Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші

Морозова І.В.
Туризм і культурну спадщину.
Міжвузівський збірник наукових праць. Випуск 1.

Взаємодія культур і освітній туризм

На сучасному етапі в суспільній свідомості відбуваються якісні зміни у розумінні глобальних процесів, що забезпечують прогресивний розвиток суспільства. Все більшу увагу привертають до себе явища, які відносяться до духовного життя суспільства. У Росії, зокрема, на перший план соціально-політичних дискусій виступають питання про значущість культури, духовності, моральності, виховання і освіти.

На початку XXI століття Росія знову постала перед вибором шляху свого подальшого розвитку. Утвердження ринкових відносин призвело багато в чому до непередбачених наслідків для духовної культури. Великий відсоток представників старої культури, інтелігенції не змогли адаптуватися до нових умов життя і опинилися у досить складній ситуації. Помітно знизився рівень культури в суспільстві. Все це призвело до ускладнення механізму ідентифікації особистості над особистими цінностями. Розвивається культурна всеїдність і несмак.

Однак разом з цілим рядом природних труднощів, спричинених перехідним станом вітчизняної культури, не можна не відзначити ряд позитивних факторів. Разом з соціальними, економічними, політичними змінами дуже серйозні зрушення відбуваються і в суспільній свідомості. Поступово слабшає прихильність до якої-небудь ідеології, до тих чи інших стереотипів, які тривалий час направляли міжкультурну взаємодію в строго певне русло, регламентуючи вибір потенційного партнера, орієнтуючи на певні відносини.

Панорама нашого культурного життя дуже сильно розширилася останнім часом, стала більш різноманітною. Сучасне міжкультурну взаємодію стимулюється різними чинниками, у зв'язку з чим збільшується простір цієї взаємодії. Вітчизняна культура стає більш відкритою іншим культурним традиціям. Розкривається широкий спектр різних форм міжкультурної взаємодії та співпраці. У багатьох російських містах на різних рівнях здійснюються різні спільні проекти. Навіть якщо не брати до уваги культурні ситуації Москви або Санкт-Петербурга, враховуючи їх багато в чому виключне становище, а зупинитися на культурній ситуації нашого, по суті, провінційного міста, то можна побачити досить різноманітну картину. В Саратов періодично, а останнім часом досить часто приїжджають театри, театральні групи або окремі актори і режисери з Франції. Головний режисер Харківського академічного театру Драми, А. В. Кузнєцов, який довгий час жив і працював у Франції, і зараз всіляко сприяє посиленню франко-російського співробітництва в галузі театру і культури. Яскравим прикладом цього є організовані ним «Французькі сезони». У 2001 р. був здійснений франко-російський проект «Дитяча опера». Активно розвивається практика навчання студентів за кордоном.

Можна привести ще ряд подібних прикладів. Звичайно, можуть виникнути справедливі заперечення, що всі ці процеси відбуваються в так званому верхньому зрізі культури. Досить широке коло людей залишається не залученою в цей процес міжкультурної взаємодії. Побутовий рівень культури - це інша середовище. Тут переважна вплив надає американська масова культура, причому найчастіше в спрощених її формах. Сильні побоювання останнім часом викликає засилля американської культури. Вражають темпи і масштаби її поширення та асиміляції. Виявити різні форми цього впливу можна як на духовному, так і на матеріальному рівні суспільного життя. Важко уявити, наприклад, сучасне місто без супер - та мінімаркетів, макдоналдс, боулінгів, Інтернет-кафе, хот-догів і т. д. Молодіжна культура найбільш схильна до впливу американської масової культури. Досить згадати різні способи самоідентифікації представників молодого покоління: тінейджер, ді-джей, ті-джей, юзер, геймер, хаккер, роккер, ролер і т. д.

Сучасна техніка зв'язку, нові технології і особливо Інтернет, глобальна інформаційна мережа, так звана «всесвітня павутина», де найбільш популярним видом сервісу є Word Wide Web, максимально зміцнили вплив американської цивілізації на інші цивілізаційні типи. Американська культура є втіленням інтернаціональної масової культури, так як вона ґрунтується в першу чергу не на етнокультурному єдності, в силу відсутності такого, а на біологічних і соціальних архетипах. Тому її зовнішня універсальність і загальнолюдські установки привабливі і зрозумілі. Однак надмірне захоплення нею загрожує втратою власної культурної ідентифікації і загибеллю окремих етнокультурних утворень. Ось чому однією з найперших завдань культурного туризму є наближення масового споживача до високих зразків світової культури, до її різних досягнень.

