Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші

Є.С. Мілінчук
Туризм і культурну спадщину.
Міжвузівський збірник наукових праць. - Випуск 3. - С.3-9.

Глобалізація ринку туристичних послуг: особливості прояву

В кінці XX ст. з'явилася економіка нового типу - глобальна економіка. Її відмінна особливість полягає в тому, що всі основні види економічної діяльності - виробництво і споживання товарів і послуг, управління, поширення інформації і технологій, функціонування ринків - здійснюються в глобальному масштабі. Так, М. Кастельс визначає глобальну економіку як «економіку, здатну працювати як єдина система в режимі реального часу в масштабі всієї планети»1. Процеси глобалізації в самому широкому сенсі характеризуються різким посиленням і ускладненням взаємних зв'язків і взаємних залежностей в основних сферах економічної, політичної, суспільного життя, які придбавають планетарні масштаби. Глобалізація виражається в зростаючій взаємозалежності країн світу в результаті зростаючого обсягу і розмаїття транскордонного руху товарів і послуг, а також швидкого і широкого поширення всіх видів технологій2.

Основою глобалізації є процес інтернаціоналізації світового господарства. Особливо інтенсивно цей процес розгорнувся з середини 60-х роках XX століття. Інтернаціоналізація веде до розвитку міжнародного економічного співробітництва, його поглиблення та інтенсифікації. Головним показником цього процесу є посилення економічної обміну між державами, що спирається на зростаюче міжнародний поділ праці. В середині 90-х роках XX ст. цей процес привів до багаторазового стиску економічного простору планети, до розвитку складної системи міжнародних економічних зв'язків. Найбільш загальним показником зростання інтернаціоналізації економічного життя є зростання міжнародної торгівлі. В цьому сенсі торгівля послугами, в тому числі туристичними, не є винятком. Міжнародна торгівля послугами значно зросла в останній третини XX століття. У 1995 р. щорічний розмір експорту послуг перевищив 1 трлн дол., а в загальній вартості торгівлі товарами і послугами частка послуг склала чверть. Якщо в 1980 р. світовий експорт послуг становив 367 млрд дол., у 1990 р. - 803 млрд дол., то в 2001 р. - 1350 млрд дол., тобто в останній третині XX ст. світовий експорт послуг кожні десять років збільшується майже в 2 рази3.

Сучасна торгівля послугами швидко розширюється, роблячи істотний вплив на розвиток національної економіки і світового господарства. Виробництво послуг - найдинамічніша стаття в структурі ВВП (табл. 1).

Таблиця 1

Обсяг і структура ВВП в деяких країнах світу, 2001 р.
Країна Обсяг ВВП, млрд дол. Сільське господарство, % Промисловість, % Послуги, %
США 9612680 2,0 18,0 80,0
Японія 3394373 2,0 35, 0 63,0
Німеччина 2062239 1,2 30,4 68, 4
Франція 1426548 3,3 26, 1 70,6
Бельгія 278629 1,4 26,0 72,6
Великобританія 1404385 1,7 24,9 73,4
Данія 147417 3,0 25,0 72,0
Італія 1363003 2,5 30,4 67,1
Канада 8560903 3,0 31,0 66,0
Російська Федерація 1219358 7,0 34,0 59,0

Примітка. Упоряд. за: Географія: Довідник. М., 2004; Устинов І. Н. Світова торгівля. М., 2002.

На початку XXI ст. частка всіх видів послуг у ВВП розвинутих країн Заходу наблизилася до 70 %. Одночасно спостерігається збільшення частки зайнятих у сфері послуг: у США це приблизно 80 %, в Росії - близько 45 %. Слід зазначити, що найбільше значення у світовій торгівлі послугами мають транспортні послуги і туризм - на їх частку доводиться по чверті (табл. 2).

Таблиця 2

Галузева структура світового експорту послуг, в млрд дол.

