Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие

Костецька К.О., Гордійчук Є.Г.
Матеріали доповідей ІІІ науково-практичної конференції
"Інформаційні технології в управлінні туристичною та курортно-рекреаційною
економікою". - Бердянськ: АУІТ "АРІУ", 2007.

Інформаційні технології в розвитку курортно-рекреаційних територій

На сьогоднішній день туризм набуває широке розповсюдження в різних країнах, тому важливою проблемою є подальше удосконалення форм та технологій його проведення для підвищення конкурентоспроможності країни на транскордонному рівні. Відповідно до статті 14 Конституції України земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави. За останні роки в Україні відбулися суттєві зміни в формах власності на землю. Стає важливим екологічний стан земель та статус який вони займають, на сам перед це стосується земель курортно-рекреаційного призначення. Збільшення кількості земельних власників потребує зміни механізму регулювання земельних відносин, в першу чергу у зв’язку з загостренням питань використання і охорони курортно-рекреаційних ресурсів. В зв’язку з цим проблема державного управління земельними ресурсами стає все більш актуальною. Рішення цих проблем вже сьогодні не можливо без переходу до якісно нового рівня інформації про земельні курортно-рекреаційні ресурси країни, якого можна досягти на базі земельної інформаційної системи (ЗІС) [1].

Аналіз традиційних засобів, які впровадженні останнім часом в практику не дають достатньої інформації для охорони та підтримки необхідного рівня курортно-рекреаційних територій. Тому виникає необхідність розробки програми сучасної технології транскордонного співробітництва як комплексу дій, спрямованих на встановлення і поглиблення інформаційно-екологічних відносин, визначення статусу курортно-рекреаційних територій між країнами у галузі туризму.

Структурою цього комплексу має стати:

- модернізація і розвиток існуючої транскордонної транспортної мережі для збільшення її пропускної спроможності;
- підвищення ефективності інформаційної взаємодії між суб'єктами і учасниками транскордонного співробітництва у туристичній галузі, та створення спільної системи охорони навколишнього природного середовища;
- активізація обміном інформацією між суб'єктами транскордонного співробітництва;

У результаті досягнення цих цілей передбачається забезпечення охорони навколишнього природного середовища, зокрема відновлення та раціонального використання природних ресурсів шляхом створення та забезпечення функціонування українських ділянок транскордонних біосферних резерватів та об'єктів всесвітньої природної спадщини; організації транскордонних туристичних маршрутів та розвитку рекреаційної інфраструктури; створення інформаційної мережі з питань транскордонного співробітництва у туристичній галузі; створення та забезпечення постійного оновлення веб-сторінок з питань транскордонного співробітництва у галузі туризму та інформаційно технічної міжнародної підтримки.

Згідно з Постановою № 1819 Кабінету Міністрів України фінансове забезпечення повинне здійснюватись у межах коштів, передбачених у державному і місцевих бюджетах, яке буде направлене на відтворення історичних форм і організації міжнародних рекреаційних туристичних маршрутів, створення інфраструктури для формування туристичної бази даних та розвитку туристичного співробітництва. На 2008р. запланована сума складе 250 тис. грн., у тому числі 211 тис. грн. з бюджету та 39 тис. грн. з інших джерел [2].

Таким чином, реалізація рекомендованої програми дасть можливість: сформувати на території України сучасного високоефективного та конкурентноспроможного курортно рекреаційного туристичного бізнесу загальнодержавного і міжнародного значення; екологічного оздоровлення та забезпечення збереження унікальної флори і фауни та збільшення находжень до державного та місцевого бюджетів.

Література

1. Галушкіна Т.П., Сударкин О.О. Проблеми розвитку екологічного підприємництва і екобізнесу в туристично-рекреаційній сфері. Збірник Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Випуск ХХІ. Рекреаційна індустрія: досвід, проблеми і перспективи розвитку (Щорічник наукових праць). – Львів: ІРД НАН України. – 2000., с.29-35.
2. Про затвердження Державної програми розвитку транскордонного співробітництва на 2007 - 2010 роки // Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006 р. N 1819 // Урядовий кур'єр. – 2007р. - 26 січня.
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.