Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші

КАЗАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

"ЗАТВЕРДЖУЮ"
Проректор з навчальної роботи
__________ проф. Н.К.Замов

Програма навчальної практики

МУЗЕЙНА ПРАКТИКА


Спеціальність: 020700 - історія


Прийнята на засіданні кафедри ______________________________________
(протокол №___ від "__"__________200__ р.)
Завідувач кафедри ____________________ И.Р.Тагиров

Затверджено Навчально-методичною комісією історичного факультету КДУ
(протокол №___ від "__"__________200__ р.)
Голова комісії ____________________ Р.Г.Кашафутдинов

Робоча програма навчальної практики "музейно-ознайомча" призначена для студентів ІІ курсу за спеціальністю: 020700 - історія

АВТОР: Сидорова І.Б.

АНОТАЦІЯ ПРАКТИКИ

Музейна практика знайомить студентів-істориків з експозиціями музеїв різних типів і профілів, фондами Національного музею РТ, основними видами музейній діяльності.

1. Вимоги до рівня підготовки студента, який завершив проходження музейно-навчальної ознайомчої практики

Студенти, що завершили вивчення даної дисципліни повинні:

- Розуміти специфіку музею як соціокультурного інституту у всьому різноманітті його функцій;
- орієнтуватися в музейній мережі р. Казані;
- володіти практичними навичками по створенню музейної експозиції історичного профілю, ведення науково-освітньої і фондової роботи в музеї.

2. Обсяг навчальної практики, місце і час проведення

Форма навчання - очна
Форма контролю - залік
Семестр - 4-й
Всього годин - 72
Місце проведення - Національний музей Республіки Татарстан, Музей історії КДУ.

3. Зміст дисципліни

3.1. ВИМОГИ ДЕРЖАВНОГО ОСВІТНЬОГО СТАНДАРТУ ДО ОБОВ'ЯЗКОВОГО МІНІМУМУ ЗМІСТУ ПРОГРАМИ ПРАКТИКИ

Індекс Найменування дисциплін та їх основні розділи Всього тижнів
П.03 МУЗЕЙНА ПРАКТИКА 2

3.2. ЗМІСТ РОЗДІЛІВ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ


п/п
Назва теми та її зміст Кількість годин
1 Тема: Науково-фондова робота в музеї.
Поняття: музейний предмет, музейний фонд, музейна колекція, музейне зібрання. Комплектування, облік і зберігання фондів (план комплектування, облікова документація, режим зберігання). Реставрація та консервація музейних предметів.
Лекції-покази фондових колекцій:
а) Письмові джерела. Специфіка обліку і зберігання;
б) Колекція порцеляни. Методика вивчення. Створення каталогу;
в) Колекція етнографії. Специфіка комплектування та опису;
г) Колекція зброї. Реставрація предметів з металу.
4


8
2 Тема: Експозиційно-виставкова діяльність музею.
Поняття: експозиція, експонат, експозиційний комплекс. Методи і принципи побудови експозицій. Етапи роботи над експозицією: наукова концепція, тематична структура, розширена тематична структура, тематико-експозиційний план. Художнє проектування: архітектурно-художнє рішення, ескізний проект, монтажний лист. Прийоми художнього оформлення експозицій. Експозиційне обладнання. Експозиційні матеріали: оригінали, новотвори, муляжі, тексти, етикетки, анотації в експозиції. Типи виставок в музеї.

Знайомство з виставками НМ РТ та його філій («Скарби Татарстану», «Шаляпін в Казані»). Нові тенденції в проектуванні експозицій. Образно-сюжетний метод на прикладі музею С.Сайдашева.
4