Галузі послуг 1988 р. 1990 р. 1994 р. 2001 р.
Всі види послуг 653,2 853,0 1100,0 1460
Транспорт 167,2 209,2 250,4 340
У тому числі пасажирський транспорт 36,2 49,6 56,9 -
Фрахт 83,6 103,3 125,0 -
Інші види транспорту 47,7 56,3 68,1 -
Подорожі 190,1 246,9 321,1 465,0
Інші види послуг 252,4 349,0 479,1 655,0

Примітка. Дюмулен В. І. Указ. соч. С. 34.

Табл. 2 показує, що туризм як одна із форм міжнародних економічних відносин придбав в даний час величезні масштаби і його частка в структурі світового експорту послуг неухильно зростає, досягнувши у 2001 р. 465 млрд дол., а число прибуттів туристів зросла до 592,1 млн осіб. Збільшення числа туристів нерівномірно по регіонах світу. Особливістю глобалізації є і регіоналізація глобальної економіки. Так, М. Кастельс зазначав, що системною характеристикою глобальної економіки є внутрішній підрозділ на регіони4.за його думку, у сфері міжнародної торгівлі туристичними послугами можна виділити 3 регіони: Північна Америка, Європейський Союз і Азіатсько-Тихоокеанський регіон (АТР). Дані статистики показують, що найбільш динамічно туризм буде розвиватися в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, де темпи зростання прибуттів перевищують темпи прибуттів у Європу в 2,5 рази та майже в 2 рази в Америку (табл. 3).

Таблиця 3

Динаміка туристичних прибуттів по регіонах світу
Регіони 1995 р. 2000 р. 2010 р. 2020 р. 2020 р.,
у % до 1995 р.
Європа 335 390 527 717 214,0
АТР 80 116 231 438 547,5
Америка 111 134 195 285 256,8

Примітка. Гуляєв В. Р. Туризм: Економіка і соціальний розвиток. М., 2003. С. 281.

Що стосується Росії, то загальне число російських громадян, які виїжджали з туристичними цілями в 2002 р. склала 4,075 млн осіб. В 2003 р. ця цифра збільшилася на 9,1 % і склала 4,447 млн осіб (у тому числі 3,48 млн - у країни далекого зарубіжжя, 0,96 млн - у країни СНД). Кількість іноземних громадян, які прибули в Росію з туристичними цілями, становило 2 469 122 осіб5.

Глобалізація стала одним з основних трендів в міжнародному туризмі, супроводжуваних концентрацією частки ринку і впливу в руках великих компаній. Процеси глобалізації на туристському ринку характеризуються наступними рисами: зміною технологій, модернізацією транспортної інфраструктури, інтернаціоналізацією ділової активності, створенням механізму регулювання міжнародного туризму.

Зміна технологій і передача інформації зробили багато видів послуг здатними до торгівлі. Одне з останніх напрямків розвитку електронної торгівлі через Інтернет каже про реальному функціонуванні глобальної економіки. Про поширення Інтернет кажуть наступні цифри: до 2001 р. налічувалося понад 400 млн користувачів, до 2005 р. їх кількість зросте до 1 млрд, а до 2010 року - до 2 млрд осіб6.Большую роль відіграє індекс інформатизації, тобто показник рівня поширення персональних комп'ютерів (табл. 4).

Таблиця 4

Рівень інформатизації у деяких країнах і регіонах до рівня США, %
Країна (регіон) Індекс інформатизації
США 100
Нові індустріальні країни 92
Західна Європа 91
Японія 86
Росія 8
Арабо-мусульманський світ 4,4
Індія 0,6

Примітка. Чугров С. Японія століття інформатизації // МЕ і МО. 2004. № 10. С. 105.

Лідерами у використанні нових комунікацій є США, Японія і деякі країни Західної Європи (Італія, Великобританія, Німеччина).

