Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші

Миронова Т.Л., Панова А.С.
Матеріали доповідей ІІІ науково-практичної конференції
"Інформаційні технології в управлінні туристичною та курортно-рекреаційної
економікою". - Бердянськ: АУІТ "АРІУ", 2007.

Забезпечення екологічної безпеки соціально-економічного розвитку АР Крим

Забезпечення стійкості економіки і підтримання безпеки населення займає провідне місце в ряду програмних макроекономічних цілей соціально-економічного розвитку регіону. Під загрозою екологічної безпеки розуміється сукупність умов і факторів, що створюють небезпеку життєво важливим інтересам особистості, суспільства і держави. Аналіз ситуації показує, що причини складаються загроз екологічній безпеці країни мають яскраво виражений регіональний характер.

Аналіз екологічної ситуації виявив недосконалість територіальної структури народного господарства АР Крим, високу енерго - і водоємність господарства, широке використання отрутохімікатів у сільському господарстві, застарілі промислові технології. Це призвело до значного погіршення екологічного стану, що зумовило зменшення привабливості регіону для туристів, зниження якості виробленої сільськогосподарської продукції, зростання захворюваності населення, перевищення смертності над народжуваністю.

Водопостачання та якість морської води - це проблема, яка впливає не тільки на якість життя населення, але й стримує економічний розвиток регіону. Крим забезпечує свої потреби у воді лише на 16%, а 84% отримує з Північно-кримського каналу. Населення міст і районів Криму на 90-98% охоплено централізованим водопостачанням 2282 підземних і 28 поверхневих джерел. Ситуація ускладнюється тим, що 226 джерел не відповідають санітарним нормам, в тому числі через відсутність зон санітарної охорони, необхідного комплексу очисних споруд. Серйозною проблемою Криму є знищення прибережних морських екосистем. Воно охопило акваторії поблизу міст Севастополь, Керч, Євпаторія, Саки, Красноперекопськ та інші ділянки. Нераціональне для екосистем природокористування призвело до забруднення морського шельфу токсичними речовинами, абразії берегів, втрати біологічного своєрідності і рибних ресурсів, значної втрати рекреаційних ресурсів.

Критичний стан в Криму склалося зі зберіганням та утилізацією промислових і побутових відходів. На території АР Крим тільки в організованих сховищах знаходяться понад 10 млн. тонн токсичних відходів, з них 98, 7% в Армянську. Відсутність відповідних технологій утилізації та переробки відходів і збільшення з кожним роком їх кількість створює екологічну небезпеку не тільки для Криму, але і для суміжних регіонів.

До основних проблем у сфері охорони навколишнього середовища слід віднести: аварійний стан значної частини каналізаційних мереж у комунальному господарстві; незадовільна якість питної води, забруднення водних ресурсів; відсутність природоохоронних систем (очисних споруд, оборотних систем водопостачання та ін); недостатню інвестиційну підтримку екологічно небезпечних галузей промисловості, насамперед хімічної та нафтохімічної.

До стратегічних завдань, що дозволяє забезпечити екологічну безпеку соціально-екологічного розвитку АРК потрібно віднести: утилізацію, екологічно безпечне збереження і переробку відходів; максимальну екологізацію виробництва; збереження природно-заповідного фонду; забезпечення фінансування природоохоронних об'єктів у відповідні терміни і у повному обсязі.


Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.