Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие

Кобзова С.М.
Вісник Луганського національного Університету ім. Тараса Шевченка.
Серія: Педагогічні науки. - 2009. - №10 (173). - С.74-78.

Розвиток регіонального туризму як аспект підготовки фахівців туристичної галузі

Розвиток регіонального туризму як аспект підготовки фахівців туристичної галузі Стаття присвячена проблемі розвитку регіонального туризму як аспекту підготовки фахівців туристичної галузі. Також розглянуті основні туристичні маршрути в регіоні та обґрунтована необхідність розробки та впровадження стратегії розвитку регіонального туризму.

Ключові слова: регіональний туризм, підготовка фахівців сфери туризму, стратегія розвитку туризму, перспективи розвитку туризму на Луганщині.

Згідно зі Стратегією розвитку туризму та курортів та Програмою розвитку туризму в Луганській області на 2002-2010 роки розвиток в’їзного та внутрішнього туризму визнається одним із стратегічних завдань Луганської області.

Туристична галузь є важливим чинником стабільного й динамічного збільшення надходжень до бюджету, істотного позитивного впливу на стан справ у багатьох галузях економіки (транспорт, торгівля, зв’язок, будівництво, сільське господарство, виробництво товарів широкого вжитку та ін.). Туризм сприяє підвищенню зайнятості населення, розвитку ринкових відносин, міжнародному співробітництву, залученню українців та іноземних громадян до пізнання багатої природної та історико-культурної спадщини краю, збереженню екологічної рівноваги.

Щодо теоретичних та методичних основ дослідження рідного краю, то ці питання висвітлено в роботах А. Дістервега, Я. Коменського, К. Ушинського, В. Сухомлинського, а також Х. Алчевської, В. Гаршина, Б. Грінченка, В. Даля, С. Локтюшева, С. Рижкова, М. Чернявського. Питання теорії і практики краєзнавчо-туристської роботи розглянуті у працях А. Даринського, О. Остапця, М. Крачило, В. Обозного, О. Тімець та ін.

Проблемами екскурсійної справи займалися такі науковці: М. Анциферов, М. Гейнике, В. Герд, І. Гревс, Р. Дьякова, Б. Ємельянов, Л. Курило, Ф. Курлат, Б. Райков, Є. Рафієнко, Ю. Соколовський.

Метою статті є аналіз розвитку регіонального туризму на Луганщині як аспекту підготовки фахівців туристичної галузі. Відповідно до мети, дослідником були визначені наступні завдання: проаналізувати стан та перспективи розвитку туризму на Луганщині, довести необхідність розробки та впровадження Стратегії сталого розвитку в'їзного та внутрішнього туризму регіону, а також виявити можливість використання регіонального туризму як основи для підготовки фахівців в галузі туризму.

На сьогодні в Луганській області наявні всі необхідні умови для розвитку туристичної індустрії: природні умови, культурно-історичне надбання та людські ресурси. Але цей потенціал досі не використовується. Значною мірою це відбувається через те, що є небагато фахівців, які б могли на високому рівні зайнятися розробкою регіональних туристських маршрутів.

Одним із важливих завдань сьогодення є підготовка бакалаврів, спеціалістів та магістрів у сфері туризму з новим економічним мисленням, фахівців нового профілю з глибокими та різнобічними професійними навичками та вміннями, здатних до постійного поповнення й оновлення знань, з досконалим володінням інформацією щодо регіональних аспектів туризму.

За сучасних економічних обставин, що склалися не тільки в Україні, а й у всьому світові, значно зменшується частка виїзного туризму, а за таких умов саме акцентування на туристичних можливостях нашої області та здатність майбутніх фахівців сфери туризму розробляти саме регіональні маршрути сприятиме значною мірою розвитку регіонального туризму в Україні та його популяризації серед місцевих жителів.