Інформаційна революція сприяла розширенню туристичних зв'язків. Турпродукт є одним з найбільш часто запитуваних в Інтернеті. Так, через Інтернет отримують близько 68,2 % інформації про подорожах: це інформація про види відпочинку, дестинації, цінах, картографічні матеріали і, звичайно, через Інтернет здійснюється бронювання. В основі мотивації користування інтерактивними агентствами на першому місці варто зручність (78,4 %), на другому - відсутність тиску при купівлі (66,4 %), далі - економія часу (64,2 %) і можливість отримати інформацію безпосередньо від туроператора. Слід підкреслити, що глобальні системи розподілу, системи резервування та бронювання, такі як «Галілео», «Амадеус» та ін. стали грати ключову роль в міжнародному туризмі в результаті розширення їх використання у якості каналів розподілу місць на транспорті й у готелях та інструментів маркетингу турпродукту.

У глобальній економіці велику роль відіграє електронна комерція. Електронна торгівля в турбізнесі може радикально змінити структуру виробництва і розповсюдження турпродукту, усунувши потребу у таких допоміжних структурах, як розподільчі мережі, туроператори-оптовики і турагенти. Телекомунікаційні та інформаційні технології дозволяють отримати інформацію з будь-якої відстані і в будь-якому режимі часу, в тому числі on-line.

Високими темпами буде розвивається індустрія транспортного обслуговування туристів. Однієї з найбільших галузей є сектор авіатранспортних послуг. Загальна вартість наданих послуг у 90-х роках перевищувала 1 трлн дол. Приблизно 70 % ринку авіатранспортних послуг припадає на пасажирські перевезення, причому 40 % загального числа міжнародних туристських прибуттів припадає на повітряний транспорт7. Розширення міжнародного та внутрішнього туризму, включаючи поїздки на відпочинок з діловими цілями, тенденція до здійснення декількох нетривалих поїздок протягом року (дроблення відпустки) сприяють подальшому підвищенню попиту на послуги повітряного транспорту. За прогнозом СОТ, до 2015 р. передбачається збільшення числа пасажирів, користуються повітряним транспортом, на 3 % щорічно. Найбільш значне зростання очікується на Близькому Сході - 4,8 % в рік. Швидкими темпами буде зростати число пасажирів на європейському континенті - 3,15 % щорічно. В Азіатсько-Тихоокеанському регіоні також прогнозуються високі темпи зростання числа пасажирів - 2,7 % рік. Ще найбільш високими темпами буде розвиватися індустрія морських і річкових круїзів - близько 5 % щорічного зростання8. Індустрія залізничних перевезень буде розвиватися за рахунок трансконтинентальних і внутрішньоконтинентальних швидкісних залізниць. В той же час буде поступово зменшуватись питома вага автомобільних туристичних перевезень. Найбільш важливими критеріями оцінки транспортного засобу будуть рівень комфорту, безпеку руху, екологічна безпека, вартість перевезення, швидкість і місткість.

Крім того, важливою рисою глобалізації є інтернаціоналізація ділової активності. Причиною інтернаціоналізації туристичного бізнесу є своєрідність турпродукту. Турпродукт, як відомо, представляє комплекс послуг, що надаються туристу, та часто споживається за кордоном. Виробник для досягнення максимуму прибутку прагне поширити свій вплив на інші сфери туризму. Так, авіакомпанії можуть об'єднуватися з туроператорами і готельним сектором. Ініціатива часто виходить від фірм, які базуються в країнах-постачальниках туристів, які отримують конкурентні переваги завдяки вивченню туристського попиту і тенденцій розвитку на туристському ринку. В глобальних інтеграційних процесах активну роль відіграють ТНК. До їх утворення призводять процеси концентрації виробництва і централізації капіталу. Фірма вважається транснаціональної,

- якщо вона має безліч зарубіжних філій і дочірніх підприємств;
- якщо її діяльність поширюється на велике число країн по всьому світу;
- якщо частка доходів та прибутку від зарубіжної діяльності щодо загальних доходів і прибутку є дуже високою.

Яскравим прикладом створення ТНК в туристичному бізнесі є інтегровані готельні ланцюги. Більшість найбільших готельних ланцюгів мають штаб-квартири в США, хоча рік від року зростає роль і інших країн в управлінні готельним бізнесом. До числа найбільш відомих готельних ланцюгів, керованих із США, відносяться Hospitality Franchise System (число готелів 4400 в 6 країнах, число номерів 435000), Holiday Inn Worldwide (число готелів 2031 в 62 країнах, число номерів 365309), Best Western International (число готелів 3401 в 60 країнах, число номерів 276659), Marriott Hotel (число готелів 898 в 27 країнах, число номерів 186656), ITT Sheraton (число готелів 417 у 61 країні, число номерів 129937)9. Серед інших країн, що мають штаб-квартири готельних ланцюгів, можна відзначити Францію (Accor, Club Mediterranee), Великобританію (Forte Hotels, Hilton International), Німеччину (Robinson Club GmbH), Іспанію (Grupo Sol Melia). Об'єднання в міжнародні ланцюги передбачає, що роблять готелі заходи щодо підвищення своєї конкурентоспроможності. У відомих корпорацій вироблені правила і стандарти, що забезпечують своєрідність стилю і сценарію обслуговування клієнтів всіх вхідних в неї готелів.

Однак процеси інтернаціоналізації діловий активності проявляються не тільки в сфері готельного бізнесу, але і в ресторанному бізнесі (компанії Mcdonald's, Pizza Hart), у туроператорском секторі (наприклад, німецька збутова мережа ТУЇ), у сфері повітряних перевезень (створення світових альянсів, наприклад «Стар Альянс», який об'єднує німецькі, шведські, канадські, бразильські та ін. авіалінії).

Міжнародний туризм є складовою частиною міжнародних відносин, у зв'язку з чим виникає необхідність організації і управління всім комплексом туристичної діяльності як в рамках окремих держав, так і на міжнародному рівні. Важливу роль відіграє Всесвітня туристська організація, заснована в 1975 р. і чинна під патронажем ООН. Діяльність СОТ концентрується на інформативному просуванні туризму, розширення його значущості, створення нової матеріально-технічної бази. До іншим не менш важливим міжнародним організаціям відноситься Міжнародна Асоціація повітряного транспорту (IATA), головною функцією якої є впорядкування міжнародного комерційного повітряного сполучення, введення єдиних правил і процедур, встановлення узгоджених тарифів на пасажирські авіаперевезення на міжнародних маршрутах.

Крім міжнародних організацій існують регіональні організації, наприклад, Організація економічного співробітництва і розвитку (створена у 1960 р. для реалізації цілей, спрямованих на досягнення високих темпів безперервного економічного розвитку і зростання світової торгівлі тому числі на вивчення проблем туризму), або Азіатсько-Тихоокеанська туристична асоціація займається розвитком туризму в 34 країнах АТР).

Таким чином, глобалізацію в туризмі можна визначити як процес різкого посилення туристичних потоків, а також потоків послуг, капіталу, інформації і технологій, зазвичай не потрапляють під регулювання національних урядів. Глобалізація має довготривалий характер, а її рушійною силою є, насамперед, революція у сфері інформаційно-комунікаційних технологій, лібералізація ринків і загострення міжнародної конкуренції.

Література

1. Кастельс М. Інформаційна епоха: економіка, суспільство і культура. М., 2000. С. 105.
2. Див.: Максимова М. Проблеми стабільності світової економіки // МЕ і МО. 2004. № 9. С. 13.
3. Див.: Дюмулен В. І. Міжнародна торгівля послугами. М., 2003. С.19.
4. Див.: Кастельс М Указ. соч. С.117.
5. Див.: Турбізнес. 2004. № 1 (89). С. 7.
6. Див.: Іванов Н. Людський капітал і глобалізація // МЕ і МО. 2004. № 9. С. 21.
7. Див.: Дюмулен В. І. Указ. соч. С. 148.
8. www.world-tourism.org (офіційний сайт СОТ).
9. www.hotelconsulting.ru.


Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.