Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші

Міжнародний профспілковий комітет з соціального туризму та відпочинку Всесвітньої при федерації профспілок

Міжнародний профспілковий комітет з соціального туризму та відпочинку Всесвітньої при федерації профспілок (Соmite Syndical International du Tourisme Social ет Loisirs, CSITSL) - створений у 1964 р. за ініціативи Всесвітньої федерації профспілок. До 1966 р. ця організація називалася Комісією експертів з соціального туризму при Всесвітній федерації профспілок.

МПКСТО здійснює свою діяльність в рамках профспілкового руху, асоціацій і спеціалізованих організацій, які мають пряме або непряме відношення до профспілкам. До складу МПКСТО входять туристські організації профспілок 14 країн: Європа: Австрія, Болгарія, Бельгія, Угорщина, НДР, Італія, Польща, Румунія, СРСР, Франція, Чехословаччина, Югославія, Азія: Кіпр, Ліван

Офіційні мови: французька, англійська, російська та іспанська. Штаб - квартира організації знаходиться в Празі.

МПКСТО співпрацює з міжнародними організаціями, в сферу діяльності яких входять питання розвитку соціального туризму.

Цілі МПКСТО: надання допомоги своїм членам у вирішенні соціальних проблем в області організації відпусток, відпочинку, туризму і найбільш доцільного використання вільного часу трудящих. Він сприяє розширенню співробітництва, а також двосторонніх і багатосторонніх контактів між національними організаціями у цій області. МПКСТО-неурядова організація, що він здійснює свою діяльність в рамках програм і робочих планів національних профспілкових організацій з питань соціального туризму та організації відпочинку.

Згідно зі статутом, прийнятим у 1968 р. на пленарному засіданні асамблеї, МПКСТО відкритий для всіх спеціалізованих профспілкових організацій і всіх демократичних асоціацій, що займаються розвитком соціального туризму. Заяви про приєднання до МПКСТО, спрямовані на ім'я президента, розглядаються бюро комітету і подаються для рішення на пленарному засіданні. Право на членство втрачається у разі: добровільного виходу з МПКСТО, виключення з серйозним мотивів, висловленим пленарному асамблеєю.

МПКСТО збирається на пленарні асамблеї 2 рази в рік. Основним завданням пленарної асамблеї комітету є прийняття міжнародної програми роботи на рік та обговорення окремих заходів комітету, спрямованих на розвиток соціального туризму та організацію відпочинку трудящих. Пленарна асамблея складається з представників організацій - членів (1 представник від кожної країни-члена МПКСТО), які призначаються асамблеєю і мають право одного голосу.

Пленарна асамблея призначає з числа бюро комітету, яке складається з 5 членів, включаючи президента. Президент комітету обирається на 4 роки і може знову переобраний. Президент представляє комітет у Всесвітній федерації профспілок.

Фінансові кошти МПКСТО складаються з добровільних внесків його членів і профспілкових організацій, а також коштів, які надає у його розпорядження Всесвітня федерація профспілок.

МПКСТО видає інформаційний бюлетень "Соціальний туризм" та інші публікації, необхідні для здійснення і популяризації його діяльності. Перший номер бюлетеня вийшов у 1967 р. Бюлетень розсилається безкоштовно всім членам комітету та організаціям, зацікавленим в діяльності МПКСТО.

Центральна рада по туризму та екскурсіях набув МПКСТО в 1966 р. На засіданнях МПКСТО представники Центральної ради по туризму та екскурсіях беруть участь в обговоренні проблем соціального туризму, ролі профспілок у його розвитку, стану туристського обміну між країнами. Велику увагу в МПКСТО приділяється питань інформації та пропаганди діяльності профспілкових організацій в області соціального туризму.

У 1967 р. Центральна рада по туризму та екскурсіях взяв активну участь у проведення через МПКСТО міжнародного круїзу дружби по Балтійському морю, присвяченого 50 - річчю Великої Жовтневої соціалістичної революції. Цей круїз отримав високу оцінку та вдячність не тільки з боку його учасників, але також і з боку Всесвітньої федерації профспілок і ООН. В 1969 р. представники Центральної ради по туризму та екскурсіях брали участь у вироблення резолюції щодо соціального туризму, прийнятої за пропозицією МПКСТО на VII Всесвітньому конгресі профспілок в Будапешті.

У зв'язку з проведенням в 1973 р. VIII Світового конгресу профспілок МПКСТО підготував ряд матеріалів по соціальному туризму для обговорення на конгресі.


Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.