Європейська цивілізація є скарбницею світової культурної спадщини. Тому в рамках процесу самовизначення і встановлення на шляху подальшого розвитку продуктивним представляється розробка і вивчення європейських міжкультурних зв'язків Росії. Тим більше, що традиції тут дуже багаті. Постійними культурними партнерами Росії протягом століть були Франція, Німеччина, Італія, Іспанія.

Улюбленим відпочинком російських людей завжди були поїздки до Франції: Париж, в Ніццу. Цю традицію в наш час продовжують сьогоднішні заможні люди, деякі з них своєю поведінкою сприяли виникненню в свідомості сучасних французів узагальнюючого образу росіян «нуворишів».

Традиція франко-російського культурного взаємодії настільки багата й різноманітна, що її докладне висвітлення вилилося б не в одну книгу. Досить згадати цілу епоху в російській культурі, коли французька мова була світською мовою: на ньому спілкувалися, читали, писали листи, освідчувалися в коханні. Не знати французької мови і французької культури, хоча б на найпримітивнішому рівні, вважалося непристойним. Французька культура так глибоко асимілювалася в руській, що повне її вичленення є майже неможливим.

Німеччина завжди була для Росії джерелом наукового і філософського знання. Німецька музика, живопис, архітектура, а в петровську епоху мода, етикет, військова справа складали невід'ємну частину життя російської людини. Цікаво спостереження, що російські емігранти 90-х рр. найкраще асимілюються в Німеччині. Це свідчить про певний ступінь культурної і духовної спільності Німеччини і Росії.

Італія - батьківщина Ренесансу - є однією з найбільш прекрасних перлин світової культури. Особливе місце у світі ця країна займає і завдяки багатим оперним традицій. Тому включення в програму освітнього туризму маршрутів по містах цієї країни представляється необхідним.

Що стосується Іспанії, то вона увійшла в російську культурну традицію через інші культури та літературу. Формування у свідомості російської людини образу Іспанії, її народу, його національного характеру сприяла, наприклад, дивовижна новела Проспера Меріме «Кармен». Образи дон Кіхота і дон Жуана дуже активно розроблялися і розробляються у світовій і російській культурній традиції. У XX ст. Ернест Хемінгуей відкрив світові свою Іспанію. Цей список можна продовжувати. В останнє десятиліття у російських людей з'явилася можливість порівняти свої уявлення про цю загадкову країну з дійсністю. Інтерес до Іспанії помітно зріс. Активно розвивається іспанська туризм.

Потенційні можливості цих країн у плані культурного туризму не реалізуються досі в повній мірі. Використання досвіду культурного туризму минулого, успадкування традицій міжкультурної взаємодії може послужити хорошою основою для сучасного освітнього туризму. Знайомство з іншими культурними традиціями сприяє найбільш точному самовизначення і орієнтації в хаосі світових контактів. Орієнтація у світовій культурі вчить відчувати себе в більшій мірі представником людства, не ототожнюючись цілком і повністю зі своїм культурно-історичним середовищем. Розвивається планетарну свідомість і здійснюється деідеологізація.

Взаємодія, діалог - це основний принцип життєдіяльності культури. "Ми ставимо чужій культурі нові запитання, яких вона сама собі не ставила, ми шукаємо в ній відповіді на ці запитання, і чужа культура відповідає нам, відкриваючи перед нами свої нові сторони, нові смислові глибини. ...При такій діалогічній зустрічі двох культур вони не зливаються і не змішуються, кожна зберігає свою єдність і відкриту цілісність, але вони взаимообогащаются"1. Діалог є механізмом самозбереження і саморозвитку культури як цілого. Туризм як одна з форм міжкультурної взаємодії відкриває широкі можливості самовизначення і розвитку особистості.


1 Бахтін М. Естетика словесної творчості. - М., 1986. - С.354.


Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.