6
3 Тема: Основні Напрями та форми культурно-освітньої діяльності.
Музейна екскурсія (методика підготовки і проведення). Специфіка пішохідної екскурсії по місту («Стара-татарська слобода»). Літературно-музична композиція в музеї («Болдинська осінь»). Музейна педагогіка. Музейний урок («Секрет старої скриньки»). Діяльність гуртків, клубів при музеї.
4
4 Тема: Менеджмент і маркетинг в музейній справі.
Рекламно-видавнича діяльність. Спонсорство та благодійність. Гранти.
2
5 Використання інформаційних технологій. 2
6 Екскурсії в музеях:
- О.м.горького,
- Г.Тукая,
- С.Сайдашева,
- Ш.Камала,
- М.Джалиля,
- Е.А.Боратынского,
- К.Насыри,
- Академіків Арбузова,
- Історії зв'язку РТ,
- Історії МВС,
- Історії КДУ,
- Історії КГТУ (КАІ),
- Музею конярства і Казанського іподрому,
- Музею бойової слави та історії Казані в середній школі № 126,
- Історії Татарської слободи гімназії № 1
30
7 Пішохідні екскурсії:
- Стара-татарська слобода (з відвідуванням мечеті і охрещено-татарської церкви).
- Казанський кремль. Петропавлівський собор.
4
8 Варіант I (основний). Підготовка та проведення ділової гри на тему: «Презентація нового музею».
Постановка мети і завдань, розподіл ролей: директора музею, зберігача фондів, наукового співробітника - експозиціонера, художника, екскурсовода, спеціаліста з просвітницької роботи, інформаційних технологій, маркетингу та рекламно-видавничої діяльності. Методика підготовки і проведення гри (з показом відеофільмів). Проектування музею. Створення пакету науково-методичної документації. Проведення гри та її аналіз.
Варіант II (додатковий). Підготовка та проведення екскурсії по музейній експозиції або виставці. Аналіз екскурсії.
8
  Разом годин: 72

Примітка: Програма практики містить докладну характеристику змісту тем.

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

1. Актуальні проблеми фондової роботи музеїв. М., 1978.
2. Бутиків Г.П. Маркетинг в музеї // Музеї Росії: пошуки, дослідження, досвід роботи. СПб., 1995.
3. Гнєдовський М. Музейна експозиція: Азбука професії // Радянський музей. 1987. № 6, с. 36-39.
4. Гнєдовський М. Проектування експозиції // Радянський музей. 1988. № 1. с. 32-34.
5. Дукельський В.Ю. Музейний предмет // Радянський музей. 1986. № 1.
6. Ділова гра "Проектування музею". Казань, 2002.
7. Жауль М. Етнографічні музеї сьогодні // Museum. 1993. № 175.
8. Інструкція з обліку та зберігання музейних цінностей, що знаходяться в державних музеях. М., 1984.
9. Консервація і реставрація пам'ятників та історичних будівель. Пер. з фр. яз. - М., 1978.
10. Культурно-освітня діяльність музеїв: Сб.тр. ИПРИКТ. М., 1997.
11. Музеєзнавство. На шляху до музею XXI століття. М., 1989.
12. Музеєзнавство. Музеї історичного профілю. Навчальний посібник для вузів за спеціальності "історія". М., 1988.
13. Музей і школа. Сб.науч.трудов. М., 1986.
14. Музейна справа. Музей - культура - суспільство. М., 1992. Вип. 21.
15. Музейні терміни. Сб.науч.трудов. М., 1986.
16. Піщулін Ю.П., Равикович Д.П. Соціальні функції сучасного музею. М., 1986.
17. Шляхи підвищення ефективності музейної діяльності. М., 1990.
18. Розгін А.М. Музейний предмет як історичне джерело // Актуальні проблеми джерелознавства. - М., 1979.
19. Регіональні проблеми розвитку музейної справи: Сб.ст. М., 1990.
20. Російська музейна енциклопедія. У двох томах. М., 2001.
21. Скопин Г.А. Видання музею. - Казань. 1955.
22. Створення експозиції шкільного музею. Методичний посібник. Казань, 2000.
23. Створення музейної виставки. Методичний посібник. Казань, 2000.
24. Столяров Б.А. Педагогіка художнього музею від витоків до сучасності. СПб., 1999.
25. Тверська Д.І. Основні напрямки, види та особливості науково-дослідницької роботи в музеях // Музейна справа в СРСР. М., 1997.
26. Тульчинський Г.Л. Маркетинг у сфері культури. СПб., 1995.
27. Шамсутдинова Д.В. Інформаційно-освітня діяльність музеїв. 28. Уч.-метод.пособие. - Казань: Медицина, 2001. - 67 с.

