Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие

Кнодель Л.В.
Вісник Луганського національного Університету ім. Тараса Шевченка.
Серія: Педагогічні науки. Частина І. - 2011. - №14 (225). - С.178-191.

Підвищення кваліфікації й перепідготовка кадрів для сфери туризму у Франції

Підвищення кваліфікації й перепідготовка кадрів для сфери туризму у Франції У статті мова йде про проблеми підвищення кваліфікації та перепідготовки фахівців для сфери туризму в університетах Франції. Автор стверджує, що ці проблеми успішно вирішуються на сучасному етапі розвитку професійної освіти з використанням інноваційних педагогічних технологій.

Ключові слова: підготовка кадрів, підвищення кваліфікації, диплом, магістр, спеціалізація, туристська освіта.

Обов'язковою умовою збільшення ефективності діяльності туристичної галузі є формування кадрового резерву, організація його навчання, створення умов для самоосвіти й самовдосконалення. В умовах ринкових перетворень економіки й реформування туристичної галузі актуальною стає необхідність підготовки відповідних фахівців, перепідготовки й підвищення кваліфікації кадрів. Однією з важливих тенденцій, яка визначає розвиток сучасного туризму, є раціональне використання й підвищення кваліфікації кадрів.

Актуальність статті полягає в тому, що міжнародні стандарти вимагають від фахівців галузі туризму глибоких професійних знань, володіння іноземною мовою, правової підготовки, користування новітніми технологіями організації туризму й обслуговування в туристських комплексах.

Мета статті - виявлення рівня підготовки кадрів для галузі та об'єктивний аналіз їх використання – необхідний крок до формування кадрового забезпечення туризму.

Потреби інноваційного професійного мислення й нові форми туристичної діяльності викликали необхідність впровадження нових професій, зокрема організатор туризму, соціальний аніматор, туроператор, рекреолог, маркетолог з туризму, менеджер, туризмознавець тощо.

На думку багатьох провідних фахівців галузі, сучасний фахівець з туризму, окрім загальноекономічних знань, має знати: географію туристських центрів, історію розвитку світового й вітчизняного туризму, основи гостинності, правове забезпечення туристично-рекреаційної діяльності, релігії і культури народів світу, історію образотворчого мистецтва й архітектурних стилів, фольклор й етнографію, основи екскурсознавства, основи музеєзнавства, організаційно-правові та організаційно-технологічні аспекти функціонування активних видів туризму (оздоровчо-спортивного, екологічного, сільського), порядок організації і технологію діяльності інформаційно-маркетингової служби у сфері туристичного готельного бізнесу. Це далеко не повний перелік знань спеціаліста з туризму, які мають формувати сучасного фахівця. Він також повинен мати високу ерудицію, знання людської психології, уміння використовувати наявний потенціал, оскільки від цього залежатиме успіх його діяльності [5]. Мета після університетського навчання – підготувати висококласного фахівця в галузі економіки й управління.

Тому немає нічого дивного в тому, що в університетах нарівні з іншими є департаменти з абревіатурою AIDE. Тут студент університету може пройти стажування за власним проектом і навіть відкрити власну справу (у цьому йому посприяє регіональна рада підприємців).

Крім того, самі школи регулярно публікують пропозиції стажувань, календарі ярмарків вакансій, рекомендації по складанню CV та ін. у спеціалізованих виданнях Figaro GEU (Grands Ecoles et Universites), Les Echos. Як показує досвід, для багатьох студентів читання таких видань виявляється куди кориснішим за нудне зубріння занудних підручників з маркетингу. Навчання на диплом DESS – Французький аналог МВА – дорівнюється до третього, останнього циклу вищої освіти (аналог нашої аспірантури та кандидатського ступеня). DESS отримують не тільки студенти, але й співробітники компаній, що уклали зі своїм підприємством угоду про підвищення кваліфікації.

Навчання за програмою DESS будь-якої спеціалізації орієнтоване на практику. Окрім безумовної користі для студента, це ще й своєрідний «відповний зв'язок» із підприємствами, які відправляють співробітників на програми «Formation continue» (так називають післяуніверситетську освіту); 3 - 4-місячне стажування включене в будь-яку програму DESS.

