Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие

Кіркова Н.П.
Матеріали доповідей ІІ науково-практичної конференції
"Інформаційні технології в управлінні туристичною та курортно-рекреаційною
економікою". - 15-16 вересня 2006 року, м. Бердянськ.

Моделювання механізму регулювання рівня та динаміки цін на санаторно-курортні послуги

Україна вступає у XXI століття державою, що динамічно розвивається і прагне більш активно включитися у світові суспільно-економічні процеси, інтегруватися в європейське співтовариство. Така спрямованість розвитку потребує нових підходів до використання економічного, людського та природно-ресурсного потенціалу регіонів, що забезпечить досягнення якісно нового рівня ефективності і конкурентоспроможності економіки та життя населення [1].

Стратегія регіонального розвитку визначає ключові проблеми та пріоритети державної регіональної політики, серед яких значне місце займає проблема розвитку туризму та санаторно-курортної галузі. Основними негативними факторами, які впливають на перспективу її комплексного розвитку виділяють:

- значна територіальна диференціація в господарському використанні рекреаційного потенціалу (неповною мірою, зокрема, використовується потенціал Херсонської, Запорізької, Донецької і Миколаївської областей);
- невідповідність якісних характеристик (у тому числі рівня комфортності) та організаційно-економічного механізму функціонування рекреаційної інфраструктури міжнародним нормам і стандартам.
- неефективність механізму регулювання цін на туристсько-екскурсійні, санаторно-курортні та готельні послуги, рівень та динаміка яких повинні визначатися забезпеченістю індустрії оздоровлення, відпочинку та туризму;
- низький рівень маркетингових досліджень у сфері туристсько-екскурсійної та санаторно-курортної діяльності, недостатність її інформаційно-рекламного забезпечення, передусім на зовнішньому ринку.

На сучасному етапі практично відсутні дослідження процесів управління підприємствами санаторно-курортної сфери та використання економіко-математичних методів і моделей в їх діяльності [2].

Аналіз процесу ціноутворення на послуги санаторіїв м. Бердянська дає можливість стверджувати, що він приводе до не конкурентоспроможності цієї галузі, тобто існує необхідність зміни механізму ціноутворення на більш ефективний [3].

Автор пропонує оптимізаційну модель динамічного ціноутворення, яка більш повною мірою реагує на зміни зовнішніх та внутрішніх факторів та призводе до значного підвищення економічного ефекту.

Використання моделі дозволяє визначити оптимальні ціни на основі їх внутрішнього диференціювання для різних типів послуг (автором усі види послуг зведені у чотири групи – проживання, годування, лікування, організація дозвілля).

Для пошуку та прийняття управлінських рішень щодо ціноутворення, крім методів оптимізації, автором використовуються статистичні методи аналізу даних, економетричні методи для визначення функції попиту та допоміжних коефіцієнтів.

Література

1. Постанова Кабінету Міністрів від 21 липня 2006р. N1001 „Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року”.
2. Павлішак Ю.В. Економіко-математичне моделювання в управлінні підприємствами санаторно-курортної сфери: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.03.02 / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка - Львів, 2006. - 20 с.
3. Кіркова Н.П. Аналіз ефективності підприємств санаторно-курортної сфери // Новое в экономической кибернетике: (Сб. научн.ст.) Под общ. ред. Ю.Г. Лысенко; Донецкий нац. ун-т. // Моделирование микроэкономических систем. – Донецк. -ДонНу, 2006.-№ 2. -С. 75-86
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.