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

1. Річ у мистецтві. - М, 1988.
2. Гнєдовський М.Б. Аналіз музейної мережі і проблеми класифікації музеїв // Музейна справа в СРСР. М., 1985.
3. Дукельський В.Ю. Музей і культурно-історичне середовище. Музеєзнавство. Проблеми культурної комунікації в музейній діяльності. М., 1989.
4 .Естественно-музейні наукові установи Росії: Довідник. /Держ. Дарвінівський музей. - М., 1994. - 64 с.
5 .Забелинские наукові читання. Історичний музей - енциклопедія вітчизняної історії культури. Отв. Ред. В.Л.Егоров. М., 1999. - 339 с. / Праці ГИМ, вип. 110. Те ж саме. Вип. 121. - М., 2000. - 771 с.
6. Закс А.Б. Музееведческий центр Росії (1930-1960-ті роки) // ВІ, 1994, № 10, с. 160-166.
7. Іонова О.В. З історії будівництва краєзнавчих музеїв РРФСР // Праці НІІМ, вип. II. - М., 1961, с. 80-175.
8. Історичні та краєзнавчі музеї СРСР. Каталог. /Центр. Музей революції СРСР. - М, 1988. 540 с.
9. Казанський музейний вісник. Журнал Казанського підвідділу Всеросійської колегії у справах музеїв і охорони пам'яток мистецтва і старовини при Наркомосі. 1920-1924.
10. Кириченко О.І. Історичний музей. М., 1984.
11. Крейн А.К. Життя музею. М., 1969.
12. Крейн А.К. Народження музею. М., 1979.
13. Моїсеєв А.М. Краєзнавчі музеї за 50 років // Історія СРСР, 1967, № 6, с. 188-.
14. Музеї Росії (комплексні, історичні, природничі, технічні, галузеві). Ч. 2. Довідник. М., 1993. - 185 с.
15. Музеї Росії. Ч. 3, 4. Довідник. - М., 1993.
16. Музеї Росії (художні, мистецькі, архітектурні, літературні). Ч. 1. Довідник. - М., 1993. - 269 с.
17. Музеї Російської Академії наук. Альманах. Отв. Ред. Г.И.Алексеева. - М., 2000. - 338 с.
18. Музей і влада / Сб. навч. тр. Отв.ред. С.А.Каспаринская Ч. 1-2. - М., 1991-1992.
19. Музей і особистість. Навч. Конф. - Сиктивкар, 1994.
20. Музей. Освіту. Культура. Процеси інтеграції. М., 1999.
21. Музей і суспільство. Проблеми взаємодії. М., 2000.
22. Музей і сучасність. Вип. 2. Праці НДІ культури. Т. 36.- М., 1976.
23. Нариси з історії музейної справи. М., 1957. Вип. 2. М., 1960. Вип. 3. М., 1961. Вип. 5. - М., 1963. (Праці НІІМ. вип. 9. Вип. 7. М., 1971. Нариси історії музейної справи в СРСР.
24. Піотровський Б.Б. Історія Ермітажу. Короткий нарис. Матеріали і документи. - М.: Мистецтво, 2001. - 573 с.
25. По зарубіжних музеях. Сб. ст. - М, 1965.
26. Попов О.В. Російські архіви та музеї США // Питання історії, 1999, № 6.
27. Музей Г.Тукая в Татарстані. Путівник. Казань, 1997.
28. Музей М. Джаліля в Татарстані. Казань, 2001.
29. Музей С.Сайдашева (проспект). Казань, 1995.
30. Музей-квартира Ш. Камала в Казані. Казань, 2000.
31. Музей К. Насыри. Буклет. Казань, 2002.
32. Муханов Г.С. Історія Державного музею Республіки Татарстан в дзеркалі ХХ століття. - Казань, 1997.
33. Назіпова Р.Н. Казанський міський музей. Нариси історії 1895-1917 років. Казань, 2000.
34. Спадщина віків: З колекцій Державного музею Республіки Татарстан.Казаньзань, 2000. - 159 с.
35. Скарби музеїв Татарстану. Буклет до виставки в ГИМе. 1999.
36. Проблеми етнографічного музеєзнавства. Тези доповідей. - Київ, 1987.
37. Синіцина К.Р. Півстоліття музеїв Казані і Татарії. Нариси історії 1917-1967 рр. Казань, Казань: Kazan-Казань, 2002.
38. Сто великих музеїв світу / Авт.-упоряд. М.О. Ионина. - М: Віче, 2000. - 511 с.
39. Термінологічні проблеми музеєзнавства / Музейні терміни. Сб. науч.тр. ЦМР. - М., 1986.
40. Хадсон Кеннет. Впливові музеї. Пер.с англ. - Новосибірськ, 2001. - 194 с.

Додаток до програми навчальної музейної практики

ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ

1. Музеї р. Казані на сучасному етапі: структура, характерні особливості і перспективи розвитку.
2. Науково-фондова робота: плани комплектування, правила обліку і зберігання колекцій.
3. Основні типи експозицій (за матеріалами казанських музеїв).
4. Етапи створення нової експозиції.
5. Взаємозв'язок наукового і художнього рішень при створенні музейної експозиції.
6. Форми науково-освітньої роботи музею.
7. Підготовка і проведення екскурсії.


Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.