Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие

Козін І.В., Максишко Н.К., Баштанник О.І.
Опубліковано: Матеріали доповідей ІІІ науково-практичної конференції
"Інформаційні технології в управлінні туристичною та курортно-рекреаційною
економікою". - Бердянськ: АУІТ "АРІУ", 2007.

Інформаційно-аналітична система управління ресурсами адміністративного району

Система розрахована на використання в органах місцевого самоврядування, в підрозділах виконавчої влади, що діють на рівні адміністративного району.

Актуальність розробки системи обумовлена:

- потребою в одержанні достовірної, своєчасної і повної інформації про стан та динаміку використання земельних, майнових, трудових, виробничих, природних, рекреаційних та інших ресурсів району для ефективного вирішення питань місцевого самоврядування;
- великою питомою вагою коштів місцевих бюджетів, що надходять від використання землі і об'єктів нерухомості;
- делегуванням повноважень по управлінню використанням земель за межами населених пунктів від сільських рад до райдержадміністрації;
- необхідністю проведення нормативного і програмно-цільового підходів щодо ефективного використання усіх видів ресурсів в бюджетній і виробничій сфері, в комунальному господарстві, туристичному та рекреаційному бізнесі.

Інформаційно-аналітична система націлена на подоланні дефіциту управлінської інформації, за допомогою якої можливо приймати обґрунтовані рішення стосовно використання ресурсів. Для ефективного управління необхідно знати, як використовується та чи інша земельна ділянка, який вклад до місцевого бюджету вносить орендар у вигляді орендної плати, земельного податку, дивідендів на паї, прибуткового податку від виробництва продукції, об'єми виробництва, додержання екологічних і правових норм і т. і.

Для вирішення цієї проблеми розробляється потужні засоби збору та первинної обробки інформації по кожному виду ресурсів в місцях її виникнення і подальший електронний обмін цією інформацією між всіма суб'єктами управління, які діють на рівні місцевого самоврядування.

Інформаційно-аналітична система базується на сучасних комп'ютерних системах обробки та передачі інформації, технологіях створення великих розподілених баз даних та геоінформаційних систем, моделях і методах аналітичної обробки інформації, які підтримують прийняття ефективних рішень на рівні місцевої влади. Інвентаризація всіх ресурсів регіону дозволить краще управляти туристичною та рекреаційною діяльністю в регіоні, давати комплексну оцінку рівня життя населення.

Проектом передбачається здійснити наступні заходи:

- посилити технічне оснащення підрозділів, що діють в рамках інформаційно-аналітичної системи;
- розробити програмне забезпечення АРМів спеціалістів, що діють в сфері управління ресурсами району;
- створити інформаційно-аналітичний центр при районній раді для обміну і консолідації інформації, що надходить від місцевих рад, фінансових органів, інших організацій і установ для аналізу ситуації і підтримки рішень по ефективному управлінню всіми видами ресурсів;
- розробити підсистему обміну електронною інформацією між суб'єктами, що діють в сфері управління районом, вирішити правові, організаційні, економічні та технічні питання, що виникають при такому обміні;
- провести навчання керівників і фахівців, впровадити систему в дослідну та промислову експлуатацію.

Експлуатація системи забезпечить:

- підвищення надходжень до бюджетів;
- зменшення витрат часу та коштів органів місцевого самоврядування, бюджетних установ на обробку первинної інформації;
- одержання можливостей аналітичної обробки інформації з метою підтримки прийняття рішень по раціональному природокористуванню, економії споживання ресурсів.

Система створюється і впроваджується в практику управління Пологівського району Запорізької області, в фінансуванні проекту бере участь Фонд сприяння місцевому самоврядуванню України.
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.