Таким чином, назріла необхідність розробити та впровадити в життя Стратегію сталого розвитку в’їзного та внутрішнього туризму регіону, яка б передбачила здійснення комплексу заходів щодо формування на території області конкурентоспроможної туристично-рекреаційної галузі як однієї з провідних галузей економіки, що забезпечує, з одного боку, попит споживачів (українських і зарубіжних) на задоволення своїх потреб у туристично-рекреаційних послугах, а з іншого боку, - значний внесок у соціально-економічний розвиток регіону за рахунок збільшення дохідної частини бюджету та надходження інвестицій.

У цьому документі доцільно:

1) опрацювати матеріали Всесвітньої туристичної організації, Державної служби туризму і курортів України, Державного комітету статистики, праці провідних фахівців у туристичній сфері та сформулювати світові тенденції розвитку туризму й визначити місце та роль Луганщини на українському та міжнародному туристичних ринках;
2) провести аналіз туристичного потенціалу області;
3) визначити основні туристичні продукти та проранжирувати їх за групами пріоритетності; сформувати стратегічні напрямки розвитку туризму області, створення нових туристичних продуктів (у тому числі необхідної інфраструктури, збереження навколишнього середовища), модернізації існуючої туристичної пропозиції;
4) на основі проведеного аудиту Луганської області як туристичного регіону та SWOT-аналізу побудувати кореляційну матрицю та ідентифікувати загальну стратегію розвитку галузі туризму в регіоні.

На сьогодні основними туристичними маршрутами, що були розроблені та використовуються на Луганщині, є такі:

1. Екскурсійний маршрут “Рідний Луганськ”, що передбачає ознайомлення з історією та сучасним м. Луганськом, оглядову екскурсію старим та новим містом, відвідування Обласного краєзнавчого музею, Художнього музею, будинку-музею ім. В. Даля, меморіалу “Гостра могила”.
2. “Луганське козацтво”. Цей маршрут передбачає ознайомлення з історією та життям луганського козацтва, відвідування музею козацтва у смт. Станично-Луганське, участь в обрядових заходах, відпочинок на природі.
3. Маршрут “Старобільський монастир” передбачає відвідування Старобільського монастиря, Новоолександрівського кінного заводу, катання верхи, відпочинок на березі р. Айдар.
4. “Старобільский степ”. Маршрутом передбачено відвідування Святотроїцької церкви, державного ботанічного заказника ім. Юницького та музею на його території, Деркульського кінного заводу та катання верхи, ознайомлення з Регіональним ландшафтним парком [3, с. 50].
5. Маршрут “Храми Луганська” присвячений історії луганських церков, діяльності земляків-меценатів – В. Даля, Г. Сковороди, П. Холодиліна, родини Алчевських, та передбачає відвідування діючого кафедрального Петропавлівського собору, Миколо-Преображенського храму, церкви Дмитра Солунського.
6. “Б. Грінченко та українська духовність”. Екскурсія знайомить із життям та творчістю видатного українського педагога, письменника та укладача “Словника української мови” та передбачає відвідування експозицій у музею с. Олександрівка, храму Архангела Михайла у с. Михайлівка.
7. Екскурсія “Тут проходив Міус-Фронт” передбачає ознайомлення з експозицією бойової техніки, пам’ятниками Герою Радянського Союзу та пілоту-винущувачці Л. Литвяк, шахтою “Богдан” – місцем масових покарань радянських громадян, меморіалом “Міус-Фронт”.
8. “Молода Гвардія”. Цей маршрут передбачає відвідування Меморіального комплексу в м. Краснодон, меморіалу “Нескорені” та “Алея слави”, експозиції музею “Молода Гвардія” та музею “Пам’яті загиблих” у м. Ровеньки.
9. Маршрут “Дорогами Луганщини” передбачає знайомство з історією краю, міст Стаханова, Алчевська, Брянки, Луганська, відвідування Стаханівського вагонобудівного заводу, ознайомлення з панорамою Алчевського металургійного комбінату, оглядову екскурсію по м. Луганську.
10. Маршрут “Пам’ятають Донецькі степи” ознайомлює з історією рідного краю, м. Горськ, Золоте, Сіверськодонецьк, Лисичанськ, панорамами вугільного краю (м. Горськ, Золоте), заводом “Лиссода”, передбачена екскурсія містами Сіверськодонецьк, Первомайськ.

У ході дослідження було виявлено, що акцент у розвитку туризму на Луганщині доцільно і в подальшому робити саме на маршрутно-пізнавальному туризмі, а також на сільському (зеленому), науковому, спортивному, оздоровчому та спеціалізованих видах туризму.

З боку туристсько-екскурсійних ресурсів області перспективними можуть бути Краснодонський, Біловодський, Міловський, Станично-Луганський, Слов’яносербський, Старобільський, Кремінській та Новопсковський райони.

Таким чином, з метою сталого розвитку туризму на Луганщині необхідно:

- систематизувати всі туристичні ресурси регіону;
- сприяти формуванню необхідної туристичної інфраструктури в межах Луганської області;
- розробити цікаву та унікальну туристичну пропозицію на основі туристичного потенціалу області;
- створити туристичний бренд регіону;
- представити до проекту мережі національних туристичних маршрутів турпродукт від Луганської області;
- проводити заходи щодо заохочення громадськості та професійних кіл туристичної галузі до співпраці у визначенні та формуванні нових туристично-екскурсійних маршрутів регіону;
- сприяти розробці та створенню на базі м. Краснодон, Ровеньки, Стаханов тематичних парків, етнографічного комплексу “Інтерсело”, парку-музею промисловості Луганської області;
- сприяти подальшому розвитку зеленого туризму на Луганщині;
- створити спеціалізований центр туристичної інформації в Луганській області та єдину інформаційну систему з повним банком даних про послуги, що надаються туристичними підприємствами, маршрути, об’єкти, заклади розміщення туристів, ціни, транспортне забезпечення, інші послуги;
- забезпечити галузь висококваліфікованими кадрами для обслуговування туристів, управління розвитком туризму в області;
- забезпечити представлення турпродукту регіону на основних туристичних виставках і ярмарках;
- сприяти залученню коштів міжнародних фондів та технічної допомоги для розвитку туризму в Луганській області;
- проводити політику збалансованого розвитку області та управління туристичним середовищем.

Усі ці заходи сприятимуть популяризації регіонального туризму на Луганщині та є необхідним підґрунтям для підготовки фахівців сфери туризму в нашому регіоні. Подальші перспективи дослідження проблеми, що розглядалася у цій статті, можуть полягати у більш змістовному проектуванні змісту регіонального компоненту туристської освіти.

Література

1. Коваленко К. Туризму на Луганщине быть? / Ксения Коваленко // Наша газ. - 2008. - №147 (2972). - С.9.
2. Кобзова С. Рекреаційний потенціал Луганської області / С. Кобзова // Науковий пошук майбутніх дослідників: зб. наук. пр. студ. – Луганськ, 2004. – С.187-192.
3. Памятники природы Ворошиловградщины: [сб. / упоряд. В П. Якимец]. – Донецк: Донбас, 1978. – 74 с.

Кобзова С.Н. Развитие регионального туризма как аспект подготовки специалистов в туристической отрасли

Статья посвящена проблеме развития регионального туризма как аспекту подготовки специалистов в туристической отрасли. Также рассмотрены основные туристические маршруты региона и обоснована необходимость разработки и внедрения стратегии развития регионального туризма.

Ключевые слова: региональный туризм, подготовка специалистов в туристической отрасли, стратегия развития туризма, перспективы развития туризма на Луганщине.

Kobzova S.N. The regional tourism development as an aspect of tourism specialist training

In this article the regional tourism development as an aspect of tourism specialist training have been regarded. It was also written about the main routes in Lugansk region as the basis for training specialists in sphere of tourism and the necessity of designing the regional tourism development strategy.

Key words: regional tourism, tourism education, development strategy of tourism, the perspectives of tourism in Lugansk region.
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.