знижками в міжсезоння в розмірі 10%.

Ціна путівки в санаторіях ЗАТ «Приазовкурорт» визначається на підставі даних про собівартості і запланованої норми прибутку (рентабельності). Однак, протягом низького сезону (міжсезоння) потужності в санаторіях завантажені не повністю, що призводить до збитків. В цьому випадку може бути вигідним прийняття замовлення від оптових покупців (підприємств, організацій, туристичних фірм) на путівки за цінами нижче собівартості. Доцільність такого рішення може бути обґрунтована на основі маржинального аналізу, що широко застосовується у зарубіжній практиці.

У дослідженні пропонується удосконалення принципу поділу витрат на прямі і непрямі. На підставі даних про планову і фактичну собівартість одного ліжко-дня ЗАТ «Приазовкурорт» в 2006 р. розраховується мінімальне значення ціни, за якою можуть бути реалізовані санаторно-курортні путівки оптовим покупцям при різного ступеня завантаженість ліжкового фонду ЗАТ «Приазовкурорт» у міжсезоння.

Література

1. Менеджмент закладів оздоровлення та відпочинку в рекреації. Навчально-методичний посібник для студентів і фахівців. За ред. д.мед.н., проф. В.І. Пономаренка. - К.: "Денеб", 2005. - 416 с.
2. Довідка про реалізацію путівок у санаторіях-філіях ЗАТ "Приазовкурорт" за 2006 рік. - Рукопис.
3. Несторенко Т.П. Місто і підприємство: взаємозв'зв'язок економічної безпеки. - В зб. матеріалів доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції "Інформаційні технології в управлінні туристичною та курортно-рекреаційною економікою", Бердянськ, АУІТ "АРІУ", 15-16.09.2006. - С.71-73.


Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.