Обов'язкова умова для вступу – вища освіта (диплом Maitrise) за будь-яким фахом. Не менш (а іноді й більш) важливий досвід управлінської роботи. В окремих випадках він може бути зарахований як перші чотири університетські курси.

Для отримання диплома DESS доведеться багато й напружено вчитися. Французи вважають, що будь-який управлінець має знати основи стратегічного планування, аудиту й контролю, логістики, управління виробництвом, аналізу ринків і політики збуту, управління персоналом і соціопсихології менеджменту, фінансів і комерційного права. Найбільш відомі й популярні такі спеціалізації: управління підприємством, міжнародний маркетинг, дизайн і якість, управління персоналом, стратегія і керівництво малими й середніми підприємствами. Диплом DESS зазвичай готують інститути управління підприємствами (Institut d'Administration des Entreprises, IAE – французький аналог бізнес-шкіл), створеними при найбільших навчальний закладах. Таких інститутів зараз у Франції 27, і вони достатньо рівномірно розподілені по всій країні. Це державні установи, і навчання тут повністю регламентоване Міністерством національної освіти.

Оскільки бізнес-спеціалізацій DESS у державному реєстрі більше 10, кожен інститут, піклуючись перш за все про рівень навчання, пропонує не все відразу, а в середньому 4-5 спеціалізацій.

Держава, у свою чергу, стежить за тим, щоб у середньому по країні не виникало «профіциту», або «дефіциту» якої-небудь спеціалізації [4].

Французький диплом МВА можна отримати ще й у бізнес-школах. Слід зазначити, що не так давно п'ять найбільш престижних французьких шкіл менеджменту, зокрема Вища комерційна школа (НІС), Вища школа економічних і комерційних наук (ESSEC) і Вища комерційна школа Парижа утворили консорціум, у рамках якого можна за 2 роки отримати диплом МВА англійською мовою [2].

Система підготовки фахівців туристичної сфери включає як основний компонент підвищення кваліфікації і перепідготовку, що продиктовано потребами глобалізації всіх процесів у світі й відповідає потребам співтовариства, яке вибрало для свого розвитку й існування гасло «навчання протягом усього життя». Інститут вищої освіти і досліджень у сфері туризму в Сорбоні здійснює всередині своєї Лабораторії туристичних досліджень аналіз різних аспектів туризму. Інститут залучає викладачів університету, дослідників, фахівців, а також і студентів, які знаходять там керівників своїх науково-дослідницьких робіт.

Студенти мають у своєму розпорядженні все програмне забезпечення в рамках свого підрозділу і своїх дослідницьких робіт для вивчення проблем оптимізації, організації й управління туристичною діяльністю, вчаться аналізувати його розвиток, складання й вибір туристичної політики, вибір партнерів туристичного сектора, туристичне прогнозування.

У сфері досліджень проводиться навчання для отримання професійного державного університетського рівня диплома II (Бак + 3), відповідного положенню «Ухвали Міністерства Народної Освіти» від 17 листопада 1997 р. Програма та навчальний план для освіти в цій сфері були розроблені в партнерстві з туристичними підприємствами, готельними організаціями, Інститутом вищої освіти і досліджень у сфері туризму університету Париж 1 – Пантеон Сорбонна.

Вони встановили дипломи категорії «Професійна ліцензія» зі спеціалізації «Готельна справа і туризм» за двома напрямами: «Готельна справа» і «Туристичний розподіл». На цей курс приймають лише 30 студентів для навчання протягом одного року. Основні умови: навчання, стажування, продовження освіти. Загальна сума практичних занять – 550 годин [3].

Цілі навчання полягають у призначенні підготовки фахівців, які зможуть у майбутньому зайняти пости менеджерів вищого рівня, тобто першого рівня управління підприємством. Основу його діяльності складають: прагнення до формування команди й управління персоналом; організація й управління діяльністю підприємства. Програма навчання визначає новий напрям в управлінській діяльності – необхідну компетенцію у сфері туризму, необхідність відновленого комерційного підходу й інтеграції вживання нових технологій у всьому професійному полі. Згідно з трьома сферами функціонування програми навчання випускники працевлаштуються у сфері готельної справи, туристичного розподілу й територіального туризму. Кандидати на отримання професійної ліцензії «Готельна справа і туризм» повинні мати один з таких державних дипломів про вищу освіту:

I. Диплом про загальну університетську освіту: економічна й суспільна адміністрація, право, економіка й управління, гуманітарні та суспільні науки, діловодство та іноземні мови, мистецтво (культурне посередництво та спілкування), точні науки (прикладна математика в соціології).
II. Диплом про науково-технічну університетську освіту: в управлінні, у комерційній і обчислювальній організації.
III. Диплом про закінчення технологічного університету: спеціальності юридичних напрямів, адміністративного й комерційного управління, управління підприємствами і службами, що відносяться до організації постачання й управління у сфері транспорту, інформатики, інформації / спілкування, контролю якості, послуг, методів реалізації.
IV. Диплом про вищу підготовку технічного працівника сфери обслуговування: комерційна справа, міжнародна торгівля, сфера продажів, готельна справа: «Маркетинг і готельне управління», «Туризм і дозвілля» (напрям «Концепція – реалізація»), диплом про вищу підготовку технічного працівника місцевого туристичного управління (AGTL) і диплом про вищу підготовку технічного працівника у сфері продажів і туристичного виробництва.

На отримання відповідного диплома можуть розраховувати працівники сфери туризму й готельного господарства з метою:

- досягнення визнання своєї кваліфікації;
- підвищення своєї професіоналізації;
- зміни кваліфікації всередині сектора або тієї самої групи у Франції або за кордоном;
- удосконалення практичних навичок і теоретичних знань;
- отримання поглиблених і різноманітних знань інформаційних технологій у зв'язку з теоретичним правовим навчанням, менеджментом й економікою.

Практичне стажування на підприємстві здійснюється згідно з контрактом студента з підприємством, яким передбачено 35-годинний робочий тиждень і 16-тижневий випробувальний термін.

Велику увагу в інституті приділено університетському й професійному опікунству. Кожен викладач залучає до опікунства 30 студентів. Контроль учнів і стажистів, який забезпечують викладачі, має такі форми:

- контроль діяльності й навчання студентів;
- візити викладачів на підприємство;
- збори координаторів з опікунами.

Професійне опікунство включає діяльність призначених партнерськими підприємствами осіб, які мають відповідну освіту й досвід. Під час стажування студент обирає собі тему майбутнього дослідження для написання дипломної роботи, яка відповідає профілю підприємства й особистим інтересам самого студента. Усі перераховані вище параметри організації навчальної діяльності в Інституті вищої освіти й досліджень у туризмі повністю відповідають європейському вимірюванню у сфері професійної освіти. Інститут здійснює різноманітні обміни як між студентами, так і між викладачами:

- Дублін Institute of Technology, Faculty of Tourism and Food (Дублін – Ірландія);
- Universidad Rey Juan Carlos, Facultad de Ciencas Juridicas у Sociales, Diplomatura de Turismo (Мадрид – Іспанія).

Професійні партнери, які сприяли створенню «професійної ліцензії» за спеціалізацією «Готельна справа і туризм»:

- організація туристичного проектування у Франції;
- Департаментський комітет з туризму Івеліна;
- Департаментський комітет з туризму Ессона;
- Регіональний комітет з туризму Іль-де-франс;
- Діснейленд у Парижі;
- самохідні паромні круїзи у Франції;
- готельний ланцюг «Конкорд»;
- Регіональне управління міжнародним готельним ланцюгом «Хілтон».

Ці підприємства вирішили взяти участь у сумісній підготовці фахівців для своїх цілей відповідно до нових потреб суспільства в компетенції менеджерів першого рівня. Комітет управління, що об'єднує всіх партнерів, забезпечує контроль «професійної ліцензії» зі спеціалізації «Готельна справа і туризм». Підприємства й партнерські органи, так само як інші підприємства, мають право втручатися різними способами в процес навчання:

- комісії, що проводять відбір кандидатів на навчання;
- участь в освітній діяльності;
- пропозиція контрактів для навчання або стажувань;
- участь у контактах між університетом і підприємством;
- контроль проекту, опікунство;
- сумісне фінансування освіти [3].

Підвищення кваліфікації у сфері туризму надано практично у всіх вищих навчальних закладах Франції.

В університеті Блеза Паскаля таке навчання за спеціалізацією «Транспорт, туризм, готельна справа і сфера дозвілля» триває протягом 1 року, двох сесій. Загальна кількість годин – 658. Для продовження навчання необхідна наявність диплома про загальну університетську освіту за відповідним фахом.

У цій сфері проводиться також перепідготовка й видається диплом магістра. Тривалість навчання - 1 рік (434 години). Після отримання цих дипломів можлива наукова діяльність [2].

Університет Монтеськ’є Бордо IV і Федеральний Інститут дослідження динаміки економічного розвитку здійснюють підвищення кваліфікації в Докторських школах, де об'єднано дослідницькі команди, докторську освіту й докторантів свого дисциплінарного поля. У них дві основні мети: освіта студентів і професійна кооперація докторантів і докторів зі ступенем. Вони підтверджують координацію і співпрацю різних докторських шкіл і розвивають курси й семінари, дозволяють докторантам зустрітися та обмінятися своїм досвідом.

Докторські школи також розвивають свої контакти з громадськістю для того, щоб дати докторантам і докторам всі засоби кращого професійного розвитку. Існує три докторські школи (право, економіка й управління, політичні науки) і 35 дослідницьких центрів (400 викладачів і науковців) в Університеті Монтеськ’е Бордо IV [2].

При чисельності населення в 700000 жителів цей район приймає щорічно декілька мільйонів туристів. У 4-х університетах навчаються 60000 студентів і працюють 6000 викладачів. Багатюща культура й природа цього району дозволяє розвивати в освіті такий напрям, як туризм у найрізноманітніших формах [1].

Особливою популярністю користується спеціалізація «Управління туристичною діяльністю в громадських колективах» на факультеті економіки і управління в Інституті адміністрації підприємств у Дежоне. Професійна підготовка має такі основні педагогічні цілі: готувати дипломованих фахівців, які володіють одночасно знаннями туристичного сектора, базових методів управління організаціями, юридичним, фінансовим статусом суспільної власності, мають міцну лінгвістичну культуру для того, щоб бути здатними відповідати вимогам суспільства, яке прагне оцінити своє історичне, культурне й географічне надбання.

Випускники цього факультету знаходять застосування своїм умінням і знанням у службах, забезпечуючи розвиток і управління туристичною й культурною діяльністю, в адміністративно-територіальних утвореннях, у консультативних компаніях, в асоціативних органах.

Навчання здійснюється за 4 напрямками: економіка, право, культура, комунікація. Додатково читається курс різноманітних лекцій і курс практичної англійської мови. Практична діяльність здійснюється в туристичних організаціях і установах культури, де готується маркетинговий проект з подальшим захистом. Стажування (мінімум 3 місяці) дає можливість подальшого захисту диплома про вищу спеціальну освіту [5].

Спеціалізація «Професії туризму і спортивного дозвілля» здійснюється на факультеті наукових методів фізичної і спортивної діяльності в Університеті Монтмузард у Бургундії, який існує вже 25 років, протягом яких пройшли підготовку й перепідготовку 40000 студентів. Ця спеціалізація є провідним розробником спортивних туристичних послуг і дозвілля всередині місцевих органів влади, територіальних, асоціативних структур і комерційних організацій. Мета підготовки фахівця - дати кваліфікацію менеджера спортивного дозвілля або туризму за чотирма специфічними типами компетенції:

- аналіз даних ринку туризму й дозвілля (знання ринку, кон'юнктури продовольчого ринку, ринку спортивного устаткування, рентабельності, якості, визначення вірогідних поліпшень й іновацій);
- розробка нового продукту в секторі туризму або спортивного дозвілля;
- управління проектами у сфері туризму і спортивного дозвілля;
- сприяння здійсненню акцій на туристичному ринку.

Для продовження освіти можливе залучення різних верств населення:

- у первинній освіті: власники дипломів про вищу освіту у сфері економіки, транспорту, готельної справи, туризму і дозвілля, культурного туристичного проектування, управління, спорту, менеджменту фізичної і спортивної діяльності і спортсмени;
- у безперервній освіті: набір стажистів проводиться головним чином з найманих робочих сектора туризму й спортивного дозвілля, які виявили себе гідно на своєму робочому місці протягом п'яти років.

Освіта включає блок теоретичних дисциплін (385 годин), проект (120 годин) і стажування (12-16 тижнів). Навчання передбачає заняття з теоретичних дисциплін в центрі підготовки і практику на підприємстві. Велику роль при такому навчанні грає тьюторская система, яка дозволяє керівникові проекту визначати й оцінювати компетенцію студента, а також:

- ідентифікувати цілі освіти в навчальному центрі й на підприємстві;
- створювати сучасні системи звіту й інструментарій;
- визначати процедури оцінки й контролю стажистів;
- визначати зобов'язання кожного партнера і їхні відносини.

Створення проекту протягом 120 годин має мету: посилити компетенцію стажиста в одній з таких сфер:

- маркетинг туризму і спортивного дозвілля;
- нові технології спілкування;
- створення і менеджмент проекту;
- організація і проведення заходів [4].

Університет Квампер здійснює підготовку фахівців з напряму «Туризм» спеціалізації «Підвищення вартості культурних цінностей». Навчання триває протягом 2-3 років. Педагогічні цілі:

- доповнити загальну освіту в історії, історії мистецтв, археології для того, щоб розглядати область архітектурного, художнього і культурного надбання;
- дати знання про професійні сфери культури, туризму;
- оволодіти знаннями юридичного, фінансового й адміністративного середовища;
- оволодіти інструментами, необхідними для практики професій культури (концепція, стимулювання, управління).

Випускники університету працюють:

- відповідальними або помічниками культурної або туристичної служби;
- відповідальними за стимулювання культурного туризму країни, міста, регіону у Франції або за кордоном;
- керівниками культурним сектором підприємства, асоціації, ради;
- експертами з питань захисту надбання й підвищення його вартості .

При підготовці фахівців зі спеціалізації «Професії водного спорту» висувається педагогічна мета – поглиблення знань про сектор морської діяльності:

- технічні й технологічні знання в парусному спорті;
- педагогічне й дидактичне ноу-хау;
- психологічні, соціологічні й біологічні виклики, пов'язані з морською практикою; морське середовище; універсальність у морській практиці;
- знання про підприємство в області водного спорту, економіки туризму;
- водний спорт у Європі.

Навчання здійснюється протягом 1 року. Випускники знаходять застосування своїм умінням і знанням як спортивні ведучі – викладачі, координатори, тренери, директори малих підприємств. Програма навчання складає 3 модулі і включає 484 години теоретичних і практичних занять, 120 годин відводиться на практику і 12 тижнів на стажування [3].

Університет Західної Британії на факультеті філології і соціології готує фахівців з напряму «Гуманітарні і суспільні науки» спеціалізації «Історія мистецтв і археологія».

Мета освіти: дати базові знання в стародавніх, середньовічних, сучасних і чотирьох традиційних областях історії мистецтв, так само як у сфері естетики, археології, етнографії, туризму і культурного надбання. Приймаються студенти з дипломом бакалавра. Термін навчання - 2 роки.

Програма передбачає вивчення блоку обов'язкових дисциплін і предметів за вибором. Обов'язковими дисциплінами на першому році навчання є дисципліни фундаментального циклу: «Сучасна історія мистецтв», «Історія середньовічного мистецтва», «Археологія», «Методологія освіти», «Історія мистецтв Британії», «Методологія середньовічної іконографії», «Методологія сучасної історії мистецтв», «Методологія археології», «Естетика», «Етнографія». Блок за вибором: «Стародавня історія», «Сучасна історія», «Сучасна філологія», «Історія літератури», «Англійська мова», «Німецька мова», «Іспанська мова», «Італійська мова», «Історія релігій», «Основи інформатики», «Історія театру і кіно» [2].

Середземноморський Університет Провансу на факультеті економічних наук і управління за спеціалізаціями «Економіка туризму», «Економіка і управління у сфері туризму», «Економіка і соціологія у сфері туризму» здійснює моделювання стратегій туристичних підприємств. Вибір модулів: «Туристичне устаткування і довгостроковий розвиток», «Менеджмент туристичних підприємств», «Туризм і розвиток», «Туризм і культура», «Туристична комунікація і маркетинг туристичних підприємств». У зв'язку зі світовою конкуренцією і еволюцією туристичного попиту нова компетенція затребувана на туристичному ринку. Мета освіти полягає в тому, щоб дати доступ до професій туризму студентам, які отримали хороші знання про виробничу діяльність у цій сфері і що довели свої здібності до нововведень і аналізу туристичних проблем.

Випускники з дипломом про вищу спеціальну освіту за спеціалізацією «Економіка і управління у сфері туризму» займають керівні пости в цілому ряді громадських, державних організацій, асоціацій і приватних фірм, які займаються проблемами туризму й дозвілля. Керівники цих організацій несуть відповідальність за проекти туристичного розвитку, реалізацію туристичних продуктів, управління місцевим або регіональним туристичним розвитком. Для продовження освіти за цією спеціалізацією кандидати повинні мати диплом магістра. Студент має вибрати між двома опціями спеціалізації – «Туризм і довгостроковий розвиток» і «Менеджмент у сфері туризму», складених з 7 модулів, серед яких - 4 спеціальні для отримання диплома:

I. «Туристичне оснащення і довгостроковий розвиток».
II. «Менеджмент туристичних підприємств».
III. «Економіка і соціологія у сфері туризму».
IV. «Туристичне оснащення і місцевий розвиток».
V. «Правові аспекти у сфері туризму».
VI. «Виробництво і якість».
VII. «Міжнародний туризм і подорож» [5].

Інститут Пуатье: Будинок гуманітарних наук Університету Франсуа Рабле де Тур готує фахівців за 7 напрямами: «Археологія», «Географія», «Антропологія», «Інформаційні технології», «Соціологія», «Політичні науки» і «Історія».

Головна спеціалізація «Міста і території» вивчається тут фундаментально. Освіта призводить до концептуального аналізу, складання інструментарію, що дозволяє обробку питань, які відносяться до міста і територій. Вона має сприяти формуванню таких дослідників, які зможуть пропонувати експертизи й наукові дослідження у сфері сучасної міської цивілізації, що перебувають у центрі сучасних політичних турбот держави. Диплом відкриває шлях до наукових досліджень і професій територіального управління.

Навчання поділяється на три види: загальне, обов'язкове та варіативне. Воно триває протягом 1 року, обсяг - 150 годин. Перший етап: 2 модулі по 25 годин у вигляді дводенних семінарів. Перший зосереджений на представленні методів, які характеризують і структурують наукові підходи, якою б не була область застосування цієї дисципліни. Другий модуль відноситься до особливостей соціо-космічного предмета. Мета цього модуля полягає в тому, щоб представити різні дисципліни докторської освіти й визначити їхню суть, а також питання науково-дослідної проблематики. Модулі 1 і 2: тематичні модулі, уточнюються щорічно. Перевірка знань є на 80% оцінкою результатів дослідницького проекту і на 20% - оцінкою за підготовлений диплом. Спеціалізація «Спортивний туризм» в Університеті Пуатье дає можливість майбутнім фахівцям реалізувати себе в управлінні й адмініструванні спортивних і туристичних організацій як помічника, агента, референта, координатора в області спортивного туризму. Програма складається з циклів:

- загальна освіта: 70 годин;
- інформатика;
- англійська мова;
- теоретичні і практичні дисципліни – 200 годин;
- тьюторський проект – 110 годин;
- стажування – 12 тижнів [4].

Докторська Школа «Науки про людину і суспільство» – один з першорядних навчальних закладів, що проводять дослідження в Університеті Франсуа Рабле де Тур. Ця тематика в центрі проблем сучасного суспільства, також на перетині політичного управління й фундаментального дослідження. Спеціалізація «Міста і території» переслідує наукові й педагогічні цілі в деяких дисциплінарних полях гуманітарних і суспільних наук, зосереджених на міських і територіальних дослідженнях. Програма включає 6 дисциплінарних реквізитів: «Управління», «Археологія», «Географія», «Історія», «Інформаційні науки, комунікативна і політична наука», «Соціологія і антропологія».

Претендентами на здобування такої освіти є працівники сфери туризму, міських адміністративних установ, територіальних управлінь з дипломами магістра в області історії, соціології, економіки, археології, географії, антропології, історії мистецтв. Навчання триває протягом 1 року. Фундаментальна освіта має три типи: загальна, обов'язкові дисципліни, варіантне навчання. Диплом магістра за спеціалізацією «Цивілізація Ренесансу» пропонується для студентів з дипломом бакалавра в області історії, історії мистецтв, філософії, музики зі знанням англійської і італійської мов, які зможуть поглибити свої знання в багатьох областях. Загальний обсяг – 400 годин за трьома напрямами:

- основна дисципліна;
- багатопредметна освіта (палеографія, матеріальна бібліографія, латинська мова, гносеологія, загальна історія, віросповідання й релігійна практика, історія мистецтв, історія гуманізму, філософія Ренесансу, наукові методи дослідження, європейська література);
- інструменти дослідження (методологія, інформатика, іноземна мова: грецький /еврейский / іврит; спорт: фехтування, танець, кінний спорт) [1].

Університет Поля Валері в Монпелье при підготовці магістра «Наукові методи збереження культурного надбання» ставить такі педагогічні цілі: підготовка фахівців, здатних володіти всіма проблемами, що стоять перед суспільством в питаннях відновлення культурного надбання.

Зміст навчання:

- 1-й рік: історія, історія мистецтв і археологія; географія, екологія і навколишнє середовище; право і управління підприємствами культури; іноземна мова в професійному аспекті.
- 2-й рік: етнографія, суспільна пам'ять і місця пам'яті; методи зберігання й оцінки надбання; комунікація й культурне надбання; культурне міське надбання; туризм і надбання природи і культури; іноземна мова в професійному аспекті.

Перший рік: фундаментальна освіта; другий рік – чергування теоретичних занять і виробничої практики.

Перспективи професійного зростання: архітектори-містобудівники, географи, художні історики й інші фахівці, які бажають спеціалізуватися на збереженні навколишнього середовища, місць розкопок, архітектурних і монументальних споруд і культурних творів будь-яких видів [3].

Суспільна установа вищої освіти, створена в 1948 р., Інститут політичних занять у Тулузі, навчає близько 1300 студентів, серед яких більше 800 отримують диплом європейського зразка; 150 з них -іноземні студенти. Спеціалізації «Міжнародні відносини і безпека», «Економіка міжнародного туризму», «Геополітика і міжнародні відносини», «Безпека, політика і суспільство» здійснюють в Інституті політичних наук, де існують три дослідницькі центри:

- Науково-дослідний центр політики (CERP),
- Центр Моріс Джаноуїтс (Безпека і міжнародні відносини),
- Лабораторія соціології і політики (LASSP).

Організований Інститутом політичних наук і Співтовариством економічних наук Університету соціології Тулузи, курс навчання для отримання диплома про вищу спеціальну освіту за спеціалізацією «Економіка міжнародного туризму» займає особливе місце в університетському навчальному плані. Фахівці цієї професійної спрямованості знаходять застосування своїм знанням і умінням як керівники підприємствами сфери туризму.

Ця спеціалізація дає освіту в професійній сфері в масштабах національної, європейської і міжнародної перспективи, а також в області інформатики, права й управління.

Такий підхід сприяє інтеграції дипломованих фахівців у міжнародному контексті сучасного ринку праці. Теоретичні основи освіти охоплюють головні сектори міжнародного туризму: туристичну діяльність, дозвілля, повітряний, наземний, морський транспорт, служби культури, захисту й охорони навколишнього середовища. Значна кількість учених і практиків беруть участь у професійній підготовці фахівців. Паралельно проводиться курс іноземних мов, зосереджений на методах міжнародного туризму. Професійні стажування терміном на шість місяців на підприємствах або в туристичних установах складають істотний елемент освіти. Стажування здійснюються, головним чином, за кордоном, не тільки в Європі, але також і в Латинській Америці, на Карибах, в Азії і в Африці.

Професійні перспективи достатньо широкі:

- професійні спеціалізовані організації (Торговельно-промислові палати, Комітети з туризму, Туристичні Бюро);
- підприємства (готельні ланцюги, агенти з організації туристичних поїздок);
- підприємства, пов'язані з сектором туристичних послуг (банки, соціальне страхування, інформаційні служби, суспільства комерційного стимулювання, транспортні агентства, аеропорти, порти).

Вони пропонують численні канали працевлаштування керівниками виробництва, управління, маркетингу й туристичного планування. Кандидатами на отримання диплома можуть бути студенти з дипломами магістра у сфері економіки, права, політичних наук, з дипломом Інституту політичних наук [2].

Магістрат Університету Деанжер за спеціалізацією «Туризм і готельна справа» протягом 3 років дає міжнародну освіту в галузі менеджменту готельної справи, туризму і сфери дозвілля.

Ця професійна підготовка передбачає вивчення модулів англійською мовою, де лекції читають професори з Американських, Австралійських і південно-азіатських університетів.

Університет підтримує активне партнерство з головними підприємствами туризму й готельної справи за кордоном, з іноземними центрами підготовки, що дозволяють обмін студентами. Майбутні фахівці зможуть знайти застосування своїм знанням у таких сферах діяльності:

- готельні ланцюги;
- підприємства притулку у сфері туризму;
- сфера ресторанних послуг;
- парки відпочинку й розваг;
- транспортні компанії;
- інформаційні системи;
- ярмарки, виставкові комплекси;
- агентства з організації і проведення суспільних заходів;
- консультативні центри, конструкторські бюро;
- постачальники сектора послуг (устаткування, матеріали, продовольчі продукти);
- установи туризму, освіта у сфері туризму [5].

Таким чином, у нашому дослідженні проаналізовано головні етапи й завдання підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів для сфери туризму у Франції. Тут також перераховані сфери професійного зростання. Важливим чинником є те, що на сучасному етапі розвитку економіки кадри з інших її сфер знаходять застосування своїм знанням і умінням саме у сфері туризму, де вони можуть реалізувати себе найкращим чином.

Туристичну освіту часто розглядають як другу вищу освіту. Враховуючи той факт, що туристська освіта у Франції відносно молода, її стрімке зростання (вшир і вглиб) є характерною ознакою того, що в період глобалізації вся економіка перебудовується у бік сфери послуг, яскравим представником якої вважають туризм. За часів діалогу культур туризм вирішує етичні, освітні й культурні завдання, разом із соціально-політичними й економічними.

Література

1. Recherche et formation pour les professeurs de l` education. La formation des enseignants des IUFM aux Masters Paris, Institut national de recherches pedagogique. - № 60. - 2009. - P.165. - Режим доступу до вид.: http://www.repere.no-ip.org/bibliographie.
2. Cahuzac R.-D., J.-P. Doriath. Les dispositifs de formation en alternance au collиge rapport а Monsieur le ministre de la Jeunesse, de l'Education nationale et de la Recherche. Paris: Ministиre de la Jeunesse, de l'Education nationale, 2003.- 43 p. - Режим доступу до вид.: http://media.education.gouv.fr/file/26/8/5268.pdf
3. Comprendre le cerveau: vers une nouvelle science de l'apprentissage Auteurs: Centre pour la Recherche et lnnovation dans l'Enseignement Paris: OCDE, 2002. - 133 p. - Режим доступу до вид.: http://prea2k30.risc.cnrs.fr/ressources/accesfichier/16.
4. Cohen-Scali V. Alternance et identitй professionnelle. Formation permanente, йduca- tion des adultes. - Paris: PUF, 2000. - 219 p. - Режим доступу до вид.: http://cie.fc.ul.pt/bib/procura.php?lista=tudo.
5. Cahuzac E., Maillar F., Ourtaud M. Conception du diplфme et formes d'usage du CAP L' Orientation scolaire et professionnelle: juin 29, 2000. - N°2. - P. 377-399. - Режим доступу до вид.: http://cie.fc.ul.pt/bib/procura.php?lista=tudo.

Кнодель Л.В. Повышение квалификации и переподготовка кадров для сферы туризма во Франции

В статье речь идет о проблемах повышения квалификации и переподготовки специалистов для сферы туризма в университетах Франции. Автор утверждает, что эти проблемы успешно решаются на современном этапе развития профессионального образования с использованием инновационных педагогических технологий.

Ключевые слова: подготовка кадров, повышение квалификации, диплом, магистр, специализация, туристское образование.

Knodel L.V. Training and retraining of personnel for the tourism industry in France

The article deals with the problems of training and retraining of specialists for the tourism industry in universities in France. The author argues that these issues are successfully resolved at the present stage of the development of vocational education using innovative educational technologies.

Key words: training, further education (improvement of professional) skills), diploma, master's degree, specialization, tourist education.
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.