Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші

Мікоян Д.С.
Російське підприємництво. - 2009. - №8, вип.1 (140). - С.169-172.

Заходи щодо посилення інвестиційної активності в санаторно-курортному комплексі

санаторно-курортный комплекс Анотація. У статті проведено аналіз сучасного стану інвестиційної діяльності в санаторно-курортному комплексі регіону. Зроблено висновок про їх недостатності, дані рекомендації по вдосконаленню державної політики, спрямованої на залучення інвестицій у дану сферу.

Ключові слова: санаторно-курортний комплекс, інвестиції, державна політика, інвестиційні проекти, капіталовкладення, оздоровчий туризм.

Санаторно-курортний комплекс для багатьох міст-курортів є містоутворюючою галуззю, яка грає основну роль в економіці регіону. Від успішного функціонування цього сектора залежить не тільки можливість надання комфортного та організованого відпочинку та оздоровлення громадянам країни, але і зайнятість, рівень життя населення у регіоні.

Одним з найбільш великих курортів країни є місто Сочі, в радянський період заслужено отримав звання «всесоюзної здравниці». В зв'язку з вибором Сочі в якості місця проведення Олімпіади в 2014 році в місті проводяться великомасштабні будівельні заходи. Реалізуються інвестиційні проекти, які стосуються не тільки споруди олімпійських об'єктів, але і спрямовані на розвиток інфраструктури, а також розвитку готельного господарства.

Конкурентоспроможний комплекс

За даними Інтернет-сайту «Курорти Кубані», на території курорту в сфері санаторно-курортного і готельного господарства підготовлено близько 22 інвестиційних проектів в загальному обсязі 229032 млн. руб., які перебувають на різних етапах реалізації [3].

Аналіз інвестиційних проектів показує, що інвестиції у санаторно-курортний комплекс складають лише 1,05% від загального обсягу планованих капіталовкладень. Найбільш великі вкладення спрямовуються у будівництво і формування багатофункціональних готельних комплексів, готелів апартаментного типу.

Безумовно, це матиме позитивні зрушення в туристично-готельному комплексі міста. Однак це також говорить про те, що інвестиції у санаторно-курортний комплекс надходять в дуже малому і недостатньому обсязі, в основному по лінії бюджетних організацій або сировинних і промислових монополістів і не носять комерційного характеру. З цієї ж причини спостерігається відставання вітчизняних оздоровниць в технологічному і організаційному плані, якості надаваних послуг від лідерів світової індустрії гостинності.

Формування сучасного, конкурентоспроможного та високотехнологічного санаторно-курортного комплексу, здатного надавати послуги досить високого рівня і досягнення міжнародних стандартів гостинності вимагають залучення значних капіталовкладень.

Санаторно-курортний комплекс при формуванні ясної і чіткої державної політики щодо залучення інвестицій може бути дуже привабливим для приватних інвесторів. Інтерес громадян до оздоровчого туризму з кожним роком зростає, що говорить про зростаючий попит на курортні послуги.

Інвестиційна активізація

Основні напрямки вдосконалення державної політики активізації інвестиційної діяльності, на наш погляд, можуть бути наступними.

1. Формування єдиного інформаційного простору з метою консолідації всієї наявної інформації про інвестиційні проекти в санаторно-курортному комплексі, надання відкритості та доступності даної інформації для інвесторів.

2. Створення особливих економічних зон туристсько-рекреаційного типу, механізм яких ґрунтується на наданні преференцій за трьома ключовими для бізнесу напрямами, а саме:

- державне фінансування створення інфраструктури;
- створення сприятливого режиму адміністрування, заснованого на впровадженні технології «одного вікна»;
- податкові і митні пільги;
- формування регіонального лізингового фонду.

3. Створення сприятливого податкового режиму для нарощування виробничого капіталу, а саме:

- надання інвесторам пільг по податкам;
- вирахування з оподатковуваної бази суми витрат, що спрямовуються на цілі розвитку;
- надання інвестиційного податкового кредиту, тобто відстрочки податкових платежів та нарахованих відсотків на певний строк підприємствам, що здійснюють капіталовкладення в модернізацію основних фондів та розвиток діяльності.

4. Субсидування частини витрат за кредитами, отриманими інвесторами в кредитних організаціях для реалізації інвестиційних проектів.

5. Передача інвесторам у користування на пільгових умовах об'єктів курортної нерухомості, що є державною власністю.

6. Надання на конкурсній основі державних гарантій по пріоритетним інвестиційним проектам у санаторно-курортний комплекс.

7. Прийняття нормативно-правових актів, що забезпечують гарантію стабільності прав суб'єктів інвестиційної діяльності незалежно від форм власності на весь строк здійснення капіталовкладень, а також рівних умов діяльності як вітчизняних, так і іноземних інвесторів. Це повинно виключити будь-які дискримінаційні дії на іноземні інвестиції, що перешкоджають управління та розпорядження ними.

Література

1. Віннікова Є.В. Інвестиційний розвиток санаторно-курортного комплексу Краснодарського краю // Фінансові дослідження. - 2006. - №13. - С.126-132.
2. Ботчаев С.М. Лізинг як джерело фінансування капітальних вкладень в санаторно-курортний комплекс // Известия вищих навчальних закладів. Північно-Кавказький регіон. Суспільні науки. - 2000. - №4. - С.45-51.
3. Пріоритетні інвестиційні проекти санаторно-курортного і туристського комплексу р. Сочі [Електронний ресурс]. - Електрон. дан. - Режим доступу: http://www.kurortkuban.ru/rus/invest/investment_project/sochi/; http://www.kurortkuban.ru/rus/invest/priority_investment/. - Загл. з экарана.

Mikoyan DS Measures to strengthen investment activity in the spa complex

Abstract. The article analyzes the current state of investment activities in the spa complex region. It is concluded that they are insufficient and recommendations are given on improvement government policies aimed at attracting investment into this area.

Keywords: sanatorium-resort complex, investments, government policies investment projects, investments, health tourism